Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Visa klassificeringar, flaggor och etiketter

I modulen Bibliotek kan du visa klassificeringsstjärnor, flaggor och färgetiketter utifrån det alternativ som du väljer.

Obs!

Du kan visa klassificeringsstjärnor i bildspel. Se Visa klassificeringar i ett bildspel

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek för att visa klassificeringar, flaggor och etiketter:
  • Välj Visa > Visningsalternativ för att visa flaggor och etiketter i miniatyrceller i Stödrastervyn. På fliken Stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning markerar du Flaggor och Tonade stödrasterceller med etikettfärger. Välj Klassificering på menyn Överkantsetikett eller Nederkantsetikett för att visa klassificeringsstjärnor.

  • Markera ett eller flera av alternativen på verktygsmenyn (Klassificering, Flaggning eller Färgetikett) för att visa klassificeringar, flaggor och etiketter i verktygsfältet eller i Stödraster- eller Luppvisning.

  Obs!

  Klassificering, flaggor och etiketter är alltid tillgängliga under foton som visas i Jämförelse- och Undersökningsvisning.

Ange klassificeringsstjärnor

Du kan använda noll till fem stjärnor för att klassificera dina filer. Klassificeringsstjärnor kan anges eller visas i alla vyer i modulen Bibliotek. När du klassificerat fotona kan du klicka på en klassificeringsfilterknapp på bildbandet eller i fältet Biblioteksfilter för att visa eller arbeta med foton som du klassificerat med ett visst antal stjärnor. Se Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning och Söka efter foton med hjälp av attributfilter.

 • Välj Foto > Ange klassificering när du markerat ett eller flera foton i Stödrastervisning eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning. Välj därefter en klassificering på undermenyn.

  Obs! Om du har markerat flera foton på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvyn används endast klassificeringen på det aktiva fotot.

 • Välj ett värde mellan 1 och 5 för att ange klassificering. Håll ned Skift och tryck på talet för att ange klassificeringen och markera nästa foto.

Obs!

I Jämförelse- och Undersökningsvisning klickar du på en av de fem punkterna under fotot för att ange antalet klassificeringsstjärnor. När du klickar på den första punkten anger du en stjärna, klickar du på den andra punkten anger du två stjärnor, klickar du på den tredje punkten anger du tre stjärnor osv.

Ange klassificeringsstjärnor i miniatyrbilder i Stödrastervisning.

 1. I stödrastervyn markerar du ett eller flera foton.
 2. Klicka på en av de fem punkterna under miniatyrbilden i en cell.

  När du klickar på den första punkten anger du en stjärna, klickar du på den andra punkten anger du två stjärnor, klickar du på den tredje punkten anger du tre stjärnor osv.

  Obs!

  Om du vill visa klassificeringsstjärnor i kompakta miniatyrbildsceller väljer du Nederkantsetikett > Klassificering i Biblioteksvisningsalternativ. Om du vill att klassificeringsstjärnor ska visas i expanderade miniatyrceller väljer du Visa klassificeringssidfot i Alternativ för biblioteksvisning. Se Ange biblioteksvisningsalternativ för Stödrastervisning.

Ange klassificeringsstjärnor med verktyget Målare

 1. I stödrastervyn markerar du verktyget Målare i verktygsfältet och väljer därefter Klassificering på menyn Färg i verktygsfältet.

  Obs!

  Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 2. Ange klassificeringen i verktygsfältet och klicka eller dra sedan över fotona för att tillämpa klassificeringen.
 3. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att inaktivera Målare. När verktyget Målare är inaktiverat visas det i verktygsfältet.

Ange klassificeringsstjärnor i verktygsfältet Bibliotek

 1. Klicka på en klassificering i verktygsfältet när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning.

  När du klickar på den första punkten anger du en stjärna, klickar du på den andra punkten anger du två stjärnor, klickar du på den tredje punkten anger du tre stjärnor osv. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp- eller Undersökningsvisning, kommer klassificeringen endast att gälla för det aktiva fotot.

  Obs!

  Om du vill att klassificeringsstjärnorna ska visas i verktygsfältet väljer du Klassificering på verktygsmenyn. Se Visa kontroller i verktygsfält i modulen Bibliotek

Ange klassificeringsstjärnor på panelen Metadata

 1. Välj Standard, Alla, Minimal eller Snabbeskrivning på snabbmenyn högst upp i panelen Metadata när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller om du markerat ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning.
 2. Klicka på en av de fem punkterna intill Klassificering i panelen Metadata.

  När du klickar på den första punkten anger du en stjärna, klickar du på den andra punkten anger du två stjärnor, klickar du på den tredje punkten anger du tre stjärnor osv. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer klassificeringen endast att gälla för det aktiva fotot.

Ändra klassificering

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek för att ändra klassificeringsstjärnor i antingen miniatyrcellen, verktygsfältet eller i panelen Metadata:
  • Klicka på en annan klassificeringsstjärna för att öka eller minska klassificeringen. Om du klickar på en klassificering med en stjärna tas den klassificeringen bort.

  • Välj Foto > Ange klassificering och därefter en annan klassificering för att öka eller minska klassificeringen.

  Obs!

  Du kan markera foton och trycka på Q för att öka klassificeringen eller på A för att minska den.

Ta bort klassificeringar

 1. Välj Foto > Ange klassificering > Ingen när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer klassificeringen endast att tas bort för det aktiva fotot.

  Obs!

  Om du vill ta bort klassificeringar kan du också klicka på stjärnorna i en miniatyrbildscell i verktygsfältet Bibliotek eller i panelen Metadata. Om ett foto har fem stjärnor klickar du på den femte stjärnan för att ta bort den klassificeringen. Om ett foto har fyra stjärnor klickar du på den fjärde stjärnan för att ta bort den klassificeringen och så vidare.

Flagga eller avvisa foton

Med flaggorna anger du om fotot är valt, , avvisat eller om det inte är flaggat. Flaggorna ställs in i modulen Bibliotek. När du har flaggat foton kan du klicka på en flaggfilterknapp på bildbandet eller i fältet Biblioteksfilter för att visa eller arbeta med foton som du har gett en viss flagga. Se Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning och Söka efter foton med hjälp av attributfilter.

Flaggstatus sparas inte i XMP-fil. Den visas inte och är inte tillgänglig utanför Lightroom Classic-katalogen.

 1. Gör något av följande på modulen Bibliotek:
  • Markera ett eller flera foton i Stödrastervyn eller markera ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvyn. Välj sedan Foto > Ange flagga och sedan den flagg du vill använda. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer flaggan endast att gälla för det aktiva fotot.

  • Markera ett foto i Stödrastervisning eller på bildbandet och tryck på P-tangenten för att flagga att bilden är vald eller på X-tangenten för att ange att den är avvisad. Håll ned Skift och tryck på P eller X för att ange flagga och markera nästa foto. Håll ned Ctrl (Windows) eller kommando (Mac OS) och tryck på uppåtil eller nedåtpil för att öka respektive minska flaggstatus.

  • (Endast i Stödrastervisning) Klicka på flaggikonen i det övre vänstra hörnet av fotominiatyren för att tillämpa eller ta bort flaggan för Välj flagga. Foton med en avvisandeflagga visas nedtonade i stödrastervyn.

   Obs! Om du vill visa eller ange flaggor i miniatyrbildsceller i Stödrastervyn kontrollerar du att du har valt flaggor på fliken Stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning. (Välj Visa > Visningsalternativ.)

  • (Endast i Jämförelse- och Undersökningsvisning) Klicka under fotona på flaggorna för att välja eller avvisa.

Flagga foton i verktygsfältet Bibliotek

 1. Klicka på en flagga i verktygsfältet när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp- eller Undersökningsvisning, kommer flaggan endast att gälla för det aktiva fotot.

  Obs!

  Om du vill visa eller ställa in flaggor i verktygsfältet väljer du Flaggning på verktygsmenyn.

Flagga foton med verktyget Målare

 1. Markera i stödrastervyn verktyget Målare i verktygsfältet och välj därefter Flagga på menyn Färg i verktygsfältet.
 2. Ange flaggstatus i verktygsfältet och klicka eller dra sedan över fotona för att använda flagginställningen.

Flagga av eller avvisa foton snabbt

Om du väljer kommandot Förbättra foton kommer ej flaggade foton att flaggas som avvisade och flaggan för valda foton kommer att tas bort.

 1. Gå till panelen Mappar eller Samlingar och välj en mapp eller en samling.

 2. Välj Bibliotek > Förbättra foton.
 3. Klicka på Förfina i dialogrutan Förbättra foton.

Markera flaggade foton

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Välj Redigera > Markera flaggade foton, om du vill markera flaggade foton i Stödrastervisning eller på bildbandet.

  • Välj Redigera > Avmarkera ej flaggade foton och du vill avmarkera ej flaggade foton som finns i Stödrastervisning eller på bildbandet.

Ange etiketter och färggrupper

Att ge vissa etiketter färger är ett bra sätt att snabbt markera ett stort antal foton. Anta till exempel att du just har importerat ett stort antal foton och att du visar dem i Stödrastervyn. När du går igenom de nya fotona kan du markera de som du vill behålla. När du har gjort det kan du klicka på färgetikettsfilterknapparna på bildbandet för att visa och arbeta med foton som du har etiketterat med en viss färg. Se Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning och Söka efter foton med hjälp av attributfilter.

 1. Gör något av följande på modulen Bibliotek:
  • Markera ett eller flera foton i Stödrastervyn eller markera ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvyn. Välj sedan Foto > Ange färgetikett och en etikett på undermenyn. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer etiketten endast att gälla för det aktiva fotot.

  • (Endast i Stödrastervisning) Flytta pekaren till ikonen Färgetikett längst ned i miniatyrcellen och klicka sedan på en färgetikett.

   Obs! Om du vill visa eller ange färgetiketter i miniatyrbildsceller markerar du Inkludera färgetikett på fliken Stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning. (Välj Visa > Visningsalternativ.)

  • (Endast i Stödraster-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning) Klicka på en färgetikettsikon under fotona.

Ange färgetiketter i verktygsfältet Bibliotek

 1. Klicka på en färgetikett i verktygsfältet när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp- eller Undersökningsvisning. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp- eller Undersökningsvisning, kommer etiketten endast att gälla för det aktiva fotot.

  Obs!

  Om du vill visa eller ange färgetiketter i verktygsfältet i modulen Bibliotek väljer du Färgetikett på verktygsmenyn.

Ange färgetiketter med verktyget Målare

 1. Markera i stödrastervyn verktyget Målare i verktygsfältet och välj därefter Etikett på menyn Färg i verktygsfältet.

  Obs!

  Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 2. Ange färgetiketten i verktygsfältet och klicka eller dra sedan över fotona för att tillämpa etiketten.
 3. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att inaktivera Målare. När verktyget Målare är inaktiverat visas det i verktygsfältet.

Redigera färgetikettsuppsättningar

I dialogrutan Redigera färgetikettsuppsättning kan du tilldela namn till färgetiketter. Namnet läggs sedan till i fotots metadata när du använder etiketten.

 1. Välj i modulen Bibliotek Metadata > Redigera färgetikettsuppsättning > Redigera.
 2. Skriv i dialogrutan Redigera färgetikettsuppsättning ett namn intill färgen.
 3. (Valfritt) Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning, skriv ett namn i textrutan Förinställningsnamn och klicka sedan på Skapa.
 4. Klicka på Ändra.

Ta bort eller ändra namn på färgetikettsuppsättningar

 1. Välj i modulen Bibliotek Metadata > Redigera färgetikettsuppsättning > Redigera.
 2. Välj i dialogrutan Redigera färgetikettsuppsättning en förinställning på menyn Förinställning.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort förinställningen [förinställningsnamn]. Klicka på Ta bort i varningsmeddelandet som öppnas.

  • Om du vill ändra namn på förinställningen väljer du Ändra namn på förinställningen [förinställningsnamn]. Skriv ett namn i textrutan Förinställningsnamn och klicka sedan på Ändra namn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy