Mentés a PDF optimalizáló használatával (Acrobat Pro)

A PDF-optimalizáló több beállítási lehetőséget kínál az PDF fájlok méretének csökkentésére. A PDF optimalizáló egyes beállításai hasonlóak a PDF fájlok Distiller alkalmazással való létrehozásakor választható beállításokhoz. Az, hogy ezen beállítások közül mennyit vesz igénybe, attól függ, hogy milyen célra kívánja használni a fájlokat, és hogy a fájloknak milyen alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezniük.

Compress PDF files online for free

PDF-fájl méretének gyors csökkentése online.

Próbálja ki ingyenesen most


Az alapértelmezett beállításokkal a legtöbb esetben maximális hatékonyság érhető el: a betűtípusok beágyazásával, képek tömörítésével és a fájlból a már szükségtelen elemek eltávolításával hely takarítható meg. A fájlok optimalizálása előtt ajánlott megvizsgálni a fájl területhasználatát. A területhasználat vizsgálatának eredménye alapján könnyebben eldönthető, hogy milyen elemekkel lehet a leginkább csökkenteni a fájlméretet. A PDF dokumentum mérete a Fájlméret csökkentése paranccsal is csökkenthető.

Megjegyzés:

Vannak tömörítési eljárások, amelyek használatakor a képek nyomdai gyártásra alkalmatlanná válnak. Éppen ezért a vissza nem vonható módosítások előtt érdemes különféle beállításokkal kísérletezni.

PDF dokumentumok területhasználatának vizsgálata (Acrobat Pro)

A fájl területhasználatának a vizsgálata jelentést készít, amelyben látható az adott dokumentumelemekhez – így például a betűtípusokhoz, a képekhez, a könyvjelzőkhöz, az űrlapokhoz, a megnevezett célokhoz és a megjegyzésekhez – szükséges összes bájtszám és a teljes fájlméret. Az eredmények bájtokban és a teljes fájlméret százalékaként is olvashatók.

 1. Válassza a Fájl > Mentés másként > Optimalizált PDF lehetőséget, vagy lépjen az Eszközök > PDF optimalizálása lehetőségre, és kattintson a Speciális optimalizálás lehetőségre. A PDF optimalizáló párbeszédpanel jelenik meg.

 2. Kattintson a párbeszédpanel felső részén található Területhasználat vizsgálata gombra.

Megjegyzés:

A PDF területhasználati vizsgálatát a Tartalom ablaktáblán is elvégezheti. Válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Tartalom elemet. A Tartalom ablaktábla beállítások menüjéből  válassza a Területhasználat vizsgálata elemet.

PDF optimalizálása (Acrobat Pro)

 1. Nyisson meg egy PDF fájlt az Acrobat DC programban.

 2. Válassza ki a Fájl > Fájlméret csökkentése lehetőséget.

 3. Válassza ki a fájl mentési helyét és kattintson aMentés elemre. Az Acrobat DC üzenetben jeleníti meg, hogy a PDF-fájl méretének csökkentése sikeres.

  A fájl mérete sikeresen csökkentve üzenet

 1. Az Acrobat DC-ben lépjen az Eszközök > PDF optimalizálása lehetőségre.

 2. Az eszköztárban a Fájlméret csökkentése legördülő listában kattintson a Több fájl méretének csökkentése lehetőségre.

  Több fájl méretének csökkentése
 3. A dokumentumok elrendezése párbeszédpanelen kattintson a Fájlok hozzáadása > Fájlok hozzáadása elemre.

  Fájlok kiválasztása és hozzáadása
 4. A Fájlok hozzáadása párbeszédpanelen válassza ki a hozzáadni kívánt fájlokat, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre, majd az OK gombra.

 5. Válassza ki a megfelelő verziókompatibilitást, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Ha biztos benne, hogy minden felhasználó rendelkezik az Acrobat DC vagy az Adobe Acrobat Reader DC programmal, a kompatibilitás legújabb verzióra való korlátozásával is csökkenthető a fájlméret.

 6. A Kimenet beállításai párbeszédpanelen adja meg a mappával és fájlnévvel kapcsolatos beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

 1. Nyissa meg a PDF optimalizáló párbeszédpanelt (Fájl > Mentés másként > Optimalizált PDF, vagy lépjen az Eszközök > PDF optimalizálása lehetőségre, és kattintson a Speciális optimalizálás lehetőségre.).

 2. Az alapértelmezett beállítások használatához válassza a Beállítások menü Alapértelmezett elemét, majd ugorjon a 6. lépésre. Ha módosítja a PDF optimalizáló párbeszédpanel valamelyik beállítását, a Beállítások menü automatikusan az Egyéni elemre vált.

 3. A Legyen kompatibilis ezzel menüből válassza a Meglévő megtartása parancsot az aktuális PDF-verzió megtartásához, vagy válasszon egy Acrobat-verziót. (Az egyes paneleken megjelenő és választható beállítások ettől a választástól függenek.)

 4. Jelölje be a panel melletti jelölőnégyzetet (például Képek, Betűtípusok, Áttetszőség), és ezután az adott panelen válassza ki a megfelelő beállításokat. Ha meg szeretné akadályozni a panel beállításainak végrehajtását az optimalizálás folyamán, távolítsa el a jelet a panelhez tartozó jelölőnégyzetből.

 5. (Nem kötelező.) Ha menteni szeretné az egyéni beállításokat, kattintson a Mentés gombra, és adjon nekik nevet. (Egy mentett beállítás törléséhez jelölje ki azt a Beállítások menüben, majd kattintson a Törlés gombra.)

 6. A kívánt beállítások kiválasztását követően kattintson az OK gombra.

 7. Az Optimalizált mentés másként párbeszédpanelen kattintson a Mentés gombra, ekkor az eredeti PDF dokumentumot felülírja annak optimalizált változatával, vagy adjon egy új nevet és/vagy helyet az optimalizált PDF dokumentum számára, ekkor az eredeti fájl is megmarad.

  Megjegyzés:

  Különböző dokumentumok egyidejű optimalizálásához használja a Művelet varázsló Kimenet beállításai elemét.

PDF optimalizáló beállításai (Acrobat Pro)

A PDF optimalizáló párbeszédpanel paneljein lévő beállításokkal csökkentheti a PDF dokumentum méretét.

Képek panel

A PDF optimalizáló Képek paneljén megadhatja a színes, a szürkeárnyalatos és a monokróm képek tömörítésének, illetve a képek egyszerűsítésének beállításait.

PDF-optimalizáló beállításai az Acrobat programban
A PDF kompatibilitásának módosítása a PDF optimalizáló párbeszédpanel Képek paneljén az Acrobat Pro programban.

Szükség szerint adja meg a következő beállításokat:

Felbontáscsökkentés

A képek felbontásának csökkentése révén redukálja a fájlméretet, ez az eredeti képpontoknak nagyobb képpontokba egyesítését foglalja magában.

Megjegyzés: A program a maszkolt képeket és a 16 x 16 pixelnél kisebb képek felbontását nem csökkenti.

Tömörítés

A szükségtelen képpontadatok kiküszöbölésével csökkenti a fájlméretet. Általánosságban a fényképszerű, fokozatos színátmenettel rendelkező képeknél a JPEG és JPEG2000 tömörítés adja a legjobb eredményt. A ZIP tömörítés a kiterjedt egyszínű, egyenletes színezésű és egyenletes színmintázatú ábráknál hatékony. Monokróm képeknél a JBIG2 tömörítés – amely a PDF optimalizálóban választható, a Distiller alkalmazásban azonban nem – hatékonyabb a CCITT tömörítésnél.

Minőség

Csak a JPEG és a JPEG2000 formátum esetén használható. A JPEG és a JPEG2000 tömörítési módszer általában veszteséges tömörítés, olyan folyamat, amely során egyes képpontadatok végérvényesen elvesznek. A színes képeknél különböző szintű veszteséges JPEG és JPEG 2000 tömörítést alkalmazhat (minimális, alacsony, közepes, jobb vagy maximális). A JPEG2000 tömörítésnél veszteségmentes tömörítést is megadhat, ilyenkor minden pixeladat megmarad. A monokróm képek tömörítése veszteségmentes, ez alól a JBIG2 tömörítés kivétel, amelynél veszteséges és veszteségmentes mód egyaránt választható.

Mozaikméret

Csak a JPEG2000 formátum esetén használható. A tömörített képeket a megadott méretű mozaiklapokra osztja. (Ha a kép magassága vagy szélessége nem egész számú többszöröse a mozaikméretnek, a kép szélére kisebb mozaiklapok kerülnek.) Az egyes mozaiklapok képadatainak tömörítése és kibontása külön történik. Az ajánlott érték az alapértelmezés is:256.

Képek optimalizálása csak a méret csökkentésekor

Ennél a beállításnál az adott képet a program nem optimalizálja, ha az a fájlméret növekedését eredményezné.

Betűtípusok panel

A forrásdokumentummal tökéletesen egyező megjelenítéshez célszerű a dokumentumba beágyazni az abban használt összes betűtípust. Ha nem szükséges a teljes egyezés, és kisebb fájlt szeretne készíteni, megadható, hogy a program a latin és a kelet-ázsiai (hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, koreai és japán) nyelvű szöveg betűtípusait ne ágyazza be. Amikor a szöveget olyan rendszerben jelenítik meg, amelyre az eredeti betűtípusok nincsenek telepítve, a program az ilyen nyelvű szöveget helyettesítő betűtípussal jeleníti meg. A PDF-optimalizáló Betűtípusok paneljén két betűtípuslista látható: a beágyazható és a be nem ágyazható betűtípusok listája. Egyes betűtípusok beágyazása nem szüntethető meg, ezek nem jelennek meg a Betűtípusok panelen. Adott dokumentumban betűtípusok beágyazásának megszüntetéséhez jelöljön ki egy vagy több betűtípust a Beágyazott betűtípusok listán, majd kattintson a Beágyazás megszüntetése gombra. Ha nem szeretné beágyazni a beágyazott betűtípusok részhalmazait, törölje az Összes beágyazott betűtípus részhalmaza négyzet jelölését. Az összes betűtípus dokumentumba ágyazásának megelőzésére válassza a Nincs betűtípus-beágyazás lehetőséget.

Áttetszőség panel

Ha a PDF dokumentum áttetsző illusztrációs anyagokat is tartalmaz, a PDF optimalizáló Áttetszőség paneljén szereplő készletekkel összeolvaszthatja az áttetszőséget, és csökkentheti a fájl méretét. (Az összeolvasztás vektoros és raszterizált területekre bontással építi be az áttetszőséget a rajzelemekbe.) A PDF optimalizáló először az áttetszőségi beállításokat érvényesíti a dokumentum egyes oldalain, és csak ezt követően érvényesíti az egyéb optimalizálási beállítást.

Ha az Acrobat 4.0 és újabb kompatibilitási beállítást választja, az Áttetszőség panel aktív lesz, és a fájlban levő áttetszőség az optimalizálás során összeolvad. Így biztosítja a kompatibilitást az Acrobat 4.0-s és korábbi verzióival, amelyek nem támogatják az áttetszőség használatát.

Amikor összeolvasztási készleteket hoz létre, azok az Áttetszőség panel alapértelmezett készleteivel együtt megjelennek.

Megjegyzés:

Az áttetszőség összeolvasztása a fájl mentését követően nem vonható vissza.

Elvetett objektumok párbeszédpanel

Az Objektumok elvetése panelen megadhatja a PDF dokumentumból eltávolítani kívánt objektumokat, és optimalizálhatja a CAD rajzok görbe vonalait. Elvethetők az Acrobat és egyéb programokkal készített objektumok. Ha kijelöl egy objektumot, a program annak összes előfordulását eltávolítja a PDF dokumentumból.

Az Objektumok elvetése területen többek között ezekből a lehetőségekből választhat:

Minden űrlapküldési, importálási és alaphelyzetbe állítási művelet elvetése

Minden olyan műveletet letilt, amely űrlapadatok beküldésével vagy importálásával kapcsolatos, emellett visszaállítja az űrlapmezőket is. Ez a beállítás megtartja azokat az űrlapobjektumokat, amelyekhez műveletek kapcsolódnak.

Űrlapmezők összeolvasztása

Az űrlapmezők használhatatlanná tétele a megjelenítésük módosítása nélkül. A program egyesíti az űrlapadatokat az oldallal, így jön létre az oldaltartalom.

Minden JavaScript-művelet elvetése

Az összes olyan műveletet eltávolítása a PDF dokumentumból, amely JavaScript kódot használ.

Minden alternatív kép elvetése

A képernyőn megjelenítésre szánt változat kivételével a kép összes változatát eltávolítja. A PDF dokumentumok egy része ugyanannak a képnek több változatát is tartalmazza, mely változatok különböző célokat szolgálnak, például kis felbontású képernyőn megjelenítés és nagy felbontású nyomtatás.

Beágyazott oldalbélyegképek elvetése

Eltávolítja az oldalak beágyazott bélyegképeit. Ezt terjedelmes dokumentumok megjelenítésekor érdemes választani, ahol az Oldalak bélyegképei gombra kattintás után sokáig tarthat az oldalak bélyegképeinek megrajzolása.

Dokumentumcímkék elvetése

Eltávolítja a címkéket a dokumentumból, ezzel a szöveghez a hozzáférés és a sorkitöltés lehetőséget is eltávolítja.

Sima vonalak konvertálása görbékké

Csökkenti a CAD rajzok görbéinek felépítéséhez szükséges vezérlőpontok számát, ezzel csökkenti a PDF fájl méretét és gyorsítja a képernyőn a megjelenítés sebességét.

Képtöredékek észlelése és egyesítése

Ellenőrzi, hogy vannak-e vékony szeletekre tördelt képek vagy maszkok, és ezeket megpróbálja egyetlen képben vagy maszkban egyesíteni.

Beágyazott nyomtatási beállítások elvetése

Eltávolítja a dokumentumból az olyan beágyazott nyomtatási beállításokat, mint az oldalátméretezés vagy a duplex üzemmód.

Beágyazott keresési index elvetése

Eltávolítja a keresési indexeket, amivel csökken a fájlméret.

Könyvjelzők elvetése

Eltávolítja az összes könyvjelzőt a dokumentumból.

A Felhasználóadatok elvetése panel

A Felhasználóadatok elvetése panel segítségével eltávolíthatja azokat a személyes adatokat, amelyeket nem szeretne terjeszteni vagy másokkal megosztani. Ha nem talál személyes adatokat, lehet, hogy az adatok rejtettek. A rejtett szöveg és a felhasználóra vonatkozó adatok kereséséhez a Dokumentum vizsgálata parancs használható (Eszközök > Védelem > Rejtett adatok eltávolítása).

Minden megjegyzés, űrlap és multimédia elvetése

Minden megjegyzést, űrlapot, űrlapmezőt és multimédiás anyagot eltávolít a PDF dokumentumból.

 

Dokumentumadatok és metaadatok elvetése

A dokumentuminformációs szótárban és a metaadatfolyamokban található adatok eltávolítása. (A Mentés másként paranccsal a PDF dokumentum másolatában vissza lehet állítani a metaadatfolyamokat.)

 

Összes objektumadat elvetése

Minden, a PDF dokumentumban található objektum eltávolítása.

 

Fájlcsatolmányok elvetése

Minden fájlcsatolmány eltávolítása, beleértve a PDF dokumentum megjegyzésként hozzáadott csatolmányait is. (A PDF-optimalizáló a csatolt fájlokat nem optimalizálja.)

 

Külső kereszthivatkozások elvetése

A más dokumentumokra mutató hivatkozások eltávolítása. A PDF dokumentumon belüli helyekre mutató hivatkozásokat nem távolítja el a program.

 

Más alkalmazások privát adatainak elvetése

Eltávolítja a PDF dokumentumból azokat az adatokat, amelyek csak a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás számára lényegesek. Ez nem befolyásolja a PDF dokumentum működőképességét, a fájlméretet azonban csökkenti.

 

Rejtett rétegtartalom elvetése és látható rétegek összeolvasztása

Csökkenti a fájl méretét. Az optimalizált dokumentum az eredeti PDF-dokumentummal azonos módon jelenik meg, rétegadatokat azonban nem tartalmaz.

Takarítás panel

A PDF-optimalizáló Takarítás párbeszédablakon található beállításokkal eltávolíthatók a dokumentumból a szükségtelen elemek. Ezek lehetnek elévült elemek vagy olyan elemek, amelyek a dokumentum tervezett felhasználása szempontjából szükségtelenek. Bizonyos elemek eltávolítása nagyban befolyásolja a PDF dokumentum működőképességét. Alapértelmezésben csak azok az elemek vannak bejelölve, amelyek nem befolyásolják a működőképességet. Ha nem teljesen biztos abban, hogy az egyéb beállítások milyen elemeket távolítanak el, használja az alapértelmezett beállításokat.

Objektumtömörítési opciók

Megadja a Flate tömörítési módszer alkalmazásának módját a fájlban.

Flate használata a nem kódolt adatfolyamok kódolásához

A nem kódolt adatfolyamokra a Flate tömörítési módszert alkalmazza.

Az LZW kódolást használó adatfolyamokban a Flate alkalmazása helyette

A Flate tömörítési módszert alkalmazza minden LZW-kódolást használó adatfolyamra és képre.

Érvénytelen könyvjelzők elvetése

A dokumentumból kitörölt oldalakra mutató könyvjelzők eltávolítása.

Érvénytelen hivatkozások elvetése

Érvénytelen helyekre mutató hivatkozások eltávolítása.

A hivatkozás nélküli megnevezett célok elvetése

Azoknak a megnevezett célhelyeknek az eltávolítása, amelyekre a PDF dokumentumon belül nincs hivatkozás. Mivel ez a beállítás nem ellenőrzi a más PDF fájlokban és webhelyeken szereplő hivatkozásokat, egyes munkafolyamatokban nem jelölhető be.

Oldaltartalom optimalizálása

Az összes sorvégi karaktert szóköz karakterré alakítja, ezzel javítja a Flate tömörítési módszert.

A PDF optimalizálása gyors webnézetre

Ezzel a beállítással egyszerre csak a PDF dokumentum egy oldalát tölti le a webkiszolgálókról (byte-serving).

Gyors webnézet engedélyezése PDF fájlokban

A Gyors webnézet a webkiszolgálókról történő oldalankénti letöltésre (byte-serving) szervezi át a PDF dokumentumokat. A Gyors webnézet választásakor a webkiszolgáló csak a kért oldalt küldi el, nem a teljes PDF-dokumentumot. Ez a beállítás különösen a nagyméretű dokumentumoknál lényeges, amelyek letöltése hosszú ideig tarthat.

A kiszolgáló rendszergazdájától tudhatja meg, hogy a webkiszolgáló szoftvere támogatja-e az oldalankénti letöltést. Annak érdekében, hogy a webhelyen tárolt PDF dokumentumok biztosan megjelenjenek régebbi böngészőkben is, az ASP-szkriptek vagy a POST metódus helyett hozzon létre a PDF dokumentumokra mutató HTML-hivatkozásokat, és használjon viszonylag rövid (legfeljebb 256 karakterből álló) elérési utakat.

A Gyors webnézet beállítás ellenőrzése létező PDF dokumentumokban

 1. Nyissa meg a PDF-fájlt az Acrobat programban, és válassza a Fájl > Tulajdonságok parancsot. Ellenőrizze a Gyors webnézet beállítását (Igen/Nem) a párbeszédpanel Leírás paneljének jobb alsó részén.

A Gyors webnézet beállításainak ellenőrzése

A következő eljárás végrehajtásával az Acrobat program úgy lesz beállítva, hogy PDF dokumentum létrehozásakor engedélyezi a Gyors webnézet beállítást.

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Dokumentumok elemet.

 2. Győződjön meg róla, hogy a párbeszédpanel jobb oldalán, a Mentési beállítások csoportban A mentés másként gyors webnézetre alakít beállítás engedélyezve van, és kattintson az OK gombra.

Gyors webnézet engedélyezése létező PDF fájlokban

A következő eljárást akkor alkalmazza, ha a Gyors webnézet beállításainál és a PDF dokumentum tulajdonságainál ellenőrizte, hogy a Gyors webnézet még nincs engedélyezve.

 1. Nyissa meg a PDF dokumentumot.

 2. Válassza a Fájl > Mentés másként elemet. Válassza ki ugyanazt a fájlnevet és helyet.

 3. Amikor megjelenik a létező fájl felülírásának a megerősítését kérő üzenet, kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Az Acrobat Pro programban az Előkészítés webes közzétételre művelet használatával az Adobe PDF fájlokat tartalmazó teljes mappákra engedélyezheti a Gyors webnézetet. Lásd: Művelet futtatása.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat