Als u illustraties wilt ordenen en indelen, gebruikt u tools om objecten nauwkeurig te selecteren, te plaatsen en te stapelen. U kunt objecten meten en uitlijnen; objecten groeperen zodat ze als een enkelvoudige eenheid worden behandeld; en objecten selectief isoleren, vergrendelen of verbergen.

Selectieopties en -voorkeuren

Opties voor het selecteren van objecten

Voordat u een object kunt wijzigen, moet u het onderscheiden van de omliggende objecten. Dit doet u door het object te selecteren. Als u een object geheel of gedeeltelijk hebt geselecteerd, kunt u het bewerken.

In Illustrator kunt u de volgende selectiemethoden en -tools gebruiken:

Isolatiemodus

Hiermee kunt u een laag, sublaag, pad of groep objecten snel isoleren van de rest van de illustratie in het document. In de isolatiemodus worden alle niet-geïsoleerde objecten in het document grijs weergegeven. Deze objecten kunt u niet selecteren of bewerken.

Deelvenster Lagen

Hier kunt u afzonderlijke of meerdere objecten snel en nauwkeurig selecteren. Ook kunt u hier enkelvoudige objecten (ook als ze geen deel uitmaken van een groep), alle objecten binnen een laag of complete groepen selecteren.

Tool Selecteren

  Hiermee kunt u objecten en groepen selecteren door erop te klikken of erover te slepen. U kunt ook groepen binnen groepen en objecten binnen groepen selecteren.

Tool Direct selecteren

Hiermee kunt u afzonderlijke ankerpunten of padsegmenten selecteren door erop te klikken. U kunt een geheel pad of een gehele groep selecteren door een ander punt op het item te selecteren. U kunt ook een of meer objecten in een groep objecten selecteren.

Opmerking: In de omtrekmodus worden met de tool Direct selecteren mogelijk geïmporteerde afbeeldingen geselecteerd die zich in de buurt van de aanwijzer van de tool bevinden. Als u wilt voorkomen dat er ongewenste afbeeldingen worden geselecteerd, vergrendelt of verbergt u de afbeeldingen voordat u de selectie maakt.

Tool Groep selecteren

Hiermee kunt u een object binnen een groep selecteren, een enkelvoudige groep binnen meerdere groepen, of een set groepen binnen de illustratie. Bij elke extra klik voegt u alle objecten toe van de volgende groep in de hiërarchie.

Tool Perspectiefselectie

Hiermee kunt u objecten en tekst in perspectief plaatsen, actieve vlakken wijzigen, objecten in perspectief plaatsen en objecten in haakse richting verplaatsen.

Tool Lasso

Hiermee kunt u objecten, ankerpunten of padsegmenten selecteren door te slepen rond (een deel van) het object.

Tool Toverstaf

Hiermee kunt u een reeks objecten met een gelijke kleur, lijndikte, lijnkleur, dekking of overvloeimodus selecteren door op het object te klikken.

Tool Selectie van actieve verf

Hiermee kunt u vlakken (gebieden die door paden worden ingesloten) en randen (paddelen tussen snijpunten) van groepen van Actieve verf selecteren.

Selectieopdrachten

(in het menu Selecteren) Hiermee kunt u snel alle objecten selecteren en deselecteren, en kunt u objecten selecteren op basis van hun relatieve positie ten opzichte van andere objecten. U kunt alle objecten van een specifiek type selecteren of alle objecten selecteren die specifieke kenmerken gemeenschappelijk hebben, en selecties opslaan of laden. U kunt ook alle objecten in het actieve tekengebied selecteren.

Opmerking:

Als u de laatst gebruikte selectietool (tool Selecteren, tool Direct selecteren of tool Groep selecteren) tijdelijk wilt activeren als u een ander type tool gebruikt, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt.

Selectievoorkeuren opgeven

Het selecteren van paden en punten in complexe afbeeldingen kan behoorlijk lastig zijn. Met de voorkeuren in Weergave selectie en anker kunt u de tolerantie voor pixelselectie opgeven en andere opties instellen waarmee u binnen een bepaald document makkelijker kunt selecteren.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Mac OS).

 2. Geef een van de volgende selectievoorkeuren op:

  Tolerantie

  Hiermee geeft u het pixelbereik op voor het selecteren van ankerpunten. Hoe hoger de waarde, des te groter het gebied rond een ankerpunt waarop u kunt klikken om het te selecteren.

  Objectselectie alleen volgens pad

  Hiermee geeft u aan of u een gevuld object kunt selecteren door op een willekeurig punt in het object te klikken, of dat u op een pad moet klikken.

  Magnetisch punt

  Hiermee geeft u aan of objecten magnetisch op ankerpunten en hulplijnen moeten worden geplaatst. Geef aan tot op welke afstand objecten magnetisch worden geplaatst op ankerpunten en hulplijnen.

Illustraties isoleren voor bewerking

In de isolatiemodus worden objecten geïsoleerd, zodat u bepaalde objecten of delen van objecten eenvoudig kunt selecteren en bewerken. U kunt een van de volgende items isoleren: lagen, sublagen, groepen, symbolen, knipmaskers, samengestelde paden, verloopnetten en paden.

In de isolatiemodus kunt u illustraties verwijderen of vervangen en nieuwe illustraties toevoegen ten opzichte van de geïsoleerde illustraties. Zodra u de isolatiemodus verlaat, worden nieuwe of vervangen illustraties geplaatst op dezelfde locatie als de oorspronkelijke, geïsoleerde illustraties. In de isolatiemodus worden alle overige objecten automatisch vergrendeld, zodat u alleen de objecten in de isolatiemodus kunt bewerken. U hoeft dus geen rekening te houden met de laag waarin een object zich bevindt en is het ook niet nodig om de objecten die u niet wilt bewerken, handmatig te vergrendelen of te verbergen.

Opmerking:

Als u de definitie van een symbool bewerkt, wordt het symbool in de isolatiemodus weergegeven. (Zie Een symbool bewerken of opnieuw definiëren.)

Illustraties Isoleren
De groep met de vlinders isoleren

Als de isolatiemodus actief is, wordt het geïsoleerde object in kleur weergegeven, terwijl de rest van de illustratie grijs wordt weergegeven. De naam en locatie van het geïsoleerde object (ook wel kruimelpad genoemd) worden weergegeven in de isolatiemodusbalk. Daarnaast worden in het deelvenster Lagen alleen de illustraties in de geïsoleerde sublaag of groep weergegeven. Als u de isolatiemodus afsluit, worden de overige lagen en groepen opnieuw in het deelvenster Lagen weergegeven.

U kunt geïsoleerde objecten weergeven in de omtrek- of voorvertoningsmodus.

Zie de video De isolatiemodus gebruiken om Illustraties te isoleren voor bewerking.

Een pad, object of groep isoleren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het pad of de groep met de tool Selecteren.

  • Selecteer de groep, het object of het pad en klik in het regelpaneel op de knop Geselecteerd object isoleren .

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de groep en kies Geselecteerde groep isoleren.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op het pad en kies Geselecteerd pad isoleren.

  • Selecteer de groep, het object of het pad in het deelvenster Lagen en kies Isolatiemodus openen in het menu van het deelvenster Lagen, of klik op de knop Geselecteerd object isoleren in het regelpaneel.

Een pad in een groep isoleren

 1. Selecteer het pad met de tool Direct selecteren of door het aan te wijzen in het deelvenster Lagen.

 2. Klik in het regelpaneel op de knop Geselecteerd object isoleren .

Een laag of sublaag isoleren

 1. Selecteer de laag of de sublaag in het deelvenster Lagen en kies Isolatiemodus openen in het menu van het deelvenster Lagen.

De isolatiemodus afsluiten

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Esc.

  • Klik een of meerdere keren op de knop Isolatiemodus afsluiten  (als u een sublaag hebt geïsoleerd, gaat u één niveau terug wanneer u eenmaal klikt en sluit u de isolatiemodus af wanneer u tweemaal klikt).

  • Klik op de isolatiemodusbalk.

  • Klik in het regelpaneel op de knop Isolatiemodus afsluiten .

  • Dubbelklik buiten de geïsoleerde groep met de tool Selecteren.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) en kies Isolatiemodus afsluiten.

Selecteren achter objecten

In Illustrator kunt u objecten die onder andere objecten liggen selecteren met Ctrl+klikken (Windows) of Command+klikken (Mac OS). De aanwijzer verandert in Achter selecteren de eerste keer dat u Ctrl+klikken (Windows) of Command+klikken (Mac OS) gebruikt. De volgende keren dat u Ctrl+klikken (Windows) of Command+klikken (Mac OS) gebruikt, wordt de selectie herhaald in de objecten direct onder de aanwijzerpositie.

Opmerking:

Als u deze optie wilt in- of uitschakelen, klikt u op Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Mac OS). Schakel vervolgens het selectievakje Control+klikken om object achter te selecteren (Windows) of Command+klikken om objecten achter te selecteren (Mac OS) in het selectiegebied in.

Het volgende object in de stapelvolgorde selecteren

U kunt een object boven of onder een geselecteerd object in de stapelvolgorde selecteren. De volgende opdrachten werken niet in de isolatiemodus

 1. Als u het eerstvolgende object boven of onder het geselecteerde object wilt selecteren, kiest u Selecteren > Volgend object boven of Selecteren > Volgend object onder.

Objecten selecteren via het deelvenster Lagen

 1. Zoek in het deelvenster Lagen het object op dat u wilt selecteren. Soms moet u via het pijltje een laag of groep uitbreiden, of moet u in het deelvenster omhoog of omlaag schuiven om het object te vinden.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u afzonderlijke objecten wilt selecteren, klikt u in de selectiekolom van het object (tussen de doelknop en de schuifbalk). Als u objecten wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de desbetreffende objecten klikt.

  • Als u alle illustraties in een laag of groep wilt selecteren, klikt u in de selectiekolom van die laag of groep.

  • Als u alle illustraties op een laag wilt selecteren op basis van de illustraties die op dat moment zijn geselecteerd, kiest u Selecteren > Object > Alles op dezelfde lagen.

   Naast elk geselecteerd item in het deelvenster verschijnt een gekleurd vakje.

Een object selecteren met Selecteren, Lasso of Toverstaf

Objecten selecteren met de tool Selecteren

 1. Selecteer de tool Selecteren .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een object.

  • Sleep een selectiekader om (een deel van) een of meer objecten.

 3. Als u objecten wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt op of sleept om de desbetreffende objecten.

  Tip: Als de tool Selecteren zich boven een niet-geselecteerd object of een niet-geselecteerde groep bevindt, verandert de aanwijzer in . Bevindt de tool zich boven een geselecteerd object of een geselecteerde groep, dan verandert de aanwijzer in . Als de tool zich boven een ankerpunt op een niet-geselecteerd object bevindt, verschijnt er een leeg vierkantje naast de pijl .

  Objecten selecteren
  Over objecten slepen om deze te selecteren

Objecten selecteren met de tool Lasso

 1. Selecteer de tool Lasso .

 2. Sleep de tool rond of over de objecten.

Objecten selecteren met de tool Toverstaf

Met de tool Toverstaf kunt u alle objecten in een document met dezelfde of vergelijkbare vullingkenmerken (zoals kleur en patroon) selecteren.

U kunt de tool Toverstaf aanpassen om objecten te selecteren op basis van lijndikte, lijnkleur, dekking of overvloeimodus. U kunt de tolerantie wijzigen die door de toverstaf wordt gebruikt om vergelijkbare objecten te identificeren.

Objecten selecteren met de tool Toverstaf op basis van vulkleur

 1. Selecteer de tool Toverstaf .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe selectie wilt maken, klikt u op het object met de kenmerken die u wilt selecteren. Alle objecten met dezelfde kenmerken als het object waarop is geklikt, worden geselecteerd.

  • Als u iets aan de huidige selectie wilt toevoegen, drukt u op Shift en klikt u op een ander object dat de kenmerken heeft die u wilt toevoegen. Alle objecten met dezelfde kenmerken als het object waarop u klikt, worden geselecteerd.

  • Als u iets wilt verwijderen uit de huidige selectie, drukt u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) en klikt u op het object dat de kenmerken heeft die u wilt verwijderen. Alle objecten met dezelfde kenmerken als het object waarop u klik, worden uit de selectie verwijderd.

De toverstaf aanpassen

 1. Voer een van de onderstaande handelingen uit om het deelvenster Toverstaf te openen:

  • Dubbelklik op de tool Toverstaf in het deelvenster Tools.

  • Kies Venster > Toverstaf.

 2. Als u objecten wilt selecteren op basis van de vulkleur, selecteert u Vulkleur en geeft u een waarde op voor de tolerantie tussen 0 en 255 pixels voor RGB of tussen 0 en 100 pixels voor CMYK.

  Wanneer u een lage tolerantie instelt, worden alleen objecten geselecteerd die erg veel lijken op het object waarop u klikt. Bij hogere toleranties worden ook objecten geselecteerd die meer afwijken van de geselecteerde eigenschap.

 3. Kies de optie Lijnopties tonen in het menu van het deelvenster Toverstaf en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van hun lijnkleur, selecteert u Lijnkleur en geeft u een waarde op voor de tolerantie tussen 0 en 255 pixels voor RGB of tussen 0 en 100 pixels voor CMYK.

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de lijndikte, selecteert u Lijndikte en geeft u een waarde op voor de tolerantie tussen 0 en 1000 pixels.

 4. Kies de optie Transparantieopties tonen in het menu van het deelvenster Toverstaf en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de transparantie, selecteert u Dekking en geeft u een waarde op voor de tolerantie tussen 0 en 100 %.

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de overvloeimodus, selecteert u Overvloeimodus.

Gevulde objecten selecteren

Als de optie Alleen objectselectie op pad is uitgeschakeld, kunt u een gevuld object direct selecteren door met de tools Selecteren of Direct selecteren in het object te klikken. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u een gevuld object alleen selecteren door met deze tools op een padsegment of ankerpunt te klikken. Standaard is deze voorkeur uitgeschakeld. In bepaalde gevallen kan het handig zijn om deze voorkeur in te schakelen, bijvoorbeeld als u werkt met overlappende gevulde objecten en u onderliggende objecten gemakkelijk wilt kunnen selecteren.

Opmerking:

De voorkeur Alleen objectselectie op pad is niet van toepassing wanneer u objecten zonder vulling selecteert of wanneer u illustraties als omtrekken weergeeft. In deze gevallen kunt u een object niet selecteren door in het pad van het object te klikken. (Zie Illustraties weergeven als omtrekken.)

Als Objectselectie alleen volgens pad is uitgeschakeld, wordt een object geselecteerd en verplaatst wanneer u in het object klikt en sleept.
Als Objectselectie alleen volgens pad is uitgeschakeld, wordt een object geselecteerd en verplaatst wanneer u in het object klikt en sleept.

Als Objectselectie alleen volgens pad is ingeschakeld, worden punten en segmenten binnen een selectiekader geselecteerd wanneer u met de tool Direct selecteren sleept.
Als Alleen objectselectie op pad is ingeschakeld, worden punten en segmenten binnen een selectiekader geselecteerd wanneer u met de tool Direct selecteren sleept.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Mac OS).

Groepen en objecten in een groep selecteren

Als u bij gegroepeerde objecten een deel van de groep selecteert met de tool Selecteren of Lasso, wordt de gehele groep geselecteerd. Als u twijfelt of een object deel uitmaakt van een groep, selecteer het dan met de tool Selecteren.

Met de tools Direct selecteren en Lasso kunt u een enkelvoudig pad of object selecteren dat deel uitmaakt van een of meerdere groepen. Als u groepen van objecten binnen andere groepen hebt, kunt u de volgende groep in de hiërarchie van groepen selecteren met behulp van de tool Groep selecteren. Met elke volgende klik wordt er een volgende subset van gegroepeerde objecten aan de selectie toegevoegd.

Een of meer groepen selecteren met de tool Selecteren

 1. Selecteer de tool Selecteren .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit voor een object dat zich in een groep bevindt:

  • Klik op het object.

  • Sleep rond (een deel van) het object.

 3. Als u een groep wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de groep klikt die u wilt toevoegen of verwijderen.

Objecten en groepen binnen groepen selecteren met de tool Selecteren

 1. Selecteer de tool Selecteren .

 2. Dubbelklik op een groep. De groep verschijnt in de isolatiemodus.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik als u elementen wilt selecteren die dieper in de groepsstructuur liggen.

   Tip: Dubbelklikken is een handige manier om objecten (en dus geen vlakken of randen) binnen een groep van Actieve verf te selecteren.

  • Klik om een object binnen de geselecteerde groep te selecteren.

  • Teken om een object aan de geselecteerde groep toe te voegen.

 4. Dubbelklik buiten de groep om de selectie van de groep op te heffen.

Eén object in een groep selecteren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de tool Groep selecteren  en klik op het object.

  • Selecteer de tool Lasso  en sleep rond of over het pad van het object.

  • Selecteer de tool Direct selecteren  en klik binnen het object of sleep een selectiekader rond een deel van het pad of het gehele pad van het object.

 2. Als u een object of groep wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie (met een willekeurige selectietool), houdt u Shift ingedrukt en selecteert u het object dat u wilt toevoegen of verwijderen.

Objecten en groepen selecteren met de tool Groep selecteren

 1. Selecteer de tool Groep selecteren  en klik op een object dat zich binnen de groep bevindt die u wilt selecteren. Het object wordt geselecteerd.

 2. Als u de hoofdgroep van het object wilt selecteren, klikt u nogmaals op het object.

 3. Klik nogmaals op hetzelfde object om extra groepen te selecteren die met de geselecteerde groep zijn gegroepeerd. Herhaal deze handeling totdat u alles hebt geselecteerd wat u wilt opnemen in de selectie.

  Groep selecteren
  Wanneer u de eerste keer klikt met de tool Groep selecteren, wordt een object in een groep geselecteerd (links). Na de tweede keer klikken wordt de groep van het object geselecteerd (rechts).

  Groep selecteren
  Met een derde klik voegt u de volgende groep aan de selectie toe (links); met een vierde klik voegt u de derde groep toe (rechts).

Vlakken en randen selecteren in een groep van Actieve verf

U kunt vlakken en randen in een groep van Actieve verf selecteren met de tool Selectie van Actieve verf. Als u de gehele groep van Actieve verf wilt selecteren, klik er dan op met de tool Selecteren.

 1. Selecteer de tool Selectie van Actieve verf .

 2. Verplaats de tool over de groep van Actieve verf totdat het vlak dat of de rand die u wilt selecteren, wordt gemarkeerd. (Wanneer de tool Selectie van Actieve verf zich op een rand bevindt, verandert de tool in .)

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik om het gemarkeerde vlak of de rand te selecteren.

  • Sleep een selectiekader rond meerdere vlakken of randen. Alle vlakken en randen die geheel of gedeeltelijk door het selectiekader worden omsloten, worden in de selectie opgenomen.

  • Dubbelklik op een vlak of rand als u alle vlakken of randen met dezelfde kleur die met het desbetreffende vlak of de rand zijn verbonden, wilt selecteren.

  • Klik drie keer op een vlak of rand als u alle vlakken of randen met dezelfde kleur wilt selecteren.

   Tip: Als het problemen oplevert om een klein vlak of een kleine rand te selecteren, kunt u de weergave vergroten of de opties voor de tool Selectie van Actieve verf zodanig instellen dat alleen vullingen of lijnen kunnen worden geselecteerd.

 4. Als u vlakken of randen wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt op de vlakken of de randen die u wilt toevoegen of verwijderen.

  Opmerking:

  Als u wilt overschakelen naar de tool Pipet om vullingen of lijnen te kopiëren, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de gewenste vulling en lijn klikt.

Tool Selectie van Actieve verf

U kunt de opties voor de tool Selectie van Actieve verf wijzigen door te dubbelklikken op de tool in het deelvenster Tools.

Vullingen selecteren

Hiermee selecteert u de vlakken (gebieden binnen randen) van groepen van Actieve verf.

Lijnen selecteren

Hiermee selecteert u de randen van groepen van Actieve verf.

Markering

Hiermee markeert u het vlak of de rand waarop de cursor is geplaatst.

Kleur

Hiermee stelt u de kleur van de markering in. Kies een kleur in het menu of klik op het verfstaal als u een aangepaste kleur wilt opgeven.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van de selectiemarkering op.

Objecten selecteren op kenmerk

U kunt objecten selecteren op basis van verschillende groeperingen, bijvoorbeeld op opmaakkenmerk, op laag of op type, zoals penseelstreken of knipmaskers.

 1. Als u alle objecten in een bestand wilt selecteren, kiest u Selecteren > Alles. (Als u alle objecten wilt deselecteren, kiest u Selecteren > Deselecteren.)

  Opmerking:

  U kunt alle objecten ook deselecteren door op een afstand van minstens twee pixels van een willekeurig object te klikken of te slepen met een selectietool.

 2. Als u alle objecten met dezelfde kenmerken wilt selecteren, selecteert u één object met het gewenste kenmerk. Kies Selecteren > Zelfde en kies een kenmerk in de lijst: Overvloeimodus, Vulling en lijn, Vulkleur, Dekking, Lijnkleur, Lijndikte, Stijl, Symboolexemplaar of Blokreeksen koppelen.

  Bij Blokreeksen koppelen worden verbonden tekstvakken automatisch geselecteerd. U kunt een van de tekstvakken selecteren en vervolgens deze opdracht gebruiken om alle met dat tekstvak verbonden tekstvakken te selecteren. Zie Tekst verbinden tussen objecten voor meer informatie.

  Opmerking:

  U kunt ook de tool Toverstaf gebruiken om alle objecten met dezelfde kleur, lijndikte, lijnkleur, dekking of overvloeimodus te selecteren.

 3. Als u alle objecten van een bepaald type wilt selecteren, deselecteert u alle illustraties. Kies Selecteren > Object en kies het gewenste objecttype (Penseelstreken, Knipmaskers, Losse ankerpunten of Tekstobjecten).

Een selectie herhalen, omdraaien of opslaan

Een selectie herhalen of omdraaien

 • Om de laatste selectieopdracht te herhalen kiest u Selecteren > Opnieuw selecteren.

 • Als u alle niet-geselecteerde objecten wilt selecteren en alle geselecteerde objecten wilt deselecteren, kiest u Selecteren > Selectie omdraaien.

Een selectie opslaan

 1. Selecteer een of meer objecten en kies Selecteren > Selectie opslaan.

 2. Typ een naam in het tekstvak Naam van het dialoogvenster Selectie opslaan en klik op OK.

  Een selectie die u hebt opgeslagen, kunt u opnieuw laden door de naam van de selectie onder aan het menu Selecteren te kiezen. U kunt een selectie ook verwijderen of de naam ervan wijzigen door Selecteren > Selectie bewerken te kiezen.