Oldalbélyegképek – ismertető

Az oldalbélyegképek a dokumentum oldalainak kicsinyített mintaképei. A bélyegképek használatával gyorsan a választott oldalra ugorhat, de megváltoztathatja az oldal nézetét is. Amikor áthelyez, másol vagy töröl egy oldalbélyegképet, áthelyezi, másolja vagy törli a megfelelő oldalt.

Megjegyzés:

Ha nem látja az oldalak bélyegképeit a navigációs ablaktáblában, próbálja meg az F4 billentyűvel megnyitni a navigációs ablaktáblát. Vagy válassza a Nézet > Megjelenítés/Elrejtés > Navigációs mezők > Oldalbélyegképek parancsot.

Oldalak bélyegképei az Acrobat programban

Oldalbélyegképek létrehozása

Az oldalbélyegképek növelik a fájlméretet, ezért az Acrobat nem hozza létre azokat automatikusan.

Megjegyzés:

Az Acrobat már nem támogatja az oldalbélyegképek beágyazását, illetve ennek megszüntetését. Az Acrobat Distiller® azonban lehetőséget biztosít az oldalbélyegképek beágyazásának egy alternatív módszerére.

Oldalbélyegképek létrehozása

 1. Kattintson az Oldalak bélyegképei gombra a bal oldalon.

  Az oldalbélyegképek a navigációs ablaktáblán jelennek meg. A megjelenítéshez szükség van néhány másodpercre, különösen nagyobb dokumentumokban. Az oldalbélyegképek megrajzolása félbeszakadhat, ha közben más műveletet hajt végre az alkalmazásban.

Az oldalbélyegképek átméretezése

 1. Az Oldalak bélyegképei panelen válassza az Oldalbélyegképek kicsinyítése vagy az Oldalbélyegképek nagyítása parancsot a műveleti menün . A PDF fájl bezárása, majd újbóli megnyitása esetén az oldalbélyegképek visszaállnak alapértelmezett méretükre.
  Oldalak bélyegképeinek beállításai az Acrobat programban

A bejárási sorrend meghatározása

Az Oldalak bélyegképei panelen meghatározhatja azt a sorrendet, amelyben a felhasználók végighaladhatnak az oldalakon található űrlapmezőkön, hivatkozásokon és megjegyzéseken.

 1. Kattintson az Oldalak bélyegképei gombra a bal oldalon.
 2. Jelöljön ki egy oldalbélyegképet, és válassza a Beállítások menü Oldal tulajdonságai parancsát.
 3. Az Oldal tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Bejárási sorrend elemre, és adja meg a bejárási sorrendet:

  Sor-sorrend használata

  Mozgás a sorokban balról jobbra, illetve a jobbról balra kötésű oldalaknál jobbról balra.

  Oszlopsorrend használata

  Mozgás a sorokban balról jobbra és fentről lefelé, illetve jobbról balra kötésű oldalaknál jobbról balra.

  A dokumentumszerkezet használata

  A dokumentum létrehozására használt alkalmazásban meghatározott sorrendben halad.

  Megjegyzés:

  Strukturált dokumentumok – kiadványszerkesztő alkalmazással készített vagy címkéket tartalmazó PDF dokumentumok – esetében ajánlott a Dokumentumszerkezet használata beállítást alkalmazni, hogy a szerkesztőalkalmazásban megadott beállítások megfelelően érvényesüljenek.

  Ha a dokumentum az Acrobat korábbi verziójában készült, a bejárási sorrend alapértelmezett értéke a Nincs meghatározva beállítás. Ezzel a beállítással először az űrlapmezőkön haladhat végig, majd a hivatkozásokon és megjegyzéseken soronként.

A könyvjelzők – ismertető

A könyvjelző a hivatkozások egyik típusa. A könyvjelzőkhöz tartozó szöveg a navigációs ablaktábla Könyvjelzők paneljén látható. Mindegyik könyvjelző a dokumentum egy-egy nézetére vagy oldalára mutat. A könyvjelzők a PDF dokumentumok létrehozásakor általában automatikusan jönnek létre a kiadványszerkesztő programokkal létrehozott dokumentumok tartalomjegyzék-bejegyzéseiből. Ezek a könyvjelzők gyakran címkézve vannak, és a PDF dokumentum szerkesztésére használhatók.

A könyvjelzők kezdetben a könyvjelző létrehozása alkalmával megjelenített oldalra mutatnak, ez a könyvjelző célhelye. Az Acrobat programban az egyes könyvjelzők létrehozásakor azonnal megadhatja azok célhelyét is. Esetenként azonban egyszerűbb a célhelyeket később, több könyvjelző létrehozása után megadni.

Az Acrobat programban a könyvjelzők segítségével meg lehet jelölni egy olyan helyet a PDF dokumentumban, ahová vissza szeretne térni, vagy át lehet ugrani a PDF dokumentumban, másik dokumentumban vagy weblapon lévő célhelyre. A könyvjelzőkkel műveletek is végrehajthatók, például használhatók menüparancs végrehajtására vagy űrlap elküldésére.

Megjegyzés:

Az Acrobat felhasználói csak akkor vehetnek fel könyvjelzőket a dokumentumokba, ha a biztonsági beállítások engedélyezik ezt.

Oldalak könyvjelzőjének beállításai az Acrobat programban
A könyvjelzők egyes PDF dokumentumokban tartalomjegyzékként működnek.

Könyvjelző létrehozása

 1. A Könyvjelzők panel megnyitásához kattintson a Könyvjelzők gombra a bal oldalon.
 2. Nyissa meg azt az oldalt, amelyhez könyvjelzőt szeretne készíteni, és adja meg a megjelenítési beállításokat.
 3. A Kijelölés eszközzel jelölje ki az oldal azon területét, amelyet könyvjelzővel szeretne ellátni:
  • Ha képre mutató könyvjelzőt szeretne létrehozni, kattintson a képre vagy húzzon köré négyszöget.

  • Ha a kép egy részére mutató könyvjelzőt szeretne létrehozni, húzzon négyszöget a kívánt rész köré.

  • Szövegre mutató könyvjelző létrehozásához húzással jelölje ki a kívánt szöveget. A kijelölt szöveg lesz az új könyvjelző címkéje. Ezt a címkét módosíthatja.

 4. Jelölje ki azt a könyvjelzőt, amelyik alá az új könyvjelzőt szeretné helyezni. Ha nem jelöl ki könyvjelzőt, az új könyvjelző automatikusan a lista végére kerül.
 5. Válassza az Eszközök > PDF szerkesztése > Egyebek > Könyvjelző hozzáadása elemet.

 6. A Könyvjelzők panelen írja be vagy szerkessze az új könyvjelző nevét.

Könyvjelzők szerkesztése

A Reader programban a könyvjelzőszöveg megjelenésének módosításával a könyvjelzőket könnyebben olvashatóvá lehet tenni.

Az Acrobat programban a könyvjelzők jellemzőit bármikor megváltoztathatja.

Könyvjelző átnevezése

 1. Jelölje ki a könyvjelzőt a Könyvjelzők panelen, majd válassza a Beállítások menü Könyvjelző átnevezése parancsát, és írja be az új nevet.

Szöveg tördelése hosszú könyvjelzőben

 1. Kattintson a Könyvjelzők gombra, és válassza a Beállítások menü Hosszú könyvjelzők tördelése parancsát.

  Ekkor a hosszú könyvjelzők teljes szövege látható lesz, függetlenül a navigációs ablaktábla szélességétől. (A beállítás bejelölésével bekapcsolja, a jelölés törlésével pedig kikapcsolja a szolgáltatást.)

A könyvjelzőszöveg megjelenésének módosítása

Ha figyelmet felkeltő könyvjelzőket szeretne, megváltoztathatja a megjelenésüket.

 1. Jelöljön ki egy vagy több könyvjelzőt a Könyvjelzők panelen.
 2. (Csak Acrobat) Ha módosítani kívánja a szöveg színét és stílusát, válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Eszközsor elemei > Tulajdonságsor elemet.

  Megjegyzés:

  A könyvjelző megjelenésének meghatározása után a megjelenítési beállítások újrafelhasználására is lehetőség van. Ehhez jelölje ki a könyvjelzőt, és a Beállítások menüben kattintson az Aktuális megjelenés használata új alapértelmezettként parancsra.

 3. A betűméret módosításához a Beállítások menüben válassza a Szövegméret > [méret] elemet.

A könyvjelző célhelyének módosítása

 1. A Könyvjelzők ablaktáblán jelölje ki a könyvjelzőt.
 2. A dokumentum ablaktáblájában lépjen arra a helyre, amelyet új célhelyként kíván beállítani.
 3. Ha szükséges, módosítsa a nézet nagyítását.
 4. Válassza a Könyvjelző céljának beállítása parancsot a műveleti menün .

  Megjegyzés:

  A Könyvjelző céljának beállítása parancs környezetfüggő. Csak akkor jelenik meg, ha létező könyvjelző van kijelölve.

Művelet kapcsolása a könyvjelzőhöz

 1. A Könyvjelzők ablaktáblán jelöljön ki egy könyvjelzőt.
 2. Válassza a Beállítások menü Tulajdonságok parancsát.
 3. A Könyvjelző tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Műveletek elemre.
 4. A Művelet kiválasztása menüben válasszon műveletet, és kattintson a Hozzáadás gombra.

Könyvjelző törlése

 1. A Könyvjelzők ablaktáblán jelölje ki a könyvjelzőt vagy könyvjelzőket, és kattintson a Törlés ikonra.

  Megjegyzés:

  A könyvjelzők törlésekor az alárendelt könyvjelzők is törlődnek. A könyvjelzők törlésével a dokumentum szövegét nem törli.

Könyvjelző-hierarchia létrehozása

A dokumentum egyes részei közötti összefüggések szemléltetéséhez egymásba ágyazhatja a könyvjelzőlistákat. Az egymásba ágyazással szülő-gyermek kapcsolatot hoz létre. Az így kapott hierarchikus lista igény szerint kibontható és összecsukható.

Egy vagy több könyvjelző beágyazása

 1. Jelölje ki a beágyazni kívánt könyvjelzőt vagy könyvjelzőket.
 2. Húzza az ikonokat közvetlenül a szülőkönyvjelző ikonja alá. A Vonal  ikon jelzi az ikonok helyzetét.

  A program beágyazza a könyvjelzőt, a tényleges oldal azonban az eredeti helyén marad a dokumentumban.

  Könyvjelzők egymásba ágyazása az Acrobat programban
  Könyvjelző beágyazása (bal oldal) és a művelet eredménye (jobb oldal)

Könyvjelzők eltávolítása egy beágyazott pozícióból

 1. Jelölje ki az áthelyezni kívánt könyvjelzőt vagy könyvjelzőket.
 2. Helyezze át a kijelölést a következő módszerek valamelyikével:
  • Húzza az ikont vagy az ikonokat úgy, hogy a nyilat közvetlenül a szülőkönyvjelző címkéje alá helyezi.

  • Válassza a Beállítások menü Kivágás parancsát, jelölje ki a szülőkönyvjelzőt, és válassza a Beállítások menü Beillesztés a kijelölt könyvjelző alá parancsát.

  Könyvjelző eltávolítása a beágyazott helyzetből (bal oldal) és a művelet eredménye (jobb oldal)
  Könyvjelző eltávolítása a beágyazott helyzetből (bal oldal) és a művelet eredménye (jobb oldal)

Az összes felső szintű könyvjelző kibontása és összecsukása

 1. Válassza a Beállítások menü Felső szintű könyvjelzők kibontása vagy Felső szintű könyvjelzők összecsukása parancsát.

Címkézett könyvjelzők felvétele

Címkézett könyvjelzőkkel hatékonyabban kezelhető az oldalak tartalma, mint az egyszerű könyvjelzőkkel. A címkézett könyvjelzők esetében a dokumentum összetevőinek (például a címsorszinteknek, a bekezdéseknek, a táblázatcímeknek) a szerkezeti adatai alapján készülnek el a könyvjelzők, ezért felhasználhatók a dokumentum szerkesztéséhez, például a könyvjelző által hivatkozott PDF-oldalak átrendezéséhez vagy oldalak törléséhez. Ha áthelyez vagy töröl egy címkézett szülőkönyvjelzőt, az ahhoz kapcsolódó címkézett gyermekkönyvjelzőket is áthelyezi vagy törli.

Számos kiadványszerkesztő program, például az Adobe InDesign® és a Microsoft Word készít strukturált dokumentumokat. Ha átalakítja ezeket a dokumentumokat PDF formátumúra, akkor a struktúra címkékké alakul át, ezek pedig támogatják a címkézett könyvjelzők hozzáadását. Az átalakított weboldalak általában tartalmaznak címkézett könyvjelzőket.

Ha a dokumentum nem tartalmaz címkéket, az Acrobat segítségével mindig hozzá lehet adni címkéket.

 1. A Könyvjelzők panelen válassza a Beállítások menü Új könyvjelzők a struktúrából parancsát. (Ha ez a lehetőség nem érhető el, a dokumentum nem strukturált.)
 2. Jelölje ki a címkézett könyvjelzőként megadni kívánt szerkezeti elemeket. A Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelöléshez hozzáadandó elemekre.

  A program új, cím nélküli könyvjelző alá helyezi a címkézett könyvjelzőket.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat