Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Med Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare kan du ange textsträngar som du kan använda i olika sammanhang. I Redigerare för filnamnsmall anger du textsträngar som ska användas för att namnge filer när de importeras eller exporteras. Du använder Textmallsredigerare till att ange textsträngar som ska användas som rubriker i foton i ett bildspel, lägga till textöverlägg till foton som ska skrivas ut samt lägga till rubriker och annan text på webbgallerisidor.

En variabel är en textsträng som ersätts av det alternativ som du anger. I Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren använder du variabler för att ange de innehållsdata som ska ersätta textsträngen. Du kan spara tid genom att använda variabler eftersom du slipper ange innehållsdata och kan återanvända de data som redan finns i fotofilerna.

Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren innehåller följande delar:

Förinst.

Används för att välja, spara, ta bort eller namnändra förinställningar.

Bildnamn

Anger ett textsträngsalternativ med hjälp av filnamnet eller mappnamnet.

Numrering

Det finns tre typer av numrering: Import, som är ett sekventiellt nummer för alla importåtgärder, Bild, som används till att numrera alla foton som importeras till katalogen sekventiellt och Sekvens, som används till att numrera alla foton i en sekvens, där du även kan välja ett nytt startnummer varje gång du importerar. (Detta är inte tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.) Du kan ange startvärde för Import och Bild på fliken Filhantering i dialogrutan Kataloginställningar. Se Anpassa kataloginställningar.

Ytterligare

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av datum och tid när fotot togs eller använd EXIF-data (Exchangeable Image Format). Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du importerar foton och när du importerar foton automatiskt.

Sekvens och datum

Anger ett textsträngsalternativ med hjälp av löpnummer och datum och tid då fotot skapades. Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.

Metadata

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av IPTC- eller EXIF-metadata. Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.

EXIF-data

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av EXIF-data. Det här elementet är endast tillgängligt i Textmallsredigerare när du skapar bildspel, skriver ut foton eller skapar webbfotogallerier.

IPTC-data

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av EXIF-data. Det här elementet är endast tillgängligt i Textmallsredigerare när du skapar bildspel, skriver ut foton eller skapar webbfotogallerier.

Anpassad

Använder de alternativ som du anger för textsträngen.

Öppna redigeraren för filnamnsmall och välja förinställningar

 1. Gör något av följande för att öppna Redigerare för filnamnsmall:
  • Välj Redigera på menyn Mall i panelen Filnamnändring på den högra sidan i importfönstret när du importerar foton genom att kopiera eller flytta filer. Se Ändra namn på foton vid import.

  • Välj Arkiv > Automatisk import > Automatiska importinställningar och välj sedan Redigera på menyn Namnge fil i dialogrutan Automatiska importinställningar. Se Ange automatiska importinställningar.

  • Välj Arkiv > Exportera och välj sedan Redigera på menyn Mall i området Namnge fil i dialogrutan Exportera.

  • Välj Bibliotek > Ändra namn på foto och välj sedan Redigera på menyn Mall i området Namnge fil i dialogrutan Byt namn.

 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.

Öppna Textmallsredigeraren och förinställningar

 1. Gör något av följande för att öppna Textmallsredigeraren:
 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.

Skapa och spara filnamn och textmallsförval

 1. Välj ett alternativ i dialogrutan Redigerare för filnamnsmall eller Textmallsredigeraren. Markera sedan ett alternativ och klicka på Infoga för de kategorier som du vill använda. Med den här åtgärden skapas textsträngen.

  Du kan till exempel välja Filnamn på menyn Bildinformation och sedan klicka på Infoga. En variabel läggs till precis under menyn Förinställning i fönstret Exempel. Lägg till en eller så många variabler som du vill använda.

 2. Flytta pekaren över den visade variabeln i fönstret Exempel om du vill ändra variabeln. Klicka på triangeln om du vill se fler alternativ och välj sedan ett av alternativen på snabbmenyn.
 3. Markera i fönstret de variabler som du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

  Om du inte vill spara variabelinställningarna som ett förval, utan vill använda dem direkt, hoppar du över nästa steg och klickar på Klar.

 4. (Valfritt) Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning om du vill spara dina inställningar och återanvända dem senare. Skriv i dialogrutan Ny förinställning ett namn i rutan Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

Ändra förinställningar för filnamn och textmallar

 1. Markera en förinställning på menyn Förinställning i Redigerare för filnamnsmall eller i Textmallsredigerare.
 2. Välj Ändra namn på förinställning på menyn Förinställning.

Ta bort förinställningar för filnamn och textmallar

 1. Markera en förinställning på menyn Förinställning i Redigerare för filnamnsmall eller i Textmallsredigerare.
 2. Välj Ta bort på förinställning på menyn Förinställning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy