Groepen van Actieve verf

Actieve verf

Als u een illustratie omzet in groepen van Actieve verf, kunt u deze vrij kleuren, op dezelfde manier als u zou doen op canvas of papier. U kunt elk padsegment met een andere kleur verven en u kunt elk ingesloten pad (dus niet alleen gesloten paden) vullen met een andere kleur, een ander patroon of een ander verloop.

Met Actieve verf kunt u op een intuïtieve manier gekleurde tekeningen maken. Hiermee kunt u alle tools van Illustrator voor vectortekeningen gebruiken, maar alle paden die u tekent, worden behandeld alsof ze op hetzelfde vlakke oppervlak zijn getekend. Dat wil zeggen dat geen van de paden voor of achter een ander pad ligt. In plaats daarvan verdelen de paden het tekenoppervlak in gebieden die elk afzonderlijk kunnen worden gekleurd, onafhankelijk van het feit of een gebied wordt omgeven door een enkel pad of door segmenten van meerdere paden. Het kleuren van objecten gaat daardoor net zo als kleuren in een kleurboek of het inkleuren van een potloodtekening met waterverf.

Wanneer u een groep van Actieve verf hebt gemaakt, blijft elk pad volledig bewerkbaar. Wanneer u de vorm van een pad verplaatst of aanpast, blijven de kleuren die u eerder hebt toegepast niet op hun plaats staan, zoals bij het tekenen met natuurlijke materialen of in beeldbewerkingsprogramma's. In plaats daarvan worden ze automatisch toegepast op de nieuwe gebieden die worden gevormd door de bewerkte paden.

Paden van Actieve verf aanpassen
Paden van Actieve verf aanpassen

A. Origineel B. Groep van Actieve verf C. Paden en kleuren zijn aangepast 

De delen van groepen van Actieve verf die u kunt verven, worden randen en vlakken genoemd. Een rand is een deel van een pad tussen de snijpunten met andere paden. Een vlak is een gebied dat wordt ingesloten door een of meer randen. U kunt randen verven en vlakken vullen.

Neem bijvoorbeeld een cirkel waar een lijn door is getekend. In de groep van Actieve verf worden door de lijn (rand) twee vlakken gemaakt in de cirkel. Met de tool Emmertje voor Actieve verf kunt u elk vlak met een andere kleur vullen en elke rand met een andere kleur verven.

Cirkel en lijn (links) vergeleken met cirkel en lijn na conversie naar een groep van Actieve verf en het vullen van de vlakken en het verven van de randen (rechts).
Cirkel en lijn (links) vergeleken met cirkel en lijn na conversie naar een groep van Actieve verf en het vullen van de vlakken en het verven van de randen (rechts).

Opmerking:

Actieve verf maakt gebruik van multiprocessors, waardoor de bewerkingen sneller kunnen worden uitgevoerd.

Beperkingen bij het gebruik van Actieve verf

In een groep van Actieve verf zijn vul- en verfkenmerken gekoppeld aan vlakken en randen en niet aan de werkelijke paden waardoor deze worden gedefinieerd, zoals in andere Illustrator-objecten. Hierdoor werken sommige functies en opdrachten anders of kunnen deze niet worden toegepast op paden in een groep van Actieve verf.

Functies en opdrachten die u kunt gebruiken voor een groep van Actieve verf als geheel, maar niet voor afzonderlijke vlakken en randen

 • Transparantie

 • Effecten

 • Meerdere vullingen en lijnen in het deelvenster Vormgeving

 • Object > Omhulsel vervormen

 • Object > Verbergen

 • Object > Rasteren

 • Object > Segment > Maken

 • Dekkingsmasker maken (in het menu van het deelvenster Transparantie)

 • Penselen (U kunt penselen toepassen op een groep van Actieve verf als geheel, als u via het deelvenster Vormgeving een nieuwe lijn aan de groep toevoegt.)

Functies die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

 • Verloopnetten

 • Grafieken

 • Symbolen in het deelvenster Symbolen

 • Flakkeringen

 • Opties voor Lijn uitlijnen in het deelvenster Lijn

 • De tool Toverstaf

Objectopdrachten die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

 • Omtreklijn

 • Uitbreiden (In plaats hiervan kunt u de opdracht Object > Actieve verf > Uitbreiden gebruiken.)

 • Overvloeien

 • Segment

 • Knipmasker > Maken

 • Verloopnet maken

Overige opdrachten die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

 • Pathfinder-opdrachten

 • Bestand > Plaatsen

 • Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen maken

 • Selecteren > Zelfde > Overvloeimodus, Vulling en lijn, Dekking, Stijl, Symboolexemplaar en Blokreeksen koppelen

 • Object > Tekstomloop > Maken

Groepen van Actieve verf maken

Als u objecten wilt kleuren met verschillende kleuren voor elke rand of doorsnede, zet dan de illustratie om in een groep van Actieve verf.

Bepaalde typen objecten, zoals tekst, bitmapafbeeldingen en penselen, kunnen niet rechtstreeks worden omgezet in groepen van Actieve verf. U moet deze objecten eerst omzetten in paden. Als u bijvoorbeeld een object wilt omzetten waarin penselen of effecten worden gebruikt, gaat de complexe visuele vorm verloren tijdens de conversie naar Actieve verf. U kunt echter veel van de weergave behouden door de objecten eerst in normale paden om te zetten en deze paden vervolgens naar Actieve verf om te zetten.

Opmerking: Als u een illustratie naar een groep van Actieve verf omzet, kunt u deze niet meer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. U kunt de groep uitbreiden naar zijn afzonderlijke componenten. Als u de groep opheft, keert de groep terug naar zijn oorspronkelijke paden zonder vulling en met een zwarte lijn van 0,5 pt.

Een groep van Actieve verf maken

 1. Selecteer een of meer paden en/of samengestelde paden.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Object > Actieve verf > Maken.

  • Selecteer de tool Emmertje voor Actieve verf    en klik op het geselecteerde object.

Opmerking:

Bepaalde eigenschappen kunnen verloren gaan bij de conversie naar een groep van Actieve verf, zoals transparantie en effecten, terwijl andere objecten niet kunnen worden omgezet (zoals tekst, bitmapafbeeldingen en penselen).

Objecten omzetten in groepen van Actieve verf

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk voor objecten die niet rechtstreeks naar groepen van Actieve verf kunnen worden omgezet:
  • Voor tekstobjecten kiest u Tekst > Letteromtrekken maken. Zet de resulterende paden vervolgens om in een groep van Actieve verf.

  • Voor bitmapafbeeldingen kiest u Object > Actief overtrekken > Maken en omzetten in Actieve verf.

  • Voor andere objecten kiest u Object > Uitbreiden. Zet de resulterende paden vervolgens om in een groep van Actieve verf.

Een groep van Actieve verf uitbreiden of opheffen

Als u een groep van Actieve verf opheft, ontstaan er een of meer gewone paden zonder vulling en met een zwarte lijn van 0,5 pt. Als u een groep met Actieve verf uitbreidt, ontstaan er een of meer gewone paden die er hetzelfde uitzien als de groep van Actieve verf, maar het zijn nu afzonderlijk gevulde en geverfde paden. Met de tool Groep selecteren kunt u deze paden afzonderlijk selecteren en wijzigen.

Groep van Actieve verf voor (links) en na het uitbreiden waarbij de vlakken en randen zijn verplaatst (rechts)
Groep van Actieve verf voor (links) en na het uitbreiden waarbij de vlakken en randen zijn verplaatst (rechts)

Groep van Actieve verf voor (links) en na het opheffen van de paden met de opdracht Geen (rechts)
Groep van Actieve verf voor (links) en na het opheffen van de paden met de opdracht Geen (rechts)

 1. Selecteer de groep van Actieve verf.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Object > Actieve verf > Uitbreiden.

  • Kies Object > Actieve verf > Geen.

Items selecteren in groepen van Actieve verf

Met de tool Selectie van Actieve verf  kunt u afzonderlijke vlakken en randen in een groep van Actieve verf selecteren. Met de tool Selecteren  kunt u de gehele groep van Actieve verf selecteren. Met de tool Direct selecteren  kunt u paden binnen een groep van Actieve verf selecteren. Als u bezig bent met een complex document, kunt u een groep van Actieve verf isoleren, zodat u op een eenvoudige manier precies de door u gewenste vlakken of randen kunt selecteren.

Opmerking:

De keuze van een selectietool hangt dus af van wat u wilt bewerken in een groep van Actieve verf. Gebruik bijvoorbeeld de tool Selectie van Actieve verf om verschillende verlopen toe te passen op verschillende vlakken in een groep Actieve verf en gebruik de tool Selecteren om hetzelfde verloop toe te passen op de gehele groep Actieve verf.

Vlakken en randen selecteren

De aanwijzer van de tool Selectie van Actieve verf verandert in de vlakaanwijzer  als de aanwijzer op een vlak wordt geplaatst, in de randaanwijzer  als de aanwijzer op een rand wordt geplaatst, en in de x-aanwijzer  als de aanwijzer buiten een groep van Actieve verf wordt geplaatst.

 1. Selecteer de tool Selectie van Actieve verf. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afzonderlijk vlak of een afzonderlijke rand wilt selecteren, klik dan op een vlak of een rand.
  • Als u meerdere vlakken en randen wilt selecteren, sleep dan een selectiekader om de items die u wilt selecteren. Gedeeltelijke selecties worden in de selectie opgenomen.
  • Als u alle aangrenzende vlakken wilt selecteren die niet door een geverfde rand worden gescheiden, dubbelklik dan op een vlak.
  • Als u vlakken of randen met dezelfde vulling of lijn wilt selecteren, klik dan driemaal op een item. Of klik eenmaal en kies eerst Selecteren > Zelfde en vervolgens Vulkleur, Lijnkleur of Lijndikte in het submenu.
  • Als u items wilt toevoegen aan of verwijderen uit de huidige selectie, klik dan op het item terwijl u Shift indrukt, of sleep een selectiekader om de items terwijl u Shift indrukt.

Een groep van Actieve verf selecteren

 1. Klik met de tool Selecteren op de groep.

Een origineel pad binnen een groep van Actieve verf selecteren

 1. Klik met de tool Direct selecteren op een pad binnen de groep van Actieve verf.

Een groep van Actieve verf isoleren van de rest van de illustratie

 1. Doe het volgende met de tool Selecteren:
  • Dubbelklik op de groep.

  • Selecteer de groep en klik op de knop Geselecteerde groep isoleren  in het regelpaneel.

Groepen van Actieve verf aanpassen

Als u een pad in een groep van Actieve verf wijzigt, worden de gewijzigde of nieuwe vlakken en randen gekleurd met vullingen en lijnen van de bestaande groep. Als dit niet het verwachte resultaat oplevert, kunt u de gewenste kleuren opnieuw aanbrengen met de tool Emmertje voor Actieve verf.

Groep van Actieve verf voor (links) en na het aanpassen van paden (rechts)
Groep van Actieve verf voor (links) en na het aanpassen van paden (rechts)

Als u randen verwijdert, vloeien de vullingen over in de zojuist uitgebreide vlakken. Als u bijvoorbeeld een pad verwijdert dat een cirkel in twee delen verdeelt, wordt de cirkel gevuld met een van de vullingen in de cirkel. U kunt de resultaten soms wel beïnvloeden. Voordat u bijvoorbeeld een pad verwijdert dat een cirkel in twee delen verdeelt, verplaatst u het pad eerst zodanig dat de vulling die u wilt behouden groter is dan de vulling die u wilt verwijderen.

Groep van Actieve verf voor (links) en na het selecteren en verwijderen van een pad (rechts)
Groep van Actieve verf voor (links) en na het selecteren en verwijderen van een pad (rechts)

Opmerking:

Sla de vul- en lijnkleuren die in groepen van Actieve verf worden gebruikt, op in het deelvenster Stalen. Als u een kleur kwijtraakt die u wilt behouden, kunt u het gewenste staal selecteren en de vulling of lijn opnieuw toepassen met de tool Emmertje voor Actieve verf.

Paden toevoegen aan een groep van Actieve verf

Wanneer u meer paden toevoegt aan een groep van Actieve verf, kunt u de nieuwe vlakken en randen die worden gemaakt vullen en verven.

Groep van Actieve verf voor (links) en na het toevoegen van een nieuw pad en het verven van de nieuwe vlakken en randen die daardoor zijn ontstaan (rechts)
Groep van Actieve verf voor (links) en na het toevoegen van een nieuw pad en het verven van de nieuwe vlakken en randen die daardoor zijn ontstaan (rechts)

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik met de tool Selecteren op een groep voor Actieve verf (of klik op de knop Geselecteerde groep isoleren in het deelvenster Beheer) om de groep in de isolatiemodus te zetten. Teken vervolgens een ander pad. Het nieuwe pad wordt toegevoegd aan de groep van Actieve verf. Klik op de knop Isolatiemodus afsluiten   als u alle nieuwe paden hebt toegevoegd.

  • Selecteer een groep van Actieve verf en de paden die u aan de groep wilt toevoegen. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
   • Kies Object > Actieve verf > Samenvoegen.
   • Klik op Actieve verf samenvoegen in het regelpaneel.
   • Klik op de knop Actieve verf samenvoegen in de sectie Snelle handelingen van het deelvenster Eigenschappen.
  • Sleep in het deelvenster Lagen een of meer paden naar een groep van Actieve verf.

   Opmerking: Paden in een groep van Actieve verf worden mogelijk niet exact uitgelijnd met gelijksoortige of identieke paden buiten de groep van Actieve verf.

De grootte van een afzonderlijk object of pad wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik met de tool Direct selecteren op het pad of object om het te selecteren. Kies vervolgens de tool Selecteren en klik nogmaals op het pad of object om het te bewerken.

  • Dubbelklik met de tool Selecteren op de groep van Actieve verf om deze in de isolatiemodus te zetten. Klik vervolgens op een pad of object om het te bewerken.

Verven met de tool Emmertje voor Actieve verf

Met de tool Emmertje voor Actieve verf kunt u vlakken en randen van groepen van Actieve verf verven met de huidige vul- en lijnkenmerken. De aanwijzer van de tool wordt weergegeven met een of drie gekleurde vierkantjes. Deze vierkantjes vertegenwoordigen de geselecteerde vulling- of lijnkleur en, als u kleuren gebruikt uit een staalbibliotheek, de twee kleuren die in de bibliotheek grenzen aan de geselecteerde kleur. U kunt de aangrenzende kleuren en de kleuren daar weer naast, enzovoort, selecteren door op Pijl-links of Pijl-rechts te drukken.

 1. Selecteer de tool Emmertje voor Actieve verf  . Klik op de tool Vormen maken en houd dit ingedrukt om de tool Emmertje voor actieve verf weer te geven en te selecteren. Zie Een tool selecteren om andere methoden te leren voor het selecteren van tools. Zie het Overzicht van het deelvenster Tools om alle tools te vinden.
 2. Geef de gewenste vul- of lijnkleur en de gewenste grootte op.
  Opmerking:

  Als u een kleur selecteert uit het deelvenster Stalen, geeft de aanwijzer drie kleuren weer . De geselecteerde kleur bevindt zich in het midden met aan weerszijden de twee aangrenzende kleuren. Druk op Pijl-links of Pijl-rechts als u een aangrenzende kleur wilt gebruiken.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om een vlak te verven:
  • Klik op een vlak dat u wilt vullen. (Als de aanwijzer zich op een vlak bevindt, verandert deze in een half gevuld verfemmertje  en worden er markeringslijnen weergegeven rond de binnenkant van de vulling.)

  • Sleep over meerdere vlakken als u meerdere vlakken tegelijk wilt verven.

  • Dubbelklik op een vlak om door randen zonder lijn heen ook aangrenzende vlakken te vullen.

  • Klik driemaal op een vlak als u alle vlakken wilt vullen die momenteel dezelfde vulling hebben.

   Tip: Als u wilt overschakelen naar de tool Pipet om vullingen of lijnen te kopiëren, moet u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt houden terwijl u op de gewenste vulling of lijn klikt.

 4. Als u een rand wilt verven, dubbelklik dan op de tool Emmertje voor Actieve verf en selecteer Lijnen verven, of schakel tijdelijk over naar de optie Lijnen verven door op Shift te drukken. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een rand om de rand te verven. (Wanneer de aanwijzer boven een rand staat, verandert deze in een verfkwast   en wordt de rand gemarkeerd.)

  • Sleep over meerdere randen als u meerdere randen tegelijk wilt verven.

  • Dubbelklik op een rand om alle verbonden randen met dezelfde kleur te verven.

  • Klik drie keer op een rand om alle randen met dezelfde kleur te verven.

   Opmerking: Druk op Shift om snel te schakelen tussen het verven van alleen lijnen en het verven van alleen vullingen. U kunt deze wijzigingen ook opgeven in het dialoogvenster Opties van Emmertje voor Actieve verf. Als u de optie Vullingen verven en ook de optie Lijnen verven hebt geselecteerd, schakelt u over naar alleen Vullingen verven als u op Shift drukt. (Dit kan handig zijn als u een klein vlak wilt vullen dat is omgeven door geverfde randen.)

Opties van Emmertje voor Actieve verf

Met het dialoogvenster Opties van Emmertje voor Actieve verf kunt u opgeven hoe de tool Emmertje voor Actieve verf werkt, kiezen of u alleen vullingen, alleen lijnen of beide wilt verven en hoe vlakken en randen worden gemarkeerd wanneer u deze met de tool aanwijst. U kunt deze opties weergeven door te dubbelklikken op de tool Emmertje voor Actieve verf.

Vullingen verven

Hiermee verft u de vlakken van groepen van Actieve verf.

Lijnen verven

Hiermee verft u de randen van groepen van Actieve verf.

Staalvoorvertoning op cursor

Dit wordt weergegeven wanneer u een kleur kiest in het deelvenster Stalen. De aanwijzer van de tool Emmertje voor Actieve verf verschijnt met drie kleurstalen: de geselecteerde vulling- of lijnkleur plus de kleuren die er links en rechts in het deelvenster Stalen aan grenzen.

Markering

Hiermee markeert u het vlak of de rand waarop de cursor is geplaatst. Vlakken worden gemarkeerd met een dikke lijn en randen worden gemarkeerd met een dunne lijn.

Kleur

Hiermee stelt u de kleur van de markering in. Kies een kleur in het menu of klik op het verfstaal als u een aangepaste kleur wilt opgeven.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van de markeringslijn op.

Tussenruimten sluiten in groepen van Actieve verf

Tussenruimten zijn kleine ruimten tussen paden. Als er verf doorstroomt naar vlakken die u niet wilt verven, zit er waarschijnlijk een tussenruimte in de illustratie. U kunt een nieuw pad maken of bestaande paden bewerken om de tussenruimte te sluiten of de tussenruimteopties in de groep van Actieve verf aanpassen.

Opmerking:

U kunt tussenruimten in illustraties met Actieve verf voorkomen door de paden de verlengen, zodat ze elkaar snijden. Vervolgens kunt u overbodige randen die ontstaan, selecteren en verwijderen of de lijnoptie Geen erop toepassen.

Tussenruimten in een groep van Actieve verf markeren

 1. Kies Weergave > Tussenruimten van Actieve verf tonen.

Met deze opdracht worden alle tussenruimten in de geselecteerde groep van Actieve verf gemarkeerd op basis van de tussenruimteopties die voor de groep zijn ingesteld.

Tussenruimteopties voor Actieve verf instellen

 1. Kies Object > Actieve verf > Tussenruimteopties en geef de gewenste opties op:

  Detectie van tussenruimten

  Hiermee worden tussenruimten in paden van Actieve verf gedetecteerd en wordt voorkomen dat er verf doorheen loopt. Als u deze optie selecteert, kan Illustrator trager worden als u met grote, complexe groepen van Actieve verf werkt. In dat geval kunt u Tussenruimten sluiten met paden kiezen om Illustrator sneller te laten werken.

  Verf stopt bij

  Hier stelt u de grootte van de tussenruimte in waar verf niet doorheen kan lopen.

  Aangepast

  Hier geeft u een aangepaste grootte op voor Verf stopt bij.

  Kleur van tussenruimtevoorvertoning

  Hier stelt u de kleur in voor de voorvertoning van tussenruimten in groepen van Actieve verf. Kies een kleur in het menu of klik op het kleurstaal naast het menu Kleur van tussenruimtevoorvertoning als u een aangepaste kleur wilt opgeven.

  Tussenruimten sluiten met paden

  Als u deze optie selecteert, worden er ongeverfde paden aan uw groep van Actieve verf toegevoegd om tussenruimten te sluiten (in plaats van simpelweg te voorkomen dat er verf door de tussenruimten heen loopt). Aangezien deze paden niet zijn geverfd, krijgt u wellicht de indruk dat er nog steeds tussenruimten zijn. Deze tussenruimten zijn echter gesloten.

  Voorvertoning

  Tussenruimten die zijn aangetroffen in groepen van Actieve verf, worden weergegeven als gekleurde lijnen met de kleur die u voor de voorvertoning hebt gekozen.

Tussenruimteregels voor samengevoegde groepen van Actieve verf

Als u groepen van Actieve verf samenvoegt met verschillende tussenruimte-instellingen, gelden de volgende regels:

 • Als de detectie van tussenruimten in alle groepen in de selectie is uitgeschakeld, worden de tussenruimten gesloten. De detectie van tussenruimten wordt ingeschakeld waarbij Verf stopt bij wordt ingesteld op Kleine tussenruimten.

 • Als de detectie van tussenruimten in alle groepen met dezelfde tussenruimte-instelling is ingeschakeld, worden de tussenruimten gesloten en blijft de tussenruimte-instelling behouden.

 • Als de detectie van tussenruimten gemengd is binnen de selectie, worden de tussenruimten gesloten en blijven de tussenruimte-instellingen van de onderste groep van Actieve verf behouden (mits voor die groep de tussenruimtedetectie is ingeschakeld). Als voor de onderste groep de detectie van tussenruimten is uitgeschakeld, wordt de detectie van tussenruimten ingeschakeld waarbij Verf stopt bij wordt ingesteld op Kleine tussenruimten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account