Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Du kan skapa högar och gruppera foton som är visuellt lika. Det underlättar hanteringen av dem. Högar är användbara för ett hålla ordning på flera foton från samman tillfälle, eller på ett foto och de virtuella kopior. De minskar dessutom oordningen i Stödrastervisning och på bildbandet.

Du kan till exempel skapa en hög för att gruppera foton från en porträttsession där alla är tagna med samma pose, eller för foton tagna vid en händelse då du använt kamerans fotoseriefunktion eller funktion för att ta fler bilder snabbt efter varandra med olika bländare. När du tar foton på det här sättet skapas foton med små variationer, men vanligtvis vill du endast att det bästa fotot ska visas i stödrastervyn och på bildbandet. När du placerar foton i en hög kommer du lätt åt dem från en plats i stället för att ha dem utspridda som rader av miniatyrbilder.

När du grupperar foton i en hög staplas fotona enligt sorteringsordningen i Stödrastervisning, med det aktiva fotot högst upp i högen.

En hög komprimeras när staplade foton grupperas under det översta miniatyrfotot i Stödrastervisning eller på bildbandet. En hög expanderas när alla foton i en hög visas i stödrastervyn eller på bildbandet.

Högar är specifika för mappen eller samlingen som de skapades i. Alla foton i en hög måste komma från samma mapp eller samling. Det går inte att skapa högar när du är i en smart samling eller en publicerad samling.

Du kan bara visa en hög i en mapp när du har valt den mappen (eller andra mappar) som källa, eller när du har valt Alla foton. Du kan bara visa en hög i en samling när du har valt den samlingen som källa. Högar visas inte när du har valt en blandning av mappar och samlingar.

Lightroom Classic CC: Komprimerad hög och expanderad hög
Komprimerad hög (överst) och expanderad hög (nedan)

Här följer några tips på hur du arbetar med högar:

 • Framkallningsjusteringar, klassificeringar, flaggor eller färgetiketter som används på en komprimerad hög påverkar bara det foto som ligger överst i högen.

 • Om du markerar ett foto i en hög och lägger till det i en snabbsamling eller samling läggs endast det markerade fotot till, inte hela högen.

 • När du söker efter foton visar det översta fotot i en hög det antal foton som finns i högen i det övre vänstra hörnet.

Lightroom Classic CC-hög
På det översta fotot visas antalet foton i högen.

Videosjälvstudiekurs: Arbeta med fotohögar

Videosjälvstudiekurs: Arbeta med fotohögar
Infinte Skills

Stapla foton

 1. Markera i modulen Bibliotek i stödrastervyn eller på bildbandet de foton som du vill stapla i en hög.

  Obs!

  Staplade foton måste finnas i samma mapp eller samma samling. Det går inte att stapla foton när du är i en smart samling eller en publicerad samling.

 2. Välj Foto > Skapa hög > Gruppera i hög.

  De staplade fotona ordnas efter varandra och staplingsordningen visas i det övre vänstra hörnet på miniatyren. Det översta fotot i högen är "1", nästa "2" och så vidare.

Obs!

Om du markerar två högar och väljer Foto > Skapa hög > Gruppera i hög kommer endast det översta fotot från den andra högen att flyttas till den högen som du först markerade.

Dela upp hög

 1. Markera den miniatyrbild i en komprimerad hög som du vill stapla i stödrastervyn eller på bildbandet i modulen Bibliotek. Om högen är expanderad kan du markera valfritt foto i högen. Du behöver inte markera alla foton i högen.
 2. Välj Foto > Skapa hög > Dela upp.

Lägga till foton i en hög

 1. Markera i modulen Bibliotek en hög och ett eller flera foton som du vill lägga till i högen i stödrastervyn eller på bildbandet.
 2. Välj Foto > Skapa hög > Gruppera i hög.

Expandera och dölj grupper

När du expanderar en hög visas alla foton i högen. När du komprimerar en hög grupperas alla foton under det översta miniatyrfotot. Antalet foton i högen visas i det övre vänstra hörnet på miniatyren.

 1. Gör något av följande i stödrastervyn eller på bildbandet i modulen Bibliotek:
  • Om du vill expandera en hög högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en komprimerad hög och väljer Skapa hög > Utöka hög. Alternativt så klickar du på antalet staplade foton längst upp till vänster på fotot. Dessutom kan du markera en komprimerad hög och välja Foto > Skapa hög > Utöka hög.

  • Om du vill expandera alla högar högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) du på ett foto och väljer Skapa hög > Utöka alla högar. Alternativt så väljer du Foto > Skapa hög > Utöka alla högar.

  • Om du vill komprimera en hög högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på ett foto i högen och väljer Skapa hög > Komprimera hög. Alternativt så klickar du på antalet staplade foton längst upp till vänster på fotot. Du kan även markera ett foto i högen och välja Foto > Skapa hög > Komprimera hög.

  • Om du vill komprimera alla högar högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på ett foto och väljer Skapa hög > Komprimera alla högar. Alternativt så väljer du Foto > Skapa hög > Komprimera alla högar.

Ta bort foton från en fotohög

De foton som du tar bort från en hög behålls i Lightroom Classic-katalogen. Om du däremot tar bort foton från en hög tas de bort från både högen och katalogen. När du använder kommandot Ta bort foton kan du välja att ta bort fotona från katalogen och att radera dem från hårddisken.

 1. Expandera en hög i Stödrastervisning eller på bildbandet i modulen Bibliotek.
 2. Markera ett eller flera foton i högen och gör sedan något av följande:
  • Om du vill ta bort foton från högen väljer du Foto > Skapa hög > Ta bort från hög.

  • Om du vill ta bort foton från högen väljer du Foto > Ta bort foton. Alternativt så högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en miniatyrbild och väljer Ta bort foto på menyn.

Om du tar bort eller raderar ett foto från en hög med endast två foton innebär det att högen tas bort.

Ordna om foton i en hög

 1. Markera ett foto i en expanderad hög och gör något av följande i stödrastervyn eller på bildbandet i modulen Bibliotek:
  • Om du vill flytta fotot överst i högen väljer du Foto > Skapa hög > Flytta överst i hög.

  • Om du vill flytta fotot uppåt i högen trycker du på Skift+[ eller väljer Foto > Skapa hög > Flytta uppåt i högen.

  • Om du vill flytta fotot nedåt i högen trycker du på Skift+] eller väljer Foto > Skapa hög > Flytta nedåt i högen.

Dela en hög i två högar

Med kommandot Dela hög kan du gruppera foton i nya separata högar. Vid en delning kommer originalhögen att innehålla de foton som blir kvar efter delningen.

 1. Expandera högen i Stödrastervisning eller på bildbandet i modulen Bibliotek.
 2. Markera de foton som du vill ha i en annan hög.

  Obs!

  Kommandot Dela hög är inte tillgängligt när du endast har markerat det översta fotot i en hög.

 3. Välj Foto > Skapa hög > Dela hög.

Skapa högar automatiskt när foton samlas in

Foton kan automatiskt staplas i en mapp eller samling baserat på fotonas fångsttid. Du anger då tidsintervallet för att skapa nya högar. Anta att du anger 1 minut. Alla foton som samlats in med mindre än en minuts mellanrum grupperas i en hög. En ny hög skapas när nästa foto har samlats in 1 minut eller ännu senare än det föregående fotot. Därefter kommer den nya högen att användas för foton som samlats in med mindre än en minuts mellanrum, och så vidare.

Du kan ange ett värde mellan 0 sekunder och 1 timme för intervallet mellan insamlade foton. Om du anger kortare varaktighet skapas fler högar. Om du anger längre varaktigheter skapas färre högar.

 1. Välj en mapp i panelen Mappar eller en samling i panelen Samlingar.

  Alla foton staplas automatiskt i mappen eller samlingen oavsett vilka foton som du har markerat i innehållsområdet på bildbandet.

 2. Välj Foto > Skapa hög > Automatiska högar per insamlingstid.

 3. I dialogrutan Automatiska högar per insamlingstid drar du skjutreglaget Tid mellan högar för att ange tidsintervallet mellan insamlingstiderna för att skapa en ny hög.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy