Uppdaterades i Lightroom CC 2015/Lightroom 6

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Obs!

Från och med Lightroom CC 2015/Lightroom 6 har stödet för Flash-gallerier tagits bort.

Det finns fördefinierade HTML5-webbgallerimallar som du kan använda i Malläsare i Lightroom Classic Du kan anpassa förinställda mallar och skapa anpassade mallar genom att ange vissa element - som färger, gallerilayout, text och en identitetsplåt - för ditt galleri. Anpassade mallar visas i Malläsare i modulen Webb. Se Webbgallerimallar och -inställningar.

 1. Klicka på en mall i Malläsare i modulen Webb.

  Förinställningsmallarna visas under mappen Lightroom Classic-mallar, men du kan lägga till nya mappar och anpassade mallar. Klicka på pilen intill en mapp för att expandera eller komprimera den.

  Obs!

  Om du vill hämta webbgallerimallar från tredje part ska du besöka webbplatsen www.adobe.com/go/exchange.

Om källan för webbfotogalleriet är en samling eller mapp som inte innehåller undermappar kan du ändra ordningen på foton i galleriet manuellt.

 1. Ändra ordning på fotona i modulen Webb genom att dra dem till bildbandet.
 1. Klicka på färgrutan intill ett element i panelen Färgpalett.
 2. Välj en färg i snabbfönstret.

Ange utseende på HTML-gallerier i Lightroom Classic

 1. Välj ett HTML-galleri i Malläsare.
 2. Gör något av följande i panelen Utseende:
  • Om du vill lägga till skuggor till alla foton markerar du Lägg till skugga på foton.

  • Om du vill lägga till en horisontell linje under platsrubriken markerar du Avsnittskanter. Välj en färg för linjen i färgväljaren.

  • Om du vill ange stödrasterlayout för indexsidan med miniatyrbilder klickar du på stödrastret och anger antal rader och kolumner.

  • Om du vill visa indexnummer i det övre vänstra hörnet på varje miniatyrbild markerar du Visa cellnummer.

  • Om du vill lägga till kanter till miniatyrbilder markerar Fotokanter i avsnittet Stödrastersidor i panelen och väljer sedan en kantfärg i färgväljaren.

  • Om du vill ange storlek för sidor med stora foton drar du skjutreglaget Storlek eller anger ett pixelvärde.

  • Om du vill visa en kant runt foton på sidor med stora foton väljer du Fotokant i avsnittet Bildsidor i panelen. Om du vill definiera storleken på kanten drar du i skjutreglaget Bredd eller anger ett pixelvärde.

 • Markera Vattenstämpel i panelen Utdatainställningar och välj ett alternativ på menyn:
  • Välj en text- eller grafisk vattenstämpel som du skapat i redigeringsprogrammet för vattenstämplar.

  • Välj Enkel copyrightvattenstämpel om du vill använda IPTC-copyrightmetadata som vattenstämpel.

  • Välj Redigera vattenstämplar om du vill öppna redigeringsprogrammet för vattenstämplar.

  Vattenstämpeln visas både på miniatyrbilder och på stora bilder i galleriet. Vattenstämpeln visas emellertid inte alltid på små miniatyrbilder.

  Tips: Om du vill visa copyrightmetadata under stora foton i galleriet väljer du Bildtext > Redigera på panelen Bildinformation. Därefter infogar du IPTC-copyrightmetadataelementet.

Lägga till rubriker, beskrivning och kontaktinformation i webbfotogallerier

Webbplatsrubriker, fotosamlingsrubriker, beskrivningar, kontaktinformation och en webb- eller e-postlänk visas på varje webbsida i webbfotogalleriet.

 1. Gör något av följande på panelen Webbplatsinformation eller i arbetsytan:
  • Skriv över texten i motsvarande rutor med webbplats- och samlingsrubriker, en samlingsbeskrivning, kontaktinformation och en webb- eller e-postlänk. Dubbelklicka i arbetsytan på texten för att aktivera rutan som du vill skriva i. Det du skriver kommer att visas på alla webbsidor.

  • Ta bort texten i motsvarande rutor så att webbsidorna inte kommer att innehålla rubriker, beskrivning, kontaktinformation eller webb- eller e-postlänkar.

  Obs!

  Varje gång du skriver en webbplatsrubrik, samlingsrubrik, samlingsbeskrivning eller kontaktinformation sparas informationen i Lightroom Classic som en förinställning. När du skapar andra webbfotogallerier, klickar du på triangeln till höger om Webbplatsrubrik, Samlingsrubrik, Samlingsbeskrivning, Kontaktinformation och Webb- eller e-postlänk för att väja en förinställning på popup-menyn.

Lägga till identitetsplåten i webbfotogallerier

Du kan använda din identitetsplåt som webbplats- eller gallerirubrik.

 1. Välj Identitetsplåt i panelen Webbplatsinformation.

 2. (Valfritt) Om du vill använda en annan identitetsplåt klickar du på triangeln i det nedre vänstra hörnet av förhandsvisningsområdet för identitetsplåtar och välj ett alternativ på menyn.

  Obs!

  Om du väljer Redigera öppnas Identitetsplåtsredigerare.

Visa fotorubriker och bildtexter i webbfotogallerier

I webbfotogalleriet kan du lägga till rubriker och bildtexter under de stora versionerna av bilderna. Du kan antingen skriva rubriken eller bildtexten under respektive foto eller ange att metadata ska visas med varje foto. Om du till exempel har angett bildtextmetadata för fotona i modulen Bibliotek, kan du visa dessa data tillsammans med fotona i webbgalleriet.

 1. Gör något av följande på panelen Bildinformation:
  • Välj Egen text på popup-menyn intill Rubrik och Bildtext och skriv sedan rubriken respektive bildtexten i rutorna under alternativen, om du vill att samma rubrik och bildtext ska visas under fotona.

  • Klicka på menyerna till höger om Rubrik och Bildtext och välj sedan Redigera, om du vill visa olika rubriker och bildtexter på fotona. I Textmallsredigerare som öppnas anger du metadataelement för IPTC-rubriken eller -bildtexten. Klicka därefter på Klart.

  • Klicka på menyerna till höger om Rubrik eller Bildtext och välj på popup-menyn de metadata som du vill använda, om du vill visa information från ett fotos metadata.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy