Användarhandbok Avbryt

Ange alternativ för biblioteksvisning

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Ange biblioteksvisningsalternativ för stödrastervyn

Med Alternativ för biblioteksvisning anger du hur foton ska visas i stödrastervyn. Du kan ange olika elementkombinationer, allt ifrån att endast visa miniatyrer, till miniatyrer med fotoinformation, filter och roteringsknappar.

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Visningsalternativ.
 2. På fliken stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning markerar du Visa stödrastertillbehör för att visa information och ikoner i miniatyrbildscellerna. (Visa stödrastertillbehör är markerat som standard.)

  Avmarkera alternativet om du vill visa miniatyrer utan ytterligare information i Stödrastervisning.

 3. Välj något av följande alternativ i området Alternativ i dialogrutan:

  Visar klickbara objekt endast när muspekaren förs över

  Visar klickbara objekt så som roteringsknappar och flaggor endast när pekaren förs över cellen. Om du avmarkerar alternativet kommer klickbara objekt alltid att visas.

  Tonade stödrasterceller med etikettsfärger

  Visar etikettsfärger i bakgrunden för varje cell.

  Visa verktygstips för bild

  Visar en beskrivning av ett objekt, till exempel ett foto, ett emblem eller en vald flagga, när du håller pekaren över objektet.

 4. Välj i området Cellikoner i dialogrutan att något av följande ska visas i cellerna:

  Flaggor

  Gör valda eller avvisade flaggor tillgängliga i det övre vänstra hörnet i miniatyrbildscellen.

  Markeringar för snabbsamling

  Visar markeringen för snabbsamlingen i det övre högra hörnet i fotominiatyren.

  Miniatyremblem

  Visar miniatyremblem för att visa vilka foton som har nyckelord, är beskurna eller där bilden har förändrats.

  Ej sparade metadata

  Om du har lagt till metadata eller nyckelord till ett foto i Lightroom Classic utan att spara metadatainformationen i en fil visas ikonen "Metadatafilen behöver uppdateras" () längst upp till höger i cellområdet. Se Visa osparade metadata.

 5. Välj något av följande i området Komprimera cellinformation för att visa det i komprimerade celler:

  Indexnummer

  Visar i vilken ordning fotona i Stödrastervisning kommer.

  Rotation

  Aktiverar roteringsknapparna.

  Överkantsetikett

  Visar överkantsetiketten som du väljer på menyn.

  Nederkantsetikett

  Visar nederkantsetiketten som du väljer på menyn.

 6. Välj något av följande i området Expandera cellinformation för att visa det i expanderade celler:

  Visa rubrik med etiketter

  Visar rubrikområdet i miniatyrcellen. I rubrikområdet kan du visa upp till fyra etiketter som du har valt på menyn.

  Visa klassificeringssidfot

  Visar de sidfotsobjekt som du valt.

  Använd standard

  Alternativen för Stödrastervisning återställs till fabriksinställningarna.

 7. På menyn Visa stödrastertillbehör väljer du något av följande alternativ för att ställa in storleken på miniatyrcellen i stödrastervyn:

  Utöka celler

  Visar den mesta fotoinformationen som finns tillgänglig i Stödrastervisning, inklusive en rubrik med upp till fyra metadataetiketter.

  Komprimera celler

  Gör cellerna mindre och med mindre fotoinformation så att fler miniatyrer kan visas i Stödrastervisning.

Ändra alternativ för stödrastervyn

Du kan snabbt ändra alternativen för stödrastervyn genom att välja olika alternativ på menyn Format för stödrastervyn. Vyerna är baserade på standardvyer eller egna vyer som ställts in i Alternativ för biblioteksvisning.

 1. I Stödrastervisning väljer du Visa > Format för stödrastervisning och därefter något av följande:

  Visa information

  Visar eller döljer cellinformation i Alternativ för biblioteksvisning.

  Visa emblem

  Visar eller döljer nyckelordstaggar, beskärningar och bildjusteringsemblem.

  Komprimera celler

  Visar komprimerade celler i Stödrastervisning.

  Utöka celler

  Visar utökade celler i Stödrastervisning.

  Bläddra visningsformat

  Bläddrar igenom olika visningsformat på menyn Format för stödrastervisning.

Ange biblioteksvisningsalternativ för luppvyn

Med Alternativ för biblioteksvisning anger du vilken information som ska visas tillsammans med dina foton i luppvyn. Du kan välja två olika informationsuppsättningar.

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Visningsalternativ.
 2. I luppvyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning markerar du Visa infomationsövertäckning för att visa information tillsammans med dina foton. (Visa infomationsövertäckning är markerad som standard.)

  Om du avmarkerar alternativet kommer foton att visas utan infomationsövertäckning i Luppvisning.

 3. I områdena Luppinformation 1 och Luppinformation 2 i dialogrutan, använder du menyerna för att välja vad som ska visas i de båda infomationsövertäckningarna i Luppvisning. Du kan välja upp till tre objekt för varje övertäckning, inklusive filnamn, metadata eller inga data.
 4. Markera Visa kort vid fotoändring för att snabbt visa enbart infomationsövertäckningarna när foton ändras i luppvyn.
 5. Under området Allmänna i dialogrutan markerar du Visa meddelanden när foton laddas eller återges för att visa övertäckningar i luppvyn under en bearbetning.
 6. På menyn Visa infomationsövertäckning väljer du Information 1 eller Information 2 för att välja den aktiva infomationsövertäckningen i luppvyn.

Ändra informationsövertäckning i vyn Lupp

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Luppinformation och därefter något av följande:

  Visa infomationsövertäckning

  Visar den infomationsövertäckning som har angetts i Alternativ för biblioteksvisning.

  Information 1

  Visar övertäckning för Information 1.

  Information 2

  Visar övertäckning för Information 2.

  Bläddra informationsvisning

  Bläddrar igenom de båda uppsättningarna med infomationsövertäckning.

Bläddra efter rad

Du kan välja att bläddra genom stödrastret rad för rad i stället för pixlar. Så här markerar du det här alternativet:

 1. I bilblioteksmodulen väljer du Visa > Bläddra efter rad.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?