Опис наборів символів

Набір символів називається група зразків символів, створена за допомогою інструмента «Розпилення символів». Застосовуючи інструмент «Розпилення символів» з одним символом, а потім з іншим, можна створювати змішані набори зразків символів.

Ілюстрація, створена за допомогою інструментів для роботи із символами
Ілюстрація, створена за допомогою інструментів для роботи із символами

При роботі з наборами символів слід мати на увазі, що інструменти для роботи з символами впливають лише на символ (символи), виділені на панелі «Символи». Наприклад, при створенні змішаного набору символів, який представляє луку з травою та квітами, можна змінити орієнтацію тільки трави, виділивши символ трави на панелі «Символи» та застосувавши інструмент «Обертання символів». Щоб змінити розмір трави та квітів, виділіть на панелі «Символи» обидва ці символи та скористайтесь інструментом «Розмір символів».

Примітка.

Якщо в монтажній області виділено мішаний набір символів, на панелі «Символи» автоматично виділяється зразок символу, доданий до набору останнім.

Створення наборів символів

Інструмент «Розпилення символів» діє подібно до розпилювача частинок, дозволяючи водночас додавати в монтажну область велику кількість однакових об'єктів. Наприклад, розпиленням символів можна додати сотні листків трави, польових квітів, бджіл чи сніжинок.

Розпилення зразків символів на ілюстрації

 1. Виберіть символ на панелі «Символи», а потім виберіть інструмент «Розпилення символів» .

 2. Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де мають розміщатися зразки символів.

Додавання чи видалення зразків символів з наявного набору

 1. Виділіть наявний набір символів.

 2. Виділіть інструмент «Розпилення символів»  і символ на панелі «Символи».

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати зразки символів, клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де мають з'являтися нові зразки.

  • Щоб видалити зразки символів, утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS) та клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де треба видалити зразки.

Зміна зразків символу в наборі символів

Для зміни зразків символу в наборі слід застосовувати інструменти для роботи з символами. Наприклад, щоб зразки символів виглядали реалістичніше, можна розпилити їх по більшій площі, застосувавши інструмент «Ущільнення символів» або поступово відтінивши їхній колір.

Хоча інструменти для роботи з символами можна застосовувати щодо окремих зразків символів, найефективнішим є їх застосування на наборах символів. При роботі з окремими зразками символів більшість завдань легко виконати за допомогою інструментів та команд, які застосовуються для роботи зі звичайними об'єктами.

Зміна порядку стекування зразків символів у наборі

 1. Виділіть інструмент «Зсув символів» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перемістити зразки символів, протягніть вказівник миші в напрямі, куди треба перемістити зразки символу.

  • Щоб перемістити символи вперед, натисніть клавішу Shift і клацніть зразок символу.

  • Щоб перемістити символи назад, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS), натисніть клавішу Shift і клацніть зразок символу.

Збирання чи розкидання зразків символів

 1. Виберіть інструмент «Ущільнення символів» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де треба стягнути символи один до одного.

  • Утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS) та клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де зразки символів треба відштовхнути один від одного.

Зміна розміру зразків символів

 1. Виберіть інструмент «Розмір символів» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де треба збільшити розмір зразків символів.

  • Утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS) та клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де треба зменшити розмір зразків символів.

  • Щоб під час зміни розміру зберегти густину розташування зразків символів, під час клацання чи протягування вказівника миші слід утримувати клавішу Shift.

Обертання зразків символів

 1. Виберіть інструмент «Обертання символів» .

 2. Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де потрібно змінити орієнтацію зразків символів.

Вітражування зразків символів

Вітражування зразка символу змінює відтінок у напрямі відтінку кольору, зберігаючи початкове свічення. (Працює аналогічно до методу забарвлення «Відтінки й тіні» тонувальних пензлів.) Цей метод використовує свічення початкового кольору та колірний тон кольору забарвлення для створення кінцевого кольору. Тому кольори з дуже високим чи дуже низьким свіченням змінюються дуже мало, а чорно-білі об'єкти не змінюються взагалі.

Примітка.

Для забарвлення, яке стосуватиметься також чорно-білих об'єктів, скористайтеся інструментом «Стилі символів» з графічним стилем, в якому використовується потрібний колір заливки.

 1. Виділіть на панелі «Колір» колір заливки, який має використовуватися в якості кольору забарвлення.

 2. Виділіть інструмент «Знебарвлення символів»  і виконайте одну з наступних дій:

  • Клацніть мишею або протягніть її вказівник по зразках символів, які слід вітражувати кольором забарвлення. Ступінь забарвлення поступово збільшується, і колір зразка символу поступово змінюється на колір забарвлення.

  • Щоб зменшити ступінь забарвлення та сильніше відтворити початковий колір символу, клацаючи мишею чи протягуючи її вказівник, утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS).

  • Щоб не змінювати ступінь забарвлення, поступово змінюючи колір зразків символів на колір забарвлення, клацаючи мишею чи протягуючи її вказівник, утримуйте клавішу Shift.

   Примітка. Використання інструмента «Знебарвлення символів» призводить до збільшення розміру файлу й зниження швидкодії. Коли має значення пам’ять чи розмір файлу для експорту в Flash/SVG, не користуйтеся цим інструментом.

Налаштування прозорості зразків символів

 1. Виберіть інструмент «Прозорість символів» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де потрібно підвищити прозорість символу.

  • Утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS) та клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де треба зменшити прозорість символу.

Застосування стилю графіки до зразків символів

Інструмент «Стиль символу» дозволяє застосовувати чи забирати стиль графіки від зразка символу. Можна керувати кількістю та розташуванням нанесення. Наприклад, можна нанести стиль поступово, щоб деякі стилі символу виявляли цей стиль повністю, а інші частково.

Стиль графіки, застосований повністю (згори), порівняно зі стилем графіки, застосованим частково (знизу)
Стиль графіки, застосований повністю (згори), порівняно зі стилем графіки, застосованим частково (знизу)

Примітка.

Під час застосування будь-якого інструмента для роботи з символами можна переходити до інструмента «Стиль символу», клацнувши стиль на панелі «Стилі графіки».

 1. Виберіть інструмент «Стиль символів» .

 2. Виділіть стиль на панелі «Стилі графіки» та виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть мишею або протягніть її вказівник там, де слід застосувати стиль до набору символів. Ступінь застосування стилю до зразків символів зростає, і стиль поступово змінюється.

  • Щоб зменшити ступінь застосування стилю та сильніше відтворити початковий стиль, клацаючи мишею чи протягуючи її вказівник, утримуйте клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS).

  • Щоб зберегти незмінним ступінь застосування стилю, поступово змінювати стиль зразка символу на виділений стиль, слід, клацаючи мишею чи протягуючи її вказівник, утримувати клавішу Shift.

   Примітка. Дуже важливо виконати дії 1 та 2 в указаному порядку. Якщо стиль виділено, коли виділений інструмент не призначений для роботи із символами, стиль буде негайно застосований до всього виділеного набору стилів символів.

Параметри інструментів для роботи із символами

Доступ до параметрів інструментів для роботи з символами здійснюється подвійним клацанням інструмента для роботи з символами на панелі «Інструменти».

В верхній частині діалогового вікна розташовані загальні параметри, наприклад діаметр, інтенсивність та щільність. В нижній частині діалогового вікна розташовані параметри, притаманні інструмента. Щоб перейти до параметрів іншого інструмента, клацніть у діалоговому вікні значок того інструмента.

Загальні параметри

Незалежно від того, який інструмент для роботи із символами виділено, у верхній частині діалогового вікна «Параметри інструментів для роботи із символами» розташовані «Загальні параметри».

Параметри інструмента «Розпилення символів»

Параметри інструмента «Розпилення символів» («Ущільнення», «Розмір», «Вітражування», «Екранування» та «Стиль») розташовані в діалоговому вікні «Параметри інструментів для роботи із символами» лише в разі виділення інструмента «Розпилення символів». Вони керують додаванням нових зразків символів до наборів символів. Кожен з цих параметрів може мати два значення:

Параметри інструмента «Розмір символів»

Параметри інструмента «Розмір символів» розташовані в «Загальних параметрах» діалогового вікна «Параметри інструментів для роботи із символами», тільки коли виділено інструмент «Розмір символів».