PDF speciális nyomtatási beállításai

Speciális nyomtatási beállítások – ismertető

Ha a szokásos nyomtatási beállításokkal nem érhetők el a várt eredmények, szükség lehet beállítások megadására a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanelen is. Ha például a nyomat nem egyezik meg a dokumentum képernyőn megjelenő változatával, próbálkozhat a dokumentum képként történő nyomtatásával (csak PostScript nyomtatók esetén). Vagy ha egy PDF dokumentum használ olyan betűtípusokat, amelyek nincsenek beágyazva, a dokumentum nyomtatása során le kell tölteni a betűtípusokat a nyomtatóra.

További speciális nyomtatási beállításokkal az Acrobat Pro programban nyomtatási jeleket vehet fel a nyomathoz, és megválaszthatja a színkezelés módját.

A speciális nyomtatási beállítások megadása (Acrobat Standard)

A Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel PostScript és más nyomtatóknál is rendelkezésre áll.

 1. A Nyomtatás párbeszédablakban kattintson a Speciális elemre.

  Megjegyzés:

  Ha többet szeretne megtudni egy beállításról, jelölje azt ki. Megjelenik egy leírás a párbeszédpanel alján.

 2. Adja meg a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Az Acrobat a PostScript szintet automatikusan állítja be, a kiválasztott nyomtató alapján.

A speciális nyomtatási beállítások megadása (Acrobat Pro)

A nyomtatási beállítások mindaddig megmaradnak, amíg meg nem változtatja őket. Ha módosít egy beállítást, a Beállítások érték automatikusan frissül Acrobat alapértelmezés beállításról az Egyéni értékre, és az új beállításokat őrzi meg a rendszer. Az egyedi beállításokat egyedi névvel is mentheti.

 1. A Nyomtatás párbeszédablakban kattintson a Speciális elemre.

 2. Ha egy egyéni nyomtatóbeállítás fájl létezik a kívánt beállításokkal, válassza ki azt a Beállítások menüből. Amennyiben nincs, válassza az Acrobat alapértelmezett elemet.

  Megjegyzés:

  Ha többet szeretne megtudni egy beállításról, jelölje azt ki. Leírása megjelenik a párbeszédpanel alján.

 3. Ha a normál nyomtatás nem adja a várt eredményt, válassza a Nyomtatás képként lehetőséget, és válasszon egy felbontást a legördülő listából.

 4. A Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel bal oldalán válassza a kívánt panelt, és adja meg a kompozit vagy a színrebontott kimenet beállításait.
  Megjegyzés:

  Az általános Nyomtatás párbeszédpanel egyes beállításai hatással vannak a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel beállításaira is. Például a Színek nyomtatása feketeként beállítás választása (Windows) kihat a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel színbeállításaira.

  Megjegyzés:

  Az Acrobat a PostScript szintet automatikusan állítja be, a kiválasztott nyomtató alapján.

 5. A beállítások egyéni névvel mentéséhez kattintson a Mentés másként elemre, adjon meg egy fájlnevet és kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson az OK gombra a beállítások elfogadásához, és a Nyomtatás párbeszédablakra visszatéréshez.

PostScript-beállítások

A Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel PostScript-beállítások lapján megadhatja az adott PostScript-nyomtató beállításait. A beállítások között szerepel a nem állandó nyomtató-betűtípusok kezelése és az ázsiai betűtípusok letöltési módja. Az eszközfüggő beállításokat (például rácsok vagy árnyalatok nyomtatási módját) tartalmazó PDF fájloknál ezek a beállítások a PostScript-kimenetre küldhetők a nyomtató alapértelmezett beállításainak felülírásához. A beállítások használatához csatlakoztatott PostScript nyomtató, illetve telepített PostScript nyomtatóillesztő és kijelölt PPD-fájl szükséges.

Betűtípus és erőforrás eljárás

A dokumentumban lévő, de a nyomtatón hiányzó betűtípusok és erőforrások nyomtatóra küldésének módja.

Küldés indításkor

Az összes betűtípus és erőforrás letöltése a nyomtatási feladat elején. A betűtípusok és az erőforrások a nyomtatási feladat befejezéséig a nyomtatón maradnak. Ez a leggyorsabb, de egyúttal a legtöbb nyomtatómemóriát használó megoldás.

Küldés tartomány szerint

A betűtípusok és az erőforrások letöltése az őket használó első oldal nyomtatása előtt; ha nincs már rájuk szükség, a letöltött elemek törlése. Ez kevesebb nyomtatómemóriát használ. Ha viszont egy PostScript-feldolgozó a munkafolyamatban később átrendezi az oldalakat, a betűtípusok letöltése helytelen lehet, ami hiányzó betűtípusokat eredményezhet. Ez a lehetőség néhány nyomtató esetén nem működik.

Küldés mindegyik oldalhoz

Az oldal összes betűtípusának és erőforrásának letöltése az adott oldal nyomtatása előtt, majd az oldal nyomtatásának a befejezése után a letöltött elemek törlése. Ez használja a legkevesebb nyomtatómemóriát.

Nyomtatási mód (Acrobat Pro)

A generált oldalak PostScript-szintjének meghatározása. A beállítást a nyomtatónak megfelelően kell választani.

Nyelv (Acrobat Pro)

A generált oldalak PostScript-szintjének meghatározása. A beállítást a nyomtatónak megfelelően kell választani.

Ázsiai betűtípusok letöltése

Az olyan dokumentumok kinyomtatása, amelyek a nyomtatóra nem telepített vagy a PDF fájlba nem ágyazott ázsiai karaktereket tartalmaznak. A betűtípusoknak telepítve kell lenniük a rendszeren.

Színvisszavétel/Feketepont-kompenzálás átadása (Acrobat Pro)

A feketeszámítás kiszámítja az egyes színek reprodukálása során használandó fekete szín mennyiségét. A sötét képrészek alatti alapszín visszavétele (UCR) a cián, a bíbor és a sárga szín mennyiségének csökkentésével kompenzálja a hozzáadott fekete mennyiségét. Mivel az UCR kevesebb festéket használ, újságpapír és mázolatlan papírok nyomtatására használható.

Raszterrács-beállítások átadása (Acrobat Pro)

Kiválasztásával a beágyazott szürkeárnyalatokat használhatja a kimeneti eszköz szürkeárnyalatai helyett. A szürkeárnyalatra vonatkozó információk azt határozzák meg, mennyi tintát juttasson az eszköz a papír adott helyére. A változó pontméret és -sűrűség különféle szürke színek vagy folytonos színek illúzióját kelti. CMYK-képekhez négy raszterrács használatos: a nyomtatáshoz használt minden egyes tintához egy.

Átviteli funkciók átadása (Acrobat Pro)

Kiválasztásával a beágyazott átviteli funkciókat használhatja. Az átviteli funkciók hagyományosan a képek filmre vitele során előforduló pontnövekedés vagy pontveszteség kiegyenlítésére szolgálnak. Pontnövekedés akkor fordul elő, amikor a nyomtatott képet alkotó festékpontok nagyobbak (például a papíron való szétterjedés miatt), mint a raszterrácsban. Pontveszteség akkor fordul elő, amikor a nyomtatott pontok kisebbek. Ha ez a beállítás engedélyezve van, az átviteli funkciókat a program a fájlkimenetre alkalmazza.

Simaság átadása (Acrobat Pro)

Lehetővé teszi a PDF simasági értékének használatát, ha a PDF rendelkezik ilyen beállításokkal. Ha a PDF nem rendelkezik simasági beállításokkal, akkor ezeket a beállításokat az Acrobat vezérli a PostScript-nyomtatás során. A simasági érték azt állítja be,hogy az Acrobat milyen mértékben képes a görbék pontos visszaadására.

PS Form Objektumok átadása (Acrobat Pro)

PostScript űrlapobjektumokat használ a PDF fájlban lévő űrlap XObjektumokhoz. A beállítás engedélyezése csökkenti a nyomtatási feladat méretét, de növelheti a felhasznált nyomtatómemóriát. Az űrlap XObjektum grafikai objektumok (például útvonalobjektumok, szövegobjektumok és mintavételezéssel beolvasott képek) gyűjteménye a PDF fájlon belül. Az űrlap XObjektumok használatával egyetlen leírás alatt egyesíthetők az olyan összetett objektumok, amelyek egy dokumentumban többször megjelenhetnek, így például a háttérképek vagy a vállalati emblémák.

Fakó háttér korrekciója

Megakadályozza az olyan nyomtatási hibákat, amilyen a piros téglalapok a grafikákon, a tükrözött és fejjel lefelé nyomtatás. Ilyen hibák akkor történhetnek, ha az Acrobat vagy a Reader nem tudja az alapértelmezett Színleképezési könyvtárakat (CRD) használni egyes PostScript nyomtatókon.

Gazdaleválogatás használata minden esetben (Acrobat Pro)

Azt adja meg, hogy az Acrobat mindig a gazdaleválogatást használja-e a nyomtatáshoz anélkül, hogy ellenőrizné a nyomtatóillesztőt. Az Acrobat alapértelmezés szerint a nyomtatóleválogatást használja. A nyomtatóleválogatás a nyomtatási feladatokat külön küldi a nyomtatóra, és lehetővé teszi, hogy a nyomtató határozza meg az oldalak leválogatásának módját. Ha például két példányt küld ki egy kétoldalas feladatból, a nyomtató két darab kétoldalas nyomtatási feladatot kap. A gazdaleválogatás megállapítja az oldalak leválogatásának módját az Acrobat programban, majd ezt a feladatot küldi el a nyomtatónak. Ha például két példányt küld ki egy kétoldalas feladatból, a nyomtató egyetlen átrendezett, négyoldalas nyomtatási feladatot kap.

Nyomtatás képként

Az oldalakat bitképként nyomtatja ki. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a normál nyomtatás nem a várt eredményt hozza, egyúttal adja meg a felbontást. Ez a beállítás csak PostScript-nyomtatók esetén érhető el.

Ázsiai betűtípusok letöltése nyomtatóra

A Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanelen jelölje be az Ázsiai betűtípusok letöltése beállítást az olyan PDF dokumentumok nyomtatásához, amelyek ilyen betűtípusokat használnak, és ezek nincsenek telepítve a nyomtatón, vagy nincsenek beágyazva a dokumentumba. A beágyazott betűtípusokat a beállítás állapotától függetlenül letölti a rendszer. A beállítás 2-es vagy újabb PostScript nyelvi szintű nyomtatóknál használható. Az ázsiai betűtípusok csak akkor tölthetők le a nyomtatóra, ha azokat telepítette a számítógépre az Acrobat telepítésekor.

Ha nincs bejelölve az Ázsiai betűtípusok letöltése négyzet, a PDF-dokumentum nyomtatása csak akkor lesz helyes, ha a hivatkozott betűtípusok telepítve vannak a nyomtatón. Ha a nyomtatón hasonló betűtípusok találhatók, a nyomtató ezekkel helyettesíti a hiányzókat. Ha a nyomtatóban nincs megfelelő betűtípus, az adott szöveg nyomtatása a Courier betűtípussal fog történni.

Ha az Ázsiai betűtípusok letöltése beállítással nem érhető el a kívánt eredmény, nyomtassa a PDF dokumentumot bittérképes képként. Ez hosszabb időt vesz igénybe, mint a helyettesített betűtípussal végrehajtott nyomtatás.

Megjegyzés:

Egyes betűtípusok nem tölthetők le a nyomtatóra, ennek oka lehet, hogy a betűtípus bittérképes, vagy a dokumentumban korlátozva van a betűtípusok beágyazása. Ezekben az esetekben helyettesítő betűtípust használ a nyomtató, és az eredmény eltérhet a képernyőn láthatótól.

Kimenet beállításai (Acrobat Pro)

Használja a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel Kimenet lapját a kimeneti beállítások megadásához.

Szín:

Kompozit és színrebontási lehetőségeket kínál. A Kimenet lap egyéb lehetőségei attól függően változnak, hogy ebben a menüben mit választ. A kompozit és színrebontási lehetőségről a következő témakörben olvashat bővebben: Színek nyomtatása.

Tükrözés

Megadja az oldal tájolását a nyomathordozón. Vízszintes tükrözés az oldalfordított dokumentumokhoz, függőleges tükrözés a függőleges tájolás átfordításához. Ez a beállítás csak színkivonatok esetén érhető el, kompozit esetén nem.

Negatív

Ezzel a beállítással a dokumentum inverzben nyomtatható. A kimeneten a fekete például fehérként fog megjelenni. Ez a beállítás csak színkivonatok esetén érhető el, kompozit esetén nem.

Rácsra bontás

A rácssűrűség (lpi) és a felbontás (dpi) kombinációi állíthatók be.

Túltöltés

Meghatározza, hogy ki van-e kapcsolva a túltöltés. Kattintson az Alátöltési készletek elemre ezek kezeléséhez.

Áttetszőség-összeolvasztási készlet

A választott készletnek megfelelően összeolvasztja az áttetsző objektumokat.

Felülnyomás szimulálása

A direkt színek felülnyomásának hatásait szimulálja kompozit kimenet esetén, és a direkt színeket nyomdai alapszínekké konvertálja; a dokumentum maga változatlan marad. Ez a lehetőség olyan nyomtatóeszközök esetén hasznos, melyek nem támogatják a felülnyomást, és csak akkor érhető el, ha a Szín menüben kiválasztja a Kompozit lehetőséget. Ha a fájlt a színkivonatok elkészítésére kívánja használni raszteres képfeldolgozón vagy végleges kimenethez, ne jelölje be a négyzetet.

Megjegyzés:

Ha felülnyomást támogató nyomtatóra nyomtat, ügyeljen arra, hogy ne legyen bejelölve ez a beállítás, hogy így a nyomtató saját felülnyomási szolgáltatásait használja.

Maximálisan elérhető JPEG2000 képfelbontás használata

A felbontási adatok használatát szabályozza a PostScript előállításakor. Bejelölésekor a képben található maximális felbontási adatokat használja a rendszer. Ha nincs bejelölve, az Áttetszőség simítása panelen megadott felbontási beállítások érvényesülnek.

Festékkezelő

A festékek kezelési módjának szabályozása az aktuális PDF megnyitásának az idejére. Lásd: A Festékkezelő áttekintése.

Szürkeárnyalatos rácssűrűség megadása (Acrobat Pro)

A nyomdáknál az árnyalatok szimulálása pontokkal történik (elnevezése rácspont), melyek nyomtatása sorokba történik (elnevezése vonal vagy vonalrács). A vonalakat különböző szögekben nyomtatják, hogy a sorok kevésbé legyenek észrevehetőek. A Nyomtatási beállítás párbeszédpanel Kimenet szakaszában a Rácsozás menü a kiválasztott PPD fájl alapján a javasolt rácssűrűségeket vonal/hüvelyk (lpi), míg a felbontásokat pont/hüvelyk (dpi) egységben adja meg. Amikor festéket választ a festéklistán, a Rácssűrűség és a Szög mező értéke megfelelően változik, és az adott festék rácssűrűségét és rácselforgatási szögét jeleníti meg..

A nagy rácssűrűségű (például a 150 lpi rácssűrűségű) rácsban a pontok kis távolságra vannak egymástól, ami egységesebb képet eredményez a nyomaton. A kis rácssűrűségű (például a 60–85 lpi rácssűrűségű) rácsban a pontok nagyobb távolságra vannak egymástól, ami durvább képet eredményez. A pontok méretét is a rácssűrűség határozza meg. A nagy rácssűrűség esetében kicsik a pontok; a kis rácssűrűség nagy pontokat eredményez. A vonalrács sűrűségének megadásakor az a legfontosabb szempont, hogy milyen nyomógéppel készül a munka. A nyomdától érdeklődjön arról, hogy mennyire lehet finom a rácssűrűség a nyomdagépen, és a rácsot ennek megfelelően válassza meg.

Rácssűrűségek az Acrobat programban
Rácssűrűségek

A. 65 lpi: Durva rács, amely plakátok nyomtatásához ajánlott B. 85 lpi: Nagyon gyenge papírminőségre nyomott, elsősorban fekete-fehér újságokhoz ajánlott C. 133 lpi: Közepes minőségű rács, amely közepes papírminőségű színes magazinok nyomtatásához ajánlott D. 177 lpi: Finom rács, amely minőségi papírokhoz és nagy minőségigényű magazinokhoz valamint képzőművészeti albumokhoz ajánlott 

A nagy felbontású levilágítókhoz tartozó PPD fájlok a lehetséges rácssűrűségek széles választékát kínálják az ezekhez tartozó különféle felbontásokkal. A kis felbontású nyomtatókhoz tartozó PPD fájlok jellemzően csak néhány rácssűrűséget tartalmaznak, általában az 53 és a 85 lpi közötti tartományban. Azonban ezek a durvább rácsok optimális eredményt adnak a kis felbontású nyomtatókon. A finomabb, például 100 lpi sűrűségű rács használata valójában csökkenti a kép minőségét, ha kimenetként kis felbontású nyomtatót használ.

A szürkeárnyalatos rácssűrűség megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel Kimenet lapján hajtsa végre a megfelelő műveletet:
  • A rácssűrűség és a nyomtatófelbontás valamelyik előre beállított kombinációjának kijelöléséhez válassza a Rácsrabontás menü kívánt elemét.

  • Egyéni rácssűrűség megadásához a festékek listáján jelölje ki a módosítani kívánt színkivonatot, és adja meg a megfelelő értéket a Rácssűrűség és a Szög mezőben.

  Megjegyzés:

  Egyéni rácsbeállítások megadása előtt a nyomdától kérdezze meg a rácssűrűség és a rácselforgatási szög javasolt értékeit. Ügyeljen arra is, hogy néhány kimeneti eszköz felülbírálja az alapértelmezett rácssűrűséget és rácselforgatási szöget.

Az emulzió és a képexpozíció megadása (Acrobat Pro)

A nyomógépek típusától és az adatoknak a filmről a nyomólemezekre való átviteli módjától függően a szolgáltatónak filmnegatívokat vagy -pozitívokat kell átadni oldalhelyesen vagy oldalfordítottan. Az emulzió a film vagy papír fényérzékeny rétegét jelenti. A nyomdák jellemzően negatív filmet kérnek az Egyesült Államokban, míg Európában és Japánban a pozitív film az elfogadott. A fényérzékeny réteg megfelelő irányáról kérdezze meg a szolgáltatót.

A fényérzékeny és a nem fényérzékeny (szokásos elnevezése hordozó) oldal megállapításához vizsgálja meg a filmet megfelelő megvilágításnál. Az egyik oldal fényesebbnek tűnik a másiknál. A matt oldal a fényérzékeny, míg a fényes a hordozó.

Emulzióbeállítások az Acrobat programban
Emulzióbeállítások

A. Pozitív kép B. Negatív C. Negatív, oldalfordított 

Megjegyzés:

A Nyomtatás párbeszédpanelen megadott emulziós és a képexpozíciós beállítások felülírják az ezeknek ellentmondó beállításokat a nyomtatóillesztőben. A nyomtatási beállításokat mindig meg kell adni a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Az emulzió és az expozíció megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza a Kimenet lehetőséget a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédablak bal oldalán.

 2. Színekhez válassza a Színrebontások elemet.

 3. A Tükrözés mezőben válasszon a következő beállítások közül:

  Nem módosítja a nyomtatható terület tájolását. A képen látható szöveg akkor olvasható (azaz „oldalhelyes”), ha a fényérzékeny réteg mutat felénk. Ez az alapérték.

  Vízszintesen

  A nyomtatható terület tükrözése függőleges tengely mentén (azaz „oldalfordított”).

  Függőlegesen

  Egy vízszintes tengely mentén, vagyis „fejjel lefelé” tükrözi a nyomtatható területet.

  Vízszintes és függőleges

  A vízszintes és függőleges tengelyek mentén, vagyis „oldalfordítottra” tükrözi a nyomtatható területet. A képen látható szöveg akkor olvasható, ha nem a fényérzékeny réteg mutat felénk. A képek filmre nyomtatása gyakran a Vízszintes és függőleges beállítás szerint történik.

 4. Negatív film esetében jelölje be a Negatív jelölőnégyzetet, pozitív film esetében törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
  Megjegyzés:

  A Negatív beállítás akkor is elérhető, ha az In-RIP színbontások elemet választja a Szín menüből.

Jelekkel és kifutókkal együtt (Acrobat Pro)

Az oldalon elhelyezhetők nyomtatási jelek, amelyek az Adobe PDF dokumentummezőinek a határait jelzik, például a vágás- és a kifutáskeretet. Ezek a jelek nem kerülnek be oldaltartalomként, csak a PostScript-kimenet részét képezik.

A Vágó- és kifutásjelek beállításai a következő esetekben nem érhetők el:

 • A PDF az Acrobat más szolgáltatásával (Nyomtatási jelek hozzáadása eszköz) felvett nyomtatási jeleket tartalmaz.

 • A megjelenítési, kifutási és körülvágási mezők azonos méretűek. A vágójel a Vágáskeret párbeszédablakon állítható be (válassza az Eszközök > Nyomdai gyártás > Oldalkeretek beállítása) elemet. Ha a grafika kifutást tartalmaz, ügyeljen arra, hogy a megjelenítés-keret elegendően nagy legyen a kifutási mező és a nyomtatási jelek befogadásához.

Nyomtatási jelek az Acrobat programban
Nyomtatási jelek

A. Vágójelek B. Illesztőjelek C. Oldalinformáció D. Színellenőrző csík E. Kifutási jelek 

 1. Válassza a Jelek és kifutók lehetőséget a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédablak bal oldalán.

 2. Válassza ki kívánt nyomtatási jeleket. A jelek megjelennek az előnézeten a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel bal oldalán.

Vágó- és kifutójelek beállításai

Minden jel

Az összes nyomtatási jel egyidejű létrehozása.

Stílus

A jelek megjelenítési módját adja meg. Választhatók az InDesign alapértelmezett jelölései, illetve a felsorolt egyéb alkalmazások jelölései.

Vonalvastagság

A vágási, kifutási és a regisztrációs jelek vonalvastagságát adja meg.

Vágójelek

A vágási terület sarkaiban elhelyezett jellel jelzi a PDF levágási mező határait.

Kifutási jelek

A kifutási mező sarkaiban elhelyezett jellel jelzi a PDF kifutási mező határait. A kifutáskeret a kép számára a megadott oldalméreten kívül biztosított külön terület mértékét adja meg.

Illesztőjelek

A színkivonatok állításához jeleket helyez el a vágási területen kívül.

Színellenőrző csík

Valamennyi szürkeárnyalatos és nyomdai színhez kis színes négyzetet ad. A négyszínes színre átalakított direktszínek négyszínesként jelennek meg. A szolgáltató ezeket a jeleket használja a festék denzitásának beállításához a nyomógépen.

Oldalinformáció

Az oldal adatainak elhelyezése az oldal körülvágási területén kívül. Az oldal adatai között szerepel a fájlnév, az oldalszám, az aktuális dátum és idő, valamint a színkivonat neve.

Színkezelés beállításai (Acrobat Pro)

Használja a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel Színkezelés paneljét a színnyomtatási beállítások megadásához. A színek nyomtatásáról a következő témakörben olvashat bővebben: Színek nyomtatása.

Szín kezelése

Azt határozza meg, hogy történjen-e színkezelés, és ha igen, akkor hol (az alkalmazásban vagy a nyomtatóeszközön).

Acrobat általi színkezelés

Segítségével kijelölhet egy olyan ICC profilt, amely megadja a kimeneti céleszköz leírását.

Nyomtató általi színkezelés

A dokumentum színadatait a dokumentumprofillal együtt közvetlenül a nyomtatóra küldi, hogy a nyomtató konvertálhassa a dokumentumot a nyomtató színterébe. A színkonvertálás pontos eredménye a nyomtatótól függően változó lehet.

Forrással azonos (Nincs színkezelés)

Figyelmen kívül hagyja a színkezelési adatokat, és eszközszínt küld a nyomtatóra.

Színprofil

A nyomtatás során a színkezelésre használt profilt határozza meg.

Kimeneti szín

A kimeneti színt jeleníti meg a Speciális nyomtatási beállítás párbeszédpanel Kimenet lapján található beállítások alapján.

Szürketónusok csak fekete (K) kivonatkénti kezelése

Ilyen beállítással biztosítható, hogy a szürkeátmenetek, valamint a megegyező R, G és B értékű színnel kitöltött RGB-objektumok csak a fekete (K) kivonaton jelenjenek meg, amikor a színkezelés be van kapcsolva, és CMYK profilú PostScript-nyomtatás történik.

Fekete megtartása

Bekapcsolása esetén a csak fekete (K) színkivonatot tartalmazó CMYK-színek csak a K kivonaton fognak megjelenni egy CMYK–CMYK átalakítást követően is. Ilyen átalakítás akkor következhet be, ha a színkezelés be van kapcsolva, és CMYK profilú PostScript-nyomtatás történik.

Elsődleges CMYK-színek megőrzése

Bekapcsolása esetén a csak egy (C, M, Y vagy K) színkivonatot tartalmazó CMYK-színek csak ezen a kivonaton fognak megjelenni egy CMYK–CMYK átalakítást követően is. Ilyen átalakítás akkor következhet be, ha a színkezelés be van kapcsolva, és CMYK profilú PostScript-nyomtatás történik.

Kimeneti előkép beállítások alkalmazása

A Kimeneti előkép párbeszédpanel Szimulációs profil mezőjében megadott eszközzel definiált nyomtatóteret szimulálja. (Válassza az Eszközök > Nyomdai gyártás > Kimeneti előkép parancsot.) Ezzel a beállítással az egyik eszköz kimenetét szimulálhatja egy másikon.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba