Редагування сегментів контурів в усіх програмах Adobe відбувається подібним чином. Редагувати сегмент контуру можна в будь-який час, але редагування наявних сегментів дещо відрізняється від їхнього створення. Редагуючи сегменти, майте на увазі такі поради:

 • Якщо опорна точка з'єднує два сегменти, пересування цієї опорної точки завжди призводить до зміни обох сегментів.

 • Малюючи інструментом «Перо», натисніть клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS), щоб тимчасово активувати останній використаний інструмент виділення (Illustrator) чи інструмент часткового виділення (InDesign та Photoshop), щоб можна було налаштувати раніше намальовані сегменти.

 • Намалювавши спочатку точку згладжування інструментом «Перо», можна змінити довжину лінії напряму по обидва боки цієї точки, перетягнувши точку напряму. Однак, під час редагування наявної точки згладжування за допомогою інструмента «Часткове виділення» довжина лінії напряму змінюється лише з боку перетягування.

Переміщення прямих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення» виділіть відрізок, який необхідно налаштувати.
 2. Перетягніть відрізок на нове місце.

Налаштування довжини або кута нахилу прямих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть опорну точку на відрізку, який потрібно налаштувати.
 2. Перетягніть опорну точку у потрібне місце. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо бажаєте зберігати приріст кута 45° під час повороту.

  Примітка.

  В Illustrator та InDesign, якщо ви просто намагаєтеся зробити прямокутник ширшим чи вужчим, легше виділити його інструментом «Виділення» і змінити розміри, скориставшись держаками по боках рамки розміру.

Налаштування положення або форми кривих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення» виділіть кривий відрізок або опорну точку на одному з кінців кривого відрізка. З'являються лінії напряму, якщо вони є. (Деякі криві відрізки використовують лише одну лінію напряму).
 2. Виконайте будь-яку з таких дій:
  • Щоб налаштувати положення відрізка, перетягніть його. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо бажаєте зберігати приріст кута 45° під час повороту.
  Клацання для виділення кривого відрізку, потім перетягування для налаштування
  Клацніть, щоб виділити криволінійний відрізок. Потім перетягніть його, щоб налаштувати.

  • Щоб налаштувати форму відрізка з будь-якого боку виділеної опорної точки, перетягніть опорну точку або точку напряму. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо бажаєте зберігати приріст кута 45° під час повороту.
  Перетягування опорної точки (зліва) або перетягування точки напрямку (справа)
  Перетягніть опорну точку або точку напряму.

  Примітка.

  Також ви можете застосувати трансформацію, наприклад, масштабування чи обертання, до відрізка або опорної точки.

Вилучення відрізка

 1. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть відрізок, який необхідно видалити.
 2. Щоб видалення виділений відрізок, натисніть клавішу Backspace (Windows) або Delete (Mac OS). Повторне натискання Backspace або Delete стирає решту контуру.

Подовження відкритого контура

 1. Поставте вказівник інструмента «Перо» на кінцеву точку відкритого контуру, що його бажаєте подовжити. Вказівник змінить форму, коли буде розташований точно на кінцевій точці.
 2. Клацніть на кінцевій точці.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб створити кутову точку, поставте інструмент «Перо» на місце, де бажаєте закінчити новий відрізок, і клацніть. Якщо ви подовжуєте контур, що закінчується точкою згладжування, новий відрізок буде викривлений наявною лінією напряму.

  Примітка.

  В Illustrator, якщо ви подовжуєте контур, що закінчується точкою згладжування, новий відрізок буде прямий.

  • Щоб створити точку згладжування, поставте інструмент «Перо» на місце, де бажаєте закінчити новий кривий відрізок, і перетягніть вказівник.

З'єднування двох відкритих контурів

 1. Поставте вказівник інструменту «Перо» на кінцеву точку відкритого контуру, що його бажаєте приєднати до іншого контуру. Вказівник змінить форму, коли буде розташований точно на кінцевій точці.
 2. Клацніть на кінцевій точці.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб приєднати один контур до другого відкритого контура, клацніть кінцеву точку цього другого контура. Коли інструмент «Перо» знаходитиметься точно на кінцевій точці другого контуру, поряд із вказівником з'явиться маленький символ злиття .
  • Щоб з'єднати новий контур з наявним, нарисуйте новий контур поряд із наявним, потім пересуньте «Перо» на кінцеву точку (невиділену) наявного контура. Клацніть на цій кінцевій точці, коли побачите маленький символ з'єднання поряд із вказівником.

Об'єднання двох кінцевих точок

 1. Виділіть кінцеві точки.

  Якщо кінцеві точки співпадають (одна поверх другої), перетягніть область виділення над ними обома чи навколо них, щоб виділити ці кінцеві точки.

 2. Натисніть кнопку «З'єднати виділені кінцеві точки»  на панелі керування.

  Об’єднання кінцевих точок у програмі Illustrator
  Об’єднання кінцевих точок

  A. Виділення й об’єднання кінцевих точок, що співпадають B. Виділення й об’єднання кінцевих точок, що не співпадають 

  Примітка.

  В Illustrator для об’єднання відкритих контурів використовуються лише кутові стики.

Об’єднання двох або кількох контурів

В Illustrator є функція об’єднання двох або більше відкритих контурів. Щоб з'єднати один або більше відкритих контурів, відкрийте інструментом виділення контур та натисніть команди Об'єкт > Контур > З'єднати. Також це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl+J (Windows) або Cmd+J (Mac).

Якщо опорні точки контурів не накладаються, програма Illustrator додасть відрізок лінії між ними, щоб сполучити контури. Якщо потрібно з'єднати більше ніж два контури, Illustrator спершу знаходить і сполучає контури, у яких крайні точки лежать найближче одна до одної. Потім програма повторює цю операцію, поки всі контури не буде з'єднано. Якщо вибрано лише один контур для з'єднання, він перетвориться на закритий.

Примітка.

У цьому процесі деякі складні особливості стилю об'єкта може бути втрачено.

Отриманий у результаті з'єднання контур матиме вигляд контуру, розташованого найвище серед усіх виділених.

Функція з'єднування працює лише під час кутового з'єднання, незалежно від того, чи ви виберете точки прив'язки чи цілий контур. Щоб вибрати кутове або плавне з'єднання точок прив'язки, що накладаються, використовуйте комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) або Cmd+Shift+Option+J (Mac OS).

Переміщення та підштовхування опорних точок або відрізків за допомогою клавіатури

 1. Виділіть опорну точку або відрізок контуру.

  Примітка.

  У Photoshop ви можете у такий спосіб переміщувати лише опорні точки.

 2. Клацніть або натисніть будь-яку клавішу зі стрілкою на клавіатурі, аби пересунути об'єкт на 1 піксель за напрямком стрілки.

Якщо ви триматимете клавішу Shift, об'єкт пересуватиметься на 10 пікселів за раз.

Примітка.

В Illustrator та InDesign ви можете змінити відстань підштовхування, змінивши уподобання «Крок клавіатури». Якщо ви змінили типовий крок, утримання Shift збільшуватиме пересування вдесятеро.

Розтягування частин контуру без спотворення загальної форми

 1. Виділіть весь контур.

 2. Виділіть інструмент «Зміна фігури»  (розташований в одній групі з інструментом «Зміна розміру» ).

 3. Розташуйте курсор над опорною точкою чи сегментом контуру, який має діяти як фокальна точка (тобто точка, яка притягує виділені сегменти контуру), та клацніть на ній.

  Якщо клацнути сегмент контуру, до контуру додається виділена опорна точка, оточена квадратом.

 4. Натиснувши клавішу Shift, клацніть інші опорні точки чи сегменти контуру, які мають виконувати роль фокальних точок. Можна виділити необмежену кількість опорних точок чи сегментів контуру.

 5. Перетягніть виділені опорні точки, щоб налаштувати контур.