Användarhandbok Avbryt

Skapa bildspel

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Det mesta av arbetet med att skapa bildspel i Lightroom Classic gör du i modulen Bildspel där du kan välja layoutmallar, välja övergångar och ange uppspelningsalternativ.

I modulen Bildspel finns en lista med mallar och förhandsvisning av deras layouter i den vänstra panelen. Bildruteredigeringsvyn i mitten av arbetsytan visar fotona i den valda bildrutemallen. Verktygsfältet under bildruteredigeringsvyn innehåller kontroller för att spela upp en förhandsvisning av bildspelet, förfina markeringen och lägga till text till bildrutorna. Den högra panelen innehåller kontroller för att ändra mallen, lägga till text till bildrutorna och välja uppspelningsinställningar. Se Paneler och verktyg i modulen Bildspel.

Lightroom Classic CC: Modulen Bildspel
Modulen Bildspel

A. Vy för bildruteredigering B. Förhandsvisning av mall C. Bildspelsmallar och -samlingar D. Uppspelningskontroller E. Verktyg för att rotera och lägga till text F. Paneler för inställnings- och uppspelningsalternativ 

Obs!

Du kan även spela upp ett Impromptu-bildspel i en modul genom att välja Fönster > Impromptu-bildspel. Ett impromptu-bildspel använder den aktuella mallen och inställningarna i modulen Bildspel. Att spela upp ett impromptu-bildspel i modulen Bibliotek är ett bekvämt sätt att snabbt visa bilder i en mapp i helskärmsläge och gradera, rotera eller ta bort foton med kortkommandon.

Så här skapar du ett bildspel i Lightroom Classic:

1. Välj de foton du vill ha med i ditt bildspel.

Markera i modulen Bibliotek foton i stödrastervyn eller på bildbandet. Använd panelen Mappar eller panelen Samlingar för att välja en hel mapp eller en samling foton att använda i bildspelet. Se Markera foton i Stödrastervisning och på bildbandet.

2. Ordna fotona i rätt ordning.

Byt till modulen Bildspel. Om dina källbilder är i en samling eller i en mapp som inte innehåller några undermappar så drar du fotona till bildbandet för att ordna dem i den ordning du vill. Se Ändra ordning på bildrutor.

Du kan spela upp bildrutorna i slumpmässig ordning i Lightroom Classic . Om du vill göra det väljer du Slumpmässig ordning i panelen Uppspelning till höger i modulen Bildspel. Se Spela upp bildrutor i slumpmässig ordning.

3. Välj en mall för bildspelet.

En mall som ger en grundläggande layout för dina bildrutor.

För pekaren över ett namn i mallbläddraren till vänster om modulen Bildspel. En förhandsvisning av mallen visas i förhandsvisningspanelen över mallbläddraren. Klicka på ett mallnamn för att välja det till ditt bildspel. Se Välja en bildspelsmall

4. (Valfritt) Anpassa mallen.

Anpassa ditt bildspel genom att ändra alternativen i panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Rubriker. Du kan till exempel lägga till en skugga, ange om identitetsplåten eller en bildtext ska visas samt ange en färg eller bild för bakgrunden. Se Lägga till övertäckningar i bildrutor och Ställa in bildrutebakgrunden.

Lightroom Classic CC: Ett anpassat bildspel
Anpassa ditt bildspel med panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Rubriker.

5. Ställ in uppspelningsalternativ.

Ange hur länge bildrutor ska visas och alternativ för övergångar i panelerna Musik och Uppspelning. Du kan även ange vilka bildrutor som bildspelet ska börja och sluta med, och välja en spellista med musik till bildspelet. Se Ange tidslängd för bildrutor och övergångar och Spela musik under ett bildspel.

Lightroom Classic CC: Panelen Uppspelning i modulen Bildspel
Lägg till musik och mellanliggande bildrutor med uppspelningspanelen.

6. Förhandsvisa eller spela upp bildspelet.

Om du vill spela upp bildspelet i vyn Bildspelsredigerare klickar du på Förhandsvisa längst ned till höger i modulen Bildspel. Om du vill spela upp bildspelet i helskärmsläge klickar du på Spela upp. Använd knapparna i verktygsfältet för att pausa, stoppa eller gå vidare i bland bildrutor. Se Förhandsvisa ett bildspel och Spela upp ett bildspel.

7. (Valfritt) Exportera bildspelet.

Om du vill dela ditt bildspel kan du spara det som en MP4-video som kan spelas upp med övergångar och musik. Eller spara det som ett statiskt PDF-dokument som andra kan öppna. Klicka på Exportera video eller Exportera PDF längst ned till vänster i modulen Bildspel. Om du vill ha mer information om alternativ för videofilmer och PDF-filer läser du i Exportera ett bildspel.

8. (Valfritt) Spara layouten som en anpassad mall eller som en bildspelssamling.

Spara din bildspelslayout som en anpassad mall så att du enkelt kan återanvända den. Eller spara bildspelsinställningarna som en bildspelssamling. Med en bildspelssamling kan du enkelt gå tillbaka till en viss uppsättning bildrutealternativ för en samling foton. Se Skapa anpassade bildspelsmallar och Spara bildspelsinställningar som en bildspelssamling.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online