Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

 1. Välj Redigera > Redigera vattenstämplar (Windows) respektive Lightroom Classic > Redigera vattenstämplar (macOS) i valfri modul.

 2. Välj ett vattenstämpelformat i dialogrutan Vattenstämpelredigeringsprogram: Text eller Grafik.

 3. Gör något av följande:
  • (Textvattenstämpel) Ange texten under förhandsvisningsområdet och ange textalternativ: teckensnitt, stil, justering, färg och skugga. Det går inte att använda OpenType-teckensnitt.

  • (Grafikvattenstämpel) Klicka på Välj i rutan Bildalternativ och bläddra sedan efter den PNG- eller JPEG-bild du vill använda.

 4. Ange vattenstämpeleffekter:

  Opacitet

  Justera genomskinlighetsnivån för vattenstämpeln.

  Storlek

  Skalförändra vattenstämpeln så att den blir större eller mindre utan att ändra proportionerna för den. Om du väljer Anpassa anpassas vattenstämpeln till bredden på fotot. Om du väljer Fyll anpassas vattenstämpeln till höjden och bredden på fotot.

  Indrag

  Flytta vattenstämpeln lod- eller vågrätt i fotot.

  Placering

  Förankra vattenstämpeln vid någon av de nio ankarpunkterna i foton och rotera den sedan åt vänster eller höger.

  Obs!

  Om du inte kan se vattenstämpeln på de slutliga bilderna kan du testa med större storlek eller annan placering av fotot.

 • Välj Redigera > Redigera vattenstämplar (Windows) respektive Lightroom Classic > Redigera vattenstämplar (macOS) i valfri modul.
 • Om flera foton har markerats på bildbandet klickar du på vänster eller höger  navigeringspil för att förhandsvisa vattenstämpeln på varje foto.
 • Om du vill spara de aktuella inställningar som en förinställning och avsluta Vattenstämpelredigeringsprogram klickar du på Spara. Om du vill spara vattenstämpeln och fortsätta arbeta i Vattenstämpelredigeringsprogram klickar du på menyn Förinställning (i fönstrets övre vänstra hörn) och väljer Spara aktuella inställningar som ny förinställning. Ange ett namn i dialogrutan Ny förinställning och klicka på Skapa.
 • Om du vill markera en vattenstämpel väljer du den på menyn Förinställning i fönstrets övre vänstra hörn.
 • Om du vill redigera en vattenstämpel väljer du den på menyn Förinställning och ändrar inställningarna. Klicka på menyn Förinställning igen och välj Uppdatera förinställningen [namn].
 • Om du vill ändra namn på en copyrightvattenstämpel väljer du den på menyn Förinställning och klickar sedan på menyn igen och väljer Ändra namn på [namn].
 • Om du vill ta bort en copyrightvattenstämpel väljer du den på menyn Förinställning och klickar sedan på menyn igen och väljer Ta bort förinställningen [namn].

Instruktioner om hur du använder vattenstämplar på foton finns i:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy