Földrajzi PDF fájlok – ismertető

A földrajzi PDF fájlok a helyadatok földrajzi viszonyításához szükséges információkat tartalmazzák. A földrajzi adatok PDF fájlba történő importálásakor az Acrobat DC szoftver megőrzi a földrajzi koordinátákat. A PDF fájl a koordináták segítségével megtekinthető, és a helyadatok kereséséhez és megjelöléséhez használható.

A földrajzi adatok vektor- vagy raszteralapúak, illetve ezek kombinációi lehetnek. A földrajzi adatok Acrobat DC programba történő importálását követően az alábbi területeken használhatja azokat:

 • Helykoordináták keresése és megjelölése

 • Távolság, kerület és terület mérése

 • A koordináta-rendszer és a mértékegységek módosítása

 • A helykoordináták vágólapra másolását követő helymegjelenítés webes térképszolgáltatásokban

Földrajzi PDF fájlok létrehozása

Földrajzi PDF fájlok az alábbi módokon hozhatók létre:

 • Földrajzi koordinátákkal ellátott TIFF- (GeoTIFF-) vagy JPEG 2000 fájl megnyitása

 • PDF-térkép földrajzi regisztrálása vagy földrajzi adatok beolvasása

Importált fájlok megnyitásakor a mértékegységek, a pontok helyzete és a hossz módosítható, mérhető és megjelölhető földrajzi koordinátákban jelenik meg. Különböző forrásokból is összeállíthat PDF-térképeket.

GeoTIFF- és JPEG 2000-fájlok megnyitása

A GeoTIFF- és a JPEG 2000 fájlok raszterképek, amelyeket új dokumentumként vagy új rétegként importálhat egy meglévő dokumentumba. Az Acrobat DC szoftver megőrzi a fájlba beágyazott földrajzi koordinátákat. Ezek a fájlok az importáláskor megőrzik a földrajzi adataikat. Ha meglévő dokumentumokba importálja a fájlokat, a program a koordináta-rendszerüket a dokumentum koordináta-rendszerébe konvertálja.

 1. Válassza a Fájl > Létrehozás > PDF fájlból parancsot.

 2. Jelölje ki a földrajzi koordinátákkal ellátott, importálandó fájlt.
 3. Adja meg a beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

SHP fájlok importálása

SHP-fájlt új rétegként importálhat egy meglévő PDF fájlba. Az SHP-fájlnak átfedésben kell lennie az aktuális PDF-térképpel, ellenkező esetben a program nem importálja azt. Ha az átfedés csak részleges, a program csak az aktuális PDF fájllal átfedésben lévő részeket importálja.

Az SHP-fájlok számos, különböző kiterjesztésű fájlból állnak. Az Acrobat számára az SHP- és a DBF-fájl is szükséges az importáláshoz.

 1. Nyissa meg a PDF térképet, és válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Rétegek elemet.

 2. A Réteg oldalsávon válassza a Beállítások lehetőséget, majd kattintson az Importálás rétegként parancsra.

 3. Tallózással keresse meg, és jelölje ki az SHP fájlt.
 4. Kattintson a Beállítások lehetőségre, és a Vonal tulajdonságait módosítsa folytonos vonalra és kék színűre.

A földrajzi PDF fájlok használata

A földrajzi koordinátákkal ellátott PDF fájlokban lehetőség van helyek keresésére, távolságmérésre és helyjelzők hozzáadására. A vágólapra másolt koordináták webes térképszolgáltatásokban használhatók.

A földrajzi mérési eszközöket megtekintheti az Eszközök > Mérés elemet választva.

A Földrajzi hely eszköz a következő feladatok végrehajtásához használható:

 • A földrajzi adatokat tartalmazó terület fölé vitt mutatóval megtekinthető a hosszúság és a szélesség.

 • A helyek földrajzi kommentárral jelölhetők.

 • A dokumentumban lévő helyek kereshetők.

Térkép pontjainak megkeresése

 1. Nyisson meg egy földrajzi PDF fájlt, és válassza az Eszközök > Mérés > Földrajzi hely eszközt.

 2. Kattintson a jobb gombbal a térképre, és válassza a Hely keresése parancsot.

 3. A két szövegdobozba írja be a szélességi és hosszúsági értékeket (fok, perc, másodperc vagy tizedes tört), és kattintson a Keresés lehetőségre.

  Ha legalább egy hely elérhető, a hely kék négyzettel jelenik meg, és a kijelölt hely az oldal közepén látható.

 4. Ha a PDF több térképet tartalmaz, az esetleges további eredmények megtekintéséhez kattintson az Előző vagy a Következő gombra. Számos esetben több hely érhető el:

  • Ha egy dokumentum több térképet tartalmaz (ha például a PDF egy állam vagy ország térképén belül egy kisebb térképet tartalmaz – például egy városét). Ha városon belül keres egy helyet, az Acrobat DC megtalálja azt a nagyobb és a városi térképen is.

  • Ha a dokumentum egy térkép több oldalát tartalmazza (például az első oldal egy ország térképe és a második oldal az ország egyik megyéjének vagy városának térképe).

 5. (Nem kötelező) Megjegyzés (például helynév vagy cím) hozzáadásához kattintson a hely jelölőjére, és a megjegyzésmezőben adja meg az információkat.
 6. A keresés befejezéséhez kattintson a jobb gombbal a térképre. A keresési mezők eltávolításához válassza a Helykeresés elrejtése lehetőséget.

Földrajzi helyek megjelölése

 1. Nyisson meg egy földrajzi PDF fájlt, és válassza az Eszközök > Mérés > Földrajzi hely eszközt.

 2. A földrajzi adatokat tartalmazó területek hosszúsági és szélességi értékeinek megtekintéséhez vigye az egér mutatóját a dokumentum fölé. Kattintson a jobb gombbal a térképre, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Hely kereséséhez válassza a Hely keresése parancsot. Írja be a hosszúsági és szélességi értékeket, és kattintson a Keresés gombra.

  • Földrajzi adatokkal rendelkező hely megjelöléséhez válassza a Hely megjelölése parancsot.

 3. (Nem kötelező) Megjegyzés (például helynév vagy cím) hozzáadásához kattintson a hely jelölőjére, és a megjegyzésmezőben adja meg az információkat.

Távolság, kerület és terület mérése térképeken

Földrajzi PDF fájl megnyitásakor az Acrobat mérőeszközei leolvassák a földrajzi adatokat, és az oldal- vagy objektumméretek helyett a távolságot és a területet mérik. A mérce eszközök a távolság, kerület és terület kiszámításához használhatók a földrajzi koordinátákkal ellátott PDF fájlokon. Amikor az egérmutató a dokumentum tartalma fölött halad, a megjelenő igazításjelzők mutatják, hogy a görbén vagy a végpontján áll. Amikor a mutató földrajziadat-tartalom fölött található, a mutató helyének hosszúsági és szélességi adata is látható.

 1. Válassza az Eszközök > Mérés > Méretezés eszköz elemet.

 2. A Méretezés eszköz csoportban jelölje ki a mérés típusát: Távolság , Terület vagy Kerület .

 3. Válasszon egy igazítási beállítást:
  • Görbékhez igazítás

  • Végpontokhoz igazítás

  • Középpontokhoz igazítás

  • Metszéspontokhoz igazítás

 4. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Távolság eszköz használatakor kattintson arra a helyre, ahol el szeretné kezdeni a mérést, majd húzza a mutatót a végpontra, és ismét kattintson. A távolság a jobb alsó sarokban látható.

  • A Kerület eszköz használatakor kattintson a térképen a kerület egyik sarkába, és húzza a mutatót minden sarokhoz. Kattintson minden sarokban, majd a végpontban kattintson duplán. Az adatokat tartalmazó ablak megjeleníti a kerület méretét.

  • A Terület eszköz használatakor kattintson a térképen a terület egyik sarkába, és húzza a mutatót egy másik sarokba. Irányváltás előtt kattintson. A teljes terület megjelenítéséhez a végén kattintson duplán.

 5. A mérés befejezéséhez kattintson a jobb gombbal, és válassza a Mérés befejezése parancsot, illetve a Mérés megszakítása parancsot.

Helykoordináták vágólapra másolása webes térképszolgáltatásban való használathoz

Miután megtalált egy helyet egy földrajzi PDF fájlban, a vágólapra másolhatja a koordinátákat. A vágólapról az adatok egy, a szélességi és hosszúsági koordináták beolvasására képes webes térképszolgáltatásba illeszthetők.

 1. Válassza az Eszközök > Mérés > Földrajzi hely eszközt , a térképen kattintson a jobb gombbal az adott helyre, majd válassza a Hely megjelölése parancsot.

 2. Nyissa meg a helyi megjegyzést, és másolja a hely adatait.

  Az Acrobat szoftver a következő formátumban másolja az adatokat: szélesség, majd hosszúság, szóközzel elválasztva. Illessze be az adatokat a helyadatokat értelmezni képes webes térképszolgáltatás címsorába.

Mértékegységek megváltoztatása egy dokumentumon belül

A mértékegység típusának megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal a térképen belül a mérőeszközzel, és válassza a Távolság mértékegysége vagy a Terület mértékegysége parancsot. Ezt követően jelöljön ki egy méréstípust.

A földrajzi mérésre vonatkozó beállítások megváltoztatása

A földrajzi PDF fájlok mértékegysége a Beállítások párbeszédpanelen változtatható meg. A Kategóriák szakaszban kattintson a Mérés (Geo) elemre.

Mértékjelölés engedélyezése

Címkével lát el egy földrajzi mérést. Ha a Mértékjelölés engedélyezése négyzet be van jelölve, válassza a Címke használata beállítást, és írja be a címkét a mérésekhez.

Igazítási beállítások

Jelölje ki azokat a görberészeket, amelyekhez a méréseket igazítani szeretné.

Érték megjelenítése

Meghatározza a szélességi és hosszúsági értékek számításának módját. Válassza a Tizedes tört elemet a szélesség és hosszúság tizedes törtként való megjelenítéséhez. Válassza a Fok, perc, másodperc elemet, ha fel szeretné osztani a hosszúság egyes fokait 60 percre, majd azok mindegyikét 60 másodpercre.

Irány megjelenítése

Válasszon az Aláírt és a Név elem közül. A megnevezett irányok megjelenítik az É (észak) vagy D (dél) elnevezést a szélességhez, és a K (kelet) vagy Ny (nyugat) elnevezést a hosszúsághoz.

Szélesség és hosszúság megjelenítése mindig a WGS 1984 szerint

Bejelölésével biztosíthatja, hogy a program a szélesség és hosszúság értékét a föld aktuális szabványos vonatkoztatási rendszerében (World Geodetic System 1984) számolja. Ha az előző rendszerekben (például NAD 1927) rajzolt korábbi térképek esetén meg szeretné tekinteni az eredeti értékeket, törölje a jelölőnégyzet bejelölését. Ha a natív koordinátákban egy korábbi térkép van regisztrálva, a koordináták helye eltérhet a GPS eszközökben és a webes térképszolgáltatásokban használt aktuális szabványoktól.

Használandó alapértelmezett távolság-mértékegység

Jelölje ki a használni kívánt mértékegységet.

Használandó alapértelmezett terület-mértékegység

A terület mérhető a távolságétól eltérő mértékegység használatával.

Áttetszőségi réteg elrejtése GeoTIFF- és JPEG 2000 képek esetén

A raszteres képformátumok magukban foglalnak egy eltávolítható áttetszőségi réteget.

Elhelyezkedési és mérési jelölések exportálása

A földrajzi hely- és térképadatokat FDF-fájlba exportálhatja. Minden földrajzi kommentárhoz tartozik egy GPTS-bejegyzés. A bejegyzés az egyes kommentárpontok szélességének és hosszúságának felel meg. Az exportálható információk típusai közé tartoznak az alábbiak:

 • A Földrajzi hely eszköz segítségével megadott, megjelölt helyek

 • A Mérce eszközzel a földrajziadat-tartalom fölött végzett távolság-, kerület- (összetett távolság) és területmérések

A földrajzi adatok a Megjegyzéslista panel használatával exportálhatók.

 1. Az összes megjegyzés exportálásához nyissa meg a Megjegyzéslista panelt (Eszközök > Megjegyzés) elemet és válassza a Beállítások > Összes exportálása adatfájlba műveletet.

 2. Ha a megjegyzések részhalmazát szeretné exportálni, jelölje ki a megjegyzéseket, és válassza a Beállítások > Kijelöltek exportálása adatfájlba műveletet. Írja be a fájlnevet, és kattintson a Mentés gombra. A program menti a FDF fájlt.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat