A színkezelési rendszer összhangba hozza az eszközök színeltéréseit, aminek köszönhetően meglehetős pontossággal előre tudható, hogy végül milyen színeket fog előállítani a rendszer. A pontos színmegjelenítés lehetővé teszi, hogy a munkamenet során a színekkel kapcsolatban helyes döntéseket tudjon hozni, a digitális képrögzítéstől a munka végeredményéig. A színkezelés lehetőséget nyújt továbbá az ISO, SWOP és Japan Color nyomtatási szabványoknak megfelelő kimenet létrehozására.

Miért fordul elő, hogy helytelenek a színek

A kiadványkészítő rendszerek egyetlen eszköze sem képes visszaadni az emberi szemmel látható színek teljes tartományát. Minden eszköz adott színtéren belül működik, amelynek csak bizonyos színtartományát tudja reprodukálni.

A színmodell meghatározza az értékek közötti kapcsolatot, a színtér pedig megadja, hogy abszolút értelemben milyen színt jelentenek az értékek. Néhány színmodellnek (mint például a CIE L*a*b) rögzített a színtere, mivel közvetlenül kapcsolódik az emberi színészleléshez. Az ilyen modelleket eszközfüggetlennek nevezik. Más színmodelleknek (például RGB, HSL, HSB, CMYK stb.) több különböző színterük is lehet. Mivel ezek a modellek függenek a hozzájuk rendelt színtértől vagy eszköztől, ezért ezeket eszközfüggőnek nevezik.

Változó színterek használata esetén a színek megjelenése eltolódhat a dokumentumok különböző eszközök közötti átvitelekor. A színeltérések a képforrások különbségeiből adódhatnak, továbbá abból, ahogyan a szoftverek meghatározzák a színeket. Okozhatja őket a nyomathordozó (az újságpapíron kisebb a megjeleníthető színtartomány, mint a magazin minőségű papíron), valamint egyéb természetes eltérések, például a monitorok gyártási különbségei, illetve a monitor kora.

A különféle eszközök és dokumentumok színterjedelme
A különféle eszközök és dokumentumok színterjedelme

A. Lab színtér B. Dokumentumok (munkatér) C. Eszközök 

Mi az a színkezelési rendszer?

A színegyeztetési problémák abból fakadnak, hogy a különböző eszközök és szoftverek eltérő színtereket használnak. Az egyik megoldást egy olyan rendszer jelentheti, amely pontosan értelmezi és lefordítja a színt az eszközök között. A színkezelő rendszer (CMS) összehasonlítja a szín létrehozásakor használt színteret a kimeneti eszköz színterével, és a szükséges módosításokkal megkísérli a lehető legkövetkezetesebben ábrázolni a színt a különböző eszközök között.

A színkezelési rendszer a színprofilok segítségével alakítja át a színeket. A profil egy eszköz színterének matematikai leírását tartalmazza. Például a szkenner profilja megadja a színkezelő rendszernek, hogy a szkenner hogyan „látja” a színeket. Az Adobe színkezelője az ICC-profilokat használja, ezek az International Color Consortium (ICC) platformfüggetlen szabványaként megadott formátumnak megfelelő profilok.

Mivel nincs olyan színmegfeleltetési módszer, amely mindenféle típusú képi elemhez megfelelő lenne, ezért a színkezelési rendszer a leképezési módok vagy megfeleltetési módszerek többféle változatát kínálja, így lehetőség nyílik a megadott grafikus elemnek megfelelő módszer alkalmazására. Például az a módszer, amely megfelelően megőrzi egy természetfotó színei közötti egyensúlyt, egy teli tónusú embléma színeit már megváltoztathatja.

Megjegyzés:

Nem szabad összekeverni a színkezelést és a színkorrekciót. A színkezelési rendszer nem tudja kijavítani a színárnyalati és színegyensúlyi problémákkal mentett képeket. Ez csak olyan környezetet biztosít, amelyben a végső kimenet szempontjából biztonságosan kiértékelhetők a képek.

Szükséges-e a színkezelés használata?

Színkezelési rendszer nélkül eszközfüggők a megadott színek. A színkezelési rendszer nem feltétlenül szükséges olyan esetben, ha az előállítási eljárás egyetlen hordozóra korlátozódik. Így például akár Ön, akár a nyomda beállíthatja a CMYK-képeket, és megadhatja az ismert, rögzített nyomtatási feltételekhez kapcsolódó színértékeket.

A színkezelés akkor igazán hasznos, ha több változó is szerepel a gyártási eljárásban. Célszerű színkezelést használni, ha a színes képek vélhetően mind nyomat formájában, mind adathordozón meg fognak jelenni, vagy ha egyetlen hordozót, de különféle eszközöket használ (például többféle nyomógépet), illetve ha több munkaállomást kezel.

A színkezelő rendszer használatából a következő helyzetekben származik haszna:

  • Kiszámítható és egységes színmegjelenés érhető el többféle kimeneti eszköz, például a színkivonatok, az asztali nyomtató és a monitor esetében. A színkezelés különösen hasznos olyan eszközök színeinek a beállítására, amelyeknek viszonylag korlátozott a színtartományuk; ilyen például a négyszínnyomásos nyomógép.

  • A megadott kimeneti eszköz szimulálása révén még nyomtatás előtt pontosan ellenőrizhetők a monitoron a színes dokumentumok. (A képernyős ellenőrzésnek korlátot szab a monitor és egyéb tényezők, mint például a helyiség fényviszonyai.)

  • Lehetőség nyílik az eltérő forrásokból származó színes grafikus elemek pontos kiértékelésére és egységes beágyazására, ha azok is alkalmaznak színkezelést, sőt, esetleg akkor is, ha nem.

  • Anélkül lehet a színes dokumentumokat különféle kimeneti eszközökre és hordozóra küldeni, hogy manuálisan be kellene állítani a dokumentumokban és az eredeti grafikus elemekben előforduló színeket. Ez különösen hasznos az olyan képek létrehozásakor, amelyek mind nyomaton, mind online formában meg fognak jelenni.

  • Ismeretlen kimeneti eszköz használata esetén is helyes színek nyomtathatók; például az internen tárolhat egy dokumentumot, majd azt bármikor ugyanolyan minőségben kinyomtathatják színesben a világ bármely pontján.

A színkezelés megjelenítési környezetének létrehozása

A munkakörnyezet befolyásolja, hogy hogyan látja a színeket a monitoron és a nyomtatott terméken. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében a munkakörnyezet kialakításánál érdemes betartani a következőket:

  • A dokumentumokat egyenletes megvilágítást és színhőmérsékletet biztosító környezetben tekintse meg. Mivel a napfény színjellemzői a nap során változnak, és ez megváltoztatja a színek megjelenési módját a képernyőn, elsötétített vagy ablaktalan helyiségben dolgozzon. A fénycsővilágítás kékes-zöldes árnyalatának kiküszöbölése végett célszerű D50-es (5000 K) világítást felszerelni. D50-es vizsgálófülkét is használhat a nyomtatott dokumentumok megtekintésére.

  • A dokumentumokat olyan helyiségben tekintse meg, amelynek falai és mennyezete semleges színű. A falak színe hatással van a monitoron megjelenő és a nyomtatott színek érzékelésére. A falak legmegfelelőbb színe a semleges szürke. Emellett ruhájának a képernyő üvegén tükröződő színe is befolyásolhatja a képernyőszínek megjelenését.

  • Távolítsa el a képernyő asztaláról a színes háttérmintázatokat. A dokumentumot körülvevő eleven vagy fényes mintázatok megzavarják a pontos színérzékelést. Az asztal háttereként semleges szürke színt állítson be.

  • A dokumentum próbanyomatait olyan valós feltételek között vizsgálja, amelyeknél a felhasználók látják majd a végterméket. Például a háztartási gépek katalógusát célszerű megnézni az otthonokban használt izzólámpákkal megvilágított környezetben, míg az irodabútorok katalógusát az irodákban használt fénycsővilágításnál. A színek végső megítélését azonban az országban a színellenőrzésekre érvényes előírásoknak megfelelő megvilágítási feltételek mellett kell végrehajtani.