Illustraties importeren uit Photoshop

U kunt illustraties van Photoshop-bestanden (PSD-bestanden) naar Illustrator halen met behulp van de opdracht Openen, de opdracht Plaatsen, de opdracht Plakken en de functie slepen en neerzetten.

Illustrator ondersteunt de meeste Photoshop-gegevens, inclusief laagcomposities, lagen, bewerkbare tekst en paden. Dit betekent dat u bestanden tussen Photoshop en Illustrator kunt overdragen zonder dat de mogelijkheid om de illustraties te bewerken verloren gaat. Om de overdracht tussen de twee toepassingen soepel te laten verlopen, worden aanpassingslagen met uitgeschakelde zichtbaarheid in Illustrator geïmporteerd (hoewel ze dan niet toegankelijk zijn), zodat ze bij het terugexporteren naar Photoshop weer kunnen worden hersteld.

Steunkleuren (maximaal 31 steunkleurkanalen per bestand) worden geïmporteerd als een enkelvoudige n-kanaalsrasterafbeelding die over de proceskleurafbeelding wordt geplaatst. De steunkleuren worden aan het deelvenster Stalen toegevoegd als eigen kleuren met dezelfde naam als in Photoshop. Geïmporteerde steunkleuren worden correct gescheiden.

Duotoon-PSD-bestanden worden geïmporteerd als platte rasterafbeeldingen met een geïndexeerde kleurruimte met 256 kleuren en een n-kanaalskleurruimte met alle duotooninkten. Aangezien Illustrator een n-kanaal gebruikt, kunnen de interacties voor de overvloeimodus die in Photoshop zijn ingesteld, er anders uitzien in Illustrator. Inktkleuren van oude kleurenbibliotheken worden ingesteld op grijs.

In gevallen waarin Illustrator de Photoshop-gegevens moet omzetten, wordt er een waarschuwing weergegeven. Als u bijvoorbeeld een 16-bitsbestand van Photoshop importeert, wordt u gewaarschuwd dat de afbeelding wordt geïmporteerd als een vlakke samengestelde 8-bitsafbeelding.

Importopties voor Photoshop

Wanneer u een Photoshop-bestand plaatst of opent dat meerdere lagen bevat, kunt u de volgende opties instellen:

Laagcompositie

Als het Photoshop-bestand laagcomposities bevat, geeft u op welke versie van de afbeelding wordt geïmporteerd. Selecteer Voorvertoning tonen als u een voorvertoning wilt weergeven van de geselecteerde laagcompositie. In het tekstvak Opmerking worden opmerkingen over het Photoshop-bestand weergegeven.

Bij bijwerken van koppeling

Geeft aan hoe instellingen voor de zichtbaarheid van lagen worden verwerkt bij het bijwerken van een gekoppeld Photoshop-bestand dat laagcomposities bevat.

Overschrijvingen voor zichtbaarheid van laag behouden

De gekoppelde afbeelding wordt bijgewerkt volgens de status van de zichtbaarheid van de laag in de laagcompositie op het moment dat u het bestand hebt geplaatst.

Zichtbaarheid van laag van Photoshop gebruiken

De gekoppelde afbeelding wordt bijgewerkt volgens de huidige status van zichtbaarheid van de laag in het Photoshop-bestand.

Photoshop-lagen omzetten in objecten en waar mogelijk tekst bewerkbaar maken

De structuur van de lagen en de mogelijkheid om tekst te bewerken worden zoveel mogelijk behouden, zonder het uiterlijk aan te tasten. Als het bestand echter functies bevat die in Illustrator niet worden ondersteund, blijft het uiterlijk van de illustraties in Illustrator behouden door lagen samen te voegen en te rasteren. Bijvoorbeeld:

 • Laagsets waarin de overvloeimodus Oplossen wordt gebruikt en alle lagen in knipmaskers worden tot enkele lagen samengevoegd.

 • Aanpassingslagen en lagen waarin een afdekoptie wordt gebruikt, worden samengevoegd met de onderliggende lagen, net als lagen die transparante pixels bevatten en waarin de overvloeimodus Kleur tegenhouden, Kleur doordrukken, Verschil, Lineair doordrukken, Lineair tegenhouden, Intens licht, Lineair licht of Puntlicht wordt gebruikt.

 • Lagen die laageffecten gebruiken, kunnen worden samengevoegd. Hoe de samenvoeging precies verloopt, is echter afhankelijk van de overvloeimodus van de laag, van de aanwezigheid van transparante pixels en van de overvloeiopties van de laag.

 • Verborgen lagen die moeten worden samengevoegd, worden genegeerd.

Opmerking: De optie Photoshop-lagen omzetten in objecten en waar mogelijk tekst bewerkbaar maken is niet beschikbaar wanneer u een Photoshop-bestand koppelt.

Photoshop-lagen afvlakken naar een enkele afbeelding en uiterlijk van tekst behouden

Het bestand wordt geïmporteerd als een enkele bitmapafbeelding. In het omgezette bestand blijven de afzonderlijke objecten niet behouden, met uitzondering van het knippad van het document (als dat er is). Dekking blijft behouden als deel van de hoofdafbeelding, maar u kunt deze eigenschap niet bewerken.

Verborgen lagen importeren

Alle lagen uit het Photoshop-bestand worden geïmporteerd, ook verborgen lagen. Deze optie is niet beschikbaar als u een koppeling naar een Photoshop-bestand maakt.

Segmenten importeren

Alle segmenten in het Photoshop-bestand blijven behouden. Deze optie is alleen beschikbaar bij het openen of insluiten van een bestand dat segmenten bevat.

Een deel van een afbeelding van Photoshop naar Illustrator verplaatsen

 1. Selecteer in Photoshop de pixels die u wilt verplaatsen. Zie de Help bij Photoshop voor meer informatie.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kopieer de selectie in Photoshop en plak deze in Illustrator. Als er een laagmasker actief is op het moment dat u de opdracht Kopiëren kiest, kopieert Photoshop het masker in plaats van de hoofdlaag.

  • Selecteer de tool Verplaatsen in Photoshop en sleep de selectie naar Illustrator. Illustrator vult transparante pixels met wit.

Paden vanuit Photoshop naar Illustrator verplaatsen

 1. Gebruik in Photoshop de tool Padcomponent selecteren of Direct selecteren om de paden te selecteren die u wilt verplaatsen.

  U kunt elk pad of padsegment selecteren dat in het deelvenster Paden verschijnt, inclusief vormvectormaskers, tijdelijke paden en opgeslagen paden. In de Help bij Photoshop vindt u meer informatie over het selecteren van paden.

 2. Kopieer en plak of sleep het pad naar Illustrator.

 3. Geef in het dialoogvenster Opties voor plakken aan of u het pad wilt plakken als een samengestelde vorm of als een samengesteld pad. Plakken als een samengesteld pad gaat sneller, maar kan leiden tot enig verlies aan bewerkbaarheid.

  Opmerking:

  Als u alle paden (maar geen pixels) uit een Photoshop-document wilt importeren, kies dan Bestand > Exporteren > Paden naar Illustrator (in Photoshop). Open vervolgens het resulterende bestand in Illustrator.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account