Problémás területek javítása az Elővizsgálat eszközzel (Acrobat Pro)

Elővizsgálati javítások – ismertető

Az Elővizsgálat eszközt számos dokumentumon belüli hiba kijavítására is használhatja. Ennek érdekében a profilhoz javításokat kell hozzáadni. A javítás, amennyiben lehetséges, automatikusan kijavítja a hibát, vagy olyan információkat ad, amelyek révén a hiba kiküszöbölhető a forrásfájlban. A javítást is végző profilt a neve mellett csavarkulcs ikon jelzi. Ha a csavarkulcsnak csak a körvonala látszik, az azt jelenti, hogy a profilhoz nem tartoznak javítások.

Az Elővizsgálat számos előre definiált javítást tartalmaz, amelyeket hozzáadhat a profilokhoz. Ezek a hibák széles körét felölelik, így a színekkel, betűtípusokkal, képekkel, nyomdai gyártással, a PDF/X és PDF/A szabványhoz hasonló nemzetközi szabványoknak való megfeleléssel kapcsolatos hibákat és egyéb területeket. Az Elővizsgálat ezenkívül tartalmaz egy olyan eszközkészletet is, amellyel létrehozhatja saját egyedi javításait.

Megjegyzés:

A javítások véglegesen megváltoztatják a dokumentum tartalmát.

A javítások például az alábbiakat végezhetik a hibák kijavítása érdekében:

 • Színterek konvertálása, ahogy a Színkonverzió funkció is teszi.

 • Dokumentumok javítása és a szükségtelen tartalom mellőzése a fájlméret csökkentéséhez, ahogy a PDF optimalizáló is teszi.

 • PDF dokumentum konvertálása más verzióra.

 • Hajszálvonalak szélesítése.

 • Áttetszőség összeolvasztása.

 • A vágáskereten és kifutó kereten kívül eső objektumok eltávolítása

 • PDF dokumentum előkészítése PDF/X-, PDF/E- vagy PDF/A-konverziókra.

 • Dokumentuminformációk megadása.

Javítás hozzáadása a profilhoz

Az Elővizsgálat eszköz számos javítást tartalmaz, amelyek hozzáadhatók a profilhoz. Mindegyikük a profil Javítások szakaszából érhető el.

 1. Nyissa meg az Elővizsgálat párbeszédpanelt és az Eszközök > Nyomdai gyártás > Ellenőrzés alatt válasszon egy profilt, és kattintson a profilnév melletti Szerkesztés hivatkozásra.

 2. Bontsa ki a kívánt profilt tartalmazó kategóriát, majd bontsa ki a profilt.

 3. Ha szükséges, oldja fel a profil zárolását, hogy módosítani tudja. A párbeszédpanel bal felső sarkában válassza a felbukkanó menü Feloldás parancsát.

 4. A profil alatti elemek közül válassza ki az Egyéni javítások lehetőséget.

  A javítások az egyes profilok Javítások szakaszából érhetők el..

 5. Válasszon ki a jobb oldali oszlopból egy javítást, majd kattintson a balra mutató nyílra, hogy átvigye azt a bal oldali oszlopba.

  Tetszőleges számú javítást felvehet.

  Megjegyzés:

  Ha a profilból el kíván távolítani egy javítást, válassza ki a javítást a bal oldali oszlopból, majd kattintson a jobbra mutató nyílra.

A Javítás szerkesztése párbeszédpanel használata

A Javítás szerkesztése párbeszédpanel felsorolja a profilokhoz hozzáadható javításokat, valamint az egyes javításokhoz tartozó értékeket. A Javítás szerkesztése párbeszédpanel segítségével megváltoztathatja a javításhoz tartozó értékeket, vagy egyéni javítást hozhat létre létező javítás alapján. Az ellenőrzésekhez hasonlóan a javításokat is kategóriákba csoportosítja az alkalmazás.

<span class="uicontrol">Javítás szerkesztése</span> párbeszédpanel

A. Javítás neve B. Javítási kategóriák C. Keresés D. A javítás módosítható területei E. Javítás feltétele F. A javítást használó profilok megtekintését lehetővé tévő gomb 

Javítás létrehozása és módosítása

Bizonyos feladatokhoz vagy kimeneti eszközökhöz létrehozhat egyéni javítást. A megadható beállítások olyan dolgokra vonatkoznak, mint a használt kimeneti leképezés, a végrehajtott színkonverziók, a képek tömörítési/mintavételi módja, illetve hogy a dokumentumnak milyen PDF-kompatibilitási szintnek kell megfelelnie. Bár a zárolás feloldása után mindegyik előre definiált javítás módosítható, célszerű inkább másolatot készíteni a meglevő javításokról, s a másolat értékeit módosítani. Ez a technika akkor hasznos, ha a javítás több zárolt profilban is szerepel, és nem szeretné az összes ilyen profilt megkeresni és a zárolásukat feloldani. A javításról készült másolat alapértelmezés szerint nincs zárolva, mert még nem tartozik profilhoz. Létrehozhat egyedi javításokat is, amelyek gyorsan futtathatók anélkül, hogy egy profil részei lennének.

Javítás létrehozása egy profilhoz

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson a Profilok kijelölése gombra .

 2. Jelöljön ki egy profilt, és kattintson a profilnév melletti Szerkesztés gombra.

 3. A párbeszédpanel bal oldalán, a profil alatt kattintson a Javítások elemre.

 4. Szükség esetén kattintson az előugró menü Feloldva parancsára.

 5. A Javítások ebben a profilban csoportban kattintson az Új ikonra .

 6. Adjon nevet a javításnak, és adja meg a feltételeket.

Új javítás létrehozása régi alapján

 1. Az 1–4. lépések elvégzésével hozzon létre javítást a profilhoz.
 2. Az Elővizsgálat: profil szerkesztése párbeszédpanelen jelölje ki a módosítani kívánt javítást, majd kattintson a Másolat létrehozása gombra  a jobb oldalon.

 3. A Javítás másolása párbeszédpanelen szükség szerint módosítsa az adatokat, vagy hozzon létre új oszlopot.
 4. Ha meg szeretné tekinteni, hogy jelenleg mely profilok használják ezt a javítást, kattintson a Használat gombra. Lehetséges, hogy a javítás módosításához más profilok zárolását is fel kell oldania.

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet, majd kattintson az OK gombra:

  • A javítás átnevezéséhez gépelje be a kívánt nevet a fenti Név mezőbe.

  • A hibakezelés módjának megváltoztatásához adja meg az egyes kiválasztott javítási beállításokhoz tartozó beállításokat vagy értékeket.

Egyedi javítás létrehozása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi javítások kijelölése gombra .

 2. Válassza a Beállítások > Javítás létrehozása lehetőséget.

 3. Adjon nevet a javításnak, és adja meg a feltételeket.

  Az új javítás megjelenik a kategóriájának és típusának megfelelő csoportban.

Egyedi javítás másolása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi javítások kijelölése gombra .

 2. Jelöljön ki egy meglévő ellenőrzést, majd kattintson a Beállítások > Javítás másolása parancsra.

Kedvenc egyedi javítások beállítása

 1. Az Elővizsgálat párbeszédpanel Profilok lapján kattintson az Egyedi javítások kijelölése gombra .

 2. Bontsa ki a kívánt csoportokat.
 3. Jelöljön ki egy egyedi javítást, kattintson a név melletti jelzőre, majd válassza a Kedvenc elemet.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba