Adobe-composers voor Azië

Met Adobe-composers voor Azië kunt u inhoud creëren in Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische talen. U kunt typen in het Arabisch, Hebreeuws, Engels en andere talen.

U kunt kiezen tussen beschikbare composers in het menu van het deelvenster Alinea ( Venster  > Alinea > deelvenstermenu). U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de Composer enkele regel Midden-Oosten/Zuid-Azië of Composer meerdere regels Midden-Oosten/Zuid-Azië.

Voor meer informatie over andere Aziatische talen die worden ondersteund in Illustrator, zie Composer voor Aziatische scripts.

Opmerking:

Om Midden-Oosterse tekstopties in de Illustrator-interface te laten verschijnen, kiest u Voorkeuren > Tekst > Opties Indo-Arische talen tonen.

Adobe-composers Midden-Oosten Zuid-Azië
Adobe-composers Midden-Oosten Zuid-Azië

U kunt uw bestanden ook opslaan met Arabische en Hebreeuwse namen.

Tekstrichting

Als u inhoud wilt maken in het Arabisch of Hebreeuws, kunt u de richting van rechts naar links instellen als de standaardtekstrichting. En voor documenten die ook tekst van links naar rechts bevatten, kunt u nu naadloos overschakelen tussen de twee richtingen.

Selecteer de alinearichting in het deelvenster Alinea.

Selectie van de alinearichting
Selectie van de alinearichting

Als u een combinatie van talen in dezelfde alinea hebt, kunt u de richting van tekst op tekenniveau opgeven. Bovendien kunt u de richting van tekst op tekenniveau bepalen als u datums of getallen wilt invoegen.

Uit de het Tekens deelvenstermenu, kies de gewenste tekenrichting.

Tekenrichting
Tekenrichting

Cijfertypen

Wanneer u in het Arabisch of Hebreeuws werkt, kunt u het type cijfers selecteren dat u wilt gebruiken. U kunt tussen Arabisch, Hindi en Farsi kiezen.

Standaard is in het Arabisch de Hindi-versie automatisch geselecteerd; in het Hebreeuws is het Arabische cijfertype geselecteerd. U kunt echter, indien nodig, overschakelen op Arabische cijfers:

  1. Selecteer de cijfers in de getypte tekst.
  2. In het deelvenster Teken (CTRL+T) gebruikt u de lijst Cijfers om het lettertype te selecteren waarin de cijfers moeten worden weergegeven.
Cijfertype selecteren
Cijfertype selecteren

Ondersteuning voor oudere lettertypen

De lettertypen die in het verleden zijn gebruikt (bijvoorbeeld AXT-lettertypen) kunnen ook in deze versie van de software worden gebruikt. Het wordt echter aanbevolen de nieuwere Open Type-lettertypen te gebruiken voor op tekst gebaseerde elementen.

Bescherming tegen ontbrekende glyphs is standaard ingeschakeld in Illustrator. De tekst wordt automatisch verwerkt als glyphs niet beschikbaar zijn in het gebruikte lettertype. Om deze functie uit te schakelen, kiest u Voorkeuren > Tekst en schakelt u Ontbrekende-glyphbescherming inschakelen uit.

Standaardlettertypen

Wanneer u een versie voor Noord-Afrika of het Midden-Oosten installeert, wordt het standaardlettertype ingesteld op de taal van de installatie. Als u bijvoorbeeld de Engels/Arabische versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Arabisch. En als u de Engels/Hebreeuwse versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Hebreeuws.

Automatische Kashida-invoeging

In het Arabisch wordt tekst uitgevuld door kashida's toe te voegen. Kashida's worden aan Arabische tekens toegevoegd om ze langer te maken. Witruimte wordt niet gewijzigd. Gebruik automatische invoeging van kashida's om alinea's met Arabische tekst uit te vullen.

Selecteer de alinea en kies in het deelvenster Alinea (Venster > Tekst en tabellen > Alinea) een instelling in de vervolgkeuzelijst Kashida's invoegen. De beschikbare optieszijn:Geen, Kort, Middellang, Lang of Stilistisch. Kashida's worden alleen ingevoegd als de alinea is uitgevuld. Deze instelling is niet van toepassing op alinea's die zijn uitgelijnd.

Als u kashida's op een groep tekens wilt toepassen, selecteert u de tekens en kiest u Kashida's in het menu van het deelvenster Teken.

Automatische kashida's
Automatische kashida's

Ligaturen

U kunt automatisch ligaturen toepassen op tekenparen in het Arabisch. Ligaturen zijn typografische vervangingstekens voor bepaalde letterparen als deze voor een bepaald Open Tekst-lettertype beschikbaar zijn.

Wanneer u Ligaturen kiest in het menu van het deelvenster Tekens of in het menu van het regelpaneel, wordt een standaardligatuur gegenereerd die in het lettertype is gedefinieerd.

  1. Selecteer tekst.
  2. Kies Venster > OpenTekst en selecteerStandaardligaturen in het deelvenstermenu.

Bepaalde OpenTekst-lettertypen bevatten echter ook barokke, optionele ligaturen die u kunt genereren door de opdracht Alternatieve ligaturen te kiezen. Om deze ligaturen toe te passen, kiest u Alternatieve ligaturen in het OpenTekst-deelvenstermenu.

Automatische ligaturen inschakelen
Automatische ligaturen inschakelen

Kopiëren en plakken uit Microsoft Word

U kunt tekst uit Microsoft Word kopiëren en deze rechtstreeks in een document plakken. De uitlijning en richting van de gekopieerde tekst worden automatisch ingesteld op die van de Arabische of Hebreeuwse tekst.

Woordafbreking

Regels met meer woorden dan in een regel tekst past, lopen automatisch door op de volgende regel. Bij het uitvullen van tekst veroorzaakt een doorlopende zin op de volgende regel soms overbodige spaties dieniet-esthetisch of taalkundig onjuist zijn Gebruik woordafbreking om een woord aan het einde van een regel op te splitsen aan de hand van een afbrekingsteken. De zin loopt dan beter door op de volgende regel.

Gemengde tekst: de kashida-invoegfunctie heeft invloed op hoe de woordafbreking plaatsvindt in gemengde tekst. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden, waar van toepassing, kashida's ingevoegd en wordt niet-Arabische tekst eveneens afgebroken. Wanneer de kashida-functie is uitgeschakeld,worden alleenwoorden in niet-Arabische tekst afgebroken.

Opmerking: deze functie is uitgeschakeld wanneer u Arabisch selecteert als de Taal in het deelvenster Teken.

Hebreeuwse tekst: woordafbreking wordt toegestaan. Om woordafbreking in te schakelen en instellingen aan te passen, kiest u Venster > Tekst> Alinea > Deelvenstermenu >Woordafbreking.

Opties voor woordafbreking
Opties voor woordafbreking

Zoeken en vervangen

Gebruikers van Arabisch en Hebreeuws kunnen in devolledige tekstzoeken en vervangen. Naast het zoeken en vervangen van eenvoudige tekst kunt u ook tekst met specifieke kenmerken zoeken en vervangen. Deze kenmerken kunnen diakritische tekens, kashida's, speciale tekens (bijvoorbeeld alef), cijfers in verschillende talen (bijvoorbeeld cijfers in het Hindi) en meer bevatten.

Om tekst te zoeken en te vervangen, kiest u Bewerken > Zoeken en Vervangen.

Diakritische tekens

In het Arabische schrift is een diakriet of een diakritisch teken een glyph die wordt gebruikt om de lengte van medeklinkers of korte klinkers aan te geven. Een diakritisch teken wordt boven of onder het script geplaatst. Voor een fraaiere tekstopmaak of betere leesbaarheid van bepaalde lettertypen kunt u de verticale of horizontale positie van diakritische tekens bepalen:

  1. Tekst met diakritische tekens selecteren
  2. Pas de positie van de diakritische tekens aan het schrift aan in het deelvenster Tekens. U kunt de Horizontale positie diakritische tekens aanpassen en Verticale positie diakritische tekens aanpassen.
De positie van diakritische tekens wijzigen
De positie van diakritische tekens wijzigen

Glyphs

Hebreeuwse en Arabische gebruikers kunnen glyphs toepassen vanuit de standaardtekenreeks. Als u echter een glyph wilt zoeken, selecteren en toepassen vanuit de standaardtekenset of vanuit een andere taalreeks, gebruikt u het deelvenster Glyphs (Tekst > Glyphs)

Glyphs zoeken, selecteren en toepassen
Glyphs zoeken, selecteren en toepassen