PDF-rétegek – ismertető

Megtekintheti, navigálhatja és nyomtathatja az InDesign, AutoCAD, Visio, vagy ezekhez hasonló alkalmazásokban létrehozott PDF dokumentumok rétegekből álló tartalmát.

A rétegek megjelenítését az alapértelmezett és a kiindulási állapot beállításokkal szabályozhatja. Például elrejthet egy szerzői joggal kapcsolatos megjegyzést tartalmazó réteget, amíg a dokumentumot megjeleníti a képernyőn, miközben biztosítja, hogy a réteg mindig ki legyen nyomtatva.

Az Acrobat Pro DC programban átnevezheti, összeolvaszthatja és egyesítheti a rétegeket, megváltoztathatja ezek tulajdonságait, és műveleteket vehet fel a rétegekhez. A rétegeket átrendezheti, importálhat rétegeket képfájlokból vagy más PDF dokumentumokból, továbbá zárolhatja a rétegeket, hogy megelőzze elrejtésüket.

Az Acrobat Pro DC program nem teszi lehetővé a nagyítás mértéke szerint változó láthatóságú rétegek készítését. A réteget oldalműveletekkel kinagyító vagy elrejtő könyvjelzőkkel azonban ki lehet emelni a rétegek különlegesen fontos részeit. Hivatkozások is hozzáadhatók a dokumentumhoz, hogy a felhasználók látható vagy nem látható hivatkozásra kattintva adott rétegre navigálhassanak vagy azt kinagyíthassák.

Ha InDesign CS dokumentumok PDF dokumentummá konvertálásakor meg szeretné tartani a rétegeket az Acrobat Pro DC programban, ellenőrizze, hogy a kompatibilitási beállítás Acrobat 6.0 (PDF 1.5) vagy újabb verzióra van állítva. Emellett győződjön meg arról, hogy az Acrobat rétegek létrehozása négyzet be van jelölve az Adobe PDF exportálása párbeszédpanelen.

Rétegek megjelenítése és elrejtése

A PDF dokumentumok információtartalma különböző rétegeken tárolható. A PDF dokumentumban az eredeti alkalmazásban létrehozott rétegek jelennek meg. A Rétegek lapon figyelemmel követheti a rétegeket, és megjelenítheti vagy elrejtheti az egyes rétegekhez tartozó tartalmakat. A zárolt rétegeken szereplő elemek nem rejthetők el.

Egyes rétegek szülőréteggel rendelkező, beágyazott rétegekké lehetnek szervezve. Más rétegek szülőrétegek nélküli csoportokhoz tartozhatnak.

Megjegyzés:

A Rétegek panelen lakat ikon jelzi a csak információs célt szolgáló rétegeket. Zárolt rétegek az AutoCAD és a Visio fájlokban hozhatók létre. Az Acrobat Standard DC programban a zárolt rétegek láthatósága nem módosítható. Az Acrobat Pro DC programban a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen módosíthatja a zárolt rétegek láthatóságát.

Rétegek panel
Rétegek panel

A. A szem ikon egy megjelenített réteget jelöl B. Zárolt réteg C. Rejtett réteg 
 1. Válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Rétegek elemet.
 2. Adott réteg elrejtéséhez kattintson a szem ikonra. Rejtett réteg megjelenítéséhez kattintson az üres négyszögre. (Egy réteg akkor látható, ha mellette látszik a szem ikon, és akkor rejtett, ha nincs mellette a szem ikon. Ez a beállítás átmenetileg felülírja a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott beállításokat.)

  Megjegyzés:

  Ha egy beágyazott rétegcsoport szülőrétege rejtett, a beágyazott rétegek is automatikusan rejtett rétegek lesznek. Ha a szülőréteg látható, a beágyazott rétegek lehetnek rejtettek vagy láthatók is.

 3. A Beállítások menüből válassza a következők valamelyikét:

  Az összes oldalhoz tartozó rétegek listájának megjelenítése

  Az összes réteg megjelenítése a dokumentum minden oldalán.

  Az éppen látható oldalakhoz tartozó rétegek listájának megjelenítése

  Csak az éppen látható oldalakon levő rétegek megjelenítése.

  Visszaállítás a kezdeti láthatóságra

  A rétegek alaphelyzetbe állítása.

  Nyomtatási felülírások alkalmazása

  Rétegek megjelenítése a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott nyomtatási beállításoknak megfelelően (Nyomtatja, ha látható, Sose nyomtatja, Mindig nyomtatja).

  Exportálási felülírások alkalmazása

  Rétegek megjelenítése a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott exportálási beállításoknak megfelelően (Exportálás, ha látható, Sose exportálja, Mindig exportálja).

  Réteg-felülírások alkalmazása

  Minden réteg megjelenítése. Ez a beállítás a PDF dokumentum összes elhagyható tartalmára vonatkozik, azokra a rétegekre is, amelyek a Rétegek panelen nincsenek felsorolva. A Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott beállításoktól függetlenül valamennyi réteg látható. A rétegek láthatósága mindaddig nem módosítható a szem ikonnal, amíg ki nem kapcsolja ezt a parancsot. Ha a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen módosítja egy réteg tulajdonságait, a módosítások nem lépnek érvénybe, amíg nem választja a Visszaállítás a kezdeti láthatóságra a műveleti menün. (Ez alól kivétel a réteg nevének módosítása: az azonnal érvénybe lép.)

  Megjegyzés:

  A réteges PDF fájloknak nézetét nem lehet elmenteni a Rétegek panelen levő, a rétegek elrejtésére és megjelenítésére szolgáló szem ikonnal. A fájl mentésekor a rétegek láthatósága automatikusan a kezdeti láthatósági állapot értékét veszi föl.

  Réteges PDF dokumentum eltérő nézetének mentéséhez az Acrobat Pro programban a Rétegek tulajdonságai párbeszédpanelen kell a rétegek alapértelmezett állapotát módosítania.

Réteg tulajdonságainak szerkesztése (Acrobat Pro DC)

Az alapértelmezett állapotra vonatkozó, a láthatósági és a nyomtatási beállítások kombinálásával szabályozhatja, hogy adott réteg mikor legyen látható és mikor kerüljön nyomtatásra. Ha egy réteg például vízjelet tartalmaz, azt valószínűleg nem szeretné a képernyőn megjeleníteni, nyomtatásban és más alkalmazásokba exportáláskor viszont szeretné szerepeltetni. Ezt úgy érheti el, ha az alapértelmezett állapotot bekapcsolja, a kezdeti láthatóságnál a „sose látható” lehetőséget választja (a kép ekkor nem jelenik meg a képernyőn), a kezdeti nyomtatási és kezdeti exportálási állapotnál pedig rendre a „mindig nyomtatja”, illetve a „mindig van kivitel” értéket adja meg. Az adott rétegnek nem szükséges szerepelnie a Rétegek panelen, mivel a rendszer automatikusan kezeli az állapotra vonatkozó módosításokat.

Megjegyzés:

A Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott beállítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a dokumentum beállításai között be van jelölve A rétegállapot felhasználói információ szerinti beállításának engedélyezése négyzet. Ha nincs bejelölve, a rendszer a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen megadott, a réteg nevét és az alapértelmezett állapotot érintőn kívüli változtatásokat figyelmen kívül hagyja.

 1. A navigációs ablaktáblán kattintson a Rétegek gombra.
 2. Jelöljön ki egy réteget, majd válassza a Réteg tulajdonságai elemet a műveleti menün .
 3. A Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen módosítsa a réteg nevét vagy az alábbi tulajdonságok valamelyikét, majd kattintson az OK gombra:

  Leképezés

  A Leképezés beállításnál válassza a Nézet lehetőséget, ekkor a réteg megjelenítése ki- és bekapcsolható, vagy válassza a Referencia lehetőséget, ekkor a réteg megjelenítése mindig be lesz kapcsolva, és tulajdonságai szerkeszthetők lesznek. Ha a Referencia leképezés beállítás van kijelölve, a réteg neve dőlten jelenik meg.

  Alapértelmezett állapot

  A dokumentum első megnyitása, illetve a kezdeti láthatóságra visszaállítás alkalmával érvényes kezdeti láthatósági állapot meghatározása. Kezdeti állapotban a rétegekhez tartozó szem ikonok ettől az értéktől függően jelennek meg vagy lesznek elrejtve. Ha például az értéknél a kikapcsolva beállítás van megadva, a dokumentum első megnyitásakor, illetve a Beállítások menüben a Visszaállítás a kezdeti láthatóságra lehetőség választásakor a réteghez tartozó szem ikon nem lesz látható.

  Láthatóság

  A PDF-réteg képernyőn való láthatóságának megadása. Beállíthatja, hogy a dokumentum megnyitásakor adott réteg látható legyen-e vagy el legyen-e rejtve, és azt is beállíthatja, hogy mindezt az alapértelmezett állapot határozza meg.

  Nyomtatás

  Annak meghatározása, hogy része lesz-e a réteg a nyomtatásnak.

  Exportálás

  Annak meghatározása, hogy a réteg megjelenjen-e a létrejövő dokumentumban a PDF fájlnak a rétegek használatát támogató alkalmazásba vagy fájlformátumba való exportálása esetén.

  A réteges PDF dokumentum létrehozója által adott réteghez megadott egyéb tulajdonságok a Réteg tulajdonságai párbeszédpanel alján látható területen jelennek meg.

Rétegek átrendezése

Átrendezheti az egyes rétegeket a Rétegek ablaktáblán. Ez akkor célszerű, ha meg szeretné változtatni a rétegek sorrendjét a listában, vagy egy réteget át szeretne helyezni egyik csoportból a másikba.

Megjegyzés:

Nem rendezhet át zárolt rétegeket, sem pedig beágyazott rétegcsoportbeli rétegeket.

 1. A Rétegek navigációs ablaktáblán jelöljön ki egy réteget.
 2. Vigye a kurzort a rétegnév mellé balra, majd nyomja le az Alt billentyűt, amíg a réteget az új helyre húzza.

Rétegnavigálás hozzáadása

A rétegekbe hivatkozások és célhelyek is felvehetők, így lehetőség nyílik arra, hogy a dokumentum más nézetbe kerüljön, amikor a felhasználó egy könyvjelzőre vagy hivatkozásra kattint.

Megjegyzés:

A Navigálás eszközsor általában nem jegyzi meg a rétegek láthatóságának változásait, amelyeket a Rétegek panelen levő szem ikonnal adunk meg.

Rétegláthatóság társítása könyvjelzőkhöz

 1. A dokumentum ablaktáblában adja meg a cél PDF-réteg kívánt rétegtulajdonságait, láthatósági és nagyítási szintjét.
 2. Kattintson a Könyvjelzők gombra, majd válassza az Új könyvjelző elemet a műveleti menün .
 3. Jelölje ki az új könyvjelzőt, majd válassza a Beállítások menü Tulajdonságok parancsát.
 4. A Könyvjelző tulajdonságai párbeszédpanelen lépjen a Műveletek lapra.
 5. A Művelet kiválasztása beállításnál válassza a Réteg láthatóságának beállítása elemet, kattintson a Hozzáadás, majd az OK gombra.
 6. A Könyvjelzők panelen jelölje ki a könyvjelzőcímkét, és adjon nevet a könyvjelzőnek.
 1. A dokumentum ablaktáblában adja meg a cél réteg kívánt tulajdonságait.
 2. Válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Célok elemet.

  A Célok ablaktábla lebegő panelen jelenik meg. Ezt hozzáadhatja a többi panelhez is: húzza át a navigációs ablaktáblára. Ha a panel összecsukódik, a kibontásához kattintson a Cél gombra.

 3. Válassza a Beállítások menü Új cél parancsát, és adja meg a cél nevét.
 4. Jelölje ki a Hivatkozás eszközt , majd az egeret a dokumentum ablaktáblába húzva hozzon létre egy hivatkozást. (Mivel a tartalom minden réteghez hozzáadásra kerül, így annak nincs jelentősége, hogy a hivatkozást látszólag a célrétegen hozza létre. A hivatkozás bármelyik rétegen működik.)
 5. A Hivatkozás létrehozása párbeszédpanelen válassza az Egyéni hivatkozás elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
 6. A Hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen lépjen a Megjelenés lapra, majd adja meg a hivatkozás megjelenítési módját.
 7. A Hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen lépjen a Műveletek lapra, válassza a Réteg láthatóságának beállítása elemet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 8. Zárja be a párbeszédpaneleket.

  A hivatkozás működését úgy ellenőrizheti, hogy módosítja a réteg beállításait, kijelöli a Kéz eszközt és a hivatkozásra kattint.

Rétegek importálása (Acrobat Pro DC)

Importálhat rétegeket egy PDF- vagy képfájlból egy céldokumentumba. A támogatott fájlformátumok a következők: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG és TIFF.

 1. A navigációs ablaktáblán kattintson a Rétegek gombra.
 2. Válassza a Beállítások menü Importálás rétegként parancsát .
 3. Az Importálás rétegként párbeszédpanelen kattintson a Tallózás gombra, és adja meg az importálni kívánt fájl helyét. Ha a forrásfájl többoldalas dokumentum, írja be az importálni kívánt oldal számát az Oldalszám mezőbe. Ha a célfájl többoldalas dokumentum, adja meg a Cél oldalszáma értékét a párbeszédpanel Előnézet szakaszában.
 4. Válasszon a következő beállítások közül:

  Új réteg létrehozása

  Egyetlen, különálló réteget hoz létre a forrásdokumentumból. Írja be az új réteg nevét.

  Réteg hozzáadása csoporthoz

  Megadja a már meglévő rétegcsoportot, amelyhez az importált réteget hozzáadja. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a céldokumentum tartalmaz egy vagy több rétegcsoportot, és az Új réteg létrehozása lehetőség ki van választva.

  Hozzáadás már meglévő réteghez

  A forrásdokumentum tartalmát a céldokumentum már meglévő rétegéhez adja hozzá. Jelöljön ki egy réteget a céldokumentumban. Az importált tartalom ugyanazokkal a rétegtulajdonságokkal fog rendelkezni, mint a céldokumentum már meglévő rétege. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a céldokumentum tartalmaz rétegeket.

  Rétegek másolása a forrásból

  Importálja a forrásdokumentum rétegeit. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrásdokumentum tartalmaz rétegeket.

 5. Szükség esetén módosítsa az elhelyezés és a megjelenés beállításait, majd kattintson az OK gombra.

Rétegek összeolvasztása vagy egyesítése (Acrobat Pro DC)

Az egyesített rétegek annak a rétegnek a tulajdonságait veszik föl, amelyen az egyesítés történik (azaz a célrétegét). A PDF-rétegek összeolvasztása során a program az összeolvasztási művelet végrehajtásának pillanatában nem látható tartalmi elemeket elrejti, és az összes réteget összevonja.

Megjegyzés:

Az egyesítési és az összeolvasztási művelet nem vonható vissza.

Rétegek egyesítése

 1. Kattintson a Rétegek gombra, és a Beállítások menüben válassza a Rétegek egyesítése lehetőséget.
 2. Az Egyesítendő rétegek ablaktáblán jelöljön ki egy vagy több réteget, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 3. Ha valamelyik réteget el szeretné távolítani a középső ablaktáblából, jelöljön ki egy vagy több réteget, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
 4. Az Egyesítés célrétege ablaktáblán jelölje ki azt a réteget, amelyben egyesíteni szeretné a kijelölt rétegeket.

Rétegek összeolvasztása

 1. Kattintson a Rétegek gombra, és a Beállítások menüben válassza a Rétegek összeolvasztása parancsot.

Rétegek tartalmának szerkesztése

A réteges PDF dokumentumok rétegein szereplő tartalom a Kijelölő eszközzel és a Pillanatkép eszközzel jelölhető ki és másolható. (Az Acrobat Reader DC programban a PDF dokumentumnak tartalmaznia kell használati jogokat is.) Az Acrobat DC programban a tartalom szerkesztéséhez a Szöveg és képek szerkesztése parancs használható. Ezekkel az eszközökkel minden látható tartalom felismerhető és kijelölhető, függetlenül attól, hogy a tartalom kijelölt rétegen szerepel-e.

Az Acrobat DC programban ha a szerkesztett vagy törölt tartalom egyetlen rétegen szerepel, a változás az adott réteg tartalmát érinti. Ha a szerkesztett vagy törölt tartalom több rétegen szerepel, a változás az összes adott réteg tartalmát érinti. Ha például egy dokumentum első sorában látható címet és az ugyanabban a sorban elhelyezett, a cikkíró nevét közlő sort szeretné módosítani úgy, hogy a cím és a cikkíró nevét közlő sor két különböző látható rétegen szerepel, akkor az egyik réteg tartalmának szerkesztésekor mindkét réteg tartalma módosul.

A réteget tartalmazó dokumentumokhoz ugyanúgy adható hozzá tartalom – például ellenőrző megjegyzések, bélyegző vagy űrlapmezők –, mint bármely más PDF dokumentumhoz. A tartalomnak az ilyen dokumentumokhoz hozzáadásakor azonban a tartalom nem egy adott réteghez kerül hozzáadásra, hanem a teljes dokumentumhoz, még akkor is, ha ki van jelölve réteg.

Az Acrobat DC programban a Fájlok egyesítése egyetlen PDF fájlba paranccsal egyesítheti a rétegeket tartalmazó PDF dokumentumokat. Az egyes dokumentumokhoz tartozó rétegek a navigációs ablaktábla Rétegek paneljén külön címsor alatt vannak csoportba foglalva. A csoportot a csoport címsorában látható ikonra kattintva bonthatja ki és csukhatja össze.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat