Användarhandbok Avbryt

Arbeta med webbgallerilayouter

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Uppdaterades i Lightroom CC 2015/Lightroom 6

Obs!

Från och med Lightroom CC 2015/Lightroom 6 har stödet för Flash-gallerier tagits bort.

Det finns fördefinierade HTML5-webbgallerimallar som du kan använda i Malläsare i Lightroom Classic Du kan anpassa förinställda mallar och skapa anpassade mallar genom att ange vissa element - som färger, gallerilayout, text och en identitetsplåt - för ditt galleri. Anpassade mallar visas i Malläsare i modulen Webb. Se Webbgallerimallar och -inställningar.

 1. Klicka på en mall i Malläsare i modulen Webb.

  Förinställningsmallarna visas under mappen Lightroom Classic-mallar, men du kan lägga till nya mappar och anpassade mallar. Klicka på pilen intill en mapp för att expandera eller komprimera den.

  Obs!

  Om du vill hämta webbgallerimallar från tredje part ska du besöka webbplatsen www.adobe.com/go/exchange.

Om källan för webbfotogalleriet är en samling eller mapp som inte innehåller undermappar kan du ändra ordningen på foton i galleriet manuellt.

 1. Ändra ordning på fotona i modulen Webb genom att dra dem till bildbandet.
 1. Klicka på färgrutan intill ett element i panelen Färgpalett.
 2. Välj en färg i snabbfönstret.

Ange utseende på HTML-gallerier i Lightroom Classic

 1. Välj ett HTML-galleri i Malläsare.
 2. Gör något av följande i panelen Utseende:
  • Om du vill lägga till skuggor till alla foton markerar du Lägg till skugga på foton.

  • Om du vill lägga till en horisontell linje under platsrubriken markerar du Avsnittskanter. Välj en färg för linjen i färgväljaren.

  • Om du vill ange stödrasterlayout för indexsidan med miniatyrbilder klickar du på stödrastret och anger antal rader och kolumner.

  • Om du vill visa indexnummer i det övre vänstra hörnet på varje miniatyrbild markerar du Visa cellnummer.

  • Om du vill lägga till kanter till miniatyrbilder markerar Fotokanter i avsnittet Stödrastersidor i panelen och väljer sedan en kantfärg i färgväljaren.

  • Om du vill ange storlek för sidor med stora foton drar du skjutreglaget Storlek eller anger ett pixelvärde.

  • Om du vill visa en kant runt foton på sidor med stora foton väljer du Fotokant i avsnittet Bildsidor i panelen. Om du vill definiera storleken på kanten drar du i skjutreglaget Bredd eller anger ett pixelvärde.

 • Markera Vattenstämpel i panelen Utdatainställningar och välj ett alternativ på menyn:
  • Välj en text- eller grafisk vattenstämpel som du skapat i redigeringsprogrammet för vattenstämplar.

  • Välj Enkel copyrightvattenstämpel om du vill använda IPTC-copyrightmetadata som vattenstämpel.

  • Välj Redigera vattenstämplar om du vill öppna redigeringsprogrammet för vattenstämplar.

  Vattenstämpeln visas både på miniatyrbilder och på stora bilder i galleriet. Vattenstämpeln visas emellertid inte alltid på små miniatyrbilder.

  Tips: Om du vill visa copyrightmetadata under stora foton i galleriet väljer du Bildtext > Redigera på panelen Bildinformation. Därefter infogar du IPTC-copyrightmetadataelementet.

Lägga till rubriker, beskrivning och kontaktinformation i webbfotogallerier

Webbplatsrubriker, fotosamlingsrubriker, beskrivningar, kontaktinformation och en webb- eller e-postlänk visas på varje webbsida i webbfotogalleriet.

 1. Gör något av följande på panelen Webbplatsinformation eller i arbetsytan:
  • Skriv över texten i motsvarande rutor med webbplats- och samlingsrubriker, en samlingsbeskrivning, kontaktinformation och en webb- eller e-postlänk. Dubbelklicka i arbetsytan på texten för att aktivera rutan som du vill skriva i. Det du skriver kommer att visas på alla webbsidor.

  • Ta bort texten i motsvarande rutor så att webbsidorna inte kommer att innehålla rubriker, beskrivning, kontaktinformation eller webb- eller e-postlänkar.

  Obs!

  Varje gång du skriver en webbplatsrubrik, samlingsrubrik, samlingsbeskrivning eller kontaktinformation sparas informationen i Lightroom Classic som en förinställning. När du skapar andra webbfotogallerier, klickar du på triangeln till höger om Webbplatsrubrik, Samlingsrubrik, Samlingsbeskrivning, Kontaktinformation och Webb- eller e-postlänk för att väja en förinställning på popup-menyn.

Lägga till identitetsplåten i webbfotogallerier

Du kan använda din identitetsplåt som webbplats- eller gallerirubrik.

 1. Välj Identitetsplåt i panelen Webbplatsinformation.

 2. (Valfritt) Om du vill använda en annan identitetsplåt klickar du på triangeln i det nedre vänstra hörnet av förhandsvisningsområdet för identitetsplåtar och välj ett alternativ på menyn.
  Obs!

  Om du väljer Redigera öppnas Identitetsplåtsredigerare.

Visa fotorubriker och bildtexter i webbfotogallerier

I webbfotogalleriet kan du lägga till rubriker och bildtexter under de stora versionerna av bilderna. Du kan antingen skriva rubriken eller bildtexten under respektive foto eller ange att metadata ska visas med varje foto. Om du till exempel har angett bildtextmetadata för fotona i modulen Bibliotek, kan du visa dessa data tillsammans med fotona i webbgalleriet.

 1. Gör något av följande på panelen Bildinformation:
  • Välj Egen text på popup-menyn intill Rubrik och Bildtext och skriv sedan rubriken respektive bildtexten i rutorna under alternativen, om du vill att samma rubrik och bildtext ska visas under fotona.

  • Klicka på menyerna till höger om Rubrik och Bildtext och välj sedan Redigera, om du vill visa olika rubriker och bildtexter på fotona. I Textmallsredigerare som öppnas anger du metadataelement för IPTC-rubriken eller -bildtexten. Klicka därefter på Klart.

  • Klicka på menyerna till höger om Rubrik eller Bildtext och välj på popup-menyn de metadata som du vill använda, om du vill visa information från ett fotos metadata.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online