Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Du kan visa hjälpen för nya Photoshop Lightroom CC.

Du sparar inte foton på det vanliga sättet i Lightroom Classic CC. I stället exporterar du foton. Du kan exportera foton med olika filformat som du kan använda för många olika användningsområden.

Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Du kan exportera foton som JPEG-filer som du kan dela online och som TIFF-filer för tryck.
  • Du kan exportera till en mapp som datorn eller till en hårddisk som är ansluten direkt eller till nätverket, som en Flash-enhet.
  • Du kan bränna fotona på en cd- eller dvd-skiva och dela dem. 

När du exporterar foton skapar du nya filer som innehåller justeringarna i modulen Framkalla och andra ändringar du gjort i bildernas XMP-metadata. När du exporterar kan du välja ett fotos filnamn, färgrymd, pixeldimensioner och upplösning. Du kan spara exportinställningarna som förinställningar som du kan återanvända.

Dessutom kan du använda panelen Publiceringstjänster till att exportera och överföra JPEG-bilder direkt från Lightroom Classic CC till fotodelningswebbplatser. Du kan även överföra layouter från bokmodulen till Blurb.com. Mer information finns i Publicera foton online med hjälp av publiceringstjänster och Skapa fotoböcker.

Om du vill exportera foton från Lightroom Classic CC till en dator, hårddisk eller Flash-enhet följer du de här enkla stegen:

1. Markera fotona som du vill exportera.

Markera foton i stödrastervyn eller på bildbandet. Mer information finns i Markera foton i stödrastervyn och på bildbandet.

2. Öppna dialogrutan Exportera.

Välj Arkiv > Exportera eller klicka på Exportera i modulen Bibliotek. Sedan väljer du Exportera till > Hårddisk på snabbmenyn längst upp i dialogrutan Exportera.

Dialogrutan Exportera i Lightroom Classic CC
Längst upp i dialogrutan Exportera visas hur många foton som kommer att exporteras. Expanderbara paneler ger möjligheter att ändra namn på filer, välja filformat och mer.

Om du vill exportera till en Flash-enhet väljer du Exportera till > Hårddisk och i panelen Exportplats väljer du Exportera till > Speciell mapp. Klicka sedan på Välj och navigera till Flash-enheten.

3. (Valfritt) Välj en exportförinställning.

Lightroom Classic CC har flera förinställningar som gör det enklare att exportera foton till hårddiskar i ett visst filformat. Exempel: Med förinställningen För e-post genereras en JPEG-bild med upplösningen 72 dpi och sedan skickas e-postmeddelandet automatiskt från Lightroom Classic CC. Om du vill kan du välja en förinställning till vänster i dialogrutan Exportera och gå direkt till steg 6. Se Exportera foton med hjälp av förinställningar.

4. Ange exportalternativ.

Ange målmapp, namngivningskonventioner och andra alternativ på de olika dialogrutepanelerna.

Använd till exempel panelen Filinställningar och välj ett format för dina exporterade bilder – JPEG, PDF, TIFF, DNG eller det ursprungliga formatet – och välj en färgrymd. Mer information finns i Filinställningar.

I panelen Bildstorlek anger du hur stor bilden ska vara – dimensioner och upplösning. Mer information finns i Fotostorlekar

Mer information om inställningar i de andra panelerna finns i Exportera filer till disk eller cd.

Filinställningar och Bildstorlek i dialogrutan Exportera i Lightroom Classic CC
Panelerna Filinställningar och Bildstorlek i dialogrutan Exportera

5. (Valfritt) Spara exportinställningarna.

Om du vill spara dina exportinställningar så att du kan använda dem igen klickar du på Lägg till längst ned i panelen Förinställningar på dialogrutan Exporteras vänstra sida. Se Spara exportinställningar som förinställningar.

6. Klicka på Exportera.

Videosjälvstudiekurs: Exportera och spara dina foton i JPEG-format

Videosjälvstudiekurs: Exportera och spara dina foton i JPEG-format
Adobe TV

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy