Användarhandbok Avbryt

Förinställningar för export och andra inställningar

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Exportera foton med hjälp av förinställningar

Genom att använda exportförinställningar kan du snabbare exportera foton för vanliga användningsområden. Du kan till exempel använda en Lightroom Classic-förinställning till att exportera JPEG-filer som du kan skicka till kunder eller till dina vänner.

Videosjälvstudie: Spara exportförinställningar

Exportera foton med hjälp av förinställningar

 1. Markera de foton som du vill exportera och välj sedan Arkiv > Exportera med förinställning eller klicka på knappen Exportera.
 2. Välj en förinställning. I Lightroom Classic finns följande interna exportförinställningar:

  Bränn fullstora JPEG-bilder

  Exportera foton som JPEG-bilder, omvandlade till och märkta som sRGB med maximal kvalitet, ingen skalning och en upplösning på 240 pixlar per tum. Som standard sparas exporterade filer i en undermapp med namnet Lightroom Classic Burned Exports på den plats du har angett i Filer på CD/DVD-skiva överst i dialogrutan Exportera.

  Exportera till DNG

  Exportera foton med DNG-filformat. Som standard finns det ingen efterbearbetningsåtgärd för den här inställningen. Du får välja en målmapp efter att du har klickat på Exportera.

  För e-post

  Öppnar ett meddelande och du kan skicka foton till någon via e-post. Se Skicka foton via e-post från Lightroom Classic.

  För e-post (hårddisk)

  Exporterar foton till hårddisken som sRGB JPEG-filer. Exporterade foton har en maximistorlek på 640 pixlar (bredd eller höjd), mellankvalitet och en upplösning på 72 pixlar per tum. När exporten är klar visas fotona i Utforskaren (Windows) eller i Finder (macOS). Du får välja en målmapp efter att du har klickat på Exportera.

Spara exportinställningar som förinställningar

 1. Ange i dialogrutan Exportera de exportinställningar som du vill spara.
 2. Klicka på Lägga till längst ned i panelen Förinställningar till vänster i dialogrutan.
 3. Skriv i dialogrutan Ny förinställning ett namn i rutan Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

Exportera foton med föregående inställningar

Du kan exportera foton och använda samma manuella inställningar som du använde för den senaste exportsessionen. Du kan även använda ändrade förinställningar. Kommandot Exportera med föregående fungerar annars inte med exportförinställningar.

 1. Markera fotona som du vill exportera.
 2. Välj Arkiv > Exportera med föregående.

Skapa exportåtgärder

I mappen Export Actions kan du placera olika typer av filer som kan öppnas med en uppsättning fotofiler. Du kan till exempel placera en körbar fil eller en genväg (Windows) eller ett program eller ett alias (Mac OS) i mappen Export Actions. De filer som du lägger till i mappen visas på menyn Efter export i dialogrutan Exportera nästa gång du exporterar foton.

Obs!

Du kan även lägga till Photoshop-droplets och skriptfiler i mappen Export Actions.

 1. Gör något av följande för att öppna mappen Export Actions:
  • Välj Efter export > Navigera till mappen Export Actions i dialogrutan Exportera.

  • Windows 7 och 8: Gå till \Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Actions\.

  • Mac OS: Gå till /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Export Actions/.

 2. Lägg till filen i mappen Export Actions.

Exportera plugin-program

I Lightroom Classic kan du använda plugin-program från tredje part till lägga till funktioner i dialogrutan Exportera. Alternativen i dialogrutan Exportera ändras beroende på vilka plugin-program du installerar. Om du behöver hjälp eller dokumentation om plugin-programmet ska du kontakta programutvecklaren.

Plugin-program som finns i följande mappar läses in automatiskt och kan aktiveras och avaktiveras med plugin-hanteraren, men de kan inte tas bort:

 • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

 • Windows 7 och 8: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Mer information om SDK:t för Lightroom Classic finns på webbplatsen www.adobe.com/go/devnet_se.

Hantera export-plugin-program

 1. Välj Arkiv > Plugin-hantering eller klicka på knappen Plugin-hantering i det nedre vänstra hörnet i dialogrutan Exportera.

  I dialogrutan Plugin-hanterare för Lightroom Classic visas installerade plugin-program i den vänstra panelen.

 2. Gör något av följande:
  • Markera ett plugin-program på den vänstra panelen för att visa information om det på huvudpanelen.

  • Klicka på Lägg till för att lägga till ett plugin-program i Lightroom Classic. Navigera till plugin-programmet och markera det. Klicka sedan på Lägg till plugin-program.

  • Markera plugin-programmet på den vänstra panelen och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort programmet.

  • Klicka på Byt ut plugin-program om du vill gå till Adobes webbplats och söka efter plugin-program.

 3. Klicka på Stäng när du vill stänga Plugin-hanterare för Lightroom Classic och återgå till dialogrutan Exportera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?