Встановлення налаштувань документа

Стандартні налаштування документа, такі як одиниці вимірювання, відображення прозорої сітки, колір тла і параметри введення тексту – мова, вид лапок, розміри надрядкових і підрядкових літер, випуски за обріз та можливості експортування, можна змінити в будь-який момент. Після натиснення кнопки «Редагувати монтажні області» це діалогове вікно закривається і активується інструмент керування монтажними областями.

 1. Виберіть пункт Налаштування документа з меню «Файл» або натисніть кнопку Налаштування документа на панелі керування. (Кнопка відображається, коли не виділено жодного елемента).
 2. Вкажіть потрібні параметри.
 3. Якщо потрібно змінити параметри монтажної області (наприклад, щоб змінити книжкову орієнтацію на альбомну), натисніть «Редагувати монтажні області», щоб перейти до режиму редагування монтажних областей.

  Примітка.

  Параметр «Імітація кольорового паперу» може бути корисним, якщо ілюстрація призначена для друку на кольоровому папері. Наприклад, якщо ви намалюєте синій об’єкт на жовтому фоні, об’єкт виглядатиме зеленим. Імітація виконується лише тоді, коли сітка прозорості не показується.

Про розбиття для друку

За замовчуванням Illustrator друкує кожну монтажну область на одному аркуші паперу. Проте, якщо монтажна область більша за розмір паперу в принтері, її можна надрукувати на кількох аркушах.

Розділення монтажної області відповідно до наявного розміру паперу називається розбиттям. Параметри розбиття можна вибрати в розділі «Загальні» діалогового вікна «Друк». Щоб переглянути межі розбиття на друк на монтажній області, виберіть «Перегляд» > «Показати розбиття для друку».

Монтажна область, розбита на кілька сторінок
Монтажна область, розбита на кілька сторінок

Якщо розбивати монтажну область на кілька сегментів, сторінки нумеруються зліва направо і зверху вниз, починаючи зі сторінки 1. Номери сторінок показуються на екрані, лише для зручності посилання; вони не друкуються. Номери дають вам змогу друкувати всі сторінки файлу або окремі сторінки.

Збільшення або зменшення ілюстрації

Є декілька способів масштабування монтажної області.

 • Оберіть інструмент «Масштаб» . Вказівник перетворюється на збільшувальне скло зі знаком плюс у центрі. Клацніть у центрі області, яку бажаєте збільшити, або, утримуючи Alt (Windows) або Option (macOS), клацніть у центрі області, яку бажаєте зменшити. Кожне натиснення кнопки миші збільшує або зменшує масштаб із заданим кроком.

Примітка.

У разі використання інструмента «Масштабування» або відповідних комбінацій клавіш під час роботи з ілюстрацією програма Illustrator переносить виділену ілюстрацію в центр вікна перегляду. Якщо вибране зображення містить опорні точки або сегменти, ці опорні точки також відображатимуться по центру під час масштабування зображення. Щоб вимкнути масштабування виділення, послідовно натисніть «Параметри» > «Відображення виділення і прив’язки» і зніміть прапорець з опції «Масштабувати виділення».

zoom-to-selection_3
 • Виберіть інструмент «Масштабування» і перетягуйте пунктирний прямокутник, що зветься областю, навколо ділянки, яку ви бажаєте збільшити. Щоб пересунути область по зображенню, утримуйте пропуск і продовжуйте перетягувати, доки область не дістанеться нового місця.
 • Виберіть команду Перегляд > Збільшити або Перегляд > Зменшити. Кожне клацання збільшує або зменшує вигляд до наступного встановленого відсотка.
 • Встановіть масштаб в нижньому лівому куті головного вікна або на панелі «Навігатор».
 • Щоб показати файл із масштабом 100 %, виберіть Перегляд > Справжній розмір або двічі клацніть інструмент «Масштабування».
 • Щоб відобразити виділену монтажну область у вікні, виберіть Перегляд > Монтажна область за розміром вікна або ж двічі клацніть інструмент «Рука».
 • Щоб переглянути у вікні все, виберіть Перегляд > Усе за розміром вікна.

Перегляд фактичного розміру

Вам, як дизайнеру поліграфічної продукції, може знадобитися переглянути свою роботу перед друком, щоб перевірити її вигляд у фактичному розмірі. Для цього ви можете створити файл попереднього перегляду в його справжньому розмірі (100 % масштабі).

Виберіть «Перегляд» > «Справжній розмір», щоб переглянути елементи на екрані в їхньому справжньому розмірі незалежно від розміру й роздільної здатності монітора. Коли документ показано в масштабі 100 %, кожен об’єкт на екрані представлено в його фактичному фізичному розмірі. Наприклад, якщо відкрити нову монтажну область розміру A4 й клацнути «Справжній розмір», розмір монтажної області зміниться таким чином, щоб дорівнювати розміру справжнього аркуша A4.

Функція відображення справжнього розміру працює за всіх значень роздільної здатності, факторів масштабування й режимів перегляду, окрім перегляду у вигляді пікселів.

Примітка. Якщо ви паралельно використовуєте кілька моніторів, функція відображення справжнього розміру працюватиме лише на основному моніторі.

Примітка.

Функцію «Справжній розмір» увімкнено за замовчуванням. Це означає, що за вибору масштабу 100 % документ відображатиметься в справжньому розмірі. Однак якщо ви бажаєте, щоб за вибору масштабу 100 % розмір документа не змінювався, ви можете вимкнути функцію «Справжній розмір». Для цього виконайте описані нижче дії.

 1. Виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або Illustrator  > «Параметри» > «Загальні» (macOS).
 2. Зніміть прапорець із поля «Відобразити розмір друку в масштабі 100 %».

Докладнішу інформацію див. у статті Підготовка документів до друку.

Зміна області перегляду

Ви можете вивести на перегляд іншу ділянку монтажної області в один із наведених нижче способів.

 • Щоб відобразити на екрані всі монтажні області, зменште їх, вибравши в меню «Перегляд» пункт «Усе за розміром вікна».
 • Щоб збільшити активну монтажну область, виберіть «Перегляд» > «Монтажна область за розміром вікна».
 • На панелі «Навігатор» клацніть на ділянці мініатюрного показу, яку ви бажаєте переглянути у вікні ілюстрації. Або перетягніть мале зображення області перегляду (забарвлене поле) в інше місце на мініатюрі.
 • Виберіть інструмент «Рука» і перетягніть монтажну область у тому напрямку, куди її треба пересунути.

Ви можете використовувати панель «Навігатор» («Вікно» > «Навігатор») для швидкої зміни вигляду вашої ілюстрації за допомогою мініатюр. Забарвлене поле у панелі «Навігатор» (що зветься областю перегляду) відповідає поточній видимій ділянці у вікні ілюстрації.

Панель «Навігатор»
Панель «Навігатор»

A. Мініатюра ілюстрації. B. Кнопка меню панелі C. Поле масштабування. D. Кнопка «Зменшити». E. Область перегляду. F. Шкала налаштовування масштабу. G. Кнопка «Збільшити». 

Ви можете налаштувати панель «Навігатор» у такий спосіб:

 • Щоб відобразити ілюстрацію поза межами монтажної області на панелі «Навігатор», зніміть прапорець «Переглянути тільки вміст монтажної області» в меню панелі.
 • Для зміни кольору області перегляду виберіть «Параметри панелі» в меню панелі. Виберіть попередньо налаштований колір з меню «Колір» або двічі клацніть на полі кольору, щоб вибрати особливий колір.
 • Щоб показувати пунктирні лінії у документі як суцільні лінії на панелі «Навігатор», виберіть «Параметри панелі» в меню панелі, а потім - «Малювати пунктирні лінії як суцільні».

Перегляд ілюстрацій у вигляді обрисів

За замовчуванням в Adobe Illustrator вся ілюстрація відображається в кольорі. Проте ви можете вибрати варіант відображення ілюстрації лише у вигляді обрисів (або контурів). Перегляд ілюстрації без атрибутів розфарбування прискорює перемальовування екрану під час роботи зі складною ілюстрацією.

У режимі обрисів зв’язані файли за замовчуванням показуються як перекреслені хрест-навхрест прямокутники. Щоб переглянути вміст пов’язаних файлів, виберіть «Файл» > «Налаштування документа» й установіть прапорець у полі «Показувати зображення у вигляді контурів».

Ілюстрації можна переглядати у вигляді контурів у режимі графічного процесора в Illustrator на екранах із роздільною здатністю понад 2000 пікселів за шириною або висотою. При цьому контури виглядають плавнішими й зменшується час, необхідний для перемальовування складних ілюстрацій на екранах із високою роздільною здатністю.

 • Щоб переглянути всю ілюстрацію у вигляді обрисів, виберіть «Перегляд» > «Обрис» або натисніть Ctrl + E (Windows) чи Command + E (macOS). Виберіть «Перегляд» > «Попередній перегляд», щоб повернутися до перегляду ілюстрації в кольорі.
 • Щоб переглянути весь матеріал одного шару у вигляді обрисів, клацніть позначку ока біля цього шару на панелі «Шари», утримуючи Ctrl (Windows) або Command (macOS). Щоб повернутися до перегляду ілюстрації в кольорі, клацніть ще раз, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (macOS). Позначка ока порожня в центрі , якщо ввімкнено режим «Обрис», і заповнена , якщо ввімкнено «Перегляд».
 • Щоб переглянути всі елементи на невиділених шарах у вигляді обрисів, клацніть позначку ока виділеного шару, утримуючи Alt + Ctrl (Windows) або Option + Command (macOS). Або виберіть «Решта в контурах» у меню панелі «Шари».

  Підказка. Ви можете повернути всі елементи на панелі «Шари» до режиму «Попередній перегляд», вибравши «Переглянути всі шари» в меню панелі «Шари».

Використання кількох вікон і режимів

Ви можете відкрити декілька вікон з одним документом одночасно. Кожне вікно може мати свої налаштування вигляду. Наприклад, ви можете зробити одне вікно дуже збільшеним для тонкої роботи з певними об’єктами, а інше вікно - менш деталізованим, для розташування цих об’єктів на сторінці.

Примітка.

(Windows) Ви можете розташувати кілька відкритих вікон для ваших потреб, скориставшись параметрами в меню «Вікно». «Каскадом» показує вікна у стосі від верхнього лівого до нижнього правого кута екрану; «Плитка» показує вікна зсунутими край до краю; «Впорядкувати значки» впорядковує згорнуті вікна в межах вікна програми.

Альтернативою створенню декількох вікон є створення декількох виглядів. Ви можете створити і зберегти до 25 виглядів кожного документа.

Нижче наведені розбіжності між показом декількох вікон і показом декількох виглядів:

 • Вигляди записуються разом із документом, а вікна - ні.

 • Вікна можна переглядати одночасно.

 • Вигляди можуть з’являтися одночасно лише в тому разі, коли для їх показу відкрито декілька вікон. Зміна вигляду змінює поточне вікно, а не відкриває нове.

Створення нового вікна

 1. Виберіть команду «Вікно» > «Створити вікно».

Створення нового вигляду

 1. Налаштуйте бажаний вигляд, потім виберіть «Перегляд» > «Створити перегляд», введіть назву нового вигляду і клацніть на «OK».

Перейменування або вилучення вигляду

 1. Виберіть «Перегляд» > «Редагувати перегляди».

Перемикання виглядів

 1. Виберіть назву вигляду внизу меню «Перегляд».

Попередній перегляд ілюстрації на кінцевому носії

Щоб побачити, як певні елементи ілюстрації виглядатимуть після друку, у браузері або на екрані мобільного пристрою, можна скористатися такими функціями Illustrator:

Режим «Перегляд накладання кольорів» («Перегляд» > «Перегляд накладання кольорів»)

«Попередній перегляд фарб» – дає змогу оцінити, як змішування, застосування прозорості й накладання кольорів виглядатимуть після кольороподілу.

Режим «Перегляд у вигляді пікселів» («Перегляд» > «Перегляд у вигляді пікселів»)

Приблизно показує, як виглядатиме ілюстрація після растеризації та відкриття в браузері.

Режим перегляду обрізки («Перегляд» > «Перегляд обрізки»).

Обрізує зону перегляду по межах ілюстрації. У цьому режимі на полотні ілюстрації приховуються всі об’єкти, що не друкуються, як-от сітки, напрямні й елементи, що виходять за межі монтажної області. Усі частини ілюстрації поза межами монтажної області обрізуються. У цьому екранному режимі можна продовжувати створювати й редагувати ілюстрації.

Примітка: цей режим корисний для попереднього перегляду ілюстрацій, включаючи плакати.

trim-view-2
Оригінальна й обрізана області перегляду

Панель «Попередній перегляд зведення» («Вікно» > «Попередній перегляд зведення»).

Підсвічує області ілюстрації, які відповідають певним критеріям зведення, під час збереження та друкування.

Цифрова кольоропроба.

Приблизно показує, як кольори документа виглядатимуть на певному моніторі або іншому пристрої з екраном.

Згладжування.

Надає векторним об’єктам гладкішого вигляду на екрані, дає зрозуміти, як векторна ілюстрація виглядатиме після друку на принтері PostScript®. Згладжування допомагає сприйняттю, оскільки роздільна здатність екрану є відносно обмеженою, а векторну графіку часто друкують з високою роздільною здатністю. Щоб увімкнути згладжування, виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS), виберіть «Згладжений витвір» і клацніть на «OK».

Device Central («Файл» > «Device Central»)

Дає змогу оцінити, як документ виглядатиме на екрані певного мобільного телефона або пристрою.

Перегляд ілюстрації в режимі презентації

У режимі презентації активна ілюстрація поточного документа Illustrator заповнює весь екран. У цьому режимі приховано меню програми, панелі, напрямні, сітку й усі виділені елементи. У цьому режимі не доступні функції редагування: у ньому відображається лише ілюстрація в монтажній області. Цей режим добре підходить для презентацій дизайнерських ідей.

Щоб перейти до режиму презентації, виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть Перегляд > Режим презентації.
 • Натисніть Shift + F.
 • Клацніть позначку  на панелі інструментів і виберіть Режим презентації в розкривному списку.
 • Лише для macOS: натисніть кнопку навігації на сенсорній панелі. Для переходу між монтажними областями натискайте на кнопки зі стрілками.
Для навігації між монтажними областями використовуйте клавіші з лівою (попередня область) і правою (наступна область) стрілками. Для переходу до наступної монтажної області також можна клацнути в будь-якому місці.

Щоб вийти із цього режиму, натисніть клавішу Esc.

Примітка: в режимі презентації не працюють інші комбінації клавіш.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності