Användarhandbok Avbryt

Färghantering

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Färgproblemet

Ingen enhet i arbetsflödet för digital fotobehandling kan återge hela det färgomfång som det mänskliga ögat kan uppfatta. Varje enhet fungerar inom en viss färgrymd, vilket helt enkelt beskriver ett område eller färgomfång som enheten kan registrera, lagra, redigera eller skriva ut. Vissa färgrymder är större än andra. Färgrymden CIE Lab är till exempel stor, färgrymden sRGB som används i många webbläsare är relativt liten.

Dessutom beskriver varje enhet färg antingen additivt, som i färgmodellen RGB, eller subtraktivt, som i färgmodellen CMYK. RGB används för kameror och bildskärmar, CMYK används för skrivare.

Olika färgomfång i Lightroom Classic CC
Färgomfång för olika enheter och bilder

A. Lab-färgrymd B. Färgrymder för en bild C. Färgrymder för enheter 

På grund av de olika färgrymderna ser färger ofta olika ut beroende på var de visas. I färghanteringssystem används profiler till att stämma av färgskillnader mellan olika enheter så att du med kan vara säker på vilken färg som visas när du delar och skriver ut bilder.

Matcha färger med hjälp av profiler i Lightroom Classic CC
Matcha färger med hjälp av profiler

A. Profiler används till att beskriva färgrymder för kameran och bilden. B. I färghanteringssystemet används profiler till att identifiera bildens faktiska färger. C. Profilen för bildskärmen innehåller information om hur bildens färger ska översättas till färgrymden för bildskärmen. D. Med hjälp av skrivarprofilen översätts färgerna för bilden i färghanteringssystemet till färgrymden för skrivaren så att de utskrivna färgerna blir rätt. 

I Lightroom Classic används enhetsoberoende färgrymder, vilket gör att färghanteringen blir enklare. Det innebär att det enda du behöver göra innan du arbetar i Lightroom Classic är att kalibrera bildskärmen. När du har gjort det och vill skriva ut dina foton väljer du färginställningar eller -profiler i Lightroom Classic.

Hantering av färg i Lightroom Classic

I Lightroom Classic används framförallt färgrymden Adobe RGB till att visa färger. Färgomfånget Adobe RGB innehåller de flesta färger som digitalkameror kan fånga samt några utskrivbara färger (i synnerhet cyan och blått) som inte kan definieras vid användning av den mindre, webbanpassade färgrymden sRGB.

I Lightroom Classic används Adobe RGB:

 • för förhandsvisningar i modulerna Bibliotek, Karta, Bok, Bildspel, Skriv ut och Webb
 • vid utskrifter i utkastsläge
 • i exporterade PDF-bildspel och överförda webbalbum
 • när du skickar en bok till Blurb.com (om du exporterar böcker som PDF eller JPEG från modulen Bok kan du välja sRGB eller en annan färgprofil)
 • för foton som du har överfört till Facebook eller andra webbplatser för fotodelning med hjälp av panelen Publiceringstjänst

I modulen Framkalla visas som standard förhandsvisningar med hjälp av färgrymden ProPhoto RGB. ProPhoto RGB innehåller alla de färger som digitalkameror kan fånga, vilket gör den till ett bra val vid redigering av bilder. I modulen Framkalla kan du även använda panelen Korrektur till att förhandsvisa hur färgerna ser ut under olika färghanterade utskriftsförhållanden.

Använda korrektur på skärmen till att förhandsvisa det slutliga resultatet av en bild i Lightroom Classic
Använda korrektur på skärmen till att förhandsvisa det slutliga resultatet av en bild i Lightroom Classic

A. Du redigerar bilden i modulen Framkalla. B. Färgvärdena för bilden översätts till färgrymden för de valda utskriftsförhållandena C. Korrekturinställningsprofilens tolkning av färgvärdena i bilden visas i Lightroom Classic 

När du exporterar eller skriver ut foton från Lightroom Classic kan du välja en profil eller en färgrymd som används till att bestämma hur de färger som visas i Lightroom Classic ska visas på den enhet som du skickar fotot till. Du kan till exempel exportera som sRGB om du tänker dela foton online. Om du skriver ut (utom i utkastsläge) kan du välja en anpassad färgprofil för enheten.

Se Filinställningar vid export och Ange färghantering för utskriften.

Kalibrera bildskärmen

Du kan se till att färger visas på ett tillförlitligt och enhetligt sätt i Lightroom Classic genom att kalibrera bildskärmen. När du kalibrerar bildskärmen justerar du den så att den överensstämmer med en känd specifikation. När du har kalibrerat bildskärmen kan du spara inställningarna som en färgprofil för bildskärmen.

 1. Om du kalibrerar en CRT-skärm, ska du kontrollera att den har varit påsatt i åtminstone en halvtimme. Det ger bildskärmen tillräckligt med tid för att bli varm och återge korrekta färger.
 2. Ställ in bakgrundsljuset i rummet så att det överensstämmer med ljusstyrkan och färgen för de ljusförhållanden under vilka du normalt arbetar.

 3. Kontrollera att bildskärmen visar tusentals eller fler färger. Se helst till att bildskärmen visar flera miljoner färger, eller 24 bitar eller mer.
 4. Ta bort färgstarka bakgrundsmönster på bildskärmen och se till att skrivbordet visar neutrala gråtoner. Oroliga mönster eller starka färger som omger ett dokument påverkar färguppfattningen.
 5. För bästa resultat bör du kalibrera och ange profil för bildskärmen med hjälp av tredjepartsprogramvara och mätinstrument. Om du använder en mätenhet, t ex en kulörmätare, tillsammans med programmet brukar det vara lättare att skapa mer korrekta profiler eftersom ett instrument är bättre på att mäta de färger som visas på en bildskärm än det mänskliga ögat.

  I annat fall använder du de verktyg för bildskärmskalibrering som ingår i Windows eller OS X. Om du vill kalibrera bildskärmen med hjälp av verktyget för operativsystemet läser du i något av följande:

  Obs!

  En bildskärms prestanda förändras (försämras) med tiden. Därför bör du kalibrera om och ange en profil för bildskärmen ungefär en gång per månad. Om det är svårt, eller omöjligt, att kalibrera bildskärmen enligt en viss standard, kan den vara för gammal och ha för svag färgåtergivning.

De flesta profilprogrammen tilldelar automatiskt den nya profilen rollen som standardbildskärmsprofil. Om du vill ha mer information om hur du tilldelar profilen för bildskärmen läser du i hjälpen för operativsystemet.

Installera en färgprofil

Färgprofiler brukar installeras när en enhet läggs till i datorn. Noggrannheten på dessa profiler (som ofta kallas för allmänna profiler eller packade profiler) varierar från tillverkare till tillverkare. Du kan även erhålla profiler från tjänsteleverantören, från webben eller skapa egna profiler med hjälp av professionell profilutrustning.

1. Installera en färgprofil genom att kopiera den till någon av följande platser:

 • Windows 7 och 8: \Windows\system32\spool\drivers\color
 • OS X: /Library/ColorSync/Profiles eller /Users/[användarnamn]/Library/ColorSync/Profiles

  Tips: Mappen Bibliotek i Mac OS X 10.7 (Lion) är som standard dold. Om du inte ser den i Finder trycker du på Alt och klickar på menyn Gå. Välj sedan Bibliotek. Se Få åtkomst till användarbiblioteksfiler | Mac OS 10.7 och senare.

2. Starta om Lightroom Classic.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online