Kezdeti nézet Teljes képernyős módként való beállítása

A Teljes képernyős mód egy olyan tulajdonság, amelyet be lehet állítani a bemutatókat tartalmazó PDF dokumentumokban. A Teljes képernyős nézetben a PDF oldalak úgy töltik ki az egész képernyőt, hogy az Acrobat menüsora, eszközsora és az ablakvezérlők rejtve maradnak. A megnyitáshoz más nézetet is kiválaszthat; így dokumentumai vagy dokumentumgyűjteményei egységesen jelennek meg. Oldalátmenetet minden esetben megadhat a vizuális megjelenítés elősegítése érdekében.

A PDF dokumentumban való navigálás módját (például az oldalak automatikus léptetését) a Beállítások párbeszédpanel Teljes képernyő szakaszában lehet megadni. Ezek a beállítások rendszerszintű – nem csak az adott PDF dokumentumra vonatkozó – beállítások, amelyek a rendszeren megnyitott összes PDF dokumentumra vonatkoznak. Ha olyan rendszerben adja meg a bemutató beállításait, melyet Ön irányít, ezeket a beállításokat is Ön határozhatja meg.

Normál és Teljes képernyős nézet
Normál és Teljes képernyős nézet.

A kezdeti nézet meghatározása

Amikor egy felhasználó megnyit egy PDF dokumentumot vagy egy PDF portfóliót, a PDF kezdeti nézetét látja. Meg lehet adni a kezdeti nézet megjelenését megszabó nagyítási szintet, a megjelenített oldalt és a kívánt oldalelrendezést. Ha az adott PDF dokumentum egy bemutató, érdemes Teljes képernyős módra állítani a kezdeti nézetet. Az Acrobat Pro programban létrehozhat több dokumentum alapértelmezett beállítását egy menetben módosító Művelet varázslót.

Ha definiálta a PDF dokumentum kezdeti nézetét, oldalátmeneteket adhat hozzá a kiválasztott oldalakhoz vagy a teljes dokumentumhoz.

Megjegyzés:

Az Acrobat program támogatja a PowerPointból származó oldalátmenetet és a felsorolásjelek beúsztatását.

A kezdeti nézet meghatározása

 1. Válassza a Fájl > Tulajdonságok parancsot.
 2. A Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Kezdeti nézet elemre.
 3. Válassza ki a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra. A beállítás akkor jut érvényre, ha menti, majd újból megnyitja a fájlt.

A Teljes képernyős mód beállítása kezdeti nézetként

Ha egy PDF dokumentum kezdeti nézetét Teljes képernyős módra állítja, meg kell adnia, hogyan nyíljon meg a dokumentum.

 1. Válassza a Fájl > Tulajdonságok parancsot.
 2. A Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Kezdeti nézet elemre.
 3. A következők valamelyikével érhető el optimális eredmény:
  • Válassza a Csak oldal elemet a Navigációs lap menün.

  • Válassza az Egyetlen oldal elemet az Oldalelrendezés menün.

  • A Megnyitás oldalon beállítás értékéül annak az oldalnak a számát adja, amelyen el szeretné kezdeni a bemutatót.

 4. Válassza a Megnyitás teljes képernyős módban beállítást, ha a dokumentumot a menüsor, az eszközsor és az ablakvezérlők nélkül kívánja megjeleníteni. Kattintson az OK gombra. (A beállítás akkor jut érvényre, ha menti, majd újból megnyitja a fájlt.)

  Megjegyzés:

  A felhasználó az Esc billentyű megnyomásával léphet ki a Teljes képernyős nézetből, ha a beállítások így vannak megadva. A Teljes képernyős módban azonban a felhasználó nem tudja a parancsokat használni és az eszközöket kijelölni kivéve, ha ismeri a billentyűparancsokat. Ezen funkció biztosításához a dokumentumban oldalműveleteket adhat meg.

Kezdeti nézet beállításai a dokumentum tulajdonságaira vonatkozóan

A Kezdeti nézet beállításai a Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanelen három csoportba vannak rendezve: Elrendezés és nagyítás, Ablakbeállítások és Felhasználói felület beállításai.

Elrendezés és nagyítás

A dokumentum megjelenítési módját adja meg.

 

Megjegyzés:

Az oldalelrendezésre és a nagyításra két körülmény lehet hatással. 1. Valaki egy egyedi PDF dokumentumnál már eltérő kezdeti nézetet állított be a Fájl > Tulajdonságok paranccsal. 2. Bejelölte a Legutóbbi nézetbeállítások visszaállítása a dokumentumok ismételt megnyitásakor beállítást a Szerkesztés > Beállítások > Dokumentum kategóriában.

Navigációs tabulátor

Annak meghatározása, hogy mely panelek legyenek láthatók a navigációs ablaktáblában.

Oldalelrendezés

Meghatározza a dokumentum oldalainak elrendezését.

Nagyítás

A dokumentum megnyitásakor a nagyítás mértékét határozza meg. Az alapértéket a felhasználó adja meg.

Megnyitás oldalon

A dokumentum megnyitása során megjelenő oldal beállítása.

 

Megjegyzés:

Az Alapértelmezettként beállítás a nagyításhoz és az Oldalelrendezéshez beállítás a felhasználó által az Oldalmegjelenítés beállításainál megadott értéket használja.

Ablakbeállítások

Meghatározza, hogy a dokumentum megnyitásakor az ablak hogyan jelenjen meg a képernyőn. Ezek a beállítások a dokumentumablakra vonatkoznak, a felhasználó monitorának képernyőterületéhez viszonyítva.

Ablak átméretezése a kezdőoldalhoz

A program úgy igazítja a dokumentumablakot, hogy az ablak kényelmesen elférjen a nyitó oldal körül a Dokumentum beállításai területen megadottak szerint.

Ablak középre igazítása a képernyőn

Az ablak elhelyezése a képernyőterület közepén.

Megnyitás teljes képernyős módban

A program a lehető legnagyobb méretben jeleníti meg a dokumentumablakot, és a dokumentumot a menüsor, az eszközsor vagy az ablakvezérlők nélkül jeleníti meg.

Fájlnév megjelenítése

A fájlnév megjelenítése az ablak címsorában.

Dokumentumcím megjelenítése

A dokumentum címének megjelenítése az ablak címsorában. A dokumentum címe a Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanel Leírás lapjáról származik.

Felhasználói felület beállításai

Meghatározza, hogy az interfész mely részei – a menüsor, az eszközsorok vagy az ablakvezérlők – legyenek rejtve.

 

Megjegyzés:

 Ha elrejti a menüsort és az eszközsorokat, a felhasználó nem tudja a parancsokat használni, és az eszközöket kijelölni, hacsak nem ismeri a billentyűparancsokat. Be lehet állítani olyan oldalműveleteket, amelyek átmenetileg elrejtik a felület vezérlőit, amikor az oldal látható. (Lásd: Műveletek kapcsolása az oldalbélyegképekhez.)

Oldalátmenetek hozzáadása

Az oldalátmenet segítségével érdekes hatást hozhat létre. Ez akkor jelenik meg, ha egy oldalról továbblép egy másikra.

Az Acrobat Pro programban a Művelet varázsló segítségével több dokumentumhoz is beállíthatja az oldalátmenetet.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Válassza az Eszközök > Oldalak rendezése > Továbbiak > Oldalátmenetek elemet.

  • Az Oldalak bélyegképei panelen jelölje ki azon oldalak bélyegképét, amelyekre alkalmazni kívánja az oldalátmenetet, majd válassza az Oldalátmenetek elemet a műveleti menün .

 2. Az Átmenetek beállítása párbeszédpanelen válassza ki a megfelelő átmenetet az Átmenet menüből. Az átmenethatások ugyanazok, mint a Teljes képernyő beállításainál megadottak.
 3. Válassza ki az átmenet hatás irányát. A rendelkezésre álló beállítások az átmenettől függően változnak.
 4. Válassza ki az átmenet sebességét.
 5. Jelölje be az Automatikus lapozás lehetőséget, majd adja meg, hogy hány másodperc teljen el az egyes oldalak közti lapozás közt. Ha nem jelöli be ezt a lehetőséget, a felhasználónak kell lapoznia a billentyűparancsok vagy az egér segítségével.
 6. Adja meg azt az oldaltartományt, melyhez alkalmazni kívánja az oldalátmenet hatást.

  Megjegyzés:

  Ha a felhasználó engedélyezi az Összes átmenet figyelmen kívül hagyása elemet a Teljes képernyő beállításainál, nem jelennek meg oldalátmenetek.