PDF portfóliók – ismertető

A PDF portfólió számos fájlt tartalmaz egyetlen PDF egységbe összegyűjtve. A PDF portfóliókban szereplő fájlok különféle alkalmazásokban létrehozott fájltípusok széles választékát képviselhetik. Egy PDF portfólió tartalmazhat például szöveges dokumentumokat, e-mail üzeneteket, számolótáblákat, CAD-rajzokat vagy PowerPoint-prezentációkat. Az eredeti fájlok megőrzik saját azonosságukat, de egyetlen PDF portfóliófájlba vannak rendezve. A felhasználók mindegyik összetevőfájlt megnyithatják, olvashatják, szerkeszthetik és formázhatják a PDF portfólióban lévő többi összetevőfájltól függetlenül.

A körülményektől függően a PDF portfóliók számos előnnyel rendelkeznek a több fájl egyetlen PDF dokumentumba való egyesítésével szemben:

Hozzáadás és törlés

Egyszerűen hozzáadhat vagy törölhet fájlokat anélkül, hogy a fájlból származó összes oldalt meg kellene keresnie és ki kellene jelölnie.

Áthúzás

Húzza el a fájlokat az átrendezéshez és ejtsen fájlokat mappákba vagy egy mappát egy másik mappába, ha azok ugyanazon a szinten vannak a PDF portfólió navigációs panelén.

Előnézet

Az összetevőfájlok gyorsan megtekinthetők előnézetben anélkül, hogy az eredeti alkalmazásban meg kellene nyitnia azokat.

Szerkesztés

Az egyes fájlokat külön módosíthatja a PDF portfólión belül a többi fájl érintése nélkül. Átszámozhatja például az oldalakat az egyik dokumentumban a PDF portfólió többi dokumentumának átszámozása nélkül. A PDF portfólióban lévő nem PDF formátumú fájlok is szerkeszthetők az eredeti alkalmazásukban; a végrehajtott változtatásokat a rendszer a PDF portfólión belüli fájlba menti.

Terjesztés

A PDF portfóliókat megoszthatja másokkal, biztosítva azt, hogy az összes összetevőhöz hozzáférnek. A PDF portfóliót közzéteheti egy webhelyen, hogy mások is megtekinthessék.

Rendezés

Az összetevőfájlokat rendezheti kategóriák szerint, amelyeket hozzáadhat, törölhet, elrejthet és testreszabhat. A lista rendezéséhez egyszerűen kattintson az oszlop nevére.

Nyomtatás

Kinyomtathatja a PDF portfólióban lévő összes PDF dokumentumot, illetve a kijelölt összetevőket.

Keresés

Kereshet a PDF portfólió adott vagy összes fájljában. A nem PDF formátumú összetevőfájlokban is végezhet keresést.

Más formátumok beépítése

Hozzáadhat nem PDF formátumú fájlokat egy meglévő PDF portfólióhoz anélkül, hogy PDF formátumra konvertálná azokat.

Függetlenség a forrásfájloktól

A PDF portfólió forrásfájljai – a PDF portfólióhoz adott meglévő fájlokkal együtt – nem módosulnak a PDF portfólió létrehozásakor. A PDF portfólióhoz tartozó összetevőfájlokban végzett változtatások nem módosítják azokat az eredeti fájlokat, amelyekből létrehozta a PDF portfóliót. A PDF portfóliókat bárhová áthelyezheti a számítógépen vagy a hálózaton anélkül, hogy kockáztatná az összetevők elvesztését vagy a velük való kapcsolat megszakadását.

Újbóli felhasználás

Ugyanazt a fájlt több PDF portfólióba is felveheti.

PDF portfólió ablak áttekintése

Az Acrobat programban a PDF portfóliók létrehozása, szerkesztése és az összetevőfájlok használata különféle elemek alkalmazásával történhet, például ablaktáblák, eszköztárak és ablakok.

PDF portfólió az Acrobat programban
PDF portfólió az Acrobat programban

A. PDF portfólió eszközsor B. Összetevőfájlok és mappák a bal oldali navigációs ablaktáblán C. Előző és Következő (nyíl) gombokkal lehet mozogni az összetevőfájlok között D. Az összetevőfájl megnyitásának hivatkozása 
  • A PDF portfólió eszköztár közvetlenül a menü alatt helyezkedik el. Elvégezhet olyan gyakori feladatokat, mint fájlok vagy mappák hozzáadása, új mappák létrehozása,összetevőfájlkibontása vagy egy összetevőfájl törlése.

  • A bal oldali ablaktábla sorolja fel azokat a fájlokat és mappákat, melyeket a PDF portfólió tartalmaz. Alapértelmezésben a fájlok és mappák betűrendben jelennek meg. A sorrend megváltoztatható a rendezési sorrend beállításával a Portfólió tulajdonságai párbeszédablakban.

    Vagy úgy is átrendezheti a fájlokat a bal oldali navigációs panelen, ha elhúzza a fájlokat vagy a fájlokat a mappákba vagy a mappákat másik mappákba ejti, ha azok ugyanazon a szinten vannak a portfólióban.

  • Az Előző és Következő gombok lehetővé teszik a fájlok és mappák közti mozgást, melyeket a PDF portfólió tartalmaz. Alapértelmezésben a kijelölt fájl előnézete jelenik meg. Amennyiben az összetevőfájl nem PDF, az Előnézet gomb a dokumentumterületen látható. Az Előnézet gombra kattintva lehetővé válik a fájl tartalmának megtekintése a PDF portfólión belül.

  • A Dokumentum megnyitása hivatkozás a kijelölt összetevőfájlt megnyitja szerkesztésre. Ha ez egy PDF, a fájl a dokumentumterületen nyílik meg, ahol úgy dolgozhat vele, mint bármilyen más PDF dokumentummal. Amennyiben a fájl nem PDF, akkor a saját natív alkalmazásában nyílik meg. Ha egyszer megváltoztatja az összetevőfájlt és elmenti, az újonnan készített tartalom elérhető a PDF portfólióban.

  • Az Elrendezés (Előnézet mód) a fájltípustól függően megmutatja az összetevőfájl előnézetét a PDF portfólióban. Az egyes előnézeti típusokkal kapcsolatos információkért lásd: Portfólió nézetmódok.

  • A Részletek vagy Fájl mód a fájlok adatainak felsorolását jeleníti meg egy listában. Az oszlop nevére kattintva lehet növekvő, illetve csökkenő sorrendű rendezést beállítani.

    Egy PDF portfólió akkor hozzáférhető, amikor Részletek vagy Fájl módban nyitják meg. Ebben a módban jobb az olvashatóság azok számára, akik fogyatékkal élnek, például nehezen mozognak, vakok vagy gyengén látók. Ha minden PDF portfóliót Fájl módban kíván megnyitni, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt a Szerkesztés > Beállítások paranccsal (Windows). Válassza az Acrobat > Beállítások parancsot (Mac OS), csak Acrobat esetén. A Kategóriák csoportban válassza a Hozzáférhetőség elemet, majd jelölje be a Portfóliók megjelenítése Fájl módban beállítást.

 

Portfólió nézetmódok

Az összetevőfájlok két különböző módszerrel tekinthetők meg – Elrendezés (vagy Előnézet) mód és Részletek (vagy Fájl mód). Elrendezés módban az összetevőfájlok listája a bal oldali ablaktáblán jelenik meg, ahogy azt az előző ábra mutatja. Részletek módban az összetevőfájlok listája közvetlenül a második eszköztár alatt található:

PDF portfólió Részletek vagy Fájl módban
PDF portfólió megtekintése Részletek vagy Fájl módban

Mindkét nézetben képek és oldalak előnézhetők, videók és SWF fájlok lejátszhatók. Részletek nézetben egy fájl adata is megtekinthető. Kibonthatók (áthelyezhetők) az egyes fájlok az adott számítógépre. Megnyithatók az egyes fájlok eredeti alkalmazásukban (ha az adott számítógépen telepítve van). Az Elrendezés és Részletek nézetek között váltani lehet a Nézet > Portólió menü megfelelő lehetőségének kiválasztásával.

A Platform előnézet mód is elérhető, ahol teljes méretű előnézet látható a dokumentumablakban. Alapértelmezésben a PDF, SWF, valamint HTML fájlok jelennek meg a dokumentumablakban. Ha más típusú fájlt kíván Platform előnézetben megnyitni, például e-mail portfóliókat, űrlapválasz fájlokat vagy biztonságos PDF fájlokat, akkor válassza a Nézet > Portfólió > Fájl előnézete menüelemet. A Platform előnézet bezárásához kattintson az Előnézet bezárása (X) ikonra a második eszköztárban a fájlnév után.

Platformelőnézet mód
A Platformelőnézet bezárásához kattintson az X gombra.

Elrendezés, Részletek, és Platformelőnézet módok közti váltás

Az Elrendezés és Részletek nézetmódok között váltani lehet a Nézet > Portólió menü megfelelő lehetőségének kiválasztásával.

A Platform előnézet módra váltás lehetséges a Nézet > Portfólió > Fájl előnézete elem választásával is.

PDF portfóliók egyéb engedélyezett szolgáltatásai

A PDF portfóliók összetevőfájljaihoz a következő parancsok érhetők el:

Fájlméret csökkentése

Csökkenti a PDF-összetevők méretét. További tudnivalókért lásd A fájlméret csökkentése mentéssel című témakört.

Portfólió jelszavas védelme

A PDF portfólió vagy a PDF portfólión belüli PDF összetevők védelmét biztosítja. Ha biztonsági beállítást kíván egyes PDF összetevőkhöz hozzáadni, válassza a Fájl > Portfólió tulajdonságai parancsot, majd a Biztonság lapot. További tudnivalókért lásd a Dokumentumok védelme jelszavakkal című témakört. Ha a teljes PDF portfólióhoz kíván biztonsági beállítást rendelni, akkor használja a Borító funkciót (Nézet > Portfólió > Borító). A Borító használható például akkor, ha a PDF portfólió szülőfájlját kívánja aláírni, vagy a PDF portfólió megnyitásához kíván jelszót beállítani. A Borító megadott funkciója a PDF portfólióban összegyűjtött minden összetevőfájlra érvénybe lép.

Megjegyzés:

A PDF-portfóliókhoz és összetevőfájlokhoz más biztonsági szolgáltatások is igénybe vehetők, például a tanúsítványbiztonság. A további tudnivalókat lásd: Biztonsági módszer választása PDF fájlokhoz.

Nyomtatás –

Nyomtatja az összetevő-dokumentumokat. További tudnivalókért lásd a PDF portfólió PDF fájljainak nyomtatása című témakört.