Az Acrobat programban meg lehet tekinteni és műveleteket lehet végezni a PDF dokumentumokba ágyazott, professzionális 3D CAD vagy 3D modellező programokkal létrehozott, jó minőségű 3D-tartalmon. Például elrejtheti vagy megjelenítheti egy 3D modell kiválasztott alkotórészeit, eltávolíthat egy fedőelemet, hogy a belső részek is látsszanak, és el is forgathatja az alkatrészeket, mintha a kezében tartaná őket.

A 3D modell kezdetben kétdimenziós előnézeti képként jelenik meg. Ha a Kéz vagy a Kijelölés eszközzel rákattint egy 3D modellre, aktiválódik a modell, megjelenik a 3D eszközsor, és elindul az animáció lejátszása.

Kiválasztott 3D objektum
Kiválasztott 3D objektum

A. Modellfa B. 3D eszközsor C. 3D objektum 

Egy PDF-ben a 3D tartalom lejátszásának engedélyezése

Amikor egy 3D tartalmú PDF-et megnyit, egy sárga sávot lát fent a következő üzenettel: - "3D tartalom tiltva van. Engedélyezze a szolgáltatást, ha megbízik ebben a dokumentumban."

Alapértelmezésben a 3D tartalmak automatikus lejátszása le van tiltva
Alapértelmezésben a 3D tartalmak automatikus lejátszása le van tiltva

A jelenlegi dokumentumban a 3D tartalmak engedélyezéséhez:

Kattintson a Beállítások gombra, majd válassza a megfelelő lehetőséget:

  • Dokumentum egyszeri elfogadása megbízhatóként
  • Dokumentum végleges elfogadása megbízhatóként

3D tartalom állandó engedélyezése:

  • Lépjen a Szerkesztés > Beállítások > 3D és multimédia és válassza a 3D tartalom lejátszásának engedélyezése jelölőnégyzetet.

További információkért lásd: 3D tartalom engedélyezése a PDF-ben.

3D eszközsor – áttekintés

A 3D eszközsor akkor jelenik meg, ha a 3D modellre kattint a Kéz eszközzel. Ez a művelet aktiválja a 3D modellt, és megkezdi azon animációk lejátszását, amelyek a fájl engedélyezésekor történő lejátszásra vannak beállítva. A 3D eszközsor mindig a 3D modell bal felső sarka feletti területen jelenik meg, és nem lehet áthelyezni. Egy kis nyíl jelenik meg a Forgatás eszköz jobb oldalán, amelyre kattintva elrejthető vagy kibontható az eszközsor.

A 3D eszközsor lehetőséget nyújt az objektum nagyítására és kicsinyítésére, elforgatására és eltolására. A Modellfa segítségével elrejtheti, elkülönítheti vagy áttetszővé teheti az egyes alkotórészeket.

3D modellek módosításához ki kell választani, és az egérrel kell húzni a különböző 3D navigációs eszközöket. A 3D navigálás könnyebben megérthető, ha elképzeljük, hogy az egy helyben lévő 3D modellt egy kamera szemszögéből látjuk. Forgatni, eltolni (fel, le vagy oldalra mozgatni) és nagyítani/kicsinyíteni lehet.

3D navigációs eszközök

Elforgatás 

Elforgatja a 3D-objektumokat a képernyőhöz képest. Az objektumok mozgásának módja a kiinduló nézettől, a húzás megkezdésének helyétől, valamint a húzás irányától függ.

Megjegyzés:

Az objektumok forgatásához a Kéz eszköz is használható. Győződjön meg arról, hogy a 3D kijelölés engedélyezése a Kéz eszközhöz beállítás engedélyezve van a Beállítások párbeszédpanel 3D panelén.

Forgatás

Elforgatja a 3D modellt két rögzített tengely, az x és z tengely körül.

Oldalmozgatás

A modell áthelyezése csak függőleges és vízszintes irányban. A Kéz eszközzel is végezhető oldalmozgás: Ctrl+húzás.

Nagyítás 

A Nagyítás eszközzel közelítheti vagy távolíthatja az objektumokat függőleges húzás közben. A Kéz eszközzel is lehet nagyítani, ha húzás közben lenyomva tartja a Shift billentyűt.

Séta

Vízszintesen fordíthatja a nézetet az objektumok körül az egér vízszintes irányú húzására. Előrébb tolhatja vagy hátrébb húzhatja a nézetet az egér függőleges húzásával; az emelkedési szint állandó, a húzás módjától függetlenül. A Séta eszköz különösen hasznos építészeti 3D modellek esetén. A séta sebességének változtatásához módosítsa az alapértelmezett megjelenítési egységeket a beállításokban (3D).

Megjegyzés:

A Séta eszköz csak akkor áll rendelkezésre, ha bejelöli az eszközöket összevonó lehetőséget a Beállítások pontban, vagy ha jobb gombbal kattint a 3D modellre, és az Eszközök > Séta lehetőséget választja.

Behúzás

Navigálhat a modellben a felszíni tájolás megtartásával. Kattintson jobb gombbal, és húzza az egeret a 3D ablakon belül. A Behúzás eszköz annál lassabban mozog, minél közelebb van az objektumhoz. A mutató jobbra vagy balra elhúzásával lehet forgatni.

A kameranézet elforgatásához kattintson a bal egérgombbal a 3D ablakon belül, és húzza az egeret. A kiinduló kamerapozícióba való visszatéréshez vigye vissza az egérmutatót arra a pontra, ahol kattintott.

Az egér görgetőkerekével gyorsan előre és hátra mozoghat a kameranézet iránya mentén. Ez akkor hasznos, ha egy modellen belül „eltéved”, vagy véletlenül az objektum felszíne alá kerül.

Kamera tulajdonságai

A kamera látószögének, igazításának és egyéb olyan tulajdonságainak megadására szolgál, amelyek a 3D modell megtekintésére használt lencsét definiálják. A kameratulajdonságok a részletek összetevői, de külön állíthatók be.

3D mérce eszköz 

A 3D modell alkotórészeinek és távolságainak mérése.

3D eszközsor, nézetvezérlők

Alapértelmezett Nézet 

Visszatérés a 3D modellnek egy előre beállított nagyításához/kicsinyítéséhez, oldalmozgásához, elforgatásához és vetítési módjához. A modellfa Nézet panelének Beállítások menüjében állíthat be másik alapértelmezett nézetet. Ugyanezt megteheti a 3D eszköztár Nézetek menüjének Nézetek kezelése parancsával is.

Megjegyzés:

Ha az objektum kikerül a látószögéből, az olyan, mintha a kamerát teljesen elfordította volna az objektumtól. Ha vissza szeretné helyezni az objektumot a látószögébe, kattintson a 3D eszköztáron az Alapértelmezett nézet ikonra.

Nézetek menü

Az aktuális 3D modellhez esetlegesen meghatározott nézeteket sorolja fel.

Modellfa be- és kikapcsolása 

A Modellfa megnyitása vagy elrejtése.

Animáció lejátszása/Animáció szüneteltetése  

A JavaScript-alapú animációk lejátszásának elindítása és szüneteltetése. Az Animáció lejátszása/szüneteltetése felbukkanó menü egy csúszkát tartalmaz, amelynek húzásával az animációs képsor különféle időpontjaira ugorhat.

Merőleges vetítés használata és Perspektivikus vetítés használata 

Váltás a 3D-objektum perspektivikus és merőleges vetítése között.

Modell renderelési módja menü 

A 3D alakzat megjelenítésének módját határozza meg. Illusztrált útmutató a Példák a modell renderelési módjaira című részben található.

Extra megvilágítás engedélyezése menü 

Felsorolja a 3D objektum megvilágításának javításához felhasználható különféle effektusokat. Próbálja ki a különféle lehetőségeket a kívánt hatás eléréséhez.

Háttérszín 

A pipettát nyitja meg, mellyel más színt választhat a 3D modellt körülvevő térnek.

Keresztmetszetek be- és kikapcsolása 

A objektum keresztmetszeteinek megjelenítése és elrejtése. A felbukkanó menüre kattintva megnyithatja a Keresztmetszet tulajdonságai párbeszédpanelt. További tudnivalókért lásd a Keresztmetszetek létrehozása című részt.

Multimédiás/3D megjegyzés hozzáadása

Öntapadó jegyzetet mellékelhet a 3D modell bármely alkotórészéhez. A jegyzet a nézethez kapcsolódik. Lásd Megjegyzések hozzáfűzése 3D tervekhez PDF fájlokban.

3D beállítások

A Beállítások párbeszédpanel 3D és multimédia lapján meghatározhatja, hogy a 3D eszköztár és a Modellfa megjelenjen-e alapértelmezés szerint. Be lehet állítani az alapértelmezett leképezőt is, és el lehet dönteni, hogy engedélyezve legyenek-e az animációk.

3D tartalom lejátszásának engedélyezése

A 3D dinamikus jellege adja ahhoz a lehetőséget, hogy ki legyen téve a biztonsági réseknek. Ezért a PDF-ek 3D tartalmának automatikus lejátszása alapértelmezésben tiltott. Ezzel az opcióval engedélyezheti a PDF-ek 3D-s tartalmát.

Preferált leképező

A leképezési motor meghatározása; a teljesítményt és a minőséget is befolyásolja, tehát nagyon fontos, hogy a helyes leképezőt válassza ki. A rendszertől függően lehetőség van a leképező motor módosítására. Ha a DirectX® vagy az OpenGL lehetőséget választja, a teljes leképezést a videokártya grafikus chipje hajtja végre. Ha a Szoftver lehetőséget választja, a leképezés tovább tart, de az eredmény jobban megfelel majd az eredeti alkalmazás modelljének.

Hardveres leképezés engedélyezése régebbi videokártyáknál

Hardveres gyorsítást kényszerít még azoknál a videokártyáknál is, amelyek nem támogatják a képpontonkénti árnyékolást.

Kétoldalas leképezés engedélyezése

A modellek egyes alkotórészeinek két oldala van. Ha takarékoskodni szeretne az idővel és a hellyel, kapcsolja ki ezt a beállítást, hogy csak a felhasználóval szemben lévő oldal legyen leképezve. Ha a felhasználó megnézi egy olyan alkotórész belső tartalmát, amelynek csak az egyik oldala van leképezve, a hátsó oldal láthatatlan lesz.

A 3D PMI preferált leképezési módja

A leképezéshez használt PMI-mód megadása. A következő beállítások közül választhat:

Tartalom beállításának használata – a PMI renderelése a PMI beállítása alapján határozza meg, hogy használja-e a Z-puffert.

3D PMI renderelése a modell előtt minden esetben – a fájlban szereplő beállítástól függetlenül a PMI renderelése figyelmen kívül hagyja a Z-puffert.

3D PMI renderelése mindig a Z-puffer használatával – a fájlban szereplő beállítástól függetlenül a PMI renderelése mindig bekapcsolja a Z-puffert.

Modellfa megnyitása a 3D aktiválásakor

Azt határozza meg, hogy a 3D modell aktiválásakor megjelenjen-e a Modellfa. Válassza a Megjegyzés beállításának használata elemet, ha azt a beállítást szeretné alkalmazni, amelyet a dokumentum szerzője használt a 3D modell PDF fájlba való felvételekor.

Eszközsor alapértelmezett állapota

Annak meghatározása, hogy a 3D modell aktiválása esetén a 3D eszközsor megjelenjen vagy el legyen rejtve. Válassza a Megjegyzés beállításának használata elemet, ha azt a beállítást szeretné alkalmazni, amelyet a dokumentum szerzője használt a 3D modell PDF fájlba való felvételekor.

Kijelölés engedélyezése a Kéz eszközhöz

Annak engedélyezése, hogy a felhasználó a Kéz eszközzel kiválaszthassa és kiemelhesse a 3D modell alkotórészeit. Ha nincs engedélyezve ez a beállítás, az Objektumadatok eszközzel (Eszközök > Interaktív objektumok > Objektum kijelölése) jelölheti ki az objektumot.

Eszközök összevonása az eszközsoron

Ha engedélyezi ezt a beállítást, akkor a szerkesztési és navigációs eszközök a Forgatás eszköz alatt jelennek meg, és így a 3D eszközsor rövidebb lesz.

Nézetátmenetek engedélyezése

Bizonyos 3D modellek animált átmenetekkel kötik össze a nézeteket. Törölje a beállítás jelölését a 3D animáció megakadályozásához.

3D tájolási tengely megjelenítése

Be- vagy kikapcsolja egy nézeten belüli tengely megjelenítését, mely a 3D nézet aktuális tájolását jelzi.

Optimalizálási séma alacsony képkockasebességhez

Megadja, hogy mi történjen az összetett modellek animációival, ha a képkockasebesség lecsökken. A Nincs beállítással nem csorbítja a vizuális hatást, és a képkockasebességet alacsony értéken hagyja. A Határolókeret beállítás hatására az alkatrészeket közrefogó háromdimenziós síkok jelennek meg az alkatrészek helyett, ezzel magasan tartva a képkockasebességet. Az Objektumok elvetése beállítás hatására a program a magas képkockasebesség fenntartása érdekében nem jeleníti meg a modell egyes alkatrészeit.

Képkockasebesség küszöbértéke

Állítsa be a minimális képkockasebességet a csúszka húzásával vagy az értékmező számszerű kitöltésével. Ha a képkockasebesség az itt megadott másodpercenkénti érték alá esik, életbe lép az Optimalizálási séma alacsony képkockasebességhez beállítás.