Användarhandbok Avbryt

Visa biblioteket på en annan skärm

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Du kan öppna ett fönster som visar ytterligare en vy av biblioteket. I det andra fönstret visas fotona som är markerade i modulen Bibliotek och de biblioteksvisningsalternativ som är angivna i det första Lightroom Classic-fönstret används för stödrastervyn och luppvyn. Det andra fönstret kan vara öppet oberoende av vilken modul som du arbetar med, vilket gör det enkelt att när som helst visa och markera olika foton. Om du har flera bildskärmar anslutna till datorn där du använder Lightroom Classic kan du visa det sekundära fönstret på den skärmen.

När du arbetat med flera fönster i Lightroom Classic kommer kommandon och redigeringar att gälla för det foto eller de foton som är markerat/markerade i huvudfönstret oberoende av vad som är markerat i det sekundära fönstret. Om du vill att kommandot ska gälla för foton i det sekundära fönstret, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på fotot/fotona i stödraster-, jämförelse- eller undersökningsvyn i det sekundära fönstret och väljer sedan ett kommando.

 1. Klicka på knappen Sekundärt fönster på bildbandet om du vill öppna ett andra fönster.
  Lightroom Classic CC: Modulen Bibliotek och luppvyn
  Modulen Bibliotek i huvudfönstret och luppvyn i det sekundära fönstret (infällt).

  Standard är att det markerade fotot i luppvyn öppnas i det sekundära fönstret. Om du har ytterligare en bildskärm ansluten till datorn öppnas det sekundära fönstret automatiskt på den skärmen i fullskärmsvisning. I annat fall öppnas det sekundära fönstret flytande.

 2. Högerklicka på Sekundärt fönster och välj ett av alternativen på menyn om du vill ändra visningsläge för det sekundära biblioteksfönstret. Du kan också klicka på Stödraster, Lupp, Jämför eller Undersökning i det sekundära fönstret. Om du använder två bildskärmar kan du även välja alternativet Bildspel.

 3. Ange visningsalternativ

  Stödraster

  Ändra storlek på miniatyrbilder genom att dra skjutreglaget Miniatyrbilder och filtrera bilder med fältet Biblioteksfilter. Se Söka efter foton med hjälp av fältet Biblioteksfilter

  Lupp

  Välj Normal, Direkt eller Låst. Om du väljer Normal visas det foto som oftast markeras i det primära fönstret. Med Direkt visas fotot som finns under pekaren på bildbandet eller i stödrastervyn i det primära fönstret. Med Låst visas det markerade fotot även om du väljer att annat foto i det primära fönstret. Du kan ändra zoominställning i alla luppvisningslägen i det sekundära fönstret.

  Du låser ett foto genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det i huvudfönstret och sedan välja Låst till sekundär bildskärm. Dessutom kan du markera fotot och trycka på Ctrl+Skift+Enter (Windows) eller Kommando+Skift+Enter (Mac OS). För fotot som är låst till det sekundära fönstret visas ett emblem för sekundärt fönster på bildbandet i stödrastervyn i huvudfönstret.

  Jämför

  Erbjuder samma funktioner som jämförelsevyn i det primära fönstret. Se Jämföra foton i modulen Bibliotek.

  Undersökning

  Erbjuder samma funktioner som undersökningsvyn i det primära fönstret. Se Jämföra foton i modulen Bibliotek.

  Bildspel

  (Tillgängligt om du använder två bildskärmar) Gör att du på den sekundära skärmen kan skapa ett fullskärmsbildspel av den markerade mappen eller samlingen. Klicka på Spela upp om du vill visa bildspelet, och klicka på bildrutan eller tryck på Esc när du vill stoppa det. Om du vill åsidosätta de aktuella alternativen för Introbild, Paus vid intro, Avslutningsbild och Upprepa i modulen Bildspel, markerar du Åsidosätt och sedan alternativet.

 4. (Tillgängligt om du använder två bildskärmar) Visa det sekundära fönstret som ett flytande fönster genom att klicka på knappen Sekundär bildskärm i huvudfönstret och avmarkera Fullskärm.
 5. (Tillgängligt i Fullskärm om du använder två bildskärmar) Klicka på knappen Sekundär bildskärm i huvudfönstret och välj Visa förhandsvisning på den sekundära bildskärmen för att öppna ett litet flytande fönster så att du kan fjärrstyra visningen på den sekundära skärmen. Använd förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen för att växla mellan stödraster-, lupp-, jämförelse-, undersöknings- och bildspelsvyn på den sekundära bildskärmen. Du kan också använda förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen för att kontrollera uppspelningen av bildspelet. Förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen kan användas när du inte ser den sekundära bildskärmen från den plats där du befinner dig.
 6. Klicka på knappen Sekundärt fönster, eller klicka på det sekundära fönstret och avmarkera Visa, om du vill stänga det sekundära fönstret.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?