További ellenőrzések és tulajdonságok – ismertető

Az Elővizsgálat eszköz további ellenőrzéseket (az Acrobat korábbi verzióiban szokásos elnevezés szerint szabályokat) is tartalmaz, amelyek hozzáadhatók a profilhoz. Ezek az ellenőrzések a profil Egyéni ellenőrzések szakaszából érhetők el. Az ellenőrzések többféleképpen is módosíthatók az ellenőrzés által leírt PDF-tulajdonságtól függően. Létrehozhat egyedi ellenőrzéseket is, amelyek gyorsan futtathatók anélkül, hogy egy profil részei lennének. Ha egyedi ellenőrzéseket futtat, minden megjelölt tartalom hibaként fog szerepelni az eredményben.

Egyes tulajdonságok egyszerű állítások, amelyek értéke igaz vagy hamis lehet a PDF dokumentum adott objektumára. Ilyen például „A betűtípus nincs beágyazva” vagy a „Színkezeléssel szabályozott szín használatban”. Egyes tulajdonságokra vonatkozó állítások a tulajdonság (például a betűméret vagy a direktszín neve) tényleges és a párbeszédpanelen megadott értéke (például „12” vagy „mélykék”) közötti kapcsolatot adják meg. Más állítások számszerű értékeket hasonlítanak össze.

Kapcsolat a tulajdonság értéke és a beírt érték között

A numerikus értékek közötti kapcsolat

Logikai tulajdonságok

is equal to (egyenlő)

is not equal to (nem egyenlő)

is less than (kisebb mint)

is true (igaz)

contains (tartalmazza)

does not contain (nem tartalmazza)

is less than or equal to (kisebb vagy egyenlő)

is not true (nem igaz)

begins with (ezzel kezdődik)

does not begin with (nem ezzel kezdődik)

is equal to (egyenlő)

ends with (ezzel végződik)

does not end with (nem ezzel végződik)

is not equal to (nem egyenlő)

is contained in (tartalmazza ez)

is not contained in (nem tartalmazza ez)

is greater than (nagyobb, mint)

is greater than or equal to (kisebb vagy egyenlő)

Tulajdonságcsoportok

Az ellenőrzések megadására szolgáló tulajdonságok kategóriákba vannak csoportosítva. Az összes tulajdonságcsoport listája az Ellenőrzések szerkesztése párbeszédpanelen tekinthető meg. Itt az egyes csoportokhoz tartozó egyedi tulajdonságok is megtekinthetők, és az elővizsgálatbeli alkalmazási módjuk is le van írva.

A következő tulajdonságcsoportok állnak rendelkezésre:

Szöveg

Olyan információkat tartalmaz, mint a szöveg leképezési módja, hogy anamorfikusan vagy dőlten méretezi-e a program, vagy hogy megfeleltethető-e Unicode-karaktereknek a helyes másoláshoz és exportáláshoz.

Betűtípus

A szöveg megjelenítéséhez használt betűtípust írja le minden szempontból. Fontos, hogy a szövegméret az szövegtulajdonság, mivel adott betűtípus számos méretben használható a PDF dokumentumban. A szövegméret a Szöveg tulajdonságcsoportban található.

Kép

A kép felbontását, színmélységét, leképezési módját, a képpontok számát tartalmazza, más hasonló adatokkal együtt.

Színek

Színjellemzőket tartalmaz, például színtereket, helyettesítő színtereket, mintázatokat és direkt színeket. A helyettesítő színterek lehetővé teszik az Acrobat számára bizonyos direktszínek és több összetevős direkt színek (DeviceN) megjelenítését és nyomtatását. Például a narancssárga szín monitoron vagy nyomtatón történő megjelenítéséhez a PDF dokumentumnak egy helyettesítő (RGB vagy CMYK színekből álló) színtérre van szüksége, amely meghatározza a direkt szín megjelenését.

ICC-színterek

Az ICC-színtereket megadó beágyazott ICC-profilok jellemzőinek elérésére szolgáló tulajdonságok. Az ICC-profilok eszközfüggő színek eszközfüggetlen színtérbe (ilyen például a Lab) fordításához szükséges adatokat tartalmaznak. Ezáltal reprodukálható a különböző platformok, eszközök és ICC-kompatibilis alkalmazások (például Adobe Illustrator vagy Adobe InDesign) közötti színkonzisztencia. A különböző színterekben (RGB, CMYK, szürkeárnyalatos stb.) mentett objektumokat tartalmazó dokumentumok külön ICC-profilt tartalmazhatnak a szín az egyes színterekhez történő kalibrálásához.

A grafikai állapot kitöltési tulajdonságai

Területek kitöltésének grafikai állapotadatai, elsősorban az aktuális színtér színértékei.

A grafikai állapot tulajdonságai vonalakhoz

Vonalak megrajzolásának grafikai állapotadatai, elsősorban az aktuális színtér színértékei, valamint a vonalakra jellemző tulajdonságok, például vonalvastagság.

A grafikai állapot általános tulajdonságai

A szöveg, grafika vagy a képek PDF-oldalon való megjelenítését szabályozó beállításokat tartalmazza. Ide tartoznak például a felülnyomás beállításai.

Árnyalatok

A nyomdai előkészítési műveletek grafikai állapotbeállításai, köztük a rácselforgatási szög, a rácssűrűség és a pont alakja.

Oldalleírás

A PDF-oldalon található objektumokra vonatkozó általános információkat tartalmaz, így az objektum típusát (pl. hogy kép, szöveg vagy sima árnyalat), vagy hogy az oldal látható területén belül vagy azon kívül van-e, illetve hogy milyen messze van a vágáskerettől.

OPI

Az összes meglévő OPI-hivatkozás (megjegyzés) elemzésére szolgáló tulajdonságok (az OPI 1.3-as és 2.0-ás verziójának megfelelő hivatkozások egyaránt elemezhetők). A PDF fájlokban a lehetséges OPI-bejegyzések ugyanazok, mint a PostScript-fájlokban.

Beágyazott PostScript

A PDF fájlba beágyazható PostScript kódra vonatkozik. Három ilyen tulajdonság van: egy az oldalleírásban közvetlenül használt PostScript operátorra vonatkozik; egy a PostScript XObject objektumba beágyazott PostScript kódra vonatkozik; egy pedig PostScript XObject objektumok korábbi formájára, a PostScript Form XObject objektumra.

Objektum-metaadatok

Az objektummal együtt beágyazott információk, így az objektum létrehozója, felbontása, színtere, szerzői jogi információi, valamint a rá vonatkozó kulcsszavak. Ha például egy InDesign dokumentumba metaadatokkal rendelkező Photoshop-képet ágyaznak be, majd a dokumentumot PDF formátumra konvertálják, a metaadatok az ebbe a csoportba tartozó tulajdonságok segítségével kérhetők le és ellenőrizhetők.

Megjegyzések

Tartalmazza a megjegyzések, rajzjelölések, túltöltések és nyomtatási jelek legtöbb jellemzőjét.

Űrlapmezők

Az űrlapmezők tulajdonságai.

Rétegek

Azt a külön megadható tartalmat keresi meg, amely egyes esetekben megváltoztatja az oldal képi megjelenését.

Oldalak

Oldalszámok és oldalméretek, amelyek az Adobe PDF 1.3-as vagy újabb verzióinak különféle dokumentummezőit jelentik (hordozómező, kifutási mező, vágási mező stb.). Ez a csoport tartalmazza a színre bontott PDF fájlhoz tartozó PDF-oldalak lapnevét is.

Dokumentum

A PDF dokumentum egészére vonatkozó adatokat és információkat tartalmazza, így például hogy a dokumentum titkosítva van-e, vannak-e benne űrlapmezők, vagy tartalmaz-e könyvjelzőket.

Dokumentumadatok

Az Acrobat Dokumentumadatok párbeszédpanelén is elérhető szabványos bejegyzések, illetve az ISO 15930-as szabványban (PDF/X) előírt adatok felsorolása.

Dokumentum Metaadatok

A dokumentumba ágyazott információk, így annak címe, szerzője, szerzői jogi információi, valamint a rá vonatkozó kulcsszavak. Ezek az adatok megtekinthetők az Acrobat programban a Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanel Dokumentum metaadatok szakaszában is. (Válassza a Fájl > Tulajdonságok parancsot, majd a Leírás lapon kattintson a Kiegészítő metaadat gombra.)

Aláírások

A dokumentumban lévő aláírások adatait tartalmazza.

Strukturált PDF dokumentumok

A címkézett PDF címkeszerkezetére vonatkozó olyan alapvető tulajdonságok, amelyekre a PDF/A szabvány megkötéseket tesz.

Kimeneti leképezések PDF/X-hez, PDF/A-hoz vagy PDF/E-hez

Azt a kimeneti eljárást adja meg, amelyre a PDF dokumentumot előkészítették. A nagy felbontású nyomtatott kimenet előállítására szánt PDF fájl általában egy kimeneti leképezést és ebbe beágyazott ICC profilt tartalmaz, amelyet a próbanyomat-készítő vagy egy berendezés raszterkép-feldolgozó egysége (RIP) használ.

Kimeneti leképezés PDF/X, PDF/A vagy PDF/E szabványhoz (ICC profil tulajdonságai)

Tulajdonságok a kimeneti leképezés részeként beágyazott ICC-profil adatainak elérésére. A csoportban ugyanazok a tulajdonságok találhatók, mint az objektumokra vonatkozó ICC-profilokban, köztük a profil neve és típusa. Az ICC-profil a dokumentum képi létrehozására szolgáló eszköz kimeneti feltételeit írja le.

A PDF-adatfolyam hatékonysága

Segítségével megállapítható, hogy mennyire hatékonyan vannak kódolva az oldalleírások. A Hello szöveg például leírható az egész szóra vonatkozó szöveges operátorként, vagy számos külön szöveges operátorként a szó mindegyik betűjéhez. Az utóbbi kevésbé hatékony, és csökkenti az oldal megjelenítésének sebességét. A hatékonysági ellenőrzések a különböző operátorokra vonatkozó százalékos értékeket adnak vissza. A legtöbb esetben a kisebb érték számít jónak.

Hibák a PDF dokumentum szintaxisában

A PDF szintaxisában található konkrét hibákról ad információt. Ha például hiányoznak bizonyos kulcsok, amelyeket a PDF-szabvány kötelezőnek mond, az Acrobat még képes lehet megjeleníteni a fájlt. A PDF megbízható megjelenítéséhez azonban javasolt minden PDF dokumentumot szigorúan a szabványnak megfelelően kódolni.

Hibák a strukturált PDF dokumentumban

A címkézett PDF címkeszerkezetében található hibákra vonatkozó információkat ad. Például olyankor keletkezik hiba, amikor egy címkézett objektum típusa nincs megfelelően meghatározva. Az ebbe a csoportba tartozó tulajdonságok a címkeszerkezet hibáinak megtalálásához nyújtanak segítséget.

Hibák a PDF-adatfolyamban

A PDF dokumentum oldalleírásaiban található hibákról ad információkat. Az RGB-színek meghatározásához például három számszerű operandusra van szükség. Ha háromnál kevesebb operandus van jelen, az oldalt nem lehetséges megjeleníteni. Az ebbe a csoportba tartozó tulajdonságok segítségével megállapítható, miért nem jelenik meg egy PDF-oldal.

Elővizsgálat: Profil szerkesztése párbeszédpanel (Egyéni ellenőrzések) – ismertető

Az Elővizsgálat: Profil szerkesztése párbeszédpanel Profilok listája tartalmazza az Acrobat összes előre megadott profilját, és az egyénileg létrehozott profilokat is. Ha az Egyéni ellenőrzések beállítást választja, az elemek kiválasztásakor és hozzáadásakor több lehetősége lesz. Az oszlop alján található gombokkal az alapvető szerkesztési műveletek hajthatók végre, ilyen például a másolat készítése, az eltávolítás vagy a létrehozás. A keresőmező segít megtalálni egy adott ellenőrzést.

Egyéni ellenőrzések
Egyéni ellenőrzések

A. Keresés B. Leírás C. Figyelmeztetések D. Ellenőrzések engedélyezése E. Új ellenőrzés létrehozása és belefoglalása az aktuális profilba F. Ellenőrzés másolása és hozzárendelése az aktuális profilhoz G. Ellenőrzés szerkesztése H. Ellenőrzés eltávolítása a profilból I. Belefoglalás a profilba J. Új ellenőrzés K. Ellenőrzés másolása L. Ellenőrzés szerkesztése M. Ellenőrzés törlése 

Ellenőrzések hozzáadása a profilhoz

Az Acrobat számos előre elkészített profilt tartalmaz, amelyeket azonnal használhat, vagy amelyekből módosítással egyéni profilokat hozhat létre. Érdemes azt a profilt módosítani, amely majdnem megfelel az igényeknek. A profilhoz hozzávehet olyan ellenőrzéseket, amelyek a dokumentumot más feltételek alapján is elemzik. A profilban lehet például egy olyan szabály, amely a nem tisztán fekete színű, azaz cián, bíbor vagy sárga összetevőt is tartalmazó szöveget keresi meg. Mivel ez a kis méretű szövegek nyomtatásában okozhat problémát, az ellenőrzést módosíthatja úgy is, hogy az egynél több színt használó szövegobjektumok közül azokat jelezze, amelyek betűmérete 12 pont vagy ennél kisebb.

Az ellenőrzéseket szükség szerint bármelyik profilban felhasználhatja. Fontos azonban tudni, hogy amennyiben módosít egy több profilban is felhasznált ellenőrzést, az az összes profilban megváltozik. A szükségtelen módosítások elkerülése érdekében az adott profil számára nevezze át az ellenőrzést. Az elővizsgálati profil szerkesztése előtt először fel kell oldani annak zárolását.

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt profilt, majd kattintson a profilnév melletti Szerkesztés hivatkozásra, vagy válassza a Beállítások menü Profilok szerkesztése parancsát.

 2. A párbeszédpanel bal felső sarkában válassza az előugró menü Feloldva parancsát.

 3. Válassza az Egyéni ellenőrzések elemet a profil neve alatt látható elemek listáján.
 4. A paneleken végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Az ellenőrzést gyorsan megtalálhatja, ha beírja nevét vagy nevének egy részét a keresőmezőbe. Csak a keresőkifejezést tartalmazó elemek jelennek meg. Ha a keresőmezőből törli a nevet, újra minden ellenőrzés láthatóvá válik.

  • Ha egy profilhoz új ellenőrzést kíván hozzáadni, jelölje ki az ellenőrzést a jobb oldali ablaktáblában, kattintson a balra mutató nyílra, majd a párbeszédpanel bal oldalán, alul található felbukkanó menüben válassza ki a szükséges figyelmeztetés típusát. A figyelmeztetés típusa, ami alapértelmezés szerint Hiba, azt adja meg, hogy az Elővizsgálat milyen típusú figyelmeztetést adjon, ha eltérést talál. Tetszőleges számú ellenőrzést felvehet.

  • Ha egy ellenőrzést el kíván távolítani a profilból, válassza ki a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a jobbra mutató nyílra.

  • Az ellenőrzés szerkesztéséhez kattintson rá duplán.

Egyéni ellenőrzések létrehozása és módosítása

Bár az előre megadott ellenőrzések feloldásuk után módosíthatók, érdemes őket meghagyni eredeti állapotukban. Létrehozhat teljesen új vagy meglévő ellenőrzésen alapuló új ellenőrzést.

Megjegyzés:

A zárolt ellenőrzések zárolt profilokban találhatók, és az ellenőrzést használó profilok zárolásának feloldásáig nem szerkeszthetők.

Egyéni ellenőrzés létrehozása egy profilhoz

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson a Profilok kijelölése gombra .

 2. Jelöljön ki egy profilt, és kattintson a profilnév melletti Szerkesztés gombra.

 3. Szükség esetén kattintson az előugró menü Feloldva parancsára.

 4. A párbeszédpanel bal oldalán a profil alatt válassza az Egyéni ellenőrzések elemet.
 5. Az Elővizsgálat: profil szerkesztése párbeszédpanelen az Egyéni ellenőrzések ebben a profilban csoportban tegye a következők egyikét:
  • Az ellenőrzések listáján kattintson az Új ikonra .

  • Ha az új ellenőrzést meglévő alapján szeretné létrehozni, jelöljön ki egy ellenőrzést, és kattintson a Másolat létrehozása ikonra .

 6. Az Ellenőrzés létrehozása/másolása párbeszédpanel bal oldalán válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Gépelje be azt az üzenetet, amelyet látni szeretne, ha az ellenőrzés eltérést talál, illetve amikor nem talál eltérést. Ha például a direktszínek kiszűrésére készít ellenőrzést, az üzenet, amely akkor jelenik meg, ha nincsenek eltérések, ez lehet: „A dokumentum nem tartalmaz direktszíneket”.

  • Írjon be magyarázatot az ellenőrzéshez.

  • Jelölje ki az ellenőrizni kívánt elemeket.

 7. A párbeszédpanel jobb oldalán jelöljön ki egy csoportot, jelöljön ki egy tulajdonságot a csoporthoz, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Egyedi ellenőrzés létrehozása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi ellenőrzések kijelölése gombra .

 2. Válassza a Beállítások > Ellenőrzés létrehozása lehetőséget.

 3. A párbeszédpanel jobb oldalán jelöljön ki egy csoportot, jelöljön ki egy tulajdonságot a csoporthoz, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  Az új egyedi ellenőrzés megjelenik a csoportjának és tulajdonságának megfelelő csoportban.

Egyedi ellenőrzés másolása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi ellenőrzések kijelölése gombra .

 2. Jelöljön ki egy meglévő ellenőrzést, majd kattintson a Beállítások > Ellenőrzés másolása parancsra.

Kedvenc egyedi ellenőrzések beállítása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi ellenőrzések kijelölése gombra .

 2. Bontsa ki a kívánt csoportokat.
 3. Jelöljön ki egy egyedi ellenőrzést, kattintson a név melletti jelzőre, majd kattintson a Kedvenc elemre.

Az ellenőrzés vagy tulajdonság felhasználási helyeinek megtekintése

 1. Az Elővizsgálat: profil szerkesztése párbeszédpanelen kattintson duplán egy ellenőrzésre, majd az Ellenőrzés szerkesztése párbeszédpanelen kattintson a Használat gombra az adott ellenőrzést használó profilok megtekintéséhez.