Використовуйте панель «Обведення» («Вікно» > «Обведення») для того, щоб вказати, чи лінія суцільна, чи пунктирна, послідовність пунктиру та інші налаштування пунктиру, якщо лінія пунктирна, товщину обведення, вирівнювання обведення, зрізання, стрілки, профілі ширини й стилі стиків ліній і кінцівок ліній.

Панель «Обведення»
Панель «Обведення»

Ви можете застосувати параметри обведення до усього об’єкта, або можете використати групи зі швидкою заливкою та застосувати різні обведення до країв в об’єкті.

У цьому відео (англійською мовою) інструктор журналу Layers Дейв Крос демонструє, як застосовувати заливку та обведення в програмі Illustrator, а також знайомить із деякими зручними комбінаціями клавіш для використання цих функцій.

Застосування кольору обведення, ширини або вирівнювання

 1. Виділіть об’єкт. (щоб виділити край у групі зі швидкою заливкою, скористайтеся інструментом «Виділення швидких заливок»).
 2. Натисніть на вікні обведення на панелі інструментів, панелі кольорів або панелі керування. Такою дією ви позначите, що необхідно застосувати обведення, а не заливку.
  Вікно «Обведення»
  Вікно «Обведення»

 3. Виділіть колір на панелі кольорів або зразок на панелі зразків або на панелі керування. Або двічі натисніть на вікні заливки та виділіть колір на Палітрі кольорів.

  Примітка.

  Якщо ви бажаєте використати поточний колір у вікні обведення, ви можете просто перетягнути колір із вікна обведення на об’єкт. Перетягування не спрацьовує на групах зі швидкою заливкою.

 4. Оберіть щільність на панелі обведення або панелі керування.
 5. Якщо об’єкт є закритим контуром (та не групою зі швидкою заливкою), оберіть параметр на панелі обведення, щоб вирівняти обведення вздовж контура:
  •  Вирівняти обведення посередині. 

  •  Вирівняти обведення з внутрішньої сторони. 

  •  Вирівняти обведення по зовнішній стороні. 

  Примітки

  • У поточній версії програми Illustrator функція «Вирівняти обведення по внутрішній стороні» використовується за замовчуванням, коли ви створюєте веб-документ. У попередніх версіях програми Illustrator за замовчуванням використовувалася функція «Вирівняти обведення по центру».
  • Якщо ви намагаєтеся вирівняти контури, що використовують різні вирівнювання обведень, контури можуть вирівнюватися неточно. Упевніться, що параметри вирівнювання контуру відповідають параметрам, необхідним, щоб краї точно збігалися під час вирівнювання.

Створення обведення зі змінною шириною

Розташований на панелі інструментів інструмент «Ширина» дозволяє створити обведення змінної ширини та зберегти цю змінну ширину в якості профілю, який можна використовувати для інших обведень.

Якщо під час використання інструмента «Ширина» на обведення навести мишу, на контурі з’являється каркас у вигляді ромба з маркером. Можна налаштувати товщину обведення, перемістити точку ширини, скопіювати точку ширини та видалити її.

За наявності кількох обведень інструмент «Ширина» дозволяє коригувати лише активне обведення. Для коригування обведення слід вибрати на панелі «Вигляд».

Відео про використання інструмента «Ширина» див. у розділі Використання обведення змінної ширини.

Щоб створити або змінити точку ширини у діалоговому вікні «Змінення точки ширини», за допомогою інструмента «Ширина» двічі клацніть потрібне обведення і відредагуйте значення точки ширини. Після встановлення прапорця «Коригування сусідніх точок ширини» зміни вибраної точки ширини будуть впливати також на точки ширини, що знаходяться поруч.

Щоб автоматично вибрати параметр «Коригування сусідніх точок ширини», натисніть клавішу Shift і двічі клацніть точку ширини.

Під час коригування змінної ширини інструмент «Ширина» передбачає поділ на неперервні й перервні точки ширини.

width-point-edit
Діалогове вікно «Змінення точки ширини» для неперервних точок

Щоб створити перервну точку ширини, виконайте такі дії.

 1. Створіть дві точки ширини на контурі з іншою шириною.

  discontinuous-width-points1
  Створено дві точки ширини
 2. Перетягніть одну точку ширини на іншу точку ширини, щоб створити перервну точку ширини для обведення.

  discontinuous-width-points2
  Перервна точка ширини, створена перетягуванням однієї точки ширини на іншу точку ширини

Для перервних точок у діалоговому вікні «Змінення точки ширини» подаються значення ширини для обох сторін.

width-point-edit-discontinuous_1
Діалогове вікно «Змінення точки ширини» для перервних точок

Елементи керування для інструмента «Ширина»

Виконайте одну з таких дій:

 • Для регулювання товщини обведення в певному місці контура перетягніть мітки назовні чи всередину. Точки ширини, створені на куті або на безпосередньо вибраній опорній точці, приєднуються до опорної точки під час основного редагування контура.
 • Щоб змінити положення точки ширини, перетягніть цю точку вздовж контуру.
 • Щоб виділити кілька точок ширини, натисніть Shift та клацніть потрібні точки. У діалоговому вікні «Змінення точки ширини» вкажіть значення кількох точок для Сторони 1 та Сторони 2. Будь-які зміни точок ширини впливають на всі вибрані точки ширини.
 • Щоб установити значення товщини обведення для всіх точок ширини, вкажіть потрібне значення в розкривному списку «Товщина» на панелі «Обведення».

Збереження профілів ширини

Визначивши товщину обведення, на панелі «Обведення», «Властивості» або панелі керування можна зберегти профіль змінної ширини.

width-profiles
A. Параметр профілю ширини «Рівномірно» B. Значок збереження профілю ширини C. Значок видалення профілю ширини D. Піктограма скидання профілю ширини 

Виконайте одну з таких дій:

 • Профілі ширини можна використовувати для виділених контурів, вибравши їх із розкривного списку «Профіль ширини» на панелі керування або панелі «Обведення». Якщо вибрано обведення без змінної ширини, у списку відображається параметр «Рівномірно». Для скасування застосування профілю змінної ширини до об’єкта виберіть параметр «Рівномірно».
 • Щоб відновити стандартний набір профілів ширини, внизу розкривного списку «Профіль» натисніть кнопку «Скинути профілі».

Примітка.

Після відновлення набору профілів ширини за замовчуванням у діалоговому вікні «Параметри обведення» всі власні збережені профілі буде видалено.

Якщо для обведення використати профіль змінної ширини, на панелі «Вигляд» його буде позначено зірочкою (*).

У діалоговому вікні «Параметри обведення» для об’єктних та візерункових пензлів параметр «Точки ширини/профіль ширини» встановлюється автоматично після редагування контура обведення за допомогою інструмента «Змінна ширина» або застосування профілю ширини. Щоб скасувати зміни профілю ширини, виберіть параметр розміру «Фіксований» або один із каналів даних планшета, наприклад натиск, для відновлення параметрів планшета.

Створення крапкових пунктирів або пунктирних ліній

Adobe рекомендує

Adobe рекомендує
Mordy Golding

Крапковий пунктир або пунктирні лінії можна створити шляхом редагування атрибутів обведення об’єкта.

 1. Виділіть об’єкт.
 2. На панелі обведення виберіть «Пунктирна лінія». Якщо параметр «Пунктирна лінія» не відображається, виберіть у меню панелі обведень «Показати параметри».
 3. Клацніть значок: вирівнювання штрихів відповідно до кутів та країв контура з коригуванням довжини . Цей параметр забезпечує однаковий вигляд штрихів на всіх кутах та на краях контурів. Якщо немає потреби у вирівнюванні штрихів, клацніть піктограму (збереження чітко вказаних довжин для штрихів та зазорів).
  Коригування штрихів на кутах
  Коригування штрихів на кутах

  A. Фіксована чітко вказана довжина штрихів і зазорів B. Штрихи, вирівняні відповідно до кутів та країв контура з коригуванням довжини 
 4. Вкажіть послідовність штриха шляхом введення довжини штрихів та проміжків між ними.

  Введені числа повторюються в послідовності, щоб після встановлення візерунку у вас не було потреби заливати усі текстові вікна.

 5. Виділіть параметр форми кінців, щоб змінити кінці штрихів. Параметр зрізаних кінців  створює штрихи із квадратними кінцями; параметр округлених кінців  створює заокруглені штрихи та крапки, параметр квадратних кінців  розширює кінці штрихів.
  Параметри зазору
  6-пт. пунктирні лінії із проміжками 2, 12, 16, 12

  A. Зрізані кінці B. Округлені кінці C. Квадратні кінці 

  Навчальне відео про створення ідеальних пунктирних обведень див. у розділі Створення пунктирних обведень з ідеальними кутами.

Змінення кінців або стиків лінії

Кінці – це кінець відкритого рядка; стик відбувається там, де пряма лінія змінює напрям (перетворюється на кут). Ви можете змінювати кінці та стики лінії шляхом зміни атрибутів обведення об’єкта.

 1. Виділіть об’єкт.
 2. На панелі обведення виділіть параметр кінців та стику.

  Якщо параметри не виділено, оберіть Показувати параметри в меню панелі.

  Зрізані кінці 

  Створює обведені лінії із квадратними кінцями.

  Округлені кінці 

  Створює обведені лінії з напівкруглими кінцями.

  Квадратні кінці 

  Створює обведені лінії з квадратними кінцями, що виступають за половину товщини лінії за її кінцем. Із цим параметром щільність лінії виступає рівномірно у всіх напрямках навколо неї.

  Кутовий стик 

  Створює обведені лінії з гострими кутами. Введіть значення зрізання між 1 і 500. Зрізання контролює, коли програма переключається з кутового (гострого) стику на скошений (зрізаний). За замовчуванням зрізання дорівнює значенню 10. Це означає, що коли довжина точки в десять раз більша за товщину обведення, програма переходить з кутового стику на скошений. Зрізання зі значенням 1 призводить до скошених стиків.

  Округлені стики 

  Створює обведені лінії з округленими кутами.

  Скошені стики 

  Створює обведені лінії із квадратними кутами.

Додавання стрілок

В Illustrator стрілки й відповідні елементи для налаштування їх розміру доступні на панелі «Обведення». Стандартні стрілки доступні у випадному списку «Стрілки» на панелі «Обведення». За допомогою панелі «Обведення» можна також легко змінювати стрілки.

Стрілки на панелі «Обведення»
Стрілки на панелі «Обведення»

Скориставшись параметром «Масштаб», можна самостійно змінити розмір початкового та кінцевого вказівників. Для встановлення співвідношення між масштабом початкового й кінцевого вказівників стрілки, клацніть піктограму встановлення співвідношення між масштабом початкового та кінцевого вказівників стрілки, що біля параметра «Масштаб».

За допомогою параметрів вирівнювання можна також налаштувати контур для вирівнювання за початковим або кінцевим наконечником стрілки. Для цього передбачено такі параметри:

 • Винести наконечник стрілки за край контура

 • Помістити на краю контура наконечник стрілки

  Примітка. Щоб видалити стрілки з об’єктів, у розкривному списку зі стрілками виберіть параметр «Немає».

Користувацьке налаштування стрілок

Щоб встановити власні параметри для стрілок, відкрийте файл Arrowheads.ai за таким шляхом: ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (для Mac) та \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (для Windows). Виконайте вказівки у файлі для створення стрілок за власними параметрами.

Щоб наявний файл Arrowheads.ai не замінився новим, збережіть оновлений файл Arrowheads.ai за таким шляхом: <Illustrator home>\Plug-ins\.