Användarhandbok Avbryt

Exportera filer till diskar eller skivor

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Följ de här stegen för att exportera foton till hårddisk, CD eller DVD. De inställningar som listas i steg 3 diskuteras på en här sidan.

 1. Markera vilka foton eller videofilmer som ska exporteras och välj Arkiv > Exportera.

  Lightroom Classic exporterar som standard foton till hårddisken, vilket anges på snabbmenyn Exportera till längst upp i dialogrutan.

 2. Välj Exportera till > CD/DVD om du vill exportera foton eller videofilmer till en disk.

 3. Ange inställningar i panelen Inställningar i dialogrutan Exportera: Exportplats, Namnge filer, Video, Filinställningar, Ange storlek på bild, Utdataskärpa, Metadata, Vattenstämplar och Efterbearbetning.

Exportplats

 1. Välj ett mål på snabbmenyn Exportera till.

 2. (Valfritt) Markera Placera i undermapp om du vill att fotona ska exporteras till en undermapp inom destinationsmappen. Ange ett namn på undermappen.

 3. (Valfritt) Markera Lägg till i denna katalog om du automatiskt vill lägga till de exporterade fotona i den aktuella Lightroom Classic-katalogen. Om du exporterar till samma mapp som det ursprungliga fotot markerar du Lägg till i hög för att stapla det omimporterade fotot tillsammans med det ursprungliga fotot. Om du exporterar när du visar en samling skapas högen i mappen och visas endast när du väljer den mappen eller Alla foton som källa.

 4. Ange vad som ska göras om det finns en fil med samma namn i destinationen:

  Fråga vad som ska göras

  Visar ett varningsmeddelande så att du kan lösa namnkonflikten genom att ange ett nytt namn, skriva över den befintliga filen eller välja att inte exportera filen.

  Välj ett nytt namn för den exporterade filen

  Anger ett nytt namn för den exporterade filen genom att ett bindestreck och ett nummersuffix läggs till.

  Skriv över UTAN VARNING

  Ersätter den befintliga filen med filen som du exporterar och du får ingen varning om eventuella konflikter.

  Hoppa över

  Exporterar inte fotot.

Namnge fil

 1. Välj ett alternativ på snabbmenyn Ändra namn.

 2. Om du väljer ett alternativ som använder egen text anger du det egna namnet i rutan Egen text.

 3. Om du använder en numerisk serie och inte vill börja med ”1” anger du ett annat värde i textrutan Startnummer.

 4. Om du vill ha fler alternativ väljer du Ändra namn > Redigera.

  Mer information om egna namn finns i Namngivningsalternativ.

Video

 1. Välj Inkludera videofiler.

 2. Välj videoformat och kvalitetsinställningar:

  H.264

  H.264 är ett mycket komprimerat videoformat som vanligtvis används för uppspelning på mobila enheter. Välj Kvalitet > Låg för videor som ska spelas upp på mobila enheter. Välj Kvalitet > Medel för uppspelning i en webbläsare.

  DPX

  DPX (Digital Picture Exchange) är en standard som härstammar från Kodak Cineon-format och som används för arbete med visuella effekter. DPX-filer exporteras med upplösningen 1 920 x 1 080 men du kan ange en kvalitetsinställning på 24p, 25p eller 30p.

  Ursprungligt

  Exporterar video i samma format och med samma hastighet som originalklippet.

  Obs!

  Källinformationen visar upplösning och bildfrekvens för videofilen i Lightroom Classic. Använd målinformation för att se upplösning, bildfrekvens och beräknad filstorlek för den exporterade videon i valt videoformat och vald kvalitet. Om du har valt mer än en video visas källinformationen för den mest valda filen.

Filinställningar

Klicka på snabbmenyn Bildformat och välj JPEG, JPEG XL, AVIFPSD, TIFF, PNG, DNG eller Original. Markera HDR-utdata för att exportera bilden i HDR-kvalitet. Ange sedan lämpliga alternativ för formatet. HDR-utdata är aktiverat för alla icke-Raw-format utom JPEG. När du exporterar JPEG med HDR-utdata aktiverat skriver Lightroom Classic en Gain Map när bilden sparas, så att filen kan anpassas till den bildskärm som används och ge en konsekvent visningsupplevelse på olika skärmar. Alternativet HDR-utdata gäller bara bilder där HDR-redigeringsläget är aktiverat.

Med DNG-formatet (Digital Negative) sparas dina camera raw-filer i ett arkivformat.

Viktigt:

AVIF och JPEG XL är nya format och därför är stödet i olika program och plattformar begränsat.

Obs!

Om du väljer Original exporterar Lightroom Classic bilddata i samma format som originalet togs med, och inga alternativ för filinställningar är tillgängliga. Om du exporterar original-Raw-filer exporteras metadataändringar i en åtföljande underordnad fil.

Kvalitet

(JPEG, JPEG XL, AVIF) Anger komprimeringsgraden. För JPEG används förstörande komprimering vilket innebär att data tas bort och att filen blir mindre. Dra skjutreglaget Kvalitet eller ange ett värde mellan 0 och 100 i rutan Kvalitet.

Förlustfri kvalitet

(JPEG XL) Tillåter export utan kvalitetsförlust.

Färgrymd

(JPEG, PSD, TIFF, PNG, AVIF, JPEG XL) Omvandlar foton till sRGB, HDR-färgrymden, AdobeRGB eller ProPhoto RGB-färgrymden och märker foton med färgprofilen. Välj Annan för att markera en egen färgprofil.

Begränsa filstorleken till

(JPEG) Anger en maximal filstorlek för den exporterade filen.

Bitdjup

(PSD, TIFF, PNG, AVIF, JPEG XL) Sparar bilden med bitdjupet 8 eller 16 bitar per kanal. 32 bitar tillåts för HDR TIFF och PSD, medan AVIF endast sparas på 10 bitar

Komprimering

(TIFF) Anger ZIP-komprimering, LZW-komprimering eller ingen komprimering. ZIP och LZW är förstörande komprimeringsmetoder som minskar filstorleken utan att kassera bilddata.

Obs! LZW-komprimering är inte tillgänglig om bitdjupet är 16 bitar/komponent.

Kompatibilitet

(DNG) Anger vilka versioner av Camera Raw och Lightroom Classic som kan läsa filen.

JPEG-förhandsvisning

(DNG) Anger om den exporterade JPEG-förhandsvisningen ska vara i full storlek, medelstorlek eller inte skapas.

Bädda in snabba inläsningsdata

(DNG) Gör att bilder kan läsas in snabbare i modulen Framkalla men ökar filstorleken en aning.

Använd förstörande komprimering

(DNG) Minskar filstorleken väsentligt men kan sänka bildkvaliteten.

Inbäddad ursprunglig Raw-fil

(DNG) Sparar alla ursprungliga bilddata för camera raw i DNG-filen.

Ange storlek på bild

Om du väljer JPEG, PSD, PNG, AVIF, JPEG XL eller TIFF som exportfilformat anger du bildstorleken.

Anpassa

Anger fotots maximala bredd och höjd, vilket visar hur många pixlar fotot har och detaljfinhet i den exporterade bilden. Välj ett alternativ och ange mått i tum, centimeter eller pixlar. Om du markerar Förstora inte kommer inställningarna för bredd och höjd att ignoreras som skulle förstora fotot.

Bredd och höjd

Ändra storlek på fotot till en storlek inom den angivna bredden och höjden, utan att ändra de ursprungliga fotoproportionerna. Om du till exempel anger 400 x 600 skapas ett stående foto med storleken 400 x 600 respektive ett liggande foto med storleken 400 x 267.

Mått

Använd det högsta värdet på den längsta kanten på fotot och det lägsta värdet på den kortaste kanten, oavsett fotots ursprungliga bildförhållanden. Om du till exempel anger 400 x 600 skapas ett stående foto med storleken 400 x 600 respektive ett liggande foto med storleken 600 x 400.

Lång kant och Kort kant

Tillämpa värdet på den långa eller korta kanten av fotot och använd de ursprungliga proportionerna för fotot till att beräkna den andra kanten.

Obs! Den långa kanten på ett exporterat foto får inte vara större än 65 000 pixlar.

Megapixlar

Ange antal megapixlar och upplösningen (i punkter/tum) för det exporterade fotot.

Upplösning

Ange en upplösning (i pixlar per tum eller per centimeter) för filer som ska skrivas ut. För inkjet-utskrift passar 180 till 480 ppi. För offsettryck eller labbtryck bör du kontrollera med din tjänsteleverantör.

Skärpa

Du kan använda en adaptiv utdataskärpealgoritm på dina JPEG-, PSD-, PNG-, AVIF-, JPEG XL- eller TIFF-foton när du exporterar. Den mängd skärpa som används i Lightroom Classic baseras på vilket utdatamedium och vilken upplösning du anger. Utdataskärpa används även om du gör skärpeinställningar i modulen Framkalla.

 1. Markera rutan Skärpa i området Utdataskärpa i dialogrutan Exportera.

 2. Ange om exporten är avsedd för Raster, Matt papper eller Glättat papper.

 3. Ändra snabbmenyn Mängd till Låg eller Hög för att minska eller öka mängden skärpa. I de flesta fall kan du lämna mängden inställd på standardalternativet, Standard.

Metadata

Ange hur metadata och nyckelord ska hanteras som associeras med exporterade foton.

Endast Copyright

Inkluderar bara IPTC Copyrightmetadata i det exporterade fotot. Det här alternativet är inte tillgängligt för DNG-filer.

Endast copyright- och kontaktinformation

Inkluderar bara IPTC-kontakt- och copyrightmetadata i det exporterade fotot. Det här alternativet är inte tillgängligt för DNG-filer.

Alla förutom Camera Raw och Camera Info

Inkluderar alla metadata i det exporterade fotot förutom EXIF-kamerametadata, till exempel metadata för exponering, brännvidd och datum/tid. Det här alternativet är inte tillgängligt för DNG-filer.

Alla

Inkluderar alla metadata i det exporterade fotot. Det här alternativet är inte tillgängligt för DNG-filer.

Ta bort platsinformation

Tar bort GPS-metadata från foton, även om Allt utom kamerainformation eller Alla väljs på snabbmenyn. Det här alternativet är inte tillgängligt för DNG-filer.

Skriv nyckelord som Lightroom Classic-hierarki

Lodtecknet ( | ) används för att visa relationen mellan överordnade/underordnade metadata (till exempel "Namn|Maria") i metadatafälten.

Vattenstämplar

Om det är JPEG-, PSD-, PNG-, JPEG XL-, AVIF- eller TIFF-filer markerar du rutan Vattenstämplar för att inkludera en copyrightvattenstämpel i exporterade foton.

Enkel vattenstämpel med upphovsrätt Inkluderar innehållet i copyrightmetadatafältet som en vattenstämpel i det exporterade fotot. Om fältet är tomt används ingen vattenstämpel.

Anpassad Välj en egen vattenstämpel vars namn kommer att visas på snabbmenyn Vattenstämpel. Klicka på Redigera vattenstämpel om du vill skapa en egen vattenstämpel. Se Använda redigeringsprogram för vattenstämplar.

Obs! Om du får problem med att vattenstämplar inte visas på exporterade foton kontrollerar du att du använder den senaste uppdateringen. Välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar i Lightroom Classic. Om du vill ha mer information går du till användarforumen för Lightroom Classic .

 

Efterbearbetning

Välj något av följande på menyn Efter export.

Gör ingenting Fotona exporteras och ingen efterbearbetning görs.

Visa i Utforskaren/Finder Visar exporterade filer i Utforskaren (Windows) eller Finder (OS X).

Öppna i Photoshop/Photoshop Elements Öppnar fotot/fotona som exporterats i Photoshop eller Photoshop Elements. Photoshop eller Photoshop Elements måste vara installerat på datorn för att detta ska fungera.

Öppna i [annat externt redigeringsprogram] Öppnar exporterade foton i det program som anges som ytterligare externt redigeringsprogram i Lightroom Classic-inställningarna.

Öppna i annat program Öppnar exporterade foton i det program du anger på snabbmenyn Program.

Gå till mappen Exportera åtgärder nu Mappen Exportera åtgärder öppnas och där kan du placera ett körbart program, en genväg eller ett alias för ett körbart program. Se Skapa exportåtgärder.

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?