Användarhandbok Avbryt

Maskeringsverktyg

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Med hjälp av reglagen i justeringspanelerna i modulen Framkalla kan du påverka färg och ton för hela fotot. Men ibland vill du inte använda ändringarna på hela fotot, utan endast korrigera ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre eller förbättra den blå himlen i ett landskap. Om du vill göra lokala justeringar i Lightroom Classic kan du använda färg- och tonjusteringar med hjälp av maskeringsverktyget.

På samma sätt som för andra justeringar du använde i modulen Framkalla i Lightroom Classic är justeringar som har gjorts med hjälp av maskeringsverktyget icke-förstörande och används inte permanent på fotot. 

Obs!

Från och med oktober 2022-versionen av Lightroom Classic (version 12.0) kan du använda nya AI-baserade masker för att automatiskt markera personer, objekt och även bakgrunder med ett enda klick.

Du kan även använda Maskmängdreglaget om du vill ändra flera justeringsinställningar samtidigt. 

Skapa mask

Det finns flera alternativ i Lightroom Classic för att lägga till en mask i bilden. Du kan använda Markera motivMarkera himmelMarkera bakgrund, Objekt eller Personer för att automatiskt lägga till en mask eller använda Pensel, Linjär övertoningRadiell övertoning eller Intervallmasker för att lägga till en mask manuellt.

 1. Öppna ett foto att redigera i modulen Framkalla

 2. Välj Maskering på verktygsremsan i modulen Framkalla.

  Maskering

 3. Skapa sedan en markering med hjälp av något av följande verktyg:

  Pensel

  Klicka på och dra verktyget Pensel över de områden du vill redigera. Justera Penselstorlek, Ludd, Flöde och Täthet med hjälp av reglaget

  Storlek Anger penselspetsens diameter i pixlar.

  Ludd Skapar en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar. När du använder penseln motsvarar avstånden mellan den yttre och inre cirkeln mängden ludd.

  Flöde Anger hur mycket av justeringen som ska användas.

  Täthet Bestämmer penseldragets genomskinlighet.

  Du kan även välja Automatisk mask om du vill begränsa penseldragen till områden med liknande färg.

  Pensel (mask)
  Mask skapad med verktyget Pensel

  Linjär övertoning

  Klicka på och dra verktyget över det område du vill redigera. Detta är användbart för att justera en stor del av fotot med ett gradvis blekare mönster som skapar mjuka övergångar.

  Linjär övertoning
  Mask skapad med verktyget Linjär övertoning

  Radiell övertoning

  Klicka på och dra verktyget över det område du vill redigera. Med det här verktyget kan du göra lokala justeringar inuti eller utanför en oval form. Använd reglaget Ludd för att bestämma hur mjuka du vill att justeringarna ska vara.

  Radiell övertoning
  Mask skapad med verktyget Radiell övertoning

  Intervall 

  Gör justeringar av dina foton med hjälp av intervallmaskerna. 

  maskering

  Färgområde

  Använd det här verktyget för att ta färgprov inom maskområdet. Gör något av följande:

  • Om du vill ta ett färgprov på en enda färg i maskområdet använder du Välj färgintervall och klickar på ett lämpligt område i fotot.
  • Om du vill ta färgprov med högre noggrannhet kan du göra följande:
   • Klicka och dra runt färgerna i fotot som du vill justera.
   • Skift-klicka om du vill lägga till fler färgprov. Du kan lägga till upp till fem färgprov genom att hålla ned Skift när du klickar på bilden.
  • Om du vill ta bort ett befintligt färgprov från färgintervallmasken Alt-klickar du på det.
  • Justera reglaget Finjustera om du vill minska eller öka urvalet av markerade färger.
  Färgområde
  Mask skapad med verktyget Färgintervall

  Luminansintervall

  Markera en punkt eller ett område i fotot med det här verktyget. Alla områden med valt ljusstyrkeintervall markeras. På så sätt kan du göra exakta justeringar av bara de ljusstyrkenivåerna i ett foto. Om du vill välja ett luminansintervall i maskområdet gör du något av följande:

  • Definiera slutpunkterna för det valda luminansintervallet genom att dra i reglaget Luminansintervall.
  • Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera. När du vill begränsa till ett visst luminansintervall bör du välja ett litet område.

  Om du vill visa luminansinformationen för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visa luminansmask. Delen i rött visar det faktiska området som maskeras av luminansintervallmasken.

  Luminansintervall
  Mask skapad med verktyget Luminansintervall

  Djupintervall

  Använd det här verktyget för att markera områden baserat på deras avstånd från kameran. Det här verktyget är endast aktiverat för foton som innehåller information om djup. Om du vill välja ett djupintervall i maskområdet gör du något av följande:

  • Definiera slutpunkterna för det valda djupintervallet genom att dra i reglaget Djupintervall.
  • Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera. När du vill begränsa till ett specifikt djupintervall med hjälp av verktyget Välj djupintervall bör du välja ett litet område.

  Om du vill visa djupet för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visa djupmask. Den vita delen på fotot är förgrunden, medan den svarta delen av fotot är bakgrunden. Den röda färgen visar det faktiska området som maskeras av djupintervallmasken.

  Djupintervall
  Mask skapad med verktyget Djupintervall

 4. Du kan förfina masken ytterligare med panelen Masker. Klicka på masken i panelen Masker och välj Lägg till om du vill lägga till fler områden i markeringen eller Ta bort om du vill ta bort områden i markeringen. Du kan använda något av maskeringsverktygen för att göra detta.

 5. Du kan ändra de övergripande justeringarna i en mask med hjälp av mängdreglaget

  maskering

Välj motiv

Med Markera motiv kan du automatiskt markera motivet i fotot och använda specifika redigeringar.

 1. Öppna ett foto att redigera i modulen Framkalla.

 2. Välj Maskering > Markera motiv på verktygsremsan i modulen Framkalla.

  Välj motiv

 3. Fotot analyseras i Lightroom Classic och motivet markeras automatiskt. Du kan visa markeringen som en övertäckning och en mask skapas i panelen Masker.

  Välj motiv

Välj himmel

Med Markera himmel kan du automatiskt markera himlen i fotot och använda specifika redigeringar.

 1. Öppna ett foto att redigera i modulen Framkalla.

 2. Välj Maskering > Himmel på verktygsremsan i modulen Framkalla.

  Välj himmel

 3. Fotot analyseras i Lightroom Classic och himlen markeras automatiskt. Du kan visa markeringen som en övertäckning och en mask skapas i panelen Masker.

  maskering

Välj bakgrund

Med Markera bakgrund kan du automatiskt markera bakgrunden i fotot och använda specifika redigeringar.

 1. Öppna ett foto att redigera i modulen Framkalla.

 2. Välj Maskering > Bakgrund på verktygsremsan i modulen Framkalla.

  Välj bakgrund

 3. Fotot analyseras i Lightroom Classic och bakgrunden markeras automatiskt. Du kan visa markeringen som en övertäckning och en mask skapas i panelen Masker.

  maskering

Välj objekt

Med Markera objekt kan du maskera objekt och automatiskt markera objektet genom att måla eller rita över objektområdet i fotot och använda specifika redigeringar.

 1. Öppna ett foto att redigera i modulen Framkalla.

 2. Välj Maskering > Objekt på verktygsremsan i modulen Framkalla.

  maskering

 3. Skapa sedan en markering på något av följande sätt:

  • Penselmarkera: Måla över det objekt du vill markera med en pensel.
  • Rektangelmarkera: Gör en ruta över det objekt du vill markera.
  maskering

 4. Du kan visa markeringen som en övertäckning och en mask skapas i panelen Masker.

  maskering

Markera personer

Med Markera personer kan du automatiskt markera en eller flera personer i fotot och använda specifika redigeringar.

 1. Välj det foto du vill redigera i modulen Framkalla. Välj Maskering > Personer.

  Markera personer

 2. Lightroom Classic identifierar automatiskt alla personer i fotot. Du kan markera den personen i fotot som du vill justera. 

 3. Du kan markera specifika delar av kroppen, till exempel hår, hud eller tänder och förbättra de markerade delarna specifikt. 

  Markera personer

 4. Klicka i panelen Maskering. Välj Lägg till och/eller Ta bort mask om du vill lägga till mer i eller ta bort från masken. 

Lägg till i mask

När du har skapat en mask kan du lägga till ytterligare områden i markeringen med hjälp av något av maskeringsverktygen. Så här lägger du till i en befintlig mask:

 1. Klicka på Lägg till i panelen Maskering.

  Lägg till i mask

 2. Välj ett av maskeringsverktygen som du vill lägga till i masken.

  Lägg till i mask

Ta bort från mask

När du har skapat en mask kan du ta bort områden från den automatiska markeringen med hjälp av maskeringsverktygen. Så här tar du bort från en befintlig mask:

 1. Klicka på Ta bort i panelen Maskering.

  Ta bort från en mask

 2. Välj ett av maskeringsverktygen som du vill ta bort från masken.

  Ta bort från en mask

Panelen Masker

När du har skapat en mask med något av maskeringsverktygen kan du finjustera markeringen ytterligare med panelen Masker.

Du kan dra och släppa panelen Masker för att docka eller avdocka den från panelen. Du kan också högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (macOS) på panelsidhuvudet Masker och välja Docka i panelen eller Avdocka från panelen.

Du kan också dra och släppa en verktygsmarkering för att flytta den inom en grupp, till en annan grupp eller för att skapa en mask. Du kan också trycka på Alternativ (macOS) eller Ctrl (Windows) medan du drar om du vill skapa en kopia av den markerade verktygsmarkeringen i stället för att flytta den.

Panelen Masker innehåller en lista med alla masker och de verktygsmarkeringar du har gjort. Du kan utföra följande åtgärder på menyn för masker eller verktygsmarkering.

Från och med Lightroom Classic 11.4 (juni 2022-versionen) läggs märken till i panelen Maskering för enkel identifiering av maskkomponenter.

Segmenterad maskeringspanel

Ton, färg, närvaro och detaljer kan expanderas eller komprimeras separat för en mer anpassad vy.

segmented-panels-masking

Sololäge

Högerklicka på det komprimerade segmentet på justeringspanelen för att gå till sololäget, så att du kan justera en underpanel åt gången.

Ögonindikator

Justeringspaneler har individuella ögonindikatorer som gör att du kan kontrollera vilken panel som har en aktiv inställning snabbt med bara en blick. Dessutom kan du hålla ned ögonikonen för att tillfälligt dölja inställningarna från underpanelen för bättre visuell indikation.

 1. I panelen Maskering gör du något av följande:

  • Klicka på ikonen med tre punkter framför masken eller verktygsmarkeringen.
  • Högerklicka på masken eller verktygsmarkeringen.
  Panelen Masker

 2. Välj något av följande på menyn:

  Ändra namn Välj det här alternativet om du vill ändra namn på maskeringen

  Invertera maskering Välj det här alternativet om du vill markera allt annat än den ursprungliga markeringen du gjorde.

  Duplicera och invertera maskering Välj det här alternativet om du vill duplicera masken och sedan invertera markeringen.

  Överlappa mask med Välj det här alternativet om du vill skapa en komponent i den befintliga masken som överlappar de andra komponenterna i samma mask. Du kan också komma åt det här alternativet från panelen Masker genom att trycka på Alt

  Överlappa

  Duplicera Välj det här alternativet om du vill skapa en kopia av masken

  Dölj Välj det här alternativet om du vill dölja den markerade masken

  Ta bort Välj det här alternativet om du vill ta bort den markerade masken

  Ta bort tomma masker

  Välj alternativet om du vill ta bort en specifik mask eller flera tomma masker som skapats antingen via förinställningar eller gruppåtgärder.

  Uppdatera AI-masker

  Välj det här alternativet om en AI-mask behöver uppdateras, om bilden saknas, har en ny punkt eller har roterats.

  Aktivera/avaktivera Dölj automatiskt

  På maskens meny med tre punkter kan du välja att automatiskt dölja panelen Maskering 

Maskeringsövertäckning

Du kan också ändra övertäckningsalternativen från panelen Masker.

Täcka över

 1. Välj Visa övertäckning om du vill visa masken på bilden.

 2. Välj övertäckningens färg i färgväljaren.

 3. Klicka på menyn med tre punkter för att välja övertäckningsläge

  • Färgövertäckning
  • Färgövertäckning på svartvitt  
  • Bild på svartvitt
  • Bild på svart
  • Bild på vitt
  • Vitt på svart

Överlappa med en mask

Gör följande för att överlappa en befintlig mask med en ny mask:

 1. Klicka på ikonen med tre punkter bredvid den mask du vill överlappa med. Du kan också trycka på Alt (Windows)/Alternativ (macOS).

 2. Välj Överlappa med mask med i menyn och markera sedan en valfri mask.
 3. Du kan se de överlappande maskerna och göra ändringar enligt dina önskemål.

Använd AI-masker i gruppredigering

Gäller från Lightroom Classic 11.4 (juni 2022-versionen)

Med stöd av artificiell intelligens kan maskeringar i Markera motivMarkera himmel, Markera bakgrund, Markera objekt och Markera personer användas på flera foton med bara ett klick. Det fungerar med Kopiera och klistra in, Synkronisera, Synkronisera automatiskt och Kopiera från tidigare inställningar.

Gör så här för att använda förinställningar gruppvis:

 1. Öppna ett foto i modulen Framkalla.

 2. Från panelen Förinställningar till vänster öppnar och använder du en AI-mask från Användarförinställningar. Du kan också använda någon av de Adaptiva förinställningarna för motiv och himmel.

 3. Klicka på Kopiera längst ned på förinställningspanelen och se till att välja inställningar för kopiering av maskering.

  Satsvis redigering av förinställningar för maskering
  Klicka på Kopiera när du har valt förinställning.

  Inställningar för kopiering av maskering
  Välj Maskering och bekräfta kopiering.

 4. När du har bekräftat kopieringen markerar du de foton som du vill klistra in masken på under Bibliotek > Stödrastervyn

 5. När du har markerat fotona klickar du på Klistra in. Du kan också trycka på Skift + Ctrl/Cmd + V. Masken beräknas automatiskt och läggs till i AI-maskerna för de markerade fotona. 

Obs!
 • Om masken inte kan användas på dina markerade foton klickar du på Uppdatera alla i panelen Masker eller varningsindikatorn under histogrammet. Du kan även uppdatera masker som saknas i de markerade fotona genom att trycka på Kommando+Alternativ+U (macOS) eller Ctrl+Alt+U (Win).

Reglage för justeringar

Använd följande reglage för att göra önskade justeringar av markeringen:

Temperatur

Justerar färgtemperaturen för ett område i fotot så att det blir varmare eller kallare. En övertoningsfiltertemperatur kan förbättra bilder som hämtats i blandade ljusmiljöer.

Färgton

Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning

Exponering

Anger fotots allmänna intensitet. Om du använder en lokal korrigering av exponeringen kan du uppnå resultat som liknar traditionell skuggning och bränning.

Kontrast

Bildens kontrast ändras, framför allt mellantonerna

Högdagrar

Återställer detaljer i överexponerade högdagerområden

Skuggor

Återställer detaljer i underexponerade skuggområden

Vitt

Justerar vita punkter i ett foto

Svärta

Justerar svarta punkter i ett foto

Textur

Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du reglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du reglaget åt höger. När du justerar reglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

Klarhet

Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast

Ta bort dis

Minskar eller ökar befintligt dis i ett foto

Nyans

Justerar nyansen i ett foto. Välj Använd Finjustering för exakta justeringar.

Mättnad

Justerar färgens mättnad

Skärpa

Förstärker kantdefinitionen så att detaljer i fotot framträder. Ett negativt värde gör detaljerna otydliga.

Brus

Minskar luminansbruset, vilket märks när skuggiga områden öppnas.

Moiré

Tar bort moiréartefakter och färgojämnheter

Överstrålning

Tar bort kantfärger längs kanterna

Färg

Använder en färgton på det område som påverkas av den lokala korrigeringen. Välj nyans genom att klicka i färgrutan Färg. Färgeffekten bibehålls om du omvandlar fotot till svartvitt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto