Rechte lijnen tekenen

Gebruik het gereedschap Lijnsegment wanneer u één recht lijnsegment wilt tekenen. Zie Het gereedschap Lijn gebruiken voor een game die u leert werken met het gereedschap Lijnsegment.

 1. Selecteer het gereedschap Lijnsegment .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Plaats de aanwijzer op de positie waar de lijn moet beginnen en sleep de aanwijzer naar de positie waar de lijn moet eindigen.

  • Klik op de plaats waar de lijn moet beginnen. Geef in het dialoogvenster de Lengte en Hoek van de lijn op. Als u de lijn wilt vullen met de huidige vulkleur, selecteert u Lijn vullen. Klik op OK.

  lijnsegment
  Opties voor lijnsegment

Bogen tekenen

 1. Klik op het gereedschap Lijnsegment () en houd vast. Selecteer het gereedschap Boog .

  Gereedschap Lijnsegment
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Plaats de aanwijzer op de positie waar de boog moet beginnen en sleep de aanwijzer naar de positie waar de boog moet eindigen.

  Klik op de plaats waar de boog moet beginnen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de plaatsbepaler voor het referentiepunt  om het punt te bepalen van waaruit de boog wordt getekend. Stel vervolgens een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

  Lengte X-as: Hiermee geeft u de breedte van de boog op.

  Lengte Y-as: Hiermee geeft u de hoogte van de boog op.

  Soort: Hiermee geeft u aan of het object een open dan wel een gesloten pad moet zijn.

  Basis langs: Hiermee geeft u de richting van de boog op. Kies X-as of Y-as. Dit bepaalt of de basis van de boog langs de horizontale as (x) of de verticale as (y) wordt getekend.

  Helling: Hiermee geeft u de hellingsrichting van de boog op. Voer een negatieve waarde in voor een concave (holronde) helling. Voer een positieve waarde in voor een convexe (bolronde) helling. Als de helling 0 is, wordt een rechte lijn gemaakt.

  Boog vullen: Hiermee vult u de boog met de huidige vulkleur.

  Opmerking: Als u een dynamische voorvertoning van de boog wilt weergeven terwijl u de opties instelt, dubbelklikt u op het gereedschap Boog in het deelvenster Gereedschappen.

  Opties Boogsegment
  Opties Boogsegment

Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

Spiralen tekenen

 1. Klik op het gereedschap Lijnsegment () en houd vast. Selecteer het gereedschap Spiraal .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de spiraal de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de spiraal te roteren.

  • Klik op de plaats waar de spiraal moet beginnen. Stel vervolgens in het dialoogvenster een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

   Straal: Hiermee geeft u de afstand aan van het middelpunt van de spiraal tot het buitenste punt.

   Windingen: Hiermee geeft u de mate op waarmee elke winding van de spiraal moet afnemen in verhouding tot de vorige winding.

   Segmenten: Hiermee geeft u aan uit hoeveel segmenten de spiraal bestaat. Elke volledige winding van de spiraal bestaat uit vier segmenten.

   Stijl: Hiermee geeft u de richting van de spiraal op.

  Opties voor Spiraal
  Opties voor Spiraal

Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

Rasters tekenen

Met de rastergereedschappen kunt u snel rechthoekige rasters en poolrasters tekenen. Gebruik het gereedschap Rechthoekig raster om rechthoekige rasters van een opgegeven grootte en met een opgegeven aantal scheidingslijnen te tekenen. Gebruik het gereedschap Poolraster om concentrische cirkels van een opgegeven grootte en met een opgegeven aantal scheidingslijnen te tekenen.

Rechthoekige rasters tekenen

 1. Klik op het gereedschap Lijnsegment () en houd vast. Selecteer het gereedschap Rechthoekig raster .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot het raster de gewenste grootte heeft.

  • Klik om het referentiepunt van het raster in te stellen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de plaatsbepaler voor het referentiepunt  om het punt te bepalen van waaruit het raster wordt getekend. Stel vervolgens een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

   Standaardgrootte: Hiermee geeft u de breedte en hoogte van het gehele raster op.

   Horizontale scheidingslijnen: Hiermee geeft u het aantal horizontale scheidingslijnen aan dat moet worden weergegeven tussen de bovenkant en de onderkant van het raster. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de horizontale scheidingslijnen verdeeld zijn naar de boven- of onderkant van het raster.

   Verticale scheidingslijnen: Hiermee geeft u het aantal verticale scheidingslijnen op dat moet worden weergegeven tussen de linkerkant en de rechterkant van het raster. De waarde van Schuintrekken bepaalt hoe schuin de verticale scheidingslijnen naar links of naar rechts lopen.

   Buitenste rechthoek gebruiken als frame: Hiermee vervangt u de bovenste en onderste segmenten en de linker- en rechtersegmenten door een afzonderlijk rechthoekig object.

   Raster vullen: Hiermee vult u het raster met de huidige vulkleur. Als u deze optie niet selecteert, wordt als vulkleur Geen ingesteld.

  rechthoekig raster
  Opties voor rechthoekig raster

Cirkelvormige rasters (poolrasters) tekenen

 1. Klik op het gereedschap Lijnsegment () en houd vast. Selecteer het gereedschap Poolraster .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot het raster de gewenste grootte heeft.

  • Klik om het referentiepunt van het raster in te stellen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de plaatsbepaler voor het referentiepunt  om het punt te bepalen van waaruit het raster wordt getekend. Stel vervolgens een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

   Standaardgrootte: Hiermee geeft u de breedte en hoogte van het gehele raster op.

   Concentrische scheidingslijnen: Hiermee geeft u het aantal cirkelvormige concentrische scheidingslijnen op dat u in het raster wilt weergeven. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de concentrische scheidingslijnen verdeeld zijn naar de binnen- of buitenkant van het raster.

   Radiale scheidingslijnen: Hiermee geeft u het aantal radiale scheidingslijnen op dat moet worden weergegeven tussen het middelpunt en de omtrek van het raster. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de radiale scheidingslijnen links- of rechtsom over het raster zijn verdeeld.

   Samengesteld pad maken van ovalen: Hiermee zet u de concentrische cirkels om in afzonderlijke samengestelde paden, waarbij elke tweede cirkel wordt gevuld.

   Raster vullen: Hiermee vult u het raster met de huidige vulkleur. Als u deze optie niet selecteert, wordt als vulkleur Geen ingesteld.

  Poolraster
  Opties voor poolraster

Rechthoeken en vierkanten tekenen

 1. Selecteer het gereedschap Rechthoek  of Afgeronde rechthoek .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rechthoek wilt tekenen, sleep dan de aanwijzer in diagonale richting totdat de rechthoek de gewenste grootte heeft.

  • Als u een vierkant wilt tekenen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de aanwijzer in diagonale richting sleept totdat het vierkant de gewenste grootte heeft.

  • Als u een vierkant of rechthoek wilt maken door waarden op te geven, klik dan op de plaats waar u de linkerbovenhoek wilt hebben. Geef de breedte en hoogte op (en de hoekstraal voor een afgeronde rechthoek) en klik op OK.

  Opties voor rechthoek
  Opties voor rechthoek

Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

De hoekstraal van een afgeronde rechthoek opgeven

De hoekstraal bepaalt hoe rond de hoeken van de afgeronde rechthoek zijn. U kunt de standaardstraal wijzigen voor alle nieuwe rechthoeken en u kunt de straal wijzigen voor afzonderlijke rechthoeken terwijl u deze tekent.

 • Als u de standaardhoekstraal wilt wijzigen, kies dan Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (macOS) en voer een nieuwe waarde in bij Straal hoekafronding. U kunt ook het gereedschap Afgeronde rechthoek selecteren, in het documentvenster klikken en een nieuwe waarde opgeven bij Straal hoekafronding. De standaardhoekstraal wordt alleen toegepast op nieuwe afgeronde rechthoeken die u tekent, niet bij bestaande afgeronde rechthoeken.

 • Als u de hoekstraal wilt wijzigen terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. Als de hoeken de gewenste rondheid hebben, laat u Pijl-omhoog of Pijl-omlaag los.

 • Als u rechte hoeken wilt maken terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u op Pijl-links.

 • Als u hoeken wilt maken die zo rond mogelijk zijn terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u op Pijl-rechts.

Opties voor afgeronde rechthoek
Opties voor afgeronde rechthoek

Opmerking:

Het is niet mogelijk om de hoekstraal te wijzigen nadat u een afgeronde rechthoek hebt getekend. Als u de hoekstraal wilt wijzigen, tekent u een normale rechthoek en kiest u Effect > Omzetten in vorm > Afgeronde rechthoek en geeft u de parameters voor afgeronde rechthoek op. Als u de hoekstraal of andere parameters wilt wijzigen, past u de effectparameters in het deelvenster Vormgeving aan.

Ovalen tekenen

 1. Klik op het gereedschap Rechthoek () en houd vast. Selecteer het gereedschap Ovaal .

  Zie Een gereedschap selecteren voor meer informatie over het selecteren van gereedschappen.

  Gereedschap selecteren
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer in diagonale richting tot de ovaal de gewenste grootte heeft.

  • Klik op de plaats waar de linkerbovenhoek van het omringende kader van de ovaal moet komen. Geef de breedte en hoogte van de ovaal op en klik op OK.

   Opmerking: Als u een cirkel wilt maken, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept. Als u afmetingen wilt opgeven, voert u eerst de breedte in en klikt u op het woord Hoogte om de desbetreffende waarde naar het vak Hoogte te kopiëren.

  Opties voor ovaal
  Opties voor ovaal

Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

Veelhoeken tekenen

 1. Klik op het gereedschap Rechthoek () en houd vast. Selecteer het gereedschap Veelhoek .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de veelhoek de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de veelhoek te draaien. Druk op Pijl-omhoog om zijden aan de veelhoek toe te voegen, of op Pijl-omlaag om zijden te verwijderen.

  • Klik op de plaats waar het middelpunt van de veelhoek moet komen. Geef de straal en het aantal zijden van de veelhoek op en klik op OK.

  Opties voor veelhoek
  Opties voor veelhoek

Opmerking:

Driehoeken zijn eveneens veelhoeken. U kunt een driehoek net als elke andere veelhoek tekenen.

Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

Sterren tekenen

 1. Klik op het gereedschap Rechthoek () en houd vast. Selecteer het gereedschap Ster .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de ster de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de ster te draaien. Druk op Pijl-omhoog om punten aan de ster toe te voegen, of op Pijl-omlaag om punten te verwijderen.

  • Klik op de plaats waar het middelpunt van de ster moet komen. Geef bij Straal 1 de afstand op van het middelpunt van de ster tot de binnenste punten van de ster. Geef bij Straal 2 de afstand op van het middelpunt van de ster tot de buitenste punten van de ster. Geef bij Punten aan hoeveel punten de ster heeft. Klik op OK. U kunt ook de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag gebruiken om punten aan de ster toe te voegen of om punten te verwijderen.

  Opties voor ster
  Opties voor ster

  Zie Basisvormen tekenen voor een video over het gebruik van de vormgereedschappen.

Flakkeringen tekenen

Met het gereedschap Flakkering maakt u flakkeringsobjecten met een helder midden, een halo, stralen en ringen. Met dit gereedschap kunt u een effect maken dat lijkt op een lensflakkering op een foto.

Flakkeringen hebben een middelste handgreep en een eindhandgreep. Met de handgrepen kunt u de plaats van de flakkering en de ringen te bepalen. De middelste handgreep bevindt zich in het heldere midden van de flakkering. Het pad van de flakkering begint vanuit dit punt.

Componenten van een flakkering
Componenten van een flakkering

A. Middelste handgreep B. Eindhandgreep C. Stralen (worden voor de duidelijkheid zwart weergegeven) D. Halo E. Ringen 

Een flakkering maken

Een standaardflakkering maken

 1. Klik op het gereedschap Rechthoek () en houd vast. Selecteer het gereedschap Flakkering .

 2. Druk op Alt (Windows) of Option (macOS) en klik op de plaats waar u de middelste handgreep van de flakkering wilt plaatsen.

  Tip: Flakkeringen hebben vaak het meeste effect als u ze op bestaande objecten tekent.

Een flakkering tekenen

 1. Selecteer het gereedschap Flakkering.

 2. Druk op de muisknop om de middelste handgreep van de flakkering te plaatsen en sleep vervolgens om de grootte van het middelpunt en de grootte van de halo in te stellen en de hoek van de stralen te draaien.

  Druk voordat u de muisknop loslaat op Shift om de hoek van de stralen constant te houden. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om stralen toe te voegen of te verwijderen. Druk op Ctrl (Windows) of op Command (macOS) om het middelpunt van de flakkering constant te houden.

 3. Laat de muisknop los wanneer middelpunt, halo en stralen naar wens zijn.

 4. Druk op de muisknop en sleep opnieuw om ringen toe te voegen aan de flakkering en om de eindhandgreep te plaatsen.

  Druk voordat u de muisknop loslaat op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om ringen toe te voegen of te verwijderen. Druk op tilde (~) om ringen willekeurig te plaatsen.

 5. Laat de muisknop los wanneer de eindhandgreep op de gewenste locatie staat.

  Elk element (middelpunt, halo, ringen en stralen) van de flakkering wordt gevuld met kleur, met verschillende instellingen voor de dekking.

Een flakkering maken via het dialoogvenster Opties voor Flakkering

 1. Selecteer het gereedschap Flakkering en klik op de plaats waar u de middelste handgreep van de flakkering wilt plaatsen.

 2. Voer in het dialoogvenster Opties voor Flakkering een van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Geef de diameter, de dekking en de helderheid van het middelpunt van de flakkering op.
  • Geef de groei van de halo op als een percentage van de gehele grootte en geef de mate van vervaging van de halo op (0 is scherp en 100 is vaag).
  • Als u ook stralen in de flakkering wilt opnemen, selecteert u Stralen en geeft u het aantal stralen, de langste straal (als een percentage van de gemiddelde straal) en de mate van vervaging van de stralen op (0 is scherp en 100 is vaag).
  • Als u ringen in de flakkering wilt opnemen, selecteert u Ringen en geeft u de afstand van het pad tussen het middelpunt van de halo (middelste handgreep) en het middelpunt van de verste ring (eindhandgreep), het aantal ringen, de grootste ring (als een percentage van de gemiddelde ring) en de richting of hoek van de ringen op.
  Opties voor flakkering
  Opties voor flakkering

Een flakkering bewerken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer de flakkering en dubbelklik op het pictogram van het gereedschap Flakkering om het dialoogvenster Opties voor Flakkering te openen. Wijzig de instellingen in het dialoogvenster.

Tip: Als u de standaardwaarden van een flakkering wilt herstellen, houdt u Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en klikt u op Herstellen.

 • Selecteer de flakkering en het gereedschap Flakkering. Sleep een eindpunt vanaf de middelste handgreep of de eindhandgreep om de lengte of de richting van de flakkering te wijzigen.
 • Selecteer de flakkering en kies Object > Uitbreiden. Hiermee maakt u de elementen van de flakkering bewerkbaar, zoals de elementen van overvloeiingen.