Användarhandbok Avbryt

Importera foton automatiskt

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Med hjälp av funktionen Automatisk import kan du automatiskt importera foton till en Lightroom Classic-katalog eller en samling genom att övervaka en bevakad mapp för foton och sedan importera fotona till en katalog. När du har angett inställningar för automatisk import kan du dra foton till den bevakade mappen så att de importeras automatiskt och du kan åsidosätta importfönstret.

Automatisk import är praktiskt om din kamera inte stöds för direktfångstimport i Lightroom Classic : du kan använda tredjepartsprogram till att hämta foton från kameran till en bevakad mapp.

Obs!

Om Lightroom Classic startas automatiskt när du ansluter en kamera eller en kortläsare till datorn och du vill avaktivera den här funktionen ändrar du importinställningarna. Mer information finns i Ange importinställningar.

Aktivera automatisk fotoimport

Välj Arkiv > Automatisk import > Aktivera automatisk import.

Ange inställningar för automatisk import

 1. Välj Arkiv > Automatisk import > Automatiska imporinställningar.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Inställningar för automatisk import:

  Bevakad mapp

  Välj eller skapa den bevakade mapp som används i Lightroom Classic för att upptäcka foton som ska importeras automatiskt. Den mapp du anger måste vara tom. Undermappar för en bevakad mapp bevakas inte vid automatisk import.

  Mål

  Väljer eller skapar en mapp dit automatiskt importerade foton ska flyttas.

  Namnge filer

  Namnger det automatiskt importerade fotot. Se Namngivningsalternativ.

  Information

  Framkallningsinställningar, metadata och nyckelord används på de automatiskt importerade fotona.

 3. Om du vill återge förhandsvisningar för de importerade fotona i stället för att endast använda de inbäddade förhandsvisningarna i fotofilerna väljer du Standard på menyn Ursprungliga förhandsvisningar. Se Ange ursprungliga förhandsvisningar.

Ställa in bevakade mappar

 1. Klicka på knappen Välj intill Bevakad mapp i dialogrutan Inställningar för automatisk import.

 2. Navigera till platsen du vill använda och gör sedan något av följande:

  • Skapa en bevakad mapp genom att klicka på Skapa ny mapp. Skriv över Ny mapp för att ge mappen en nytt namn och klicka sedan på Skapa.
  • Markera en befintlig bevakad mapp.
  Obs!

  Du kan inte välja en befintlig mapp som innehåller foton som en bevakad mapp.

 3. Klicka på OK (Windows) eller Välj (Mac OS).

Markering Mapp

När foton som har lagts till i en bevakad mapp upptäcks flyttas de till en målmapp och kan importeras till katalogen eller en samling.

Gör så här om du vill importera foton till en katalog:

 1. Klicka på knappen Välj intill Flytta till i området Mål i dialogrutan Inställningar för automatisk import.

 2. Navigera till platsen du vill använda i dialogrutan Bläddra efter mappar (Windows) eller Öppna (Mac OS) och gör sedan något av följande:

  • Skapa en målmapp genom att klicka på Skapa ny mapp. Skriv över Ny mapp för att ge mappen en nytt namn och klicka sedan på Skapa.
  • Markera en befintlig målmapp.
 3. Klicka på OK (Windows) eller Välj (Mac OS).

 4. (Valfritt) Skriv ett namn på målmappen i textrutan Namn på undermapp.

Gör så här om du vill importera foton till en samling gör du följande:

 1. I området Mål i dialogrutan markerar du kryssrutan Lägg till i samling. Nu visas alla dina samlingar i en listruta i Lightroom Classic.

 2. Välj en samling som mål för den automatiska importen. 

 3. Du kan även klicka på Skapa samling för att skapa en samling och välja den som mål för importen.

 4. Klicka på OK.

Använda framkallningsinställningar och metadata på importerade foton

Gör något av följande i området Information i dialogrutan Inställningar för automatisk import:

 • Välj en förinställning på menyn Framkallningsinställningar för att använda inställningen på automatiskt importerade foton. Se Skapa och använd förinställningar för Framkallning.
 • Välj en förinställning på menyn Metadata för att använda metadata på automatiskt importerade foton. Se Skapa en metadataförinställning.
 • Skriv i textrutan Nyckelord de nyckelord som ska användas på automatiskt importerade foton. Använd kommatecken för att separera nyckelorden.
 • Välj Ursprungliga förhandsvisningar > Standard om du vill att förhandsvisningar ska återges i Lightroom Classic så att inte de inbäddade förhandsvisningarna i fotofilerna används.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?