Användarhandbok Avbryt

Anpassa identitetsplåtar och modulknappar

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Du kan anpassa Lightroom Classic-arbetsytan, bildspel och utskrifter med hjälp av identitetsplåtar med ditt namn och din logotyp.

Videosjälvstudiekurs: Skapa anpassade identitetsplåtar

 1. Gör något av följande för att öppna Identitetsplåtsredigerare:
  • Välj Redigera > Inställning för identitetsplåt (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställning för identitetsplåt (macOS).

  • Klicka på förhandsvisningen av identitetsplåten i panelen Överlägg i modulen Bibliotek eller i panelen Sida i modulen Skriv ut och välj Redigera på snabbmenyn.

 2. Markera något av följande i Identitetsplåtsredigerare:

  Använd en identitetsplåt med formaterad text

  Den text som du skriver i rutan används tillsammans med teckensnittsegenskaperna som du anger i menyerna under rutan.

  Tips: (Mac OS) Om du vill skapa en identitetsplåt med flera textrader trycker du på Alt+Enter i textrutan. I Lightroom Classic visas endast den första raden av identitetsplåten till vänster om Modulväljaren. Alla rader visas emellertid som en utdataövertäckning i modulerna Bildspel, Skriv ut eller Webb när identitetsplåten markeras.

  Använd en grafisk identitetsplåt

  Använder grafik som inte är mer än 41 pixlar hög (Mac OS) eller 46 pixlar hög (Windows) som du drar till rutan. Bilden kan vara en BMP-, JPG-, GIF-, PNG- eller TIFF-bild (Windows) respektive JPG-, GIF-, PNG-, TIFF-, PDF- eller PSD-bild (OS X). Upplösningen på grafiska identitetsplåtar kan vara alltför låg för att skrivas ut.

 3. Välj Spara som på menyn Aktivera identitetsplåt och ange ett namn för identitetsplåten.

 4. Om du vill att identitetsplåten ska visas till vänster i Modulväljaren väljer du Aktivera identitetsplåt och väljer en av de sparade identitetsplåtarna på menyn till höger.

 5. Använd snabbmenyerna till höger i dialogrutan för att anpassa teckensnittet, storleken och färgen på knapparna i Modulväljaren. Med den första uppsättningen färgväljarrutor anger du färgen för den aktuella modulen, och med den andra uppsättningen anger du färgen för de omarkerade modulerna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?