Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Videosjälvstudiekurs: Fungera som värd för ett Adobe Photoshop Lightroom-webbgalleri

Videosjälvstudiekurs: Fungera som värd för ett Adobe Photoshop Lightroom-webbgalleri
Howard Pinksy

Du kan förhandsvisa webbgalleriet i webbmodulen eller i webbläsaren innan du sparar eller överför det.

 1. Gör något av följande i webbmodulen:
  • Klicka på Förhandsvisa i läsare i det nedre vänstra hörnet i fönstret om du vill förhandsvisa webbfotogalleriet i en webbläsare.
  • Välj Webb > Läs in på huvudmenyn i Lightroom Classic om du vill uppdatera förhandsvisningen av webbgalleriet på arbetsytan i modulen Webb.

  Obs!

  Förhandsvisningen i Lightroom Classic av webbgalleriet uppdateras när du gör ändringar i galleriet, så du behöver vanligtvis inte använda kommandot Läs in.

 1. Klicka på knappen Exportera i modulen Webb.
 2. Skriv i dialogrutan Spara webbgalleri ett namn för galleriet i textrutan Filnamn och ange sedan en plats där filerna för webbfotogalleriet ska sparas.
 3. Klicka på Spara.

Du kan ange FTP-serverinformation i panelen Överföringsinställningar och använda FTP-funktionerna i Lightroom Classic till att överföra galleriet till en webbserver. När du har klickat på Överför skapas automatiskt de nödvändiga filerna, som sedan överförs till den webbserver som du anger.

Du kan först exportera filerna om du vill använda ett speciellt FTP-program för överföringen eller om du vill skapa ett galleri för att titta på det offline. När du klickar på Exportera skapas en mapp med HTML-filerna, bildfilerna och andra webbrelaterade filer. När du sparar ett Flash-galleri inkluderas även de obligatoriska SWF-filerna. Mappen sparas på den plats som du anger.

Obs!

Webbgallerifoton och bildminiatyrer sparas som JPEG-bilder med inbäddade sRGB-profiler.

 1. Välj på panelen Överföringsinställningar en webbserverförinställning på popup-menyn FTP-server.
 2. Välj Placera i undermapp och skriv namnet på mappen (webbutdatamapp) som ska innehålla ditt webbfotogalleri.

  På panelen Överföringsinställningar visas serverutdatasökvägen (serversökvägen med undermappar som innehåller webbgallerifiler).

 3. Klicka på knappen Överföring.
 4. Skriv lösenordet i dialogrutan Ange lösenord för åtkomsten till webbservern och klicka sedan på Överför.

Skapa och hantera FTP-förinställningar

Du kan ställa in en eller flera FTP-förinställningar för att överföra webbfotogallerier till speciella webbservrar.

Skapa en FTP-förinställning

 1. Välj Redigera på menyn FTP-server i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Ange URL-adressen för webbservern i rutan Server och ange ett användarnamn och lösenord för åtkomsten till webbservern.

  Du kan spara lösenordet i förinställningen.

 3. Gör något av följande för att ange sökvägen till rätt katalog på webbservern:
  • Skriv sökvägen i rutan Serversökväg.

  • Klicka på Bläddra och navigera till katalogen.

 4. (Valfritt) Ange en webbserverport.

  Obs!

  Porten 21 är standardwebbserverport för FTP-protokollet och är vanligtvis den port som du ska använda.

 5. (Valfritt) Välj Passivt från popup-menyn Passivt läge för dataöverföringar. Med passivt läge underlättas överföringar genom brandväggar.
 6. Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning högst upp i dialogrutan.
 7. I dialogrutan Ny förinställning skriver du ett namn för den nya förinställningen och klickar sedan på Skapa.
 8. Klicka på OK i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring.

  FTP-förinställningen läggs till på menyn FTP-server.

 9. (Valfritt) Om du vill skapa en till FTP-förinställning väljer du FTP-server > Redigera i panelen Överför inställningar. Därefter anger du konfigurationen för förinställningen och upprepar steg 6 till 8.

Ange en serversökväg

Serversökvägen anger den plats på webbservern där den överförda webbgallerimappen placeras.

När du skriver serversökvägen ska du använda snedstreck för att ange katalogen och underkatalogerna. Exempel: /rotkatalognamn/www/I det här exemplet är "rotkatalognamn" namnet på rotnivån, den katalog du måste ange för att få åtkomst till utrymme på webbservern och "www" är namnet på den undermapp som webbfilerna kommer att överföras till. Kontrollera med din webbleverantör att du har rätt sökväg till din offentliga mapp på webbservern.

/root_directory_name/www/

Redigera en FTP-förinställning

 1. Välj FTP-server > Redigera i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Välj den förinställning du vill redigera på menyn Förinställning överst i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring.
 3. Ändra konfigurationen för förinställningen och välj sedan Uppdatera förinställningen <förinställningsnamn> på menyn Förinställning.

 4. Klicka på OK.

Ta bort en FTP-förinställning

 1. Välj Redigera på menyn FTP-server i panelen Överför inställningar på den högra sidan av modulen Webb.
 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.
 3. Välj Ta bort förinställning <förinställningsnamn> på menyn Förinställning.

 4. Slutför åtgärden genom att klicka på Ta bort och stäng sedan dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring genom att klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy