Використовуйте ефективні інструменти змінення фігур, щоб швидко створювати векторні фігури. Більшість фігур є динамічними, тобто їх можна динамічно корегувати без змінення інструмента, використовуючи віджети керування на фігурі або елементи керування на панелі «Трансформування».

Динамічні фігури

Створення й змінення динамічних фігур

 1. Намалюйте динамічну фігуру за допомогою одного з таких інструментів:

  • Інструмент «Прямокутник» ().
  • Інструмент «Прямокутник із заокругленими кутами» ().
  • Інструмент «Еліпс» ().
  • Інструмент «Багатокутник» ().
  • Інструмент створення фігур ().
  • Інструмент «Відрізок лінії» ().

  Примітка.

  • Для відображення рамки розміру навколо виділеного об’єкта необхідно встановити відповідне значення параметра («Перегляд» > «Показати рамку розміру»).
  • Для перегляду екранних віджетів керування під час вибору будь-якої фігури виберіть будь-який інструмент малювання динамічних фігур і переконайтеся в тому, що на панелі керування вибрано налаштування «Показати віджети трансформування фігури» ().

 2. Для змінення динамічних фігур можна використовувати такі віджети керування на фігурі:

  Масштабування динамічних фігур Повертання динамічних фігур

  Щоб масштабувати динамічну фігуру, перетягуйте будь-який із восьми держаків рамки розміру.

  Щоб повернути фігуру, відводьте курсор від кута фігури, доки не з’явиться значок повертання (), а потім перетягуйте його.

  Пересування динамічних фігур Створення секторних фігур

  Для пересування динамічної фігури скористайтеся віджетом центральної точки, щоб перетягнути фігуру в потрібне місце.

  Щоб створити секторну фігуру, перетягніть один із віджетів сектора (за використання інструмента «Еліпс»).

  Додавання й видалення сторін багатокутників Змінення радіуса заокруглення динамічних фігур

  Щоб змінити число сторін багатокутника, перетягніть його віджет сторін.

  Щоб змінити радіус заокруглення динамічної фігури, перетягніть будь-який з її віджетів створення кутів.

  Примітка.

  • Якщо перетягнути віджет створення кутів у граничне положення, контур фігури попереднього перегляду із заокругленими кутами стає червоним.
  • Для циклічного перебору стилів кутів (заокруглені, угнуті заокруглені й фаска), клацніть віджет створення кутів, утримуючи Alt (Windows) або Option (macOS), або натискайте кнопки зі стрілками вгору та вниз, перетягуючи цей віджет.
  • Щоб відкрити меню кутів для налаштування параметрів зовнішнього вигляду й заокруглення, двічі клацніть цей віджет, використовуючи інструмент «Часткове виділення». Детальну інформацію див. у статті Робота з динамічними кутами.
  • Щоб редагувати один кут окремо, скористайтеся інструментом «Часткове виділення» й клацніть опорну точку кута, який треба змінити.

 3. Форми можна змінювати за допомогою панелі керування, панелі «Властивості» або панелі «Трансформування» («Вікно» > «Трансформувати»). Детальну інформацію див. у статті Властивості динамічних фігур.

  Примітка.

  • Панель «Трансформування» можна відкрити, двічі клацнувши будь-який віджет створення кутів.
  • Щоб увімкнути або вимкнути автоматичне відкриття панелі трансформування за створення динамічної фігури, скористайтеся параметром «Показувати за створення фігури» в меню панелі «Трансформування».
  • Редагування властивостей за допомогою панелі «Трансформування» призведе до змінення виділеного об’єкта незалежно від того, який інструмент обрано, якщо було вибрано фігури того ж самого типу.

Визначення параметрів динамічних фігур

Для перегляду або редагування властивостей динамічних фігур виконайте одну з таких дій:

 • Відкрийте панель «Трансформування», двічі клацнувши будь-який віджет створення кутів або вибравши «Вікно» > «Трансформувати».
 • У розділі «Трансформування» панелі «Властивості» («Вікно» > «Властивості») натисніть кнопку «Інші параметри» ().
Визначення параметрів динамічних фігур
Визначення параметрів динамічних фігур

A. Панель «Трансформування». B. Панель «Властивості». 

Прямокутник і прямокутник із заокругленими кутами

Властивості динамічних фігур | Прямокутник і прямокутник із заокругленими кутами
 • Ширина/висота: дає змогу встановити висоту або ширину прямокутника. Тип і радіус кутів при цьому залишаються незмінними.
 • Кут прямокутника: дозволяє повернути прямокутник за допомогою віджета масштабування/повороту .
 • Тип кута: дозволяє встановити тип будь-якого кута прямокутника.
 • Радіус кута: забезпечує пропорційне змінення або введення абсолютного значення на панелі «Трансформування» для кожного з кутів прямокутника.
 • Зберегти пропорції ширини й висоти: дає змогу встановити прапорець «Масштабування кутів» для пропорційного збільшення або зменшення радіуса кута відповідно до перетворення об’єкта.

Еліпс

Властивості динамічних фігур | Еліпс
 • Ширина/висота: дає змогу встановити ширину й висоту еліпса. Якщо ці параметри однакові, фігура являє собою коло.
 • Кут еліпса: дозволяє вказувати кут розміщення еліпса на полотні.
 • Початковий кут сектора / кінцевий кут сектора: дає змогу створювати секторні діаграми за допомогою віджета сектора (праворуч від створеного еліпса).
 • Обмежити кут сектора: використовується, якщо за змінення значень початкового та кінцевого кутів сектора на панелі «Трансформування» різниця між ними має залишатися незмінною.
 • Перевернути сектор: використовується, якщо значення початкового та кінцевого кутів сектора необхідно замінити. Використовуйте цей параметр, щоб створювати графічні об’єкти у вигляді фрагментів.

Багатокутник

Властивості динамічних фігур | Багатокутник
 • Кількість сторін багатокутника: дає змогу вказувати кількість сторін майбутнього багатокутника.
  • За допомогою екранного віджета  кількість сторін можна змінювати в діапазоні від 3 до 11. 
  • За допомогою повзунка цей параметр можна змінювати в діапазоні від 3 до 20. 
  • Якщо необхідно встановити будь-яку кількість від 3 до 1000, це значення необхідно вводити вручну.
 • Кут багатокутника: дає змогу вказувати значення кута, під яким багатокутник буде намальовано або вставлено на полотні.
 • Тип кута: дає змогу вказувати тип кутів майбутнього багатокутника (заокруглені, угнуті заокруглені або фаска).
 • Радіус багатокутника: дає змогу точно вказувати радіус багатокутника. Використовуйте екранний віджет,  щоб змінювати радіус.
 • Довжина сторони багатокутника: дає змогу вказувати довжину для кожної сторони багатокутника.
 • Радіус заокруглення: дає змогу вказувати радіуси кутів багатокутника.
 • Зробити сторони однаковими: якщо під час змінення багатокутника динамічна фігура втрачає пропорції або стає несиметричною, скористайтеся кнопкою «Зробити сторони однаковими», щоб збалансувати розмір сторін багатокутника.

Лінія

Властивості динамічних фігур | Лінія
 • Довжина лінії: дає змогу вказувати довжину створюваної лінії.
 • Кут лінії: дозволяє вказувати кут малювання лінії на полотні.

Приховування рамок розміру й віджетів керування

Під час використання інструмента «Фігура» можна приховувати чи відображати рамку розміру. Виконайте одну з таких дій:

 • Для переключення між цими двома налаштуваннями натисніть Shift+Ctrl+B (Windows) або Shift+Cmd+B (macOS).
 • Виберіть «Перегляд» > «Приховати рамку розміру» або «Перегляд» > «Показати рамку розміру».

Ви можете також указати, приховати чи показати екранні віджети керування, вибравши будь-який інструмент малювання динамічних фігур і натиснувши кнопку «Приховати/показати віджети трансформування фігури» () на панелі керування.

Вибір динамічних фігур

Панель «Шари»

Динамічні фігури відображаються як окремі об’єкти на панелі «Шари». Наприклад, за малювання динамічного прямокутника створюється шар із назвою <Прямокутник> на панелі «Шари». Це спрощує процес визначення динамічних фігур із метою їх виділення й змінення.

Динамічні прямокутник і еліпс відображаються на панелі «Шари» як <Прямокутник> та <Еліпс>
Приклад: динамічні прямокутники й еліпси відображаються на панелі «Шари» як <Прямокутник> і <Еліпс>. Інші динамічні фігури позначаються на панелі «Шари» подібним чином.

Меню «Виділення»

Щоб виділити всі доступні динамічні фігури в документі, виберіть «Виділити» > «Однакове» > «Фігура».

Перетворення фігур

Перетворення контурів на динамічні фігури

 • За відкривання документа, збереженого в попередній версії програми Illustrator, фігури не розпізнаються автоматично для редагування як динамічні. Щоб перетворити контур на динамічну фігуру, виділіть його й виберіть «Об’єкт» > «Фігура» > «Перетворити на фігуру».

Перетворення динамічних фігур на контури

 • Щоб перетворити динамічну фігуру на контур, виділіть динамічну фігуру й виберіть «Об’єкт» > «Фігура» > «Розгорнути фігуру».