Az Acrobat eszközeivel könnyen készíthetők akadálymentesített PDF-ek, és a meglévő PDF-ek akadálymentessége is ellenőrizhető. Létrehozhat olyan PDF-fájlokat, amelyek megfelelnek az általános akadálymentesítési szabványoknak, mint például a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 és PDF/UA (Universal Access, vagy az ISO 14289). Az egyszerű, irányított munkafolyamattal a következőkre van lehetőség:

PDF-ek akadálymentessé tétele: egy előre definiált művelet automatizál sok feladatot, ellenőrzi az akadálymentességet és útbaigazításokat ad a manuális javítást igénylő elemekhez. A problémás területek gyors megtalálása és javítása.

Akadálymentesség ellenőrzése: A Teljes ellenőrzés eszköz ellenőrzi, hogy a dokumentum megfelel-e az akadálymentesítési szabványoknak, mint a PDF/UA és WCAG 2.0.

Akadálymentességi jelentés létrehozása: Az Akadálymentességi jelentés összefoglalja megállapításait az akadálymentességi ellenőrzésről. Hivatkozásokat tartalmaz az eszközökhöz és dokumentációkat, melyek segítik a problémák megoldását.

PDF-ek akadálymentessé tétele (Acrobat Pro)

Az Akadálymentessé tétel művelet végigvezet a PDF akadálymentessé tételéhez szükséges lépéseken. Ez felkéri az akadálymentességi problémák megoldására, mint például a hiányzó dokumentumleírás vagy cím. Olyan gyakori elemeket keres, melyeknek további műveletekre van szükségük, mint például a beolvasott szöveg, űrlapmezők, táblázatok és képek. Ezt a műveletet minden PDF-en futtatni lehet, kivéve a dinamikus űrlapok (XFA dokumentumok) vagy portfóliók.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

  A Művelet varázsló eszközkészlet a másodlagos eszköztáron jelenik meg.

  Megjegyzés:

  A rendelkezésre álló műveletek listája a Műveletek listája alatt jelenik meg a jobb oldali ablaktáblán.

 2. A Művelet listában kattintson az Akadálymentessé tétel elemre.

  A jobb oldali ablaktábla megváltozik, hogy az Akadálymentessé tétel művelethez tartozó összes feladatot megjelenítse, valamint a művelet végrehajtásának utasítását.

 3. Válassza ki azt a fájlt, amelyre az Akadálymentessé tétel műveletet alkalmazni akarja. Alapértelmezésként a művelet az éppen megnyitott dokumentumra lesz alkalmazva. Válassza a Fájlok hozzáadása parancsot további fájlok vagy mappák kiválasztásához, melyeken a műveletet futtatni akarja

  PDF-ek akadálymentessé tétele
  Válassza a Fájlok hozzáadása parancsot jelentés futtatásához további fájlokon vagy mappákon.

 4. Kattintson az Indítás gombra.

 5. Kövesse az utasításokat az Akadálymentessé tétel művelet befejezéséhez.

PDF-ek akadálymentességének ellenőrzése (Acrobat Pro)

Jó módszer a dokumentum akadálymentességének ellenőrzésére az, hogy azokat az eszközöket használja, amelyeket az olvasók is használni fognak. Még ha nincs is hozzáférése ezekhez az eszközökhöz, az Adobe Acrobat egy automatikus utat kínál a PDF-fájlok akadálymentességének ellenőrzésére. A Teljes ellenőrzés lehetőség az Acrobat programban a PDF-et az akadálymentesített PDF-ek jellemzői alapján ellenőrzi. Kiválaszthatja, hogy melyik akadálymentességi problémát keresse, és a kapott eredményeket hogyan jelentse.

 1. Válassza az Eszközök > Akadálymentesség elemet.

  Az Akadálymentesség eszközkészlet a másodlagos eszköztáron jelenik meg.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Teljes ellenőrzés elemre.

  Megjelenik az Akadálymentesség-ellenőrző beállításai párbeszédablak.

 3. A Jelentés beállításai területen adja meg az eredmények megjelenítésére vonatkozó beállításokat. Az eredmények a rendszerben HTML fájlként menthetők, vagy az eredményfájl magához a dokumentumhoz csatolható.

 4. Válasszon ki egy oldaltartományt, ha a dokumentum egyes oldalain szeretne ellenőrzést végezni.

  Megjegyzés:

  Nagy dokumentumok esetén a teljes ellenőrzés hatékonyabb, ha oldalanként végzi el.

 5. Válasszon ki néhányat az Ellenőrzési beállítások közül.

 6. Kattintson az Ellenőrzés indítása gombra. Az eredmények a bal oldali Akadálymentesség-ellenőrző panelen jelennek meg, ugyanitt hasznos hivatkozásokat és hibaelhárítási tanácsokat is talál. Ha a 2. lépésben jelentést hozott létre, az eredmények a kiválasztott mappában érhetők el.

  Mivel a Teljes ellenőrzés funkció nem képes megkülönböztetni a lényeges és lényegtelen tartalomtípusokat, olyan problémákat is jelezhet, amelyek nem érintik az olvashatóságot. Célszerű ezért ellenőrizni a jelentett hibákat, és egyenként meghatározni, hogy melyeket kell valóban kijavítani.

  A jelentés megjeleníti az alábbi állapotok egyikét minden szabály-ellenőrzéshez:

  • Sikeres: Az elem akadálymentes.
  • Felhasználó által kihagyva: A szabály nem volt ellenőrizve, mert nem lett kiválasztva az Akadálymentesség-ellenőrző beállításai párbeszédablakon.
  • Manuális ellenőrzést igényel: A Teljes ellenőrzés lehetőség nem ellenőrzi ezt automatikusan. Ellenőrizze az elemet manuálisan.
  • Sikertelen: Az elem nem ment át az akadálymentességi ellenőrzésen.
  Akadálymentesség-ellenőrző az Acrobat programban
  Akadálymentesség-ellenőrző szabályainak állapota.

Megjegyzés:

Az Acrobat a Teljes ellenőrzés lehetőségén más módszereket is kínál a PDF akadálymentességének ellenőrzésére:

 • Az olvasási sorrend gyors áttekintéséhez használja az Áttördelés nézetet.
 • Használja a Hangos olvasás eszközt, hogy megtapasztalhassa azt az olvasói élményt, amit a szöveg-hang konverzió nyújt.
 • Mentse a dokumentumot akadálymentesített szövegként, majd olvassa el a mentett szöveges fájlt egy szövegszerkesztő alkalmazásban. Ilyen módon modellezheti, amit a végfelhasználó a Braille-nyomaton olvasni fog.
 • Használja az Olvasási sorrend eszközt, a Sorrend, Címkék és Tartalom paneleket a PDF struktúrájának, olvasási sorrendjének, és tartalmának vizsgálatára.

Akadálymentesítési kérdések javítása (Acrobat Pro)

A Teljes ellenőrzés futtatása utáni elszállt ellenőrzés javításához kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy kattintson a Ctrl nyomva tartása mellett (Mac OS) az elemre az Akadálymentesség-ellenőrző panelen. A helyi menüben adja meg az alábbi beállítások egyikét:

Javítás:

Az Acrobat vagy javítja az elemeket automatikusan, vagy megjelenít egy párbeszédablakot figyelmeztetve a hiba manuális javítására.

Szabály kihagyása:

Szüntesse meg a beállítás jelölését az Akadálymentesség-ellenőrző beállításai párbeszédpanelen a dokumentum jövőbeli ellenőrzéséhez, és az elem állapotának Kihagyott állapotra változtatásához.

Magyarázat:

Nyissa meg az online Súgót, ahol további részleteket tudhat meg az akadálymentesítési dolgokról.

Ellenőrzés ismét:

Ismét futtatja az ellenőrzést minden elemen. Módosítsa ezt a beállítást, miután módosított egy vagy több elemet.

Jelentés mutatása:

Megjelenít egy jelentést hivatkozásokkal a tippekre, hogyan orvosolhatók a sikertelen ellenőrzések.

Beállítások:

Megnyitja az Akadálymentesség-ellenőrző beállításai párbeszédablakot, ahol kiválaszthatja milyen ellenőrzéseket akar végrehajtani.

Akadálymentességi problémák

Dokumentum

A képernyőolvasók működését lehetővé tevő biztonsági beállítások megadása

A dokumentum szerzője beállíthatja, hogy az akadálymentesített PDF-dokumentum semmilyen részletét ne lehessen másolni, nyomtatni, kivonatolni, megjegyzésekkel ellátni vagy szerkeszteni. Ez a beállítás akadályozhatja a dokumentum képernyőolvasóval történő felolvasását, mert a szöveg beszéddé alakításához a képernyőolvasónak képesnek kell lennie a dokumentumszöveg másolására vagy kivonatolására.

Ez a jelölés mutatja, hogy szükséges-e bekapcsolni azokat a biztonsági beállításokat, amelyek lehetővé teszik az akadálymentességet.

A szabály automatikus javításához válassza az Akadálymentesítési engedély bejelölve elemet az Akadálymentesség-ellenőrző panelen. Majd válassza a Javítás elemet a Beállítások menüből.

Vagy javítsa az akadálymentességi engedélyt manuálisan:

 1. Válassza a Fájl > Tulajdonságok > Biztonság lapot.

 2. Válassza a Biztonság nélkül elemet a Biztonság módja előbukkanó menüből.

 3. Kattintson az OK gombra és zárja be a Dokumentum tulajdonságai párbeszédablakot.

Ha a használt kisegítő eszköz az Adobe által regisztrált megbízható program, akkor olyan PDF-dokumentumokat is el tud olvasni, amelyeket más kisegítő eszközök nem. Az Acrobat felismeri, ha egy képernyőolvasó vagy más termék megbízható program-e, és az akadálymentesség érdekében felülbírálja az egyébként a tartalomhoz való hozzáférést korlátozó biztonsági beállításokat. A biztonsági beállítások azonban minden más felhasználási cél esetén hatályban maradnak, és megakadályozhatják a szöveg nyomtatását, másolását, kivonatolását, megjegyzésekkel való ellátását és szerkesztését.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A), 4.1.2 Név, feladat, érték

Csak képet tartalmazó PDF

Azt jelenti, hogy a dokumentum tartalmaz-e nem szöveges tartalmat, mely nem akadálymentesített. Ha úgy tűnik, hogy a dokumentum szöveget tartalmaz, de betűtípust nem, akkor ez egy csak képet tartalmazó PDF fájl lehet.

A probléma automatikus javításához válassza a Csak képet tartalmazó PDF beállítást az Akadálymentesség-ellenőrző panelen, és válassza a Javítást a Beállítások menün.

A probléma manuális javításához, használja az OCR parancsot a beolvasott képben a szöveg felismerésére:

 1. Válassza az Eszközök > Beolvasások javítása elemet.

  A Beolvasások javítása eszközkészlet a másodlagos eszköztáron jelenik meg.

 2. A másodlagos eszköztáron válassza a Szöveg felismerése > Ebben a fájlban elemet.

 3. Válassza ki a feldolgozandó oldalakat, a dokumentum nyelvét, majd kattintson a  Szöveg felismerése parancsra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom (A)

Címkézett PDF

Ha ez a szabályellenőrzés sikertelen, a dokumentum nincs címkézve a helyes bejárási sorrend meghatározásához.

A probléma automatikus javításához válassza a Címkézett PDF beállítást az Akadálymentesség-ellenőrző panelen, és válassza a Javítást a Beállítások menüben. Az Acrobat automatikusan címkéket ad a PDF-hez.

A címkék manuális meghatározásához tegye a következőket:

 • Engedélyezze a címkézést abban az alkalmazásban, melyben a PDF készült, majd generálja le újból a PDF-et.
 • Válassza az Acrobat Eszközök > AkadálymentesítésDokumentum automatikus címkézése parancsát. A Címkejelentés hozzáadása megjelenik a navigációs ablaktáblában, ha van valamilyen probléma. A jelentés oldalak szerint tartalmazza a lehetséges problémákat, hivatkozásokat ad a dokumentum egyes hibáira, és javaslatokat nyújt azok javításával kapcsolatban.
 • Válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási sorrend eszközt az Acrobat programban és készítse el a címkefát. További információért lásd az Olvasási sorrend eszköz áttekintését.
 • Nyissa meg a Címkék paneltés hozza létre a címkefát manuálisan. Az Aláírások panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet. További információért lásd a Dokumentumszerkezet szerkesztése a Tartalom és Címkék panellel című részt.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Név, feladat, érték

Logikus olvasási sorrend

Ellenőrizze ezt a szabályellenőrzést manuálisan. Győződjön meg arról, hogy a Címkék panelen megjelent olvasási sorrend megegyezik a dokumentum logikus olvasási sorrendjével.

A dokumentum nyelve

A PDF dokumentum nyelvének beállítása esetén egyes képernyőolvasók át tudnak váltani a megfelelő nyelvre. Ez a vizsgálat azt határozza meg, hogy a PDF elsődleges nyelve meg van-e határozva. Ha az ellenőrzés sikertelen, állítsa be a nyelvet.

A nyelv automatikus beállításához válassza az Elsődleges nyelv lehetőséget az Akadálymentesség-ellenőrző fülön, majd a Javítás lehetőséget a Beállítások menüben. Válasszon nyelvet az Olvasási nyelv kiválasztása párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

A nyelv manuális beállításához tegye a következők valamelyikét:

 • Válassza a Fájl > Beállítások > Speciális fület és itt válassza ki a nyelvet a legördülő listából az Olvasási beállítások részben. (Ha a nyelv nem jelenik meg a legördülő listában, megadhatja a nyelv ISO 639 kódját a Nyelv mezőben.) Ez a beállítás a teljes PDF-re elsődleges nyelvként kerül alkalmazásra.
 • Nyelv beállítása az összes szöveghez a címkefa alcímkefájához. Nyissa meg a Címkék panelt. Nyissa ki a Címkék gyökért és válasszon egy elemet. Majd válassza a Tulajdonságok elemet a Beállítások menüből. A Nyelv legördülő listából válassza ki a kívánt nyelvet. (A Címkék panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet.)
 • Adja meg a szövegblokk nyelvét a szövegelem vagy a tároló elem kiválasztásával a Tartalom panelen. Majd kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy Ctrl+kattintás (Mac OS) a szövegre és válassza a Tulajdonságok elemet a helyi menüből, és válassza ki a nyelvet a Nyelv legördülő listából. (A Tartalom panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Tartalom elemet.)

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: Az oldal nyelve (A szint)

Cím

Azt jelenti, hogy az Acrobat alkalmazás címsorában van-e cím.

A cím automatikus javításához válassza a Cím elemet az Akadálymentesség ellenőrzése fülön, majd a Javítás elemet a Beállítások menüből. Adja meg a dokumentum címét a Leírás párbeszédablakban (törölje a Hagyja, ahogy van elemet szükség esetén).

Vagy javítsa a címet manuálisan:

 1. Válassza a Fájl > Tulajdonságok > Leírás lapot.

 2. Adjon meg egy címet a Cím szövegdobozban.

 3. Kattintson a Kezdeti nézet fülre, majd válassza a Dokumentumcím elemet a Megjelenítés legördülő listában. 

 4. A Leírás párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.4 A megcímzett oldal (A szint)

Könyvjelzők parancsot

Ez az ellenőrzés megszakad, ha a dokumentum 21 vagy több oldalt tartalmaz, de nincsenek benne könyvjelzők, melyek megegyeznek a dokumentumstruktúrával.

Ahhoz, hogy a dokumentumhoz könyvjelzőket adjon, válassza a Könyvjelzők elemet az Akadálymentesség-ellenőrző panelen, majd a Javítás elemet a Beállítások menüből. A Struktúraelemek párbeszédablakon válassza ki a könyvjelzőként használni kívánt elemet, és kattintson az OK gombra. (Elérheti a Struktúraelemek párbeszédablakot a Beállítások menüre kattintva a Könyvjelzők fülön, az Új könyvjelzők a struktúrából parancs választásával.)

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.4.1 Blokkok megkerülése (A szint), 2.4.5 Többféle módszer (AA szint)

Színkontraszt

Amikor ez az ellenőrzés sikertelen, lehet, hogy a dokumentum olyan részt tartalmaz, amely színtévesztők számára nem akadálymentesített.

A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a dokumentum tartalma megfelel a következő iránymutatásoknak: WCAG 1.4.3 rész. Vagy ajánlást tartalmaz, hogy a PDF-megjelenítő nagy kontrasztú színeket használ:

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Acrobat > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.

 2. Kattintson az Akadálymentesítés elemre.

 3. Válassza a Dokumentum színeinek cseréje elemet, majd a Magas kontrasztú színek használata lehetőséget. Válassza a kívánt színkombinációt a legördülő menüből, és kattintson az OK gombra.

Oldaltartalom

Címkézett tartalom

Ez az ellenőrzés azt jelenti, hogy a dokumentum teljes tartalma címkézett-e. Győződjön meg arról, hogy a dokumentum teljes tartalma megtalálható a Címkék fában vagy műtermékként van jelölve.

Ennek a szabálynak a javításához tegye a következőket:

 • Nyissa meg a Tartalom panelt kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) arra a tartalomra, melyet műtermékként kíván megjelölni. Majd válassza az Artefaktum készítése elemet a helyi menüből. (A Tartalom lap megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Tartalom elemet.)
 • Tartalom címzéséhez válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási sorrend elemet. Válassza ki a tartalmat, majd szükség szerint alkalmazza a címkéket.
 • Címkék hozzárendelése a Címkék panel használatával. Jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyű lenyomása mellett (Mac OS) kattintson az elemre a Címkék fában, és válassza a Címke létrehozása a kijelölésből parancsot. Olyan elemek, mint a megjegyzések, hivatkozások, és jegyzetek nem mindig jelennek meg a Címkék fában. Ahhoz, hogy megtalálja ezeket az elemeket válassza a Keresés parancsot a Beállítások menüből. (A Címkék panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet.)

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részeket: 1.1.1 Nem szöveges tartalom (A), 1.3.1 Információ és kapcsolatok (A szint), 1.3.2 Jelentős sorozat (A szint), 2.4.4 Hivatkozási terv (összefüggésben) (A szint), 3.1.2 Részek nyelve (AA szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Címkézett megjegyzések

Ez a szabály azt ellenőrzi, hogy minden jegyzet címkézett-e. Győződjön meg arról. hogy a jegyzetek, mint a megjegyzések és szerkesztői jelek (pl. beszúrás és kiemelés) megtalálhatók vagy a Címkék fában vagy műtermékként vannak jelölve.

 • Nyissa meg a Tartalom panelt, majd kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) arra a tartalomra, melyet műtermékként kíván megjelölni. Majd válassza az Artefaktum készítése elemet a helyi menüből. (A Tartalom panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Tartalom elemet.)
 • Tartalom címzéséhez válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási sorrend elemet. Válassza ki a tartalmat, majd szükség szerint alkalmazza a címkéket.
 • Rendelje hozzá a címkéket a Címkék panelen. (A Címkék panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet.)

Ahhoz, hogy az Acrobat a címkéket automatikusan a megjegyzésekhez rendelje, ahogy létre lettek hozva, válassza a Címke jegyzetek parancsot a Beállítások menüből a Címkék panelen.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok (A szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Bejárási sorrend

Mivel a tabulátorok gyakran használatosak egy PDF navigálásához, szükséges, hogy a bejárási sorrend párhuzamban legyen a dokumentum struktúrájával.

A probléma automatikus javításához válassza a Bejárási sorrend beállítást az Akadálymentesség-ellenőrző panelen, és válassza a Javítást a Beállítások menün.

A hivatkozások, űrlapmezők, megjegyzések és egyéb jegyzetek bejárási sorrendjének manuális javításához,:

 1. Kattintson az Oldal bélyegképek panelre a navigációs ablaktáblán.

 2. Kattintson az oldal bélyegképére és válassza az Oldal tulajdonságai elemet a Beállítások menüben.

 3. Az Oldal tulajdonságai párbeszédpanelen válassza a Bejárási sorrend fület. Majd válassza a Dokumentumszerkezet használata választókapcsolót és kattintson az OK gombra.

 4. Ismételje meg ezeket a lépéseket a dokumentum minden bélyegképével .

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.4.3 Fókuszsorrend (A szint)

Karakterkódolás

A kódolás meghatározása segít a PDF-olvasóknak, hogy olvasható szöveget nyújtsanak a felhasználóknak. Egyeskarakterkódolásihibákat azonban nem lehet helyrehozni az Acrobattal.

A megfelelő kódolás biztosításához tegye a következőket:

 • Ellenőrizze, hogy a szükséges betűtípusok a rendszerben telepítve vannak.
 • Használjon eltérő betűtípust (lehetőleg OpenType) az eredeti dokumentumban, majd készítse el újból a PDF-et.
 • Készítse el újból a PDF fájlt az Acrobat Distiller újabb verziójával.
 • Használja a legfrissebb Adobe Postscript meghajtót a PostScript fájl készítésekor, majd generálja le újból a PDF-et.

Megjegyzés:

A WCAG nem tér ki a Unicode karakterleképezésre.

Címkézett multimédia

Ez a szabály azt ellenőrzi, hogy minden multimédiás objektum címkézett-e. Győződjön meg arról, hogy a tartalom megtalálható a Címkék fában vagy műtermékként van jelölve.

Nyissa meg a Tartalom panelt kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) arra a tartalomra, melyet műtermékként kíván megjelölni. Majd válassza az Artefaktum készítése elemet a helyi menüből. (A Tartalom panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Tartalom elemet.)

Tartalom címzéséhez válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási sorrend elemet. Válassza ki a tartalmat, majd szükség szerint alkalmazza a címkéket.

Címkék hozzárendelése a Címkék panel használatával. Jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyű lenyomása mellett (Mac OS) kattintson az elemre a Címkék fában, és válassza a Címke létrehozása a kijelölésből parancsot. (A Címkék panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet.)

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A), 1.2.1 Csak audió és csak videó (előre rögzített). (A), 1.2.2 Feliratok (előre rögzített). (A), 1.2.3 Audióleírás vagy alternatív média (előre rögzített). (A), 1.2.5 Audióleírás (előre rögzített). (AA)

Képvillogás

Képvillogást eredményező elemek, mint az animációk és parancsfájlok rohamokat okozhatnak olyan embereknél, akik fényérzékeny epilepsziában szenvednek. Ezek az elemek nehezen láthatók, ha a képernyő nagyítva van.

Ha a Képvillogás szabály nem sikerül, manuálisan távolítsa el vagy módosítsa a parancsfájlt, mely a képvillogást okozza.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A), 1.2.1 Csak audió és csak videó (előre rögzített). (A), 1.2.2 Feliratok (előre rögzített). (A), 1.2.3 Audióleírás vagy alternatív média (előre rögzített). (A), 2.3.1 Három villanás vagy küszöbérték alatt. (A szint)

Parancsfájlok

A tartalom nem lehet parancsfájl-függő, amíg a tartalom és funkcionalitás is elérhető a kisegítő technológiák részére. Győződjön meg arról, hogy a parancsfájl nem zavarja a billentyűzetnavigálást vagy nem akadályoz semmilyen beviteli eszközt

Ellenőrizze a parancsfájlt manuálisan. Távolítson el vagy módosítson minden olyan parancsfájlt vagy tartalmat, mely veszélyezteti az akadálymentességet.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A), 2.2.2 Szünet, állj, elrejtés. (A szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Időzített válaszok

Ez a szabályellenőrzés azokra a dokumentumokra alkalmazandó, melyek JavaScript űrlapokat tartalmaznak. Ha a szabályellenőrzés nem sikerül, győződjön meg arról, hogy az oldal nem igényel időzített válaszokat. Szerkessze vagy távolítsa el azokat a parancsfájlokat, melyek a felhasználóktól időközönként válaszokat kérnek, hogy elég idő álljon rendelkezésre a tartalom elolvasására és használatára.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.2.1 Állítható időzítés. (A szint)

A képernyőolvasók számára hozzáférhető URL-eknek aktív hivatkozásoknak kell lenniük, melyek helyesen vannak címkézve a PDF-ben. (A legjobb módszer akadálymentesített hivatkozások készítésére a Hivatkozás készítése parancs, amely mind a három hivatkozást hozzáadja, melyekre a képernyőolvasóknak a hivatkozás felismeréséhez szükségük van.) Győződjön meg arról, hogy a navigációs hivatkozások nem ismétlődőek, és a felhasználóknak lehetőségük van átugrani az ismétlődő hivatkozásokat.

Ha ez a szabályellenőrzés nem sikerül, ellenőrizze a navigációs hivatkozásokat manuálisan, és győződjön meg arról, hogy a tartalomban nincs túl sok azonos hivatkozás. Továbbá biztosítson a felhasználóknak lehetőséget, hogy átugorhassák azokat az elemeket, melyek többször megjelennek. Például, ha ugyanaz a hivatkozás a dokumentum minden oldalán megjelenik, legyen egy „Navigáció átugrása” hivatkozás.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.4.1 Blokkok megkerülése. (A szint)

Űrlapok

Címkézett űrlapmezők

Egy akadálymentesített PDF-ben minden űrlapmező címkézett, és része a dokumentumszerkezet. Emellett az elemleírás űrlapmező-tulajdonsággal információt adhat a felhasználóknak, vagy utasításokkal láthatja el őket.

Űrlapmezők címkézéséhez válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Űrlapmezők automatikus címkézése parancsát.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Mezőleírások

Az akadálymentesítéshez minden űrlapmezőnek szüksége van egy szöveges leírásra (elemleírás).

Szöveges leírás hozzáadása az űrlapmezőhöz:

 1. Válassza ki az egyik Űrlap eszközt, majd kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy kattintson a Ctrl nyomva tartása mellett (Mac OS) az űrlapmezőre.
 2. Válassza a Tulajdonságok parancsot a helyi menüből.
 3. Kattintson az Általános tulajdonságfülre.
 4. Adjon az űrlapmezőnek egy leírást az Elemleírás mezőben.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint), 3.3.2 címkék és utasítások (A szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Alternatív szöveg

Ábrák alternatív szövege

Győződjön meg arról, hogy a dokumentum képei rendelkeznek alternatív szöveggel vagy műtermékként vannak jelölve.

Ha ez a szabályellenőrzés nem sikerül, tegye a következők egyikét:

 • Válassza az Ábrák alternatív szövege elemet az Akadálymentesség-ellenőrző panelen, és válassza a Javítás lehetőséget a Beállítások menüből. Adjon alternatív szöveget, ahogy az Alternatív szöveg beállítása párbeszédablak kéri.
 • A Címkék panel használatával alternatív szöveg adható képekhez a PDF-ben.
 • Nyissa meg a Tartalom panelt kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) arra a tartalomra, melyet műtermékként kíván megjelölni. Majd válassza az Artefaktum készítése elemet a helyi menüből. (A Tartalom panel megnyitásához válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Tartalom elemet.)

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A)

Egymásba ágyazott alternatív szöveg

A képernyőolvasók nem olvassák el az egymásba ágyazott elemek alternatív szövegét. Ezért nem alkalmazzon alternatív szöveget beágyazott elemekre.

Beágyazott elemekből alternatív szöveg eltávolításához tegye a következőket:

 1. Válassza a Megtekintés > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Címkék elemet.
 2. Kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a beágyazott elemre a Címkék panelen, és válassza a Tulajdonságok parancsot a helyi menüből.
 3. Távolítsa el az Alternatív szöveget és azt a szöveget is, amire alkalmazva lett az Objektum tulajdonságai párbeszédablakból, és kattintson a Bezárás gombra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A)

Tartalomhoz kapcsolódik

Győződjön meg arról, hogy az alternatív szöveg minden esetben az oldaltartalom egy alternatív képviselete. Ha egy elemnek alternatív szövege van, de nem tartalmaz semmilyen oldaltartalmat, nincs mód meghatározni, melyik oldalon van. Ha a Képernyő-olvasási beállítások alatt az Olvasás beállításban nincs megadva, hogy a teljes dokumentumot olvassa, a képernyőolvasók sohasem olvassák el az alternatív szöveget.

 1. Kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a vizsgálandó elemre.
 2. Nyissa meg a Címkék panelben. (A Címkék panel megjelenítéséhez válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Címkék elemet.)
 3. Távolítsa el az Alternatív szöveget a Címkék panelről minden olyan beágyazott elemnél, aminek nincs oldaltartalma.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A)

Elrejti a megjegyzést

Alternatív szöveg nem rejthető el egy jegyzetben. Ha egy jegyzet egy alternatív szövegű gyermek elem alatt beágyazott, a képernyőolvasók nem fogják látni.

Egy beágyazott elemről alternatív szöveg eltávolításhoz:

 1. Válassza a Megtekintés > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Címkék elemet.
 2. Kattintson jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a beágyazott elemre a Címkék panelen, és válassza a Tulajdonságok elemet a helyi menüből.
 3. Távolítsa el az alternatív szöveget az Objektum tulajdonságai párbeszédpanelről és kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint), 4.1.2 Név, feladat, érték

Egyéb elemek, alternatív szöveg

Ez a jelentés ellenőrzi azokat a nem ábra tartalmakat, melyekhez alternatív szöveg szükséges (mint a multimédia, megjegyzés, vagy 3D modell). Győződjön meg arról, hogy az alternatív szöveg minden esetben az oldaltartalom egy alternatív képviselete. Ha egy elemnek alternatív szövege van, de nem tartalmaz semmilyen oldaltartalmat, nincs mód meghatározni, melyik oldalon van. Ha a Képernyő-olvasási beállítások alatt az Olvasás beállításban nincs megadva, hogy a teljes dokumentumot olvassa, a képernyőolvasók nem olvassák el az alternatív szöveget.

 1. Válassza a Megtekintés > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Címkék elemet.
 2. Jobb egérgombbal kattintson (Windows) vagy Ctrl+kattintás (Mac OS) egy beágyazott elemre a Címkék panelen és válassza a Tulajdonságok elemet a helyi menüből.
 3. Távolítsa el az alternatív szöveget az Objektum tulajdonságai párbeszédpanelről és kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A)

Táblázatok

Mivel a táblázatszerkezet összetett lehet, az akadálymentességet legjobb manuálisan ellenőrizni.

Sorok

Ez a szabály ellenőrzi, hogy minden TR a táblázatban gyermeke-e a Táblázat, THead, TBody vagy TFoot elemnek.

Lásd: Táblázatcímkék javítása a Címkék panellel.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

TH és TD

Egy helyes táblázatszerkezetben a TH és TD gyermekei a TR elemnek.

Lásd: Táblázatcímkék javítása a Címkék panellel.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Fejlécek

Az akadálymentesség feltétele, hogy a PDF minden táblázata rendelkezzen fejléccel.

Lásd: Táblázatcímkék javítása a Címkék panellel.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Szabályosság

Az akadálymentességhez a táblázat minden sorában ugyanannyi oszlopnak, minden oszlopában ugyanannyi sornak kell lennie.

Bővebb információért lásd: Táblázatcímkék javítása a Címkék panellel.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Összegzés

A táblázatösszefoglalókopcionálisak,de javíthatják az akadálymentességet.

 1. Válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási sorrend elemet.
 2. Jelölje ki a táblázatot egy téglalappal körberajzolva. 
 3. Az Olvasási sorrend párbeszédpanelen kattintson a Táblázat elemre.
 4. Jobb egérkattintás (Windows) vagy Ctrl+kattintás (Mac OS) Táblázat elemre.
 5. Kattintson a Táblázat-összefoglalás szerkesztése elemre.
 6. Adjon meg egy összefoglalót, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Listák

Listaelemek

Jelentések ellenőrzése, hogy mindegyik Listaelem (LI) egy gyermeke-e a Listának (L). Amikor ez az ellenőrzés nem sikerül, a lista szerkezete helytelen. A listának a következő szerkezettel kell rendelkeznie: a Lista elemének tartalmaznia kell a Listatétel elemei parancsot. És a Listatétel elemek csak a Címkeelemek és Listatétel törzselemei tagokat tartalmazzák.

A listaszerkezet javításához:

 1. Keresse meg a listát az Akadálymentesség-ellenőrző panelen jobb egérkattintással (Windows) vagy Ctrl+kattintás (Mac OS) a hibás elemre, és a Megjelenítés a Címkék panelen elem választásával.
 2. Elemek létrehozása, elemek típusának megváltoztatása, vagy létező elemek húzással átrendezése

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Lbl és LBody

A listáknak a következő szerkezettel kell rendelkeznie: a Lista elemének tartalmaznia kell a Listatétel elemei parancsot. És a Listatétel elemek csak a Címkeelemek és Listatétel törzselemei tagokat tartalmazzák. Amikor ez az ellenőrzés nem sikerül, a lista szerkezete helytelen.

A listaszerkezet javításához:

 1. Keresse meg a listát az Akadálymentesség-ellenőrző panelen jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) rákattintva a hibás elemre és a Megmutat parancsot választva a Címkék panelen.
 2. Elemek létrehozása, elemek típusának megváltoztatása, vagy létező elemek húzással átrendezése

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)

Címsorok

Helyes beágyazás

Ez a szabály ellenőrzi a beágyazott címsorokat. Amikor az ellenőrzés sikertelen, a címsorok nincsenek rendesen beágyazva.

A listaszerkezet javításához:

 1. Keresse meg a listát az Akadálymentesség-ellenőrző panelen jobb egérgombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) rákattintva a hibás elemre és a Megmutat parancsot választva a Címkék panelen.
 2. Elemek létrehozása, elemek típusának megváltoztatása, vagy létező elemek húzással átrendezése

Megjegyzés:

Lásd az ide vonatkozó: WCAG részt: 2.4.6 Címsorok és címkék. (AA szint). A fejlécek sorrendje nem szükséges WCAG alatt, és csak ajánlatos technika.

WCAG leképezése PDF/UA formátumba

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (fájl) Technikák
1.1.1 Nem szöveges tartalom. (A)
 • 7.3 szövegváltozást igénylő tartalmat említ.
 • 7.18.1 négy bekezdés tárgyal ellenőrzés-leírásokat.
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Teszt, érzékszervi, és CAPTCHA alkalmazási esetek a használt technikai jelentés alapján említve.
 • 7.1 1. bekezdés, 2. mondat. dekoráció.
(A), 1.2.1 Csak audió és csak videó (előre rögzített). (A)
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.2.2 Feliratok (előre rögzített). (A)
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.2.3 Audioleírás vagy alternatív média (előre rögzített). (A)
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.2.4 Feliratok (élő). (AA)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.2.5 Audióleírás (előre rögzített). (AA)
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.2.6 Jelbeszéd (előre rögzített). (AAA)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
1.2.7 Bővített audioleírás (előre rögzített). (AAA)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
1.2.8 Médiaalternatíva (előre rögzített). (AAA)
 • 7.18.6.2 idő alapú médiaalternatívákkal foglalkozik. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
1.2.9 Csak audió (élő). (AAA)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
1.3.1 Információ és kapcsolatok. (A szint)
 • 7.1 - 7.10 és 7.20 a struktúra és kapcsolat a tartalomban.
 • 7.17 és 7.18 a struktúra és kapcsolat a megjegyzésekben.
1.3.2 Jelentős sorozat. (A szint)
 • 7.2, a 2. bekezdés említi a tartalom jelentős sorozatát.
 • 7.17 navigációs lehetőségek tárgyalása.
 • 7.18.3 bejárási sorrend a jegyzetekben.
1.3.3 Érzékszervi jellemzők. (A szint)
 • 7.1, 6. és 7. bekezdés
1.4.1 Szín használata. (A szint)
 • 7.1, 6. bekezdés
1.4.2 Audiovezérlés. (A szint)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
1.4.3 Kontraszt (minimális). (AA szint)
 • 7.1, 6. bekezdés és 4. jegyzet
1.4.4 Szöveg átméretezése. (AA szint)
 • Nem alkalmazható
1.4.5 Szöveg képei. (AA szint)
 • 7.3, 6. bekezdés
1.4.6 Kontraszt (továbbfejlesztett). (AAA szint)
 • 7.1, 6. bekezdés
 
1.4.7 Alacsony vagy nincs háttéraudió. (AAA szint)
 • Míg az ISO 14289 nem foglalkozik ezzel a sikerkritériummal, a PDF-ben a megfelelés igényli az ISO 14289 megfelelőségű fájlokat és olvasókat. Az a mód, ahogyan a fejlesztők támogatják a PDF-ben ezt a sikerkritériumot nincs meghatározva az ISO 14289 vagy az ISO 32000 szabványokban.
 
1.4.8 Vizuális bemutató. (AAA szint)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
1.4.9 Szöveg képei (nincs kivétel). (AAA szint)
 • 7.3 1. bekezdés
 
2.1.1 Billentyűzet. (A szint)
 • Nem alkalmazható
2.1.2 Nincs billentyűzetcsapda. (A szint)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
2.1.3 Billentyűzet (nincs kivétel). (AAA szint)
 • 7.19, 3. bekezdés
 
2.2.1 Időzítés beállítható. (A szint)
 • 7.19, a 3. bekezdés alkalmazandó, de általában ez a szabály dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
2.2.2 Szünet, állj, elrejtés. (A szint)
 • 7.19
2.2.3 Nincs időzítés. (AAA szint)
 • 7.19
 
2.2.4 Megszakítások. (AAA szint)
 • 7.19
 
2.2.5 Újrahitelesítés. (AAA szint)
 • Nem alkalmazható
 
2.3.1 Három villanás vagy küszöbérték alatt. (A szint)
 • 7.1, 5. bekezdés
2.3.2 Három villanás.(AAA szint)
 • 7.1, 5. bekezdés
 
2.4.1 Blokkok kikerülése. (A szint)
 • Nem alkalmazható, kivéve, ha a PDF-ben ismétlődő valódi tartalom van. Az oldaltartalomnak, mint a futó fejlécek és láblécek, meg kell felelniük a 7.8. pontnak.
2.4.2 Címzett oldal. (A szint)
 • 7.1, 8. és 9. bekezdés
2.4.3 Fókuszsorrend. (A szint)
 • 7.1, 2. bekezdés 7.18.1; 2 bekezdés 7.18.3
2.4.4 Hivatkozás célja (kontextusban). (A szint)
 • 7.18.5
2.4.5 Több út. (AA szint)
 • A PDF fájlok megfelelnek e rendelkezésnek több szempontból, ideértve a körvonalak (7.17), hivatkozások (7.18.5), és oldalcímkék.
2.4.6 Címsorok és címkék. (AA szint)
 • 7.4
2.4.7 Látható fókusz. (AA szint)
 • Nem alkalmazható
2.4.8 Hely. (AAA szint)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Hivatkozás célja (csak hivatkozás). (AAA szint)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Szakaszcímek. (AAA szint)
 • 7.4
 
3.1.1 Oldal nyelve. (A szint)
 • 7.2, 3. bekezdés
3.1.2 Részek nyelve. (AA szint)
 • 7.2, 3. bekezdés
3.1.3 Ritkán használt szavak. (AAA szint)
 • Nincs említve az ISO 14289 szabványban. Lásd ISO 32000-1, 14.9.5. rész.
 
3.1.4 Rövidítések. (AAA szint)
 • Nincs említve az ISO 14289 szabványban. Lásd ISO 32000-1, 14.9.5. rész.
 
3.1.5 Olvasási szint. (AAA szint)
 • Nincs akadálymentesítési támogatás hatása. Ez a szabály dizájnspecifikus. Szükséges, hogy az alkalmazás vagy dokumentum szerzői figyeljenek e rendelkezésre, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
3.1.6 Kiejtés. (AAA szint)
 • A PDF többféle mechanizmust nyújt média alkalmazására és egyéb lehetőségeket kiejtés segítésére. Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
 
3.2.1 Fókuszban. (A szint)
 • 7.18, 2. bekezdés
3.2.2 Bemeneten. (A szint)
 • 7.18, 2. bekezdés
3.2.3 Következetes navigáció. (AA szint)
 • 7.1, 1., 7.17. bekezdés
3.2.4 Konzisztens azonosítás. (AA szint)
 • 7.1, 1. bekezdés
3.2.5 Változás kérésre. (AAA szint)
 • 7.19, 2. bekezdés
 
3.3.1 Hiba azonosítása. (A szint)
 • Dizájnspecifikus. Szükséges, hogy a szerzők és a fejlesztők vegyék figyelembe ezt a rendelkezést, és biztosítsák a megfelelőséget.
3.3.2 címkék és utasítások (A szint)  
4.1.2 Név, feladat, érték  

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat