Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Du kan öppna ett fönster som visar ytterligare en vy av biblioteket. I det andra fönstret visas fotona som är markerade i modulen Bibliotek och de biblioteksvisningsalternativ som är angivna i det första Lightroom Classic-fönstret används för stödrastervyn och luppvyn. Det andra fönstret kan vara öppet oberoende av vilken modul som du arbetar med, vilket gör det enkelt att när som helst visa och markera olika foton. Om du har flera bildskärmar anslutna till datorn där du använder Lightroom Classic kan du visa det sekundära fönstret på den skärmen.

När du arbetat med flera fönster i Lightroom Classic kommer kommandon och redigeringar att gälla för det foto eller de foton som är markerat/markerade i huvudfönstret oberoende av vad som är markerat i det sekundära fönstret. Om du vill att kommandot ska gälla för foton i det sekundära fönstret, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på fotot/fotona i stödraster-, jämförelse- eller undersökningsvyn i det sekundära fönstret och väljer sedan ett kommando.

 1. Klicka på knappen Sekundärt fönster på bildbandet om du vill öppna ett andra fönster.
  Lightroom Classic CC: Modulen Bibliotek och luppvyn
  Modulen Bibliotek i huvudfönstret och luppvyn i det sekundära fönstret (infällt).

  Standard är att det markerade fotot i luppvyn öppnas i det sekundära fönstret. Om du har ytterligare en bildskärm ansluten till datorn öppnas det sekundära fönstret automatiskt på den skärmen i fullskärmsvisning. I annat fall öppnas det sekundära fönstret flytande.

 2. Högerklicka på Sekundärt fönster och välj ett av alternativen på menyn om du vill ändra visningsläge för det sekundära biblioteksfönstret. Du kan också klicka på Stödraster, Lupp, Jämför eller Undersökning i det sekundära fönstret. Om du använder två bildskärmar kan du även välja alternativet Bildspel.

 3. Ange visningsalternativ

  Stödraster

  Ändra storlek på miniatyrbilder genom att dra skjutreglaget Miniatyrbilder och filtrera bilder med fältet Biblioteksfilter. Se Söka efter foton med hjälp av fältet Biblioteksfilter

  Lupp

  Välj Normal, Direkt eller Låst. Om du väljer Normal visas det foto som oftast markeras i det primära fönstret. Med Direkt visas fotot som finns under pekaren på bildbandet eller i stödrastervyn i det primära fönstret. Med Låst visas det markerade fotot även om du väljer att annat foto i det primära fönstret. Du kan ändra zoominställning i alla luppvisningslägen i det sekundära fönstret.

  Du låser ett foto genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det i huvudfönstret och sedan välja Låst till sekundär bildskärm. Dessutom kan du markera fotot och trycka på Ctrl+Skift+Enter (Windows) eller Kommando+Skift+Enter (Mac OS). För fotot som är låst till det sekundära fönstret visas ett emblem för sekundärt fönster på bildbandet i stödrastervyn i huvudfönstret.

  Jämför

  Erbjuder samma funktioner som jämförelsevyn i det primära fönstret. Se Jämföra foton i modulen Bibliotek.

  Undersökning

  Erbjuder samma funktioner som undersökningsvyn i det primära fönstret. Se Jämföra foton i modulen Bibliotek.

  Bildspel

  (Tillgängligt om du använder två bildskärmar) Gör att du på den sekundära skärmen kan skapa ett fullskärmsbildspel av den markerade mappen eller samlingen. Klicka på Spela upp om du vill visa bildspelet, och klicka på bildrutan eller tryck på Esc när du vill stoppa det. Om du vill åsidosätta de aktuella alternativen för Introbild, Paus vid intro, Avslutningsbild och Upprepa i modulen Bildspel, markerar du Åsidosätt och sedan alternativet.

 4. (Tillgängligt om du använder två bildskärmar) Visa det sekundära fönstret som ett flytande fönster genom att klicka på knappen Sekundär bildskärm i huvudfönstret och avmarkera Fullskärm.
 5. (Tillgängligt i Fullskärm om du använder två bildskärmar) Klicka på knappen Sekundär bildskärm i huvudfönstret och välj Visa förhandsvisning på den sekundära bildskärmen för att öppna ett litet flytande fönster så att du kan fjärrstyra visningen på den sekundära skärmen. Använd förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen för att växla mellan stödraster-, lupp-, jämförelse-, undersöknings- och bildspelsvyn på den sekundära bildskärmen. Du kan också använda förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen för att kontrollera uppspelningen av bildspelet. Förhandsvisningsfönstret för den sekundära bildskärmen kan användas när du inte ser den sekundära bildskärmen från den plats där du befinner dig.
 6. Klicka på knappen Sekundärt fönster, eller klicka på det sekundära fönstret och avmarkera Visa, om du vill stänga det sekundära fönstret.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy