Användarhandbok Avbryt

Exportera till hårddisken med hjälp av Publiceringstjänst

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

I panelen Publiceringstjänst i modulen Bibliotek kan du exportera en samling foton till hårddisken Du kan publicera till hårddisken om du till exempel vill kunna förbereda foton för överföring till en mobiltelefon eller surfplatteenhet, som en iPad.

Konfigurera en hårddiskanslutning

Med Publiceringstjänst-anslutningen kan du definiera alternativ för exportåtgärden.

 1. Gå till panelen Publiceringstjänst på vänster sida i modulen Bibliotek och klicka på Konfigurera för anslutningen.

  Lightroom Classic CC: Panelen Publiceringstjänst
  Panelen Publiceringstjänst

 2. I dialogrutan Lightroom Classic Publishing Manager anger du en publiceringstjänstbeskrivning.

 3. Ange ytterligare exportalternativ. Mer information om exportplats, namngivning av filer, filinställningar, bildstorlek och andra exportalternativ finns i Exportera filer till disk eller CD.
 4. (Valfritt) Om du vill ändra hårddiskanslutningsinställningarna klickar du på + längst upp i panelen Publiceringstjänst och väljer Hårddisk > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i en hårddiskmapp

Foton som ska exporteras till hårddisken hanteras i publiceringssamlingar som också kallas mappar.

 1. Om du vill skapa en hårddiskmapp högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på hårddiskanslutningen i panelen Publiceringstjänst och väljer något av följande:

  Skapa Publicerad mapp

  En samling av foton som du väljer, sparade i en mapp.

  Skapa Publicerad smart mapp

  En mapp med foton baserad på regler du anger. Se Arbeta med smarta samlingar.

  Skapa Publicerad mappuppsättning

  En grupp publicerade mappar.

 2. Om det är en vanlig mapp  drar du foton från stödrastervyn till mappen i panelen Publiceringstjänst. Om du skapar en smart mapp  visas de foton som matchar dina regler automatiskt i mappen.
 3. Om du vill hantera dina hårddisksamlingar gör du något av följande:

  • Om du vill redigera, byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på samlingen på panelen Publiceringstjänster och väljer Redigera samling, Byt namn eller Ta bort.

  • Om du vill ta bort ett opublicerat foto från en normal hårddiskmapp markerar du fotot i mappen och trycker på Delete.

  • Om du vill lägga till eller ta bort foton i en smart mapp ändrar du reglerna för den smarta mappen.

  • Om du vill visa foton i en hårddiskmapp väljer du mappen i panelen Publiceringstjänst. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

   Nya foton att publicera: foton som inte har exporterats.

   Ändrade foton att publicera igen: foton som har redigerats i modulen Bibliotek eller Framkalla sedan de exporterades.

   Publicerade foton: foton som inte har ändrats sedan de exporteras.

   Borttagna foton att avlägsna: När du trycker på Ta bortför att ta bort ett eller flera publicerade foton från en mapp markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från mappen nästa gång du klickar på Publicera.

    

Exportera foton till hårddisken

Foton som väntar på publicering visas i en av två köer: Nya foton att publiceras eller Ändrade foton som ska publiceras om. Allt överförs till båda köerna när du publicerar en mapp eller en mappuppsättning.

 1. Om du vill publicera foton till en hårddiskanslutning gör du något av följande:

  • Välj en hårddiskmapp och klicka på Publicera.

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en hårddiskmapp och välj Publicera nu.

 2. Om du får en fråga klickar du på Ersätt så uppdateras de publicerade fotona till nyare versioner.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?