Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Det mesta av arbetet med att skapa bildspel i Lightroom Classic gör du i modulen Bildspel där du kan välja layoutmallar, välja övergångar och ange uppspelningsalternativ.

I modulen Bildspel finns en lista med mallar och förhandsvisning av deras layouter i den vänstra panelen. Bildruteredigeringsvyn i mitten av arbetsytan visar fotona i den valda bildrutemallen. Verktygsfältet under bildruteredigeringsvyn innehåller kontroller för att spela upp en förhandsvisning av bildspelet, förfina markeringen och lägga till text till bildrutorna. Den högra panelen innehåller kontroller för att ändra mallen, lägga till text till bildrutorna och välja uppspelningsinställningar. Se Paneler och verktyg i modulen Bildspel.

Lightroom Classic CC: Modulen Bildspel
Modulen Bildspel

A. Vy för bildruteredigering B. Förhandsvisning av mall C. Bildspelsmallar och -samlingar D. Uppspelningskontroller E. Verktyg för att rotera och lägga till text F. Paneler för inställnings- och uppspelningsalternativ 

Obs!

Du kan även spela upp ett Impromptu-bildspel i en modul genom att välja Fönster > Impromptu-bildspel. Ett impromptu-bildspel använder den aktuella mallen och inställningarna i modulen Bildspel. Att spela upp ett impromptu-bildspel i modulen Bibliotek är ett bekvämt sätt att snabbt visa bilder i en mapp i helskärmsläge och gradera, rotera eller ta bort foton med kortkommandon.

Så här skapar du ett bildspel i Lightroom Classic:

1. Välj de foton du vill ha med i ditt bildspel.

Markera i modulen Bibliotek foton i stödrastervyn eller på bildbandet. Använd panelen Mappar eller panelen Samlingar för att välja en hel mapp eller en samling foton att använda i bildspelet. Se Markera foton i Stödrastervisning och på bildbandet.

2. Ordna bildrutorna i rätt ordning.

Byt till modulen Bildspel. Om dina källbilder är i en samling eller i en mapp som inte innehåller några undermappar så drar du fotona till bildbandet för att ordna dem i den ordning du vill. Se Ändra ordning på bildrutor.

Du kan spela upp bildrutorna i slumpmässig ordning i Lightroom Classic . Om du vill göra det väljer du Slumpmässig ordning i panelen Uppspelning till höger i modulen Bildspel. Se Spela upp bildrutor i slumpmässig ordning.

3. Välj en mall för bildspelet.

En mall som ger en grundläggande layout för dina bildrutor.

För pekaren över ett namn i mallbläddraren till vänster om modulen Bildspel. En förhandsvisning av mallen visas i förhandsvisningspanelen över mallbläddraren. Klicka på ett mallnamn för att välja det till ditt bildspel. Se Välja en bildspelsmall

4. (Valfritt) Anpassa mallen.

Anpassa ditt bildspel genom att ändra alternativen i panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Rubriker. Du kan till exempel lägga till en skugga, ange om identitetsplåten eller en bildtext ska visas samt ange en färg eller bild för bakgrunden. Se Lägga till övertäckningar i bildrutor och Ställa in bildrutebakgrunden.

Lightroom Classic CC: Ett anpassat bildspel
Anpassa ditt bildspel med panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Rubriker.

5. Ställ in uppspelningsalternativ.

Ange hur länge bildrutor ska visas och alternativ för övergångar i panelerna Musik och Uppspelning. Du kan även ange vilka bildrutor som bildspelet ska börja och sluta med, och välja en spellista med musik till bildspelet. Se Ange tidslängd för bildrutor och övergångar och Spela musik under ett bildspel.

Lightroom Classic CC: Panelen Uppspelning i modulen Bildspel
Lägg till musik och mellanliggande bildrutor med uppspelningspanelen.

6. Förhandsvisa eller spela upp bildspelet.

Om du vill spela upp bildspelet i vyn Bildspelsredigerare klickar du på Förhandsvisa längst ned till höger i modulen Bildspel. Om du vill spela upp bildspelet i helskärmsläge klickar du på Spela upp. Använd knapparna i verktygsfältet för att pausa, stoppa eller gå vidare i bland bildrutor. Se Förhandsvisa ett bildspel och Spela upp ett bildspel.

7. (Valfritt) Exportera bildspelet.

Om du vill dela ditt bildspel kan du spara det som en MP4-video som kan spelas upp med övergångar och musik. Eller spara det som ett statiskt PDF-dokument som andra kan öppna. Klicka på Exportera video eller Exportera PDF längst ned till vänster i modulen Bildspel. Om du vill ha mer information om alternativ för videofilmer och PDF-filer läser du i Exportera ett bildspel.

8. (Valfritt) Spara layouten som en anpassad mall eller som en bildspelssamling.

Spara din bildspelslayout som en anpassad mall så att du enkelt kan återanvända den. Eller spara bildspelsinställningarna som en bildspelssamling. Med en bildspelssamling kan du enkelt gå tillbaka till en viss uppsättning bildrutealternativ för en samling foton. Se Skapa anpassade bildspelsmallar och Spara bildspelsinställningar som en bildspelssamling.

Självstudievideo:

Självstudievideo:
Adobe TV

Videosjälvstudiekurs:

Videosjälvstudiekurs:
Lynda.com

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy