Objecten dupliceren

Objecten dupliceren door te slepen

 1. Selecteer een of meer objecten.

 2. Kies de tool Selecteren, Direct selecteren of Groep selecteren.

 3. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep de selectie. Let op dat u niet sleept met een handgreep van het omsluitende kader.

Objecten dupliceren in het deelvenster Lagen

In het deelvenster Lagen kunt u objecten, groepen en gehele lagen snel dupliceren.

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de items die u wilt dupliceren.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies “Laagnaam” dupliceren in het menu van het deelvenster Lagen.

  • Sleep het item in het deelvenster Lagen naar de knop Nieuwe laag maken  onder in het deelvenster.

  • Begin het item te slepen naar een nieuwe positie in het deelvenster Lagen en houd vervolgens Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt. Laat de muisknop los als de indicator zich bevindt op de positie waar u het gedupliceerde item wilt plaatsen. Als u de muisknop loslaat terwijl de indicator een laag of groep aanwijst, wordt het gedupliceerde item bovenaan in de laag- of groepshiërarchie toegevoegd. Als u de muisknop loslaat op het moment dat de indicator zich tussen twee items bevindt, wordt het gedupliceerde item op de aangegeven positie ingevoegd.

Selecties dupliceren door te slepen

U kunt het Klembord gebruiken om selecties uit te wisselen tussen Illustrator-bestanden en andere Adobe-software, zoals Adobe Photoshop en Adobe InDesign. Het Klembord is met name handig bij het importeren van paden, omdat paden naar het Klembord worden gekopieerd als PostScript-beschrijvingen. Illustraties die naar het Klembord zijn gekopieerd, worden in de meeste toepassingen geplakt in de PICT-indeling. Sommige toepassingen gebruiken echter de PDF-versie (bijvoorbeeld InDesign) of de AICB-versie. In de PDF-versie blijft transparantie behouden. In de AICB-versie kunt u opgeven of u de algehele vormgeving van de selectie wilt behouden of dat u de selectie wilt kopiëren als een reeks paden (hetgeen nuttig kan zijn in Photoshop).

U kunt uw kopieervoorkeuren opgeven via Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Windows) of via Illustrator > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Mac OS). Selecteer PDF, AICB of beide. Als u AICB selecteert, selecteert u Paden behouden om transparantie-effecten uit de gekopieerde illustraties te verwijderen. Selecteer Vormgeving behouden en Overdrukken behouden om transparanties af te vlakken, de vormgeving van de gekopieerde illustratie te behouden en overgedrukte objecten te behouden.

Illustraties naar een Photoshop-document slepen

 1. Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.

 2. Open het Photoshop-document waarin u de selectie wilt kopiëren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de illustraties als bitmapafbeeldingen naar Photoshop wilt kopiëren, sleep dan de selectie naar het Photoshop-venster en laat de muisknop los als er een zwarte omtrek wordt weergegeven. Als u de selectie in het midden van de Photoshop-afbeelding wilt plaatsen, houd dan Shift ingedrukt voordat u de selectie sleept. Geselecteerde objecten worden standaard als bitmapafbeeldingen naar de actieve laag gekopieerd.

  • Als u vectorillustraties naar Photoshop wilt kopiëren als paden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleept u de selectie naar het Photoshop-document. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt de selectie een Photoshop-pad.

Illustraties vanuit Photoshop naar Illustrator slepen

 1. Open het Photoshop-document waaruit u wilt kopiëren.

 2. Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.

 3. Selecteer de tool Verplaatsen  en sleep de selectie van Photoshop naar het Illustrator-bestand.

Illustraties naar het bureaublad slepen (alleen Mac OS)

 1. Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.

 2. Sleep de selectie naar het bureaublad.

  Selecties worden naar het bureaublad gekopieerd als een afbeeldingsknipsel dat naar het gewenste document kan worden gesleept. Als afbeeldingsknipsels naar het bureaublad worden gesleept, worden deze omgezet in de PICT-indeling.

Gedupliceerde objecten verschuiven

Met behulp van de opdracht of het effect Pad verschuiven kunt u een replica van een object maken die zich op een opgegeven afstand van het geselecteerde object bevindt. Het verschuiven van objecten is nuttig als u concentrische vormen of replica's van een object wilt maken met gelijke ruimten tussen de replicaties.

Met behulp van het effect Pad verschuiven in het menu Effect kunt u het pad van een object verschuiven ten opzichte van het oorspronkelijke pad. Dit effect is handig als u een netobject wilt omzetten in een normaal pad. Als u bijvoorbeeld een omhulling hebt opgeheven of een netvorm wilt omzetten, zodat u deze in een andere toepassing kunt gebruiken, past u de opdracht Pad verschuiven toe met een verschuivingswaarde van 0. Vervolgens verwijdert u de netvorm. Het overblijvende pad kunt u dan bewerken.

Objecten verschuiven met behulp van de opdracht Pad verschuiven

 1. Selecteer een of meer objecten.

 2. Kies Object > Pad > Pad verschuiven.

 3. Geef de gewenste afstand, het type lijnverbinding en de afknotlimiet op.

 4. Klik op OK.

Objecten verschuiven met behulp van het effect Pad verschuiven

 1. Selecteer een of meer objecten.

 2. Kies Effect > Pad > Pad verschuiven.

 3. Geef de gewenste afstand, het type lijnverbinding en de afknotlimiet op.

 4. Klik op OK.

Objecten verschuiven met het toetsenbord

 1. Selecteer een of meer objecten.

 2. Houd Alt ingedrukt en druk op een pijltoets.

Er wordt een gedupliceerd object gemaakt en dit wordt verschoven aan de hand van de waarde voor Toetsenbordstap die is opgegeven bij de algemene voorkeuren. De locatie van het nieuwe object wordt bepaald door de pijltoets die u gebruikt.

Opmerking:

Als er geen duplicaat wordt gemaakt, controleert u of de voorkeursoptie Toetsenbordstap niet is ingesteld op nul.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account