Megjegyzések importálása

Megjegyzés:

Az Acrobat Reader alkalmazásban a megjegyzéskészítő szolgáltatások csak azokban a PDF fájlokban érhetők el, amelyekben engedélyezettek a megjegyzések. Az ellenőrzési munkamenet PDF-fájljai általában tartalmaznak megjegyzéskezelési jogosultságokat.

A megjegyzések importálhatók PDF dokumentumból is. FDF- (Form Data Format) vagy XFDF- (XML-alapú FDF) fájlból is importálhat megjegyzéseket. Az FDF- vagy XFDF-fájlokat önmagukban nem lehet megnyitni vagy megtekinteni.

 1. Abban a dokumentumban, amelyből megjegyzéseket kíván kapni, a Beállítások menü alatt a megjegyzéslistában válassza az Adatfájl importálása parancsot.

  Megjegyzés:

  A megjegyzéslista megnyitásához válassza az Eszközök > Megjegyzések elemet.

 2. Válassza a Minden fájl (**) a fájltípus menüből. Ha ismeri az importálandó megjegyzések fájlformátumát, válassza ki.

 3. Kattintson duplán a megjegyzéseket tartalmazó dokumentum nevére.

  Az importált megjegyzések ugyanarra a pozícióra kerülnek, amelyen az eredeti fájlban voltak. Ha a megjegyzések nem jelennek meg a megfelelő helyen, akkor valószínűleg nem azonos a forrás- és a fogadó fájl. Ha például egy tízoldalas dokumentum megjegyzéseit egy kétoldalas dokumentumba importálja, csak az első két oldal megjegyzései jelennek meg.

Megjegyzések exportálása

Megjegyzés:

Az Acrobat Reader alkalmazásban a megjegyzéskészítő szolgáltatások csak azokban a PDF fájlokban érhetők el, amelyekben engedélyezettek a megjegyzések. Az ellenőrzési munkamenet PDF-fájljai általában tartalmaznak megjegyzéskezelési jogosultságokat.

Ha olyan PDF dokumentumhoz fűz megjegyzéseket, amely nem része irányított ellenőrzésnek, szükség lehet a megjegyzések exportálására, ha azokat elküldené valakinek, vagy azok importálására, ha ilyeneket fogadott. (Az irányított ellenőrzéshez tartozó PDF dokumentumok speciális beállításokkal rendelkeznek, amelyek inkább arra szolgálnak, hogy a megjegyzéseket közzétegye, semmint arra, hogy exportálja őket).

A megjegyzések exportálásakor űrlapadat-formátumú (Forms Data Format, FDF) fájl jön létre, amely csak megjegyzéseket tartalmaz. Ezért az FDF-fájlok általában kisebbek a PDF fájloknál. Ezután a felhasználó és az ellenőrzők a megjegyzéseket az FDF-fájlból az eredeti PDF dokumentumba importálhatják.

A megjegyzések exportálása adatfájlba

 1. A beállítások menüjéből a megjegyzések listában válassza az Összes exportálása adatfájlba elemet.

 2. Adjon nevet a fájlnak, fájltípusnak pedig válassza az Acrobat FDF fájlok (*.fdf) vagy az Acrobat XFDF fájlok (*.xfdf) fájltípust.

 3. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a Mentés gombra.

Kijelölt megjegyzések exportálása

Megjegyzés:

A kijelölt megjegyzések exportálása lehetőség az Acrobat Reader alkalmazásban nem használható.

 1. A megjegyzéslistán jelölje ki az exportálni kívánt megjegyzéseket.

  Megjegyzés:

  A megjegyzéslista megnyitásához válassza az Eszközök > Megjegyzések elemet.

 2. A beállítások menüjéből a megjegyzések listában válassza a Kijelöltek exportálása adatfájlba elemet.

 3. Adjon nevet a fájlnak, fájltípusnak pedig válassza az Acrobat FDF fájlok (*.fdf) vagy az Acrobat XFDF fájlok (*.xfdf) fájltípust.

 4. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzések exportálása Wordbe (Windows)

Előfordulhat, hogy az ellenőrzők Microsoft Word dokumentumból létrehozott PDF dokumentumba írják be megjegyzéseiket. Módosítani lehet az eredeti Word-dokumentumot is: exportálni kell a PDF fájlból a megjegyzéseket. A PDF dokumentumban a szövegszerkesztési eszközökkel beszúrt, áthúzott vagy cserélt szöveg közvetlenül törölhető, illetve átvezethető a Word-beli forrásdokumentumba. E folyamat során a megjegyzésekhez társított formázási műveletek (például félkövér, dőlt, aláhúzott betűk) elvesznek, azokat manuálisan kell beállítani a Word-dokumentumban.

Egy Word-dokumentum megjegyzésekkel történő ellenőrzéséhez létre kell hozni egy címkézett PDF fájlt a Word-dokumentumból. Mielőtt szövegmódosításokat vinne át a PDF dokumentumból, távolítsa el a felesleges szavakat és adatokat, majd egyesítse a módosításokat egy PDF dokumentummá (ha több ellenőrzőtől is vannak megjegyzései). Ha többszöri importálásra van szükség, a művelet végrehajtása előtt célszerű másolatot készíteni a Word-dokumentumról, különben a megjegyzések importálása hibás lehet.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Az Opciókmenüben megjegyzéslistában válassza az Exportálás Wordbe lehetőséget.

  • A Word programban nyissa meg a forrásdokumentumot, és válassza az Acrobat megjegyzések > Megjegyzések importálása az Acrobatból parancsot. A Word 2013 alkalmazásban kattintson az Acrobat elemre, majd az Acrobat-megjegyzések > Megjegyzések importálása az Acrobat programból parancsra.

 2. Olvassa el az útmutatót, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Megjegyzések importálása az Adobe Acrobat programból párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt PDF és Word fájlokat, válasszon az alábbi beállítások közül, majd kattintson a Tovább gombra:

  Vegye a megjegyzéseket ebből a PDF fájlból

  Tallózza be a megjegyzéseket tartalmazó PDF fájlt.

  Megjegyzések behelyezése ebbe a Word fájlba

  Keresse meg azt a Word dokumentumot, amelyből importálni kíván megjegyzéseket.

  Minden megjegyzés

  Az összes megjegyzést importálja.

  Minden megjegyzés pipával

  Csak a pipajelekkel jelölt megjegyzéseket importálja.

  Csak szövegszerkesztések: Beszúrások, Törlések és Cserék

  Csak azokat a megjegyzéseket importálja, amelyeket a Megjegyzések panel szövegszerkesztési parancsaival adott hozzá.

  Egyéni szűrő alkalmazása megjegyzésekhez

  Csak azokat a megjegyzéseket importál, amelyeket a felhasználó határoz meg szerző, típus vagy állapot szerint.

  Változások nyomon követése bekapcsolva megjegyzések importálása előtt

  Megjeleníti a Word alkalmazásban az importált megjegyzésekkel végzett módosításokat.

 4. (Nem kötelező.) Ha szövegszerkesztési lépéseket importált, a szerkesztések egyenkénti ellenőrzéséhez és érvényre juttatásához kattintson a Szövegszerkesztések integrálása gombra a Sikeres importálás párbeszédpanelen. Válasszon a következő beállítások közül:

  Alkalmaz

  Végrehajtja a módosítást a dokumentumban, és törli a megjegyzés-buborékot. Ha a megjegyzés üresnek tűnik, akkor is érdemes átvezetni, mert szóközt vagy új bekezdést tartalmazhat.

  Elvetés

  Elutasítja a szerkesztési műveletet, és törli a megjegyzés-buborékot.

  Következő

  A következő szövegszerkesztési lépésre ugrik. Az olyan szövegszerkesztési lépések, amelyeket a rendszer átugrott vagy nem vett át, a Word-dokumentumban buborékként jelennek meg.

  Összes hátralevő alkalmazása

  A fennmaradó összes szövegszerkesztési lépés integrálása és a megjegyzésbuborékok törlése.

  Visszavonás: Utolsó

  Érvényteleníti a legutóbbi szövegszerkesztési lépést; a kézi változtatásokat is.

 5. A Word-dokumentumban megjelenő megjegyzésbuborékok törlése:
  • Kattintson a jobb gombbal a megjegyzésbuborékra, majd válassza a Megjegyzés törlése parancsot.

  • Válassza az Acrobat megjegyzések > Dokumentum összes megjegyzésének törlése parancsot. Word 2013 vagy újabb verzió esetén ez a lehetőség az Acrobat szalagon található meg.

Megjegyzések exportálása AutoCAD fájlba (Acrobat Pro program Windows rendszeren)

Az ellenőrzők olyan PDF dokumentumba is vehetnek fel megjegyzéseket, amelyek AutoCAD-rajzokból lettek létrehozva. Ha a PDF fájl létrehozásához az AutoCAD PDFMaker szolgáltatást használta, az AutoCAD és az Acrobat DC közötti átkapcsolás helyett közvetlenül is importálhatja a megjegyzéseket az AutoCAD rajzba. A legtöbb megjegyzéstípus többsége átvihető: a rajzjelölések, a jegyzetek, a bélyegzők és a szövegszerkesztések.

 1. Mentse a PDF dokumentumot: ezzel az utoljára felvett megjegyzések is bekerülnek a dokumentumba.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • A műveleti menün  a megjegyzéslistán válassza az Exportálás AutoCAD számára elemet, majd adja meg a PDF és az AutoCAD fájlt a Megjegyzések importálása párbeszédpanelen.

  • Az AutoCAD programban válassza az Acrobat jelölések > Megjegyzések importálása az Acrobat DC programból parancsot.

 3. A Megjegyzések importálása párbeszédpanelen adja meg a megjegyzéseket tartalmazó PDF dokumentumot, az importálni kívánt megjegyzéseket, majd kattintson a Folytatás gombra. Egyéni megjegyzéskészlet importálásakor adja meg a készletet, de ügyeljen arra, hogy csak a kívánt jellemzők legyenek kijelölve. Mindegyik kategóriából válasszon legalább egy lehetőséget.

  Megjelenítés ellenőrző szerint

  A megjegyzéseket az ellenőrzők személye alapján importálja.

  Megjelenítés típus szerint

  A megjegyzéseket típus szerint importálja, például szövegszerkesztések vagy megjegyzés jegyzetek alapján.

  Megjelenítés állapot szerint

  A megjegyzéseket ellenőrzési állapotuk szerint importálja.

  Megjelenítés kijelölt állapot szerint

  Az ellenőrzött megjegyzéseket importálja.

  Az összes importált megjegyzés az Adobe Acrobat jelölésrétegén jelenik meg szerkeszthető, szűrhető és törölhető egyéni objektumok formájában.

 4. Az importált megjegyzés módosításához (állapotának változtatásához, pipajel hozzáadásához, a szöveg módosításához) kattintson a jobb egérgombbal a megjegyzésre, a menüből válassza az Acrobat megjegyzések elemet, majd válasszon egy beállítást.