Az akadálymentesítési beállítások megadása

Az Acrobat számos olyan beállítást biztosít, amelyek vakok és gyengén látók, illetve mozgássérültek számára megkönnyítik a PDF-dokumentumok használatát. Ezek a beállítások vezérlik a PDF dokumentumok képernyőn való megjelenítését, valamint a képernyőolvasóval történő felolvasás módját.

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos legtöbb beállítás elérhető az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjével, amely képernyőre írt útmutatóval segíti a beállítások megadását. Egyes akadálymentesítéssel kapcsolatos beállítások nem érhetők el az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjével, ilyenek például az Olvasás, Űrlapok és Multimédia kategória beállításai. A Beállítások párbeszédpanelen minden beállítás módosítható.

Egyes beállítások neve az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében eltér a Beállítások párbeszédpanelen megjelenő nevüktől. Az Acrobat program súgója a Beállítások párbeszédpanelen szereplő nevet használja.

Az akadálymentesítési lehetőségekkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a www.adobe.com/accessibility címre.

Az akadálymentesítési lehetőségek beállításainak megadása az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjével

 1. Az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjét a következőképpen indíthatja el:
  • Válassza az Eszközök > Akadálymentesítés > Beállítási segéd parancsot.

  • (Csak Windows használatakor) Az Acrobat programot első alkalommal a képernyőolvasó vagy -nagyító futtatása mellett indítsa el.

 2. Válassza a kisegítő programnak vagy eszközöknek megfelelő lehetőséget.

  A segéd csak a jelenlévő kisegítő programokra és eszközökre vonatkozó beállításokat jeleníti meg, a kiválasztott beállításnak megfelelően.

 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az eljárás során bármikor a Mégse gombra kattint, az Acrobat program a segéd alapértelmezett beállításait használja (nem javasolt).

Az akadálymentesítési lehetőségek beállításainak megadása a Beállítások párbeszédpanelen

 1. Állítsa be a kisegítő programnak vagy eszközöknek megfelelő lehetőségeket a Beállítások párbeszédpanel egyes lapjain.

Az akadálymentesítési lehetőségek beállítása

Akadálymentesítési beállítások az Akadálymentesítés panelen

Dokumentumszínek cseréje

Ha ez a beállítás engedélyezve van, a szöveghez és a háttérhez kontrasztos színkombinációk listájából választhat, de saját kombinációt is megadhat. Ezek a beállítások az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Nagy kontrasztú színek használata a dokumentumok szövegéhez beállításnak felelnek meg.

Az oldalelrendezés stílusának használata minden esetben

Az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Oldalelrendezés stílusának felülírása beállításnak felel meg.

Kicsinyítési/nagyítási beállítás használata minden esetben

Az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Dokumentum kicsinyítés/nagyítás felülírása beállításnak felel meg.

Dokumentumszerkezet használata a bejárási sorrendhez, ha nincs megadva konkrét bejárási sorrend

A dokumentumban segíti azon űrlapmezők és hivatkozások bejárását, amelyekhez nincs meghatározva bejárási sorrend.

A billentyűzetválasztó kurzor mindig látható

Válassza ezt a lehetőséget, ha képernyőnagyítót használ. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető A billentyűzetválasztó kurzor mindig látható beállításnak felel meg.

Mindig a rendszer kijelölőszínének használata

Ha meg van adva ez a beállítás, az alapértelmezett kék kijelölőszínt felülírja a rendszer által megadott szín.

Portfóliók megjelenítése Fájl módban

Ha be van jelölve, akkor felsorolva megjelennek a PDF portfólió összetevőfájljai és a fájladatok. Fájlok a módban jobb az olvashatóság azok számára, akik fogyatékkal élnek, például nehezen mozognak, vakok vagy gyengén látók.

Akadálymentesítési beállítások a Dokumentumok lapon

A dokumentum változásainak automatikus mentése ideiglenes fájlba Összes

Ha nincs bejelölve, a beállítás kikapcsolja az automatikus mentési műveletet. A PDF dokumentum mentése után a képernyőolvasónak vagy -nagyítónak mindig újra be kell töltenie a dokumentumot. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Dokumentum automatikus mentésének kikapcsolása beállításnak felel meg.

Akadálymentesítési beállítások az Űrlapok lapon

Mezőkiemelések színe és A kötelező mezők kiemelésének színe

Ezek a beállítások határozzák meg, hogy milyen színnel lesznek kijelölve a kitölthető űrlapmezők. Ezek az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Mezőkiemelések színe és Kötelező mezők kiemelésének színe beállításnak felelnek meg.

Automatikus kitöltés

Engedélyezi, hogy az Acrobat program az űrlapmezők kitöltésekor felajánlja bizonyos bejegyzések automatikus kiegészítését, hogy a mezőket kevesebb gépeléssel lehessen kitölteni. Ennek a beállításnak nincs megfelelője az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében.

Akadálymentesítési beállítások a Multimédia lapon

 • Alcímek megjelenítése, ha elérhetőek

 • Szinkronizált audió lejátszása, ha elérhető

 • Kiegészítő szövegfeliratok megjelenítése, ha elérhetőek

 • Audió leírás (vagy Videó leírás vagy Leíró videó) megjelenítése, ha elérhető

Ezeknek a beállításoknak nincs megfelelőjük az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében.

Akadálymentesítési beállítások az Oldalmegjelenítés lapon

Nagyítás

Beállítja a dokumentum képernyőn megjelenő nagyítását, megkönnyítve ezzel a gyengén látók számára a dokumentum olvasását. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Dokumentum kicsinyítés/nagyítás felülírása beállításnak felel meg.

Szöveg simítása

A szövegek élsimítását vezérli. A szöveg simításának kikapcsolásához, a szöveg élesebbé és olvashatóbbá tételéhez válassza a Nincs beállítást. Ez a beállítása az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Szövegsimítás kikapcsolása beállításnak felel meg.

Akadálymentesítési beállítások az Olvasás lapon

Olvasási sorrend

A dokumentumok olvasási sorrendjének meghatározása. Az olvasási sorrend beállításai az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében is megjelennek.

Olvasási sorrend használata a dokumentum alapján (ajánlott)

Címkézetlen dokumentumok esetén a program speciális struktúrakövetkeztető elrendezéselemzési módszerrel állapítja meg az olvasási sorrendet.

Balról jobbra, fentről lefelé olvasási sorrend

A szöveget az oldalon való elhelyezkedése alapján jeleníti meg, balról jobbra, majd fentről lefelé haladva. Ez a módszer gyorsabb az Olvasási sorrend használata a dokumentum alapján beállításnál. E módszerrel a program csak a szöveget elemzi, az űrlapmezőket figyelmen kívül hagyja, és a táblázatokat sem kezeli szövegként.

Olvasási sorrend használata nyers nyomtatási folyamban

A szöveget abban a sorrendben jeleníti meg, amelyben a nyomtatási folyamba fel lett véve. Ez a módszer gyorsabb az Olvasási sorrend használata a dokumentum alapján beállításnál. E módszerrel a program csak a szöveget elemzi, az űrlapmezőket figyelmen kívül hagyja, és a táblázatokat sem kezeli szövegként.

Az olvasási sorrend felülírása címkézett dokumentumokban

Az olvasási beállításokban megadott olvasási sorrendet alkalmazza a dokumentum címkestruktúrája által meghatározott sorrend helyett. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha egy nem megfelelően címkézett PDF dokumentumban problémákba ütközik. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Az olvasási sorrend felülírása címkézett dokumentumokban beállításnak felel meg.

Oldal vagy dokumentum

Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a dokumentum mekkora részét kapja meg egyszerre a képernyőolvasó. Ha a PDF nem címkézett, az Acrobat analizálja a dokumentumot és megkísérli kikövetkeztetni a struktúrát és olvasási sorrendet. Ez a művelet hosszú dokumentum esetén sok időt vehet igénybe. Fontolja meg, hogy olyan beállítást alkalmaz, amelynek hatására az Acrobat csak az aktuálisan látható oldalt adja át, hogy a program egyszerre csak kis dokumentumrészt elemezzen. Ez a megfontolás a dokumentum méretétől és bonyolultságától, valamint a képernyőolvasó szolgáltatásaitól függ. Amikor az Acrobat információt ad át a képernyőolvasónak, képernyőnagyítónak vagy más kisegítő programnak, az adatokat olyan memóriaterületre tölti, amelyhez a kisegítő szoftvernek közvetlen hozzáférése van. A memóriaterületen átadott információ mennyisége befolyásolhatja, hogy az Acrobat programnak mennyi időbe telik az olyan feladatok végrehajtása, mint a dokumentum megnyitása, a következő oldalra lépés, a nézetváltás és a parancsok végrehajtása.

Csak a látható oldalak olvasása

Ez a beállítás általában képernyőnagyító használata esetén a legszerencsésebb. Ez javítja a teljesítményt, mert a programnak így nem kell a dokumentum nem látható részeit feldolgoznia. Ha az Acrobat csak a PDF éppen látható oldalait küldi át a memóriaterületre, a kisegítő technológia kizárólag ezekhez az oldalakhoz fér hozzá. Nem lehet másik oldalra lépni, amíg az láthatóvá nem válik, és az Acrobat el nem küldi az oldal információit a memóriaterületre. Ezért, ha ez a beállítás van kiválasztva, az oldalak közötti mozgásra az Acrobat navigációs szolgáltatásait kell használnia, nem pedig a kisegítő programét. A beállításoknál az Alapértelmezett oldalelrendezés paramétert is Egyetlen oldal értékre kell állítania, ha azt szeretné, hogy az Acrobat csak az éppen látható oldalakat küldje el a kisegítő programnak. Mivel az Acrobat program az összes látható oldalról elküldi az adatokat, a kisegítő program olyan oldalakról is kaphat információt, amelyek csak részben láthatók (például egy oldal alja vagy a következő oldal teteje). Ha nem az Egyetlen oldal beállítást használja az oldalak megjelenítéséhez, hanem például a Folyamatost, akkor nem biztos, hogy a technológia a következő oldal megjelenítésekor pontosan tudja majd követni, hogy az oldal mely részét olvasta már fel. Az alapértelmezett oldalelrendezés Egyetlen oldal értékre állításáról az utasításokat lásd Beállítások a PDF dokumentumok megtekintéséhez.

Ez a beállítás megfelel az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Csak a látható oldalak olvasása beállításnak.

Teljes dokumentum olvasása

Ez a beállítás olyan képernyőnagyító használata esetén a legszerencsésebb, amelynek vannak saját navigációs és kereső eszközei, és amelyeket a felhasználó jobban ismer, mint az Acrobat eszközeit. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető A teljes dokumentum olvasása egyszerre beállításnak felel meg.

Nagyméretű dokumentumoknál csak a látható oldalak olvasása

Alapértelmezés szerint ez a beállítás van kijelölve. Hosszú vagy összetett PDF dokumentumok, illetve képernyőolvasó használata esetén a legszerencsésebb. Lehetővé teszi, hogy az Acrobat kis méretű dokumentumokat teljes egészükben átadjon, de nagy dokumentumok esetén vissza tud állni oldalankénti átadásra. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Nagyméretű dokumentumoknál csak a látható oldalak olvasása beállításnak felel meg.

Megerősítés a dokumentumok címkézése előtt

Ha be van jelölve, a felhasználó jóváhagyhatja az alkalmazott beállításokat, mielőtt az Acrobat előkészíti az olvasásra szánt címkézetlen dokumentumot. A címkézés időigényes lehet, különösen nagyobb dokumentumok esetén. Ez a beállítás az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében elérhető Megerősítés a dokumentumok címkézése előtt beállításnak felel meg.

Hangos olvasás beállításai

A beállításokkal a Hangos olvasás eszköz használatakor érvényes hangerő, sebesség és hangmagasság állítható be. Az alapértelmezett beszédhang mellett az operációs rendszer egyéb beszédhangjai közül is lehet választani. A nagyobb szövegegységek között a felfelé és a lefelé mutató nyíllal is lépkedhet. Ezeknek a beállításoknak nincs megfelelőjük az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédjében.

Az egér helyett a billentyűzet segítségével is navigálhat. Mac OS rendszer használata esetén számos, a billentyűzettel kapcsolatos akadálymentesítési lehetőség áll rendelkezésre. A Windows rendszeren futtatott Acrobat programban a navigáláshoz használt egyes gyorsbillentyűk eltérhetnek az egyéb Windows-alkalmazásokban érvényesektől.

Amikor az Acrobat programot webböngészőben indítja el, a rendszer a billentyűparancsokat először a böngésző számára képezi le. Emiatt lehetséges, hogy az Acrobat programban egyes gyorsbillentyűk nem állnak rendelkezésre vagy nem érhetők el, amíg a fókuszt át nem helyezi a PDF-re.

Az akadálymentesítési lehetőségekkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a www.adobe.com/accessibility címre.

Egybillentyűs gyorsítók engedélyezése

Bizonyos eszközöket ki lehet választani, és néhány műveletet el lehet végezni gyorsítóbillentyűkkel. Az Acrobat legtöbb billentyűparancsának működéséhez nincs szükség a gyorsbillentyűk engedélyezésére.

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza az Általános, majd az Oldalmegjelenítés elemet, és jelölje be az Egybillentyűs gyorsítók használata az elérési eszközökhöz jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:

Egyes képernyőolvasók nem működnek együtt az Acrobat egybillentyűs gyorsítóival.

Automatikus görgetés

Az automatikus görgetés funkció segítségével egyszerűbben áttekinthetők a hosszabb PDF dokumentumok – különösen az áttördelt dokumentumok. Az odalakat billentyűleütés vagy az egér használata nélkül görgetheti.

 1. Válassza a Nézet > Oldalmegjelenítés > Automatikus görgetés parancsot.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A görgetési sebesség adott értékre módosításához nyomja le valamelyik számbillentyűt (9 a leggyorsabb, 0 a leglassabb).

  • A görgetési sebesség növeléséhez vagy csökkentéséhez a görgetés irányától függően nyomja meg a Fel vagy a Le nyílbillentyűt.

  • A görgetés irányának megfordításához nyomja le a mínuszjel (-) billentyűt.

  • A következő vagy az előző oldalra ugráshoz nyomja meg a Balra vagy a Jobbra nyílbillentyűt.

  Megjegyzés:

  Az automatikus görgetés leállításához nyomja meg az Esc billentyűt, vagy válassza újból a Nézet > Oldalmegjelenítés > Automatikus görgetés parancsot.

Mentés akadálymentesített szövegként Braille-nyomtatóhoz

Megjegyzés:

Ebben a dokumentumban a „Braille-nyomtató” kifejezés minden olyan eszközre vonatkozik, amely alkalmas a szövegek vak vagy gyengén látó felhasználók számára olvasható formába történő átalakítására.

A PDF-dokumentumot menteni lehet Braille-nyomtatóval nyomtatandó akadálymentesített szövegként. Az akadálymentesített szöveg formázott, 1. vagy 2. fokozatú Braille-dokumentumként importálható és nyomtatható a Braille-fordító alkalmazás segítségével. További tájékoztatást a Braille-fordító dokumentációjában talál.

A PDF szöveges változata nem tartalmaz képeket vagy multimédia objektumokat. Egy akadálymentesített PDF szöveges verziója alternatív szövegleírást tartalmaz egyes objektumokhoz, ha az meg lett adva.

 1. Válasza a FájlExportálás > Szöveg (akadálymentesített) elemet.

PDF dokumentum áttördelése

A PDF dokumentumot át lehet tördelni úgy, hogy átmenetileg egyetlen, a dokumentum ablaktáblájának szélességével megegyező szélességű hasábban jelenjen meg a szöveg. Ez az áttördelési nézet könnyebben olvashatóvá teszi a dokumentumot mobileszközökön, illetve szabványos monitorokon való nagyítás esetén, mivel nincs szükség a szöveg vízszintes irányú görgetésére.

Az áttördelt módon megjelenített dokumentumokat nem lehet menteni, szerkeszteni és nyomtatni.

A legtöbb esetben csak az olvasható szövegek jelennek meg az áttördelt nézetben. Az áttördelés nem érinti az űrlapokat, megjegyzéseket, elektronikus aláírásmezőket és az oldalakon szereplő eltéréseket, így az oldalszámozásokat, fejléceket és lábléceket. Az olyan oldalak, amelyek olvasható szövegeket és űrlapokat, illetve elektronikusaláírás-mezőket egyaránt tartalmaznak, nem tördelhetők át. A függőleges állású szövegrészek áttördelés után vízszintesek lesznek.

Az Acrobat az áttördelés előtt átmenetileg a nem címkézett dokumentumokat is címkékkel látja el. A dokumentumok szerzői a PDF dokumentumokat az áttördeléshez címkézéssel optimalizálhatják. A címkézésnek köszönhetően a szövegblokkok áttördelése a kívánt rendben megy végbe, így a tartalom sorrendje nem borul fel, és az olvasó úgy követheti a többhasábos vagy többoldalas szövegegységet, hogy azt nem szakítják meg más, idegen szövegegységek.

A dokumentum olvasási sorrendjének gyors ellenőrzéséhez tekintse meg azt Áttördelés nézetben.

(Acrobat Pro) Ha a címkékkel ellátott PDF áttördelése nem a kívánt módon történik, ellenőrizze, hogy a PDF tartalomsorrendje vagy olvasási sorrendje nem tartalmaz-e ellentmondásokat. Ellenőrizze továbbá a címkézési folyamatot. Az áttördeléssel kapcsolatos problémákat a Tartalom ablaktábla vagy az Olvasási sorrend eszköz használatával oldhatja meg.

A címsorok és hasábok (bal oldalon) áttördelés után a logikai felolvasási sorrendben jelennek meg (jobb oldalon)
A címsorok és hasábok (bal oldalon) áttördelés után a logikai felolvasási sorrendben jelennek meg (jobb oldalon).

Címkézett PDF dokumentum áttördelése

 1. Válassza a Nézet > Nagyítás > Áttördelés parancsot.

Ha az Áttördelés nézet választása előtt a dokumentumnál az Oldalmegjelenítés beállítása kétoldalas, az áttördelés során az Oldalmegjelenítés automatikusan egyoldalasra változik. Ha az Áttördelés nézet választása előtt a dokumentumnál az Oldalmegjelenítés beállítása Kétoldalas görgetés, az áttördelés során az Oldalmegjelenítés automatikusan Görgetés engedélyezése beállításra változik.

Visszatérés az áttördelés nélküli nézethez

 1. Áttördelési nézetben válassza a Nézet > Nagyítás > Áttördelés parancsot.

PDF olvasása képernyőolvasóval

Az Acrobat támogatja az olyan kisegítő szoftvereket és segédeszközöket, például a képernyőolvasókat és -nagyítókat, amelyek segítségével a gyengén látók is használni tudják az egyes számítógépes alkalmazásokat. Kisegítő program és segédeszköz használata esetén az Acrobat ideiglenes címkéket helyezhet el a megnyitott PDF dokumentumokban az olvashatóság javítása érdekében. Az Akadálymentesítési eszközök beállítási segédje segítségével javíthatja az Acrobat program, valamint a kisegítő programok és eszközök közötti együttműködést. Képernyőolvasó használatakor az aktuális dokumentum olvasási beállításait az Eszközök > Akadálymentesítés > Olvasási beállítások módosítása parancs használatával módosíthatja.

Lásd a kisegítő program és segédeszköz dokumentációját. Vagy a rendszerkövetelményekről, kompatibilitási igényekről, valamint az eszköz, szoftver és az Acrobat együttműködéséről bővebb információért vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

További információ a képernyőolvasók használatáról: www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

PDF olvasása a Hangos olvasás eszközzel

A Hangos olvasás szolgáltatás felolvassa a PDF dokumentum szövegét a megjegyzésekkel, illetve a képekhez és az űrlapmezőkhöz rendelt helyettesítő szöveggel együtt. A címkézett PDF dokumentumokban a tartalom felolvasása a logikai struktúrának megfelelően történik. Címkézetlen dokumentumok esetében a program kikövetkezteti az olvasási sorrendet, kivéve, ha az olvasási sorrend az Olvasás beállításainál meg van határozva.

A Hangos olvasás a számítógépre telepített hangokat használja. Ha szöveget beszéddé alakító vagy más nyelvi alkalmazásokból telepített SAPI 4 vagy SAPI 5 hangokkal rendelkezik, a PDF dokumentumok felolvasásához ezeket is választhatja.

Megjegyzés:

A Hangos olvasásnem képernyőolvasó, ezért előfordulhat, hogy bizonyos operációs rendszerek nem támogatják.

A Hangos olvasás aktiválása és inaktiválása

Használata előtt be kell kapcsolnia a Hangos olvasás szolgáltatást. A Hangos olvasás szolgáltatást kikapcsolhatja, ha rendszererőforrásokat kíván felszabadítani, vagy javítani szeretné a többi művelet teljesítményét.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Hangos olvasás aktiválása parancsot.

  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Hangos olvasás inaktiválása parancsot.

  Megjegyzés:

  Szöveg kereséséhez az Objektum kijelölése eszközt is használhatja. Kapcsolja be a Hangos olvasás funkciót, majd válassza az Eszközök > Interaktív objektumok > Objektum kijelölése elemet. A navigáláshoz használja a fel/le és balra/jobbra nyílbillentyűket. A program hangosan felolvassa azt a részt, ahová az Objektumkijelölés eszközt helyezi (például a fejlécet vagy a bekezdést).

PDF olvasása a Hangos olvasás eszközzel

 1. Keresse meg a felolvasni kívánt oldalt.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Csak ezt az oldalt olvassa parancsot.

  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Olvasás a dokumentum végéig parancsot.

Az űrlapmezők hangos olvasása

 1. A Beállítások párbeszédpanel Olvasás pontjánál a Hangos olvasási beállítások szakaszban jelölje be az Űrlapmezők olvasása négyzetet.
 2. A PDF űrlapon nyomja meg a Tab billentyűt az első mező kijelöléséhez.
 3. Hajtsa végre a szükséges beírási és kiválasztási műveleteket, majd nyomja le a Tab billentyűt a következő mezőbe való átugráshoz, és ezt a lépést addig ismételje, amíg el nem készült a képernyő kitöltésével. Az Acrobat felolvassa a bejelölt jelölőnégyzetek és rádiógombok állapotát.

  Megjegyzés:

  A Hangos olvasás a lenyomott billentyűket nem mondja ki. A begépelt szöveg felolvasásához használjon képernyőolvasó programot.

Hangos olvasás megszakítása

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Szünet műveletet.

  • Válassza a Nézet > Hangos olvasás > Leállítás műveletet.

Az operációs rendszer akadálymentesítési eszközei

A Windows akadálymentesítési eszközei

A Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8.x operációs rendszerben találhatók olyan beépített eszközök, amelyek jobb vagy alternatív hozzáférést biztosítanak a számítógép képernyőjén megjelenő adatokhoz. A Narrátor egy egyszerűbb képernyőolvasó program. A nagyító egy képernyőnagyító eszköz.

A Windows XP, Vista, Windows 7 vagy Windows 8.x operációs rendszer akadálymentesítési lehetőségeiről a Microsoft kisegítő lehetőségekkel foglalkozó webhelye tartalmaz további tudnivalókat.

A Mac OS akadálymentesítési eszközei

A Mac OS X operációs rendszerben találhatók olyan beépített eszközök, amelyek jobb vagy alternatív hozzáférést biztosítanak a számítógép képernyőjén megjelenő adatokhoz.

A Mac OS X operációs rendszer akadálymentesítési eszközeiről az Apple® Inc. megfelelő webhelye tartalmaz további tudnivalókat.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat