Dit artikel beschrijft de workflows voor het maken en bewerken van patronen in Adobe Illustrator CS6 en hoger. Raadpleeg Patronen voor meer informatie over werken met patronen in een eerdere versie van Illustrator.

Zelfstudievideo: Een patroon definiëren

Zelfstudievideo: Een patroon definiëren
Train Simple

Een patroon maken of bewerken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een patroon wilt maken, selecteert u de illustratie waarvan u het patroon wilt maken en vervolgens kiest u Object > Patroon > Maken.
  • Als u een bestaand patroon wilt bewerken, dubbelklikt u op het patroon in het patroonstaal of selecteert u een object met het patroon en kiest u Object > Patroon > Patroon bewerken.
 2. (Optioneel) Geef in het dialoogvenster Patroonopties een nieuwe naam op voor het patroon of wijzig de bestaande naam.

 3. Wijzig de andere beschikbare opties in het dialoogvenster Patroonopties:

  Deelvenster Patroonopties
  Deelvenster Patroonopties

  Tegeltype

  Geef aan hoe u de tegels wilt opmaken:

  • Raster. Het middelpunt van elke tegel wordt horizontaal en verticaal uitgelijnd met de middelpunten van de aangrenzende tegels.
  • Steen op rij. De tegels zijn rechthoekig en worden in rijen gerangschikt. De middelpunten van de tegels in rijen worden horizontaal uitgelijnd. De middelpunten van de tegels in afwisselende kolommen worden verticaal uitgelijnd.
  • Steen op kolom. De tegels zijn rechthoekig en worden in kolommen gerangschikt. De middelpunten van de tegels in kolommen worden verticaal uitgelijnd. De middelpunten van de tegels in afwisselende kolommen worden horizontaal uitgelijnd.
  • Hexagon op kolom. De tegels zijn zeshoekig en worden in kolommen gerangschikt. De middelpunten van de tegels in de kolommen worden verticaal uitgelijnd. De middelpunten van de tegels in afwisselende kolommen worden horizontaal uitgelijnd.
  • Hexagon op rij. De tegels zijn zeshoekig en worden in rijen gerangschikt. De middelpunten van de tegels in de rijen worden horizontaal uitgelijnd. De middelpunten van de tegels in afwisselende rijen worden verticaal uitgelijnd.

  Verschuiving van steen

  Toepassen op:

  • Steen op rij. Hiermee bepaalt u met hoeveel tegelbreedte de middelpunten van de tegels in aangrenzende rijen buiten de verticale uitlijning worden geplaatst.
  • Steen op kolom. Hiermee bepaalt u met hoeveel tegelhoogte de middelpunten van tegels in aangrenzende kolommen buiten de horizontale uitlijning worden geplaatst.

  Hoogte/breedte

  Hiermee bepaalt u de hoogte en de breedte van de tegel. Kies verschillende waarden, kleiner of groter dan de hoogte en de breedte van de illustratie. Als u waarden invoert die groter zijn dan het formaat van de illustratie, wordt de tegel groter dan de illustratie en wordt er lege ruimte tussen tegels toegevoegd. Als u waarden invoert die kleiner zijn dan het formaat van de illustratie, overlappen de illustraties van aangrenzende tegels elkaar.

  Tegelgrootte aanpassen aan illustratie

  Als u deze optie gebruikt, wordt het formaat van de tegel teruggebracht tot dat van de illustratie waarmee het patroon wordt gemaakt.

  Tegel verplaatsen met illustratie

  Als u deze optie gebruikt, wordt de tegel ook verplaatst wanneer u de illustratie verplaatst.

  Horizontale tussenruimte/verticale tussenruimte

  Geef aan hoeveel ruimte er tussen aangrenzende tegels moet worden geplaatst.

  Overlap

  Wanneer aangrenzende tegels elkaar overlappen, bepaalt u welke tegels op de voorgrond moeten worden weergegeven.

  Exemplaren

  Geef aan hoeveel rijen en kolommen tegels er moeten worden weergegeven tijdens het aanpassen van het patroon.

  Kopieën grijs maken tot

  Hiermee bepaalt u de dekking van exemplaren van de tegel in de voorvertoning tijdens het aanpassen van het patroon.

  Tegelrand tonen

  Selecteer deze optie als u een kader rond de tegel wilt weergeven.

  Staalbegrenzingen tonen

  Selecteer deze optie als u een gedeelte van het patroon wilt weergeven dat wordt herhaald om het patroon te maken.

 4. In de balk onder het regelpaneel kunt u ervoor kiezen om wijzigingen in het patroon op te slaan  of te negeren.

  Opmerking:

  Als u een nieuw patroon maakt, wordt dit opgeslagen in het deelvenster Stalen. Als u een patroon bewerkt, wordt de patroondefinitie bijgewerkt in het deelvenster Stalen.