Användarhandbok Avbryt

Öka bildkvaliteten med Förbättra

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Få skarpa detaljer och förbättrad färgåtergivning i foton med Raw-format med Adobe Sensei.

Använd Förbättra för att förbättra bildkvalitet

Förbättra innehåller en uppsättning funktioner, till exempel Ta bort brusRaw-information och Super Resolution som hjälper dig att förbättra bildkvaliteten när du använder Camera Raw.

Titta på den här videon och lär dig hur du använder den nya AI-baserade brusborttagningsfunktionen i Lightroom Classic.

 1. Ta bort brus hjälper dig att enkelt ta bort brus från en bild. Med hjälp av artificiell intelligens kan alla Bayer- eller X-Trans RAW-filer bearbetas för att minska brus utan att bildens detaljrikedom försvinner.
 2. Raw-information, som tidigare kallades Förbättra detaljer, ger skarpa detaljer, förbättrad färgåtergivning, exaktare återgivning av kanter och färre artefakter. Raw-information är särskilt användbart när du vill göra stora utskrifter där små detaljer är mer synliga. Den här funktionen kan användas för Raw-mosaikfiler från kameror med Bayer-sensorer (till exempel Canon, Nikon och Sony) och Fujifilm X-Trans-sensorer.
 3. Super Resolution hjälper till att skapa en förbättrad bild med liknande resultat som Raw-information, men med dubbelt så hög linjär upplösning. Det innebär att den förbättrade bilden blir dubbelt så bred och dubbelt så hög som originalbilden och får fyra gånger så många pixlar. Den här funktionen har stöd för samma filtyper som Raw-information, plus ytterligare filtyper som JPEG och TIFF. Super Resolution är särskilt användbar för att öka upplösningen i en beskuren bild.

När du startar Lightroom Classic april 2023 (version 12.3) har förbättrade bilder ett märke   i vyerna Stödraster och Bildband. Den nya filen som skapas har Enhance-NR, Enhance-SR eller Enhance-RD som filnamn för Ta bort brus, Super Resolution respektive Raw-information. För att de inställningar som används också ska vara enkla att identifiera visas ett Historik-steg med namnet "Enhance-NR-<mängd> (tidsstämpel)". 

Märket Förbättra på bildband
Märket Förbättra på bildband

Du kan automatiskt lägga till Nyckelord i bilder som förbättrats med Ta bort brusRaw-information och Super Resolution. Gå till Redigera > Inställningar och välj fliken Filhantering och markera rutan Lägg automatiskt till nyckelord i förbättrade bilder. Välj OK för att genomföra ändringarna.

Lägsta systemkrav

Om du vill använda funktionerna i Förbättra måste datorn minst uppfylla följande tekniska specifikationer:

Operativsystem

Grafikprocessor

Förbättra detaljer använder i hög grad den tillgängliga grafikprocessorn och kan använda en extern grafikprocessor (eGPU) om en sådan är tillgänglig. Se kraven för grafikprocessoracceleration i Systemkrav för Lightroom Classic.

Obs!

Från och med maj-versionen av Lightroom Classic (13.3) aktiveras Apple Neural Engine för Brusborttagning med AI på Mac, med Apple Silicon som har macOS 14.0 eller senare.

Använd Ta bort brus

 1. Välj Foto > Förbättra eller välj Ta bort brus i panelen Detalj.

  Skärmbild av panelen Detalj där knappen Ta bort brus är markerad
  Välj Ta bort brus i panelen Detalj

 2. Välj Ta bort brus för att förbättra bilden. Håll ned Alt-tangenten när du markerar Ta bort brus  från panelen Detalj så anger du reglagets intensitet i den sista uppsättningen värden för Mängd.

 3. Använd reglaget för att justera funktionens intensitet.

  En bild av förhandsgranskningsfönstret som visar alternativen för markering och justering när du använder Ta bort brus.
  Förhandsgranskningsfönstret för Förbättra med reglaget för justering av Ta bort brus.

 4. Du kan trycka och hålla ned i förhandsvisningsområdet om du vill visa de ändringar som har gjorts i bilden.

 5. Klicka på Förbättra för att bearbeta bilden som en ny DNG-fil. Den nya filen får filnamnet Enhance-NR.

Obs!
 • Ta bort brus kan endast användas på Bayer- och X-Trans RAW-bilder.
 • Vi rekommenderar att du tar bort brus i bilden innan du använder andra verktyg, inklusive AI-masker och innehållsanpassning. Förbättra kan t.ex. ändra resultatet för de verktyg du har använt.
 • När bilden har förbättrats med Ta bort brus eller Super Resolution kan den inte bearbetas igen. DNG-filer som förbättrats med Raw-information kan däremot bearbetas med Ta bort brus.
 • Ta bort brus är en grafikprocessorintensiv funktion. Därför rekommenderas en snabbare grafikprocessor om du vill förbättra bilder snabbt.

Använda Raw-information

 1. Välj ett foto som stöds och som du vill redigera i modulen Bibliotek eller Framkalla.

 2. Gör något av följande:

  • Ctrl-klicka (på Mac) respektive högerklicka (i Windows) på fotot och välj Förbättra.
  • På menyraden väljer du Foto Förbättra.
 3. I dialogrutan Förbättra förhandsgranskning kontrollerar du att Raw-information är markerat. Om du håller ned handpekaren visas det ursprungliga fotot. Om du släpper den visas förhandsvisningen av det förbättrade fotot. Du kan också hålla ned och flytta handpekaren om du vill förhandsvisa före- och eftereffekten inom olika områden av fotot.

 4. Klicka på Förbättra om du vill skapa en förbättrad DNG-version av fotot.

  Obs!

  Du kan välja att stapla den förbättrade bilden med originalbilden genom att välja Skapa hög. Det förbättrade fotot sparas som en ny DNG-fil bredvid originalfotot med filnamn i följande format: Ursprungligt filnamn-Enhanced-RD.DNG. 

Bildformat som stöds för Raw-information

Raw-information kan endast tillämpas på Bayer och X-Trans mosaic raw-filer.

Filformat som inte stöds i Raw-information

Raw-information kan inte tillämpas på följande typer av källbilder:

 • Icke-Raw-filer, t.ex. JPEG-, TIFF- och HEIC-filer
 • Apple ProRaw DNG-filer
 • Linjära DNG-filer (inklusive HDR- och DNG-panoramabilder som tidigare skapats i Lightroom och Camera Raw)
 • Smarta DNG-förhandsvisningar och smarta förhandsvisningar
 • Svartvita Raw-filer (till exempel Leica M MONOCHROM)
 • Fyrfärgskameror
 • Foveon-sensorbilder
 • Fujifilm-kameror med SR, EXR eller 2x4-mosaiksensorer.
 • Canon S-Raw-/M-Raw-filer
 • Små Nikon-Raw-filer
 • Pentax PSR-filer (Pixel Shift Resolution)
 • Sony ARQ-filer
 • Videofiler

Använda Super Resolution

 1. Välj ett foto som stöds och som du vill redigera i modulen Bibliotek eller Framkalla.

 2. Gör något av följande:

  • Ctrl-klicka (på Mac) respektive högerklicka (i Windows) på fotot och välj Förbättra detaljer på kontextmenyn.
  • På menyraden väljer du Foto > Förbättra.
  Lightroom-classic-super-resolution

  Obs!

  Om du använder Super Resolution i Lightroom eller Camera Raw kan du läsa mer i:

 3. I dialogrutan Förbättra förhandsgranskning markerar du Super Resolution. Den beräknade tiden till slutförande av bildförbättring visas. Klicka och flytta markören efter förbättringen för att se andra delar av bilden. Du kan också hålla kvar markören för att se före- och eftereffekten på bilden.

  Med zooma ut-ikonen i det nedre högra hörnet av förhandsgranskningen kan du visa hela bilden.

  Skärmbild av förhandsgranskning vid förbättring med Super Resolution för att se beräknad tid och visa en liten förhandsgranskning av bilden.
  Markera rutan Super Resolution så kan du se den beräknade tiden

 4. Klicka på Förbättra om du vill skapa en förbättrad DNG-version av fotot. 

  Obs!

  Du kan välja att stapla den förbättrade bilden med originalbilden genom att välja Skapa hög. Det förbättrade fotot sparas som en ny DNG-fil bredvid originalfotot med filnamnsformatet ”Ursprungligt filnamn-Enhanced-SR.DNG” och placeras bredvid originalfotot.

Använd ett kortkommando för att snabbt förbättra en bild

Använd följande kortkommandon för att förbättra en bild:

 • Öppna dialogrutan Förbättra: Ctrl+Alt+I (macOS/Windows)
 •  Använd det senast valda alternativet utan att öppna dialogrutan Förbättra: Skift+ Ctrl + Alt + I (macOS/Windows)

Förbättra flera bilder samtidigt

Markera de bilder du vill förbättra i modulen Bibliotek eller Framkalla och välj Förbättra på snabbmenyn. I dialogrutan Förhandsgranskning av Förbättra gruppvis visas en förhandsvisning av den första bilden eller den bild som stöder alla alternativ. Ta bort brus, Raw-information eller Super Resolution (enligt dina val) används på alla markerade bilder när du klickar på Förbättra foton.

Skärmbild av fönstret Förhandsgranskning av Förbättra gruppvis som visar alternativ för att använda förbättringsfunktioner som Ta bort brus, Raw-information och Super Resolution på flera bilder samtidigt.
Förbättra flera bilder samtidigt.

Obs!
 • Du kan bara förbättra en bild en gång, vilket innebär att du inte kan använda Super Resolution på en bild som redan har förbättrats.
 • Förhandsgranskning med Super Resolution visas med 2x linjär förstoring.
 • Super Resolution kan inte användas på bilder med en upplösning som är högre än 128 MP eller på bilder med en dimension (bredd eller höjd) som är större än 32 500 bildpunkter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online