Tekst selecteren voor transformaties

U kunt tekst roteren, spiegelen, schalen of schuintrekken, net zoals u doet met andere objecten. De manier waarop u de tekst selecteert, is echter van invloed op de resultaten van de transformatie:

  • Als u de tekst wilt transformeren samen met het omsluitende kader, selecteert u het tekstobject en gebruikt u de tool Roteren om het object en de tekst te roteren.

  • Als u alleen het omsluitende kader wilt transformeren maar niet de tekst erin, dan selecteert u het tekstobject en sleept u met de tool Selecteren.

Geroteerd tekstpad (links) vergeleken met geroteerde tekst en geroteerd pad (rechts)
Geroteerd tekstpad (links) vergeleken met geroteerde tekst en geroteerd pad (rechts)

De schaal van tekst wijzigen

U kunt de proportie tussen de hoogte en breedte van tekst opgeven ten opzichte van de oorspronkelijke hoogte en breedte van de tekens. Niet-geschaalde tekens hebben een waarde van 100%. Sommige tekstfamilies beschikken over een zuiver verbreed lettertype, dat is ontworpen met een grotere horizontale spreiding dan de onbewerkte tekststijl. Schalen leidt tot vervorming van tekst. Indien mogelijk kunt u beter een lettertype gebruiken dat versmald of verbreed is ontworpen.

  1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de schaal toegepast op nieuwe tekst.
  2. In het deelvenster Teken stelt u de optie Verticaal schalen  of Horizontaal schalen in .

Tekst roteren

  • Als u de tekens in een tekstobject een specifiek aantal graden wilt roteren, selecteert u de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. (Als u geen tekst selecteert, wordt het roteren toegepast op nieuwe tekst.) Stel in het deelvenster Teken de optie Tekenrotatie in.
  • Als u horizontale tekst wilt wijzigen in verticale tekst en omgekeerd, selecteert u het tekstobject en kiest u Tekst > Tekstrichting > Horizontaal of Tekst > Tekstrichting > Verticaal.
  • Als u een tekstobject in zijn geheel wilt roteren (zowel de tekens als het omsluitende kader), selecteert u het tekstobject en gebruikt u het omsluitende kader, de tool Vrije transformatie, de tool Roteren, de opdracht Roteren of het deelvenster Transformeren om de rotatie uit te voeren.
  • Als u meerdere tekens in verticale Aziatische tekst wilt roteren, gebruikt u de optie Tate‑chu-yoko om meerdere tekens te roteren.