Methoden voor het knippen, splitsen en verkleinen van objecten

Illustrator beschikt over de volgende methoden om objecten te knippen, te splitsen of te verkleinen:

Splitsen op onderste objecten

Deze opdracht fungeert als een uitsteekvorm of mal en gebruikt een geselecteerd object om door andere objecten heen te snijden, waarbij de originele selectie wordt verwijderd. Kies Object > Pad > Splitsen op onderste objecten als u deze opdracht wilt gebruiken. Zie Objecten knippen met de opdracht Splitsen op onderste objecten.

Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten

Met deze knop knipt u een pad door bij het ankerpunt en verandert het ene ankerpunt in twee ankerpunten die boven op elkaar liggen. Deze knop wordt actief in het regelpaneel nadat u een of meerdere ankerpunten hebt geselecteerd met de tool Direct selecteren. Zie Een pad splitsen.

Mes

Met deze knop snijdt u een object langs een vrij pad dat u met de tool tekent. Het object wordt opgesplitst in de samenstellende gevulde vlakken (een vlak is een gebied dat niet door een lijnsegment wordt onderverdeeld). Klik op de tool Gummetje en houd dit ingedrukt om de tool Mes weer te geven en te selecteren. Zie Objecten knippen met de tool Mes.

Schaar

Met dit gereedschap kunt u een pad, afbeeldingskader of leeg tekstkader bij een ankerpunt of langs een segment splitsen. Klik op de tool Gummetje en houd dit ingedrukt om de tool Schaar weer te geven en te selecteren. Zie Een pad splitsen.

Splitsen op raster

Met deze opdracht kunt u een of meer objecten splitsen in meerdere rechthoekige objecten die in rijen en kolommen zijn geordend. U kunt de hoogte, breedte en tussenruimte tussen rijen en kolommen exact wijzigen en snel hulplijnen maken om illustraties in te delen. Kies Object > Pad > Splitsen op raster als u deze opdracht wilt gebruiken. Zie Een object splitsen in een raster.

Samengestelde paden en samengestelde vormen

Hiermee kunt u een object gebruiken om een gat te maken in een ander object. Zie Samengestelde vormen en Samengestelde paden.

Pathfinder-effecten

Bieden diverse manieren om overlappende objecten te splitsen en te verkleinen. Zie Pathfinder.

Knipmaskers

Hiermee kunt u een object gebruiken om delen van andere objecten te verbergen. Zie Knipmaskers.

Objecten knippen met de opdracht Splitsen op onderste objecten

 1. Selecteer het object dat u als snijder wilt gebruiken en plaats het zo dat het de objecten die u wilt knippen, overlapt.
 2. Kies Object > Pad > Splitsen op onderste objecten.

Objecten knippen met de tool Mes

 1. Selecteer de tool Mes . Klik op de tool Gummetje en houd dit ingedrukt om de tool Mes weer te geven en te selecteren. Zie Een gereedschap selecteren voor andere methoden om tools te selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u langs een gebogen pad wilt knippen, sleept u de aanwijzer over het object.

  • Als u langs een recht pad wilt knippen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met de tool Mes op het tekengebied klikt. U kunt dan slepen.

Een object splitsen in een raster

 1. Selecteer het object.

  Als u meerdere objecten selecteert, worden de weergavekenmerken van het bovenste object gebruikt voor het raster van objecten.

 2. Kies Object > Pad > Splitsen op raster.
 3. Voer het gewenste aantal rijen en kolommen in.
 4. (Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de grootte van elke rij en kolom wilt instellen, voert u waarden in voor Hoogte en Breedte.

  • Als u de ruimte tussen de rijen en de kolommen wilt instellen, voert u waarden in voor Tussenruimte.

  • Als u de afmetingen van het hele raster met objecten wilt wijzigen, voert u waarden in voor Totaal.

  • Als u hulplijnen langs de randen van de rijen en kolommen wilt plaatsen, selecteert u Hulplijnen toevoegen.

 5. Klik op OK.