Användarhandbok Avbryt

Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Du kan förhandsvisa webbgalleriet i modulen Webb eller i webbläsaren innan du sparar eller överför det.

 1. Gör något av följande i modulen Webb:
  • Klicka på Förhandsvisa i läsare i det nedre vänstra hörnet i fönstret om du vill förhandsvisa webbfotogalleriet i en webbläsare.
  • Välj Webb > Läs in på huvudmenyn i Lightroom Classic om du vill uppdatera förhandsvisningen av webbgalleriet på arbetsytan i modulen Webb.
  Obs!

  Förhandsvisningen i Lightroom Classic av webbgalleriet uppdateras när du gör ändringar i galleriet, så du behöver vanligtvis inte använda kommandot Läs in på nytt.

 1. Klicka på knappen Exportera i modulen Webb.
 2. Skriv i dialogrutan Spara webbgalleri ett namn för galleriet i textrutan Filnamn och ange sedan en plats där filerna för webbfotogalleriet ska sparas.
 3. Klicka på Spara.

Du kan ange FTP-serverinformation i panelen Överföringsinställningar och använda FTP-funktionerna i Lightroom Classic till att överföra galleriet till en webbserver. När du har klickat på Överför skapas automatiskt de nödvändiga filerna, som sedan överförs till den webbserver som du anger.

Du kan först exportera filerna om du vill använda ett speciellt FTP-program för överföringen eller om du vill skapa ett galleri för att titta på det offline. När du klickar på Exportera skapas en mapp med HTML-filerna, bildfilerna och andra webbrelaterade filer. När du sparar ett Flash-galleri inkluderas även de obligatoriska SWF-filerna. Mappen sparas på den plats som du anger.

Obs!

Webbgallerifoton och bildminiatyrer sparas som JPEG-bilder med inbäddade sRGB-profiler.

 1. Välj i panelen Överföringsinställningar en webbserverförinställning på snabbmenyn FTP-server.
 2. Välj Placera i undermapp och skriv namnet på mappen (webbutdatamapp) som ska innehålla ditt webbfotogalleri.

  I panelen Överföringsinställningar visas serverutdatasökvägen (serversökvägen med undermappar som innehåller webbgallerifiler).

 3. Klicka på knappen Överföring.
 4. Skriv lösenordet i dialogrutan Ange lösenord för åtkomsten till webbservern och klicka sedan på Överför.

Skapa och hantera FTP-förinställningar

Du kan ställa in en eller flera FTP-förinställningar för att överföra webbfotogallerier till speciella webbservrar.

Skapa en FTP-förinställning

 1. Välj Redigera på menyn FTP-server i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Ange URL-adressen för webbservern i rutan Server och ange ett användarnamn och lösenord för åtkomsten till webbservern.

  Du kan spara lösenordet i förinställningen.

 3. Gör något av följande för att ange sökvägen till rätt katalog på webbservern:
  • Skriv sökvägen i rutan Serversökväg.

  • Klicka på Bläddra och navigera till katalogen.

 4. (Valfritt) Ange en webbserverport.
  Obs!

  Port 21 är standardwebbserverport för protokollet FTP och är vanligtvis den port som du ska använda.

 5. (Valfritt) Välj Passivt från snabbmenyn Passivt läge för dataöverföringar. Med passivt läge underlättas överföringar genom brandväggar.
 6. Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning högst upp i dialogrutan.
 7. I dialogrutan Ny förinställning skriver du ett namn för den nya förinställningen och klickar sedan på Skapa.
 8. Klicka på OK i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring.

  FTP-förinställningen läggs till på menyn FTP-server.

 9. (Valfritt) Om du vill skapa en till FTP-förinställning väljer du FTP-server > Redigera i panelen Överför inställningar. Därefter anger du konfigurationen för förinställningen och upprepar steg 6 till 8.

Ange en serversökväg

Serversökvägen anger den plats på webbservern där den överförda webbgallerimappen placeras.

När du skriver serversökvägen ska du använda snedstreck för att ange katalogen och underkatalogerna. Till exempel: /rotkatalognamn/www/I det här exemplet är "rotkatalognamn" namnet på rotnivån, den katalog du måste ange för att få åtkomst till utrymme på webbservern och "www" är namnet på den undermapp som webbfilerna kommer att överföras till. Kontrollera med din webbleverantör att du har rätt sökväg till din offentliga mapp på webbservern.

/rotkatalognamn/www/

Redigera en FTP-förinställning

 1. Välj FTP-server > Redigera i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Välj den förinställning du vill redigera på menyn Förinställning överst i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring.
 3. Ändra konfigurationen för förinställningen och välj sedan Uppdatera förinställningen <förinställningsnamn> på menyn Förinställning.

 4. Klicka på OK.

Ta bort en FTP-förinställning

 1. Välj Redigera på menyn FTP-server i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.
 3. Välj Ta bort förinställning <förinställningsnamn> på menyn Förinställning.

 4. Slutför åtgärden genom att klicka på Ta bort och stäng sedan dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring genom att klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?