Az elővizsgálati problémák megtekintése a PDF-struktúrán belül

A PDF szerkezetével kapcsolatos további tudnivalókat az Adobe PDF Technology Center webhelyen található dokumentumok tartalmazzák a következő címen: www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_en (csak angol nyelven). Ha mélyrehatóan ismeri a PDF formátumot, technikai okokból vizsgálja meg a PDF és a betűtípusok belső szerkezetét, hogy nincs-e bennük elővizsgálati eltérés. Az Elővizsgálat három beállítást tartalmaz a PDF mélyreható vizsgálatához. A technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók ezen eszközök segítségével elemezhetik az eltérést okozó objektumokat és betűtípusokat.

Fontos a betűtípusok belső szerkezetének, valamint a Type 1, TrueType és OpenType betűtípus-specifikációknak a mélyreható ismerete. A betűtípus-specifikációk az útmutató bibliográfiájában vannak felsorolva.

Megjegyzés:

A megjelenő ablakokban bejárhatja a PDF dokumentumot és a betűtípusokat, de nem szerkesztheti egyiket sem.

A belső PDF-struktúra tallózása

PDF-tartalom adatfolyamainak és COS-objektumok által meghatározott struktúrájának megtekintése faelrendezésben. (A tartalom-adatfolyamok oldalakat, űrlap XObjektumokat, Type 3 betűtípusokat, valamint megjegyzések és űrlapmezők megjelenését jelképezik. A Cos-objektumok színteret, képet, XObjektumokat és egyéb elemeket tartalmaznak.)

Ellenőrizze a PDF-szintaxist, tekintse meg a javítás eredményeit, vagy határozza meg az eltérés okát. Válasszon a tartalomfolyamokat eltérő módon szervező öt megjelenítési mód közül. A Belső PDF-struktúra ablakban a PDF nem szerkeszthető.

Megjegyzés:

Ne tévessze össze a belső struktúrát a címkézett PDF-ek logikai struktúrájával, amely a gyengén vagy egyáltalán nem látó olvasók számára növeli a hozzáférhetőséget. A belső struktúra a dokumentum összes objektumát, köztük a címkéket is tartalmazza.

Belső PDF-struktúra tallózása előtt futtatnia kell az elővizsgálati ellenőrzést.

 1. Az Elővizsgálat ablak Beállítások menüjében válassza a Tallózás a belső PDF-struktúrában parancsot.

  A megnyíló Belső PDF-struktúra ablakban megtekinthető a dokumentumadatok és a dokumentumkatalógus (a dokumentum objektumhierarchiájának gyökere) fanézete.

 2. A dokumentumstruktúra megtekintéséhez bontsa ki a fa elemeit.
 3. Az Oldal gombra  kattintva megtekinthető az egyes oldalak struktúrája.

 4. A tartalomfolyamok fanézetbeli megjelenésének módja az eszköztáron látható megjelenítési módokkal változtatható.

  Hagyományos

  A tartalom-adatfolyamot tartalomadatfolyam-operátorok sorozataként jeleníti meg. Az operátor operandusainak megtekintéséhez bontsa ki az alfáját. Ez az alapértelmezett nézet.

  Az azonos grafikai állapotbeágyazási szinthez tartozó tartalomadatfolyam-operátorokat egy q/Q operátorpárba csoportosítja. A benne lévő operátor és a paraméterek megtekintéséhez bontsa ki a q/Q pár alfáját.

  BMC 

  Hasonló a Q-hoz, de a jelölt tartalom (BMC/EMC) beágyazási szintje szerint rendezi a tartalom-adatfolyamot.

  BT/ET 

  A tartalom-adatfolyamot BT és ET operátorok által közrezárt szövegblokkok szerint rendezi.

  Objektumdarab 

  A tartalom-adatfolyamokat objektumdarab-sorozatként jeleníti meg. Az objektumdarab azonos grafikai állapotú objektumok összefüggő csoportja. E nézetben minden objektumdarab egy adott típusú rajzoperátort (például festett területet) és grafikai állapotát jelképezi.

Tallózás a belső betűtípus-szerkezetben

A PDF beágyazott betűtípusainak belső struktúrája az elővizsgálati eredményeknél nagyobb részletességgel tekinthető meg az egyes karakterjelek körvonalainak és koordinátájának grafikai nézetével. Ezzel meghatározhatók a különféle elővizsgálati problémák okai, például az inkonzisztens karakterjel-vastagság okozta eltérések.

Belső betűtípus-struktúra tallózása előtt futtatnia kell az elővizsgálati ellenőrzést.

 1. Az Elővizsgálat ablakban, a Beállítások menüben válassza a Tallózás a dokumentum összes betűtípusának belső szerkezetében parancsot.

  Megjegyzés:

  Ha egy bizonyos önálló betűtípus szerkezetét kívánja megjeleníteni, bontsa ki a betűtípushoz tartozó bejegyzést az Eredmények > Áttekintés menüpont alatt. Ezután jelölje ki a betűtípust, és válassza a Tallózás a belső betűtípus-szerkezetben elemet a Beállítások menün.

 2. A karakterjel-adatok megtekintéséhez kattintson az alábbi gombok egyikére:

  Rács megjelenítése 

  Két merőleges zöld vonallal megjelöli a karakterjel koordinátaterének kezdőpontját.

  Keretek megjelenítése 

  Alul és felül egybeeső kék vonalakkal tünteti fel a kijelölt karakterjel által használt területet és az összes karakterjel által használt maximális területet.

  Kitöltés megjelenítése 

  A kitöltött karakterjelet közepes szürkeárnyalattal jeleníti meg.

  Pontok megjelenítése 

  Megjeleníti a karakterjel-körvonalat definiáló összes pontot. A fekete pontok a körvonal kontúrját jelölik. A piros pontok a Bezier-görbét mutatják, eltolódva a körvonal kontúrjától.

  Kurzor megjelenítése 

  Két bíborszínű merőleges vonallal megjelöli az aktuálisan kiválasztott pont helyzetét. A gomb csak a Pontok megjelenítése választásakor érhető el.

 3. A karakterjel megjelenítési területe méretének módosításához húzza a fanézet és a karakterjel-megjelenítési terület közötti fogót le vagy fel.