Cikkek – ismertető

Számos hagyományos nyomtatott dokumentumban a szöveg több hasábban van elrendezve, például a folyóiratokban és a napilapokban. Az összetartozó szövegrészek hasábról hasábra haladva olvashatók, és gyakran több oldalra is átnyúlnak. Ez a formátum megfelelő a nyomtatott kiadványokban, azokban a képernyőn nehéz lenne követni az ilyen felépítésű szöveget, mert a képernyőn rendszerint görgetésre és nagyításra is szükség van.

Cikkek létrehozásával végigvezetheti az olvasókat a több hasábban és több oldalon elhelyezkedő szövegeken.

A cikkszál folyatása
A cikkszál folyatása. A felhasználó elolvassa az A jelű szöveget, kihagyja a B és a C jelű részt, és ismét az A jelű szöveggel folytatja az olvasást.

Cikkek meghatározása

Cikkeket úgy hozhat létre, hogy mezőket készít a tartalomhoz az olvasásnak megfelelő sorrendben. A cikkekhez megadott bejárási útvonal elnevezése a cikkszál. A különböző mezőket egy szál létrehozásával lehet összekötni, folyamatos szöveget alkotva így az egyes részekből.

Megjegyzés:

A legtöbb kiadványszerkesztő programban automatikusan létre lehet hozni a cikkszálakat a fájlok Adobe PDF formátumba történő átalakítása során. Ha a megtekintett fájl tartalmaz cikkeket, panellapon jelenítheti meg a nevüket, így könnyen végighaladhat a cikkeken.  

 1. Válassza az Eszközök > PDF szerkesztése  > Egyebek > Cikkmező felvétele elemet. A dokumentumablakban szálkereszt alakú mutató jelenik meg.

 2. A cikk első mezőjének megadásához húzással alakítson ki egy keretet. A befoglalt szöveg körül megjelenik a mező kerete, és a mutató alakja megváltozik.

  Minden létrehozott cikkmezőnek van egy, a cikk számából és a cikken belüli sorszámából álló címkéje. A dokumentumban megadott első cikk első mezőjének címkéje például az 1-1, a második mező címkéje az 1-2 stb. számot tartalmazza. Ugyanebben a dokumentumban a második cikk címkéi a 2-1, a 2-2, a 2-3 stb. számot tartalmazzák.

 3. A dokumentumban lépjen a cikkbe felvenni kívánt következő részre, és rajzoljon keretet a szöveg köré. Ezt a műveletet ismételve adja meg a teljes cikket.

  Megjegyzés:

  A cikk valamelyik mezőjének méretezéséhez vagy áthelyezéséhez először be kell fejeznie a cikk létrehozását.

 4. A cikk befejezéséhez nyomja meg az Enter billentyűt.
 5. A Cikk tulajdonságai párbeszédpanelen adja meg a cikk címét, témáját, szerzőjét, valamint a cikket leíró kulcsszavakat, és kattintson az OK gombra.

Cikkek megtekintése és szerkesztése

A Cikk eszközzel lehet létrehozni, megjeleníteni és módosítani a PDF dokumentumban található cikkmezőket.

Az oldalon levő cikkek megtekintése

 1. Válassza az Eszközök > PDF szerkesztése  > Egyebek > Cikkmező felvétele elemet.

A PDF dokumentumban levő cikkek megtekintése

 1. Válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Cikkek elemet.
 2. Ha el szeretne olvasni egy cikket, kattintson rá duplán, vagy jelölje ki, és válassza a Cikkek panel Beállítások menüjének Cikk olvasása parancsát.

  A cikk első sora a bal felső sarokban jelenik meg.

 3. Ha a cikk megnyitása után el szeretné rejteni a Cikkek panelt, válassza a Használat után elrejtés elemet a Cikkek panel műveleti menüjén .

Cikk vagy cikkmező törlése

 1. A Cikkek panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • A teljes cikk törléséhez jelölje ki a cikket a Cikkek panelen, majd nyomja meg a Delete billentyűt.

  • Ha csak egy mezőt szeretne törölni a cikkből, a jobb gombbal kattintson a mezőre, és válassza a Törlés parancsot. Az üzenetpanelen válassza a Mező elemet. Ha a Cikk elemet választja, a teljes cikk törlődik.

   A program automatikusan újraszámozza a megmaradt cikkeket és mezőket.

Cikkmező beszúrása a cikkszálba

 1. A Dokumentum ablakban jelölje ki azt a cikkmezőt, amely mögé el szeretné helyezni az új cikkmezőt.
 2. Kattintson a kijelölt mező alján található pluszjelre (+), és kattintson az OK gombra, amikor a program figyelmezteti az új cikkmező létrehozására.
  Példa egy cikknek a Cikk eszközzel való kijelölésére
  Példa egy cikknek a Cikk eszközzel való kijelölésére

 3. Rajzoljon egy új cikkmezőt. A program beszúrja a mezőt a cikkbe, és újraszámozza az utána következő mezőket.

Cikkmező áthelyezése és átméretezése

 1. A Cikk eszközzel jelölje ki a cikkmezőt, és hajtsa végre a megfelelő műveletet:
  • Áthelyezéséhez húzza a mezőt az új helyre.

  • A mező átméretezéséhez húzza el az egyik középső fogantyút, ha csak a magasságot vagy a szélességet szeretné módosítani, vagy az egyik sarkon lévő fogantyút, ha mindkét dimenziót módosítani szeretné.

  Példa cikkmező áthelyezésére és átméretezésére
  Példa cikkmező áthelyezésére és átméretezésére

A cikk tulajdonságainak módosítása

 1. A Cikk eszköz segítségével jelölje ki a módosítani kívánt cikkmezőt.
 2. Kattintson a jobb gombbal a mezőre, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 3. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat a Cikk tulajdonságai párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

Két cikk egyesítése

 1. A dokumentumok ablaktáblájában jelölje ki az elsőként olvasandó cikk tetszőleges mezőjét.
 2. Kattintson a kijelölt mező alján található pluszjelre (+), és kattintson az OK gombra, amikor a program figyelmezteti az új cikkmező létrehozására.
 3. A Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson a következőként olvasandó cikkmezőre. A program hozzáfűzi a második cikket az első cikk végéhez, és automatikusan újraszámozza az egyesített cikk összes mezőjét.