Användarhandbok Avbryt

Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Med Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare kan du ange textsträngar som du kan använda i olika sammanhang. I Redigerare för filnamnsmall anger du textsträngar som ska användas för att namnge filer när de importeras eller exporteras. Du använder Textmallsredigerare till att ange textsträngar som ska användas som rubriker i foton i ett bildspel, lägga till textöverlägg till foton som ska skrivas ut samt lägga till rubriker och annan text på webbgallerisidor.

En variabel är en textsträng som ersätts av det alternativ som du anger. I Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren använder du variabler för att ange de innehållsdata som ska ersätta textsträngen. Du kan spara tid genom att använda variabler eftersom du slipper ange innehållsdata och kan återanvända de data som redan finns i fotofilerna.

Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren innehåller följande delar:

Förinst.

Används för att välja, spara, ta bort eller namnändra förinställningar.

Bildnamn

Anger ett textsträngsalternativ med hjälp av filnamnet eller mappnamnet.

Numrering

Det finns tre typer av numrering: Import, som är ett sekventiellt nummer för alla importåtgärder, Bild, som används till att numrera alla foton som importeras till katalogen sekventiellt och Sekvens, som används till att numrera alla foton i en sekvens, där du även kan välja ett nytt startnummer varje gång du importerar. (Detta är inte tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.) Du kan ange startvärde för Import och Bild på fliken Filhantering i dialogrutan Kataloginställningar. Se Anpassa kataloginställningar.

Ytterligare

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av datum och tid när fotot togs eller använd EXIF-data (Exchangeable Image Format). Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du importerar foton och när du importerar foton automatiskt.

Sekvens och datum

Anger ett textsträngsalternativ med hjälp av löpnummer och datum och tid då fotot skapades. Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.

Metadata

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av IPTC- eller EXIF-metadata. Det här elementet är endast tillgängligt i Redigerare för filnamnsmall när du exporterar foton.

EXIF-data

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av EXIF-data. Det här elementet är endast tillgängligt i Textmallsredigerare när du skapar bildspel, skriver ut foton eller skapar webbfotogallerier.

IPTC-data

Ange ett textsträngsalternativ med hjälp av EXIF-data. Det här elementet är endast tillgängligt i Textmallsredigerare när du skapar bildspel, skriver ut foton eller skapar webbfotogallerier.

Anpassad

Använder de alternativ som du anger för textsträngen.

Öppna redigeraren för filnamnsmall och välja förinställningar

 1. Gör något av följande för att öppna Redigerare för filnamnsmall:
  • Välj Redigera på menyn Mall i panelen Filnamnändring på den högra sidan i importfönstret när du importerar foton genom att kopiera eller flytta filer. Se Ändra namn på foton vid import.

  • Välj Arkiv > Automatisk import > Automatiska importinställningar och välj sedan Redigera på menyn Namnge fil i dialogrutan Automatiska importinställningar. Se Ange automatiska importinställningar.

  • Välj Arkiv > Exportera och välj sedan Redigera på menyn Mall i området Namnge fil i dialogrutan Exportera.

  • Välj Bibliotek > Ändra namn på foto och välj sedan Redigera på menyn Mall i området Namnge fil i dialogrutan Byt namn.

 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.

Öppna Textmallsredigeraren och förinställningar

 1. Gör något av följande för att öppna Textmallsredigeraren:
 2. Välj en förinställning på menyn Förinställning.

Skapa och spara filnamn och textmallsförval

 1. Välj ett alternativ i dialogrutan Redigerare för filnamnsmall eller Textmallsredigeraren. Markera sedan ett alternativ och klicka på Infoga för de kategorier som du vill använda. Med den här åtgärden skapas textsträngen.

  Du kan till exempel välja Filnamn på menyn Bildinformation och sedan klicka på Infoga. En variabel läggs till precis under menyn Förinställning i fönstret Exempel. Lägg till en eller så många variabler som du vill använda.

 2. Flytta pekaren över den visade variabeln i fönstret Exempel om du vill ändra variabeln. Klicka på triangeln om du vill se fler alternativ och välj sedan ett av alternativen på snabbmenyn.
 3. Markera i fönstret de variabler som du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

  Om du inte vill spara variabelinställningarna som ett förval, utan vill använda dem direkt, hoppar du över nästa steg och klickar på Klar.

 4. (Valfritt) Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning om du vill spara dina inställningar och återanvända dem senare. Skriv i dialogrutan Ny förinställning ett namn i rutan Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

Ändra förinställningar för filnamn och textmallar

 1. Markera en förinställning på menyn Förinställning i Redigerare för filnamnsmall eller i Textmallsredigerare.
 2. Välj Ändra namn på förinställning på menyn Förinställning.

Ta bort förinställningar för filnamn och textmallar

 1. Markera en förinställning på menyn Förinställning i Redigerare för filnamnsmall eller i Textmallsredigerare.
 2. Välj Ta bort på förinställning på menyn Förinställning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online