Knipmaskers

Een knipmasker is een object waarvan de vorm andere illustraties maskeert, zodat alleen de gebieden binnen de vorm zichtbaar zijn. De illustratie wordt dus bijgeknipt naar de vorm van het masker. Het knipmasker en de gemaskeerde objecten worden een knipset genoemd. U kunt een knipset maken van een selectie van twee of meer objecten of van alle objecten in een groep of laag.

Knipsets op objectniveau worden tot een groep samengevoegd in het deelvenster Lagen. Als u knipsets op laagniveau maakt, knipt het object boven op de laag alle onderliggende objecten bij. Alle bewerkingen die u uitvoert op een knipset op objectniveau, zoals transformaties en uitlijning, worden gebaseerd op de grens van het knipmasker en niet op de grens zonder masker. Wanneer u een knipmasker op objectniveau hebt gemaakt, kunt u de geknipte inhoud alleen selecteren via het deelvenster Lagen, de tool Direct selecteren of door de geknipte inhoud te isoleren.

Knipmaskers
Vóór toepassing van het masker (links) in vergelijking met na toepassing van het masker (rechts)

Op het maken van knipmaskers zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • De objecten die u maskeert, worden verplaatst naar de groep van het knipmasker in het deelvenster Lagen als de objecten daar nog niet in staan.

 • Alleen vectorobjecten kunnen knipmaskers zijn. Elke illustratie kan echter worden gemaskeerd.

 • Als u een laag of groep gebruikt om een knipmasker te maken, maskeert het eerste object in de laag of groep alles wat een subset vormt van de laag of groep.

 • Een knipmasker verandert in een object zonder vulling of lijn, ongeacht de eerdere kenmerken die voor het knipmaskerobject zijn ingesteld.

  Tip: Als u een semitransparant masker wilt maken, maakt u een dekkingsmasker in het deelvenster Transparantie.

Videozelfstudie - Een basisknipmasker maken

Videozelfstudie - Een basisknipmasker maken
Infinite Skills

Delen van objecten verbergen met een knipmasker

 1. Maak het object dat u als masker wilt gebruiken.

  Dit object wordt het knippad genoemd. Alleen vectorobjecten kunnen knippaden zijn.

 2. Plaats het knippad in de stapelvolgorde boven de objecten die u wilt maskeren.
 3. Selecteer het knippad en de objecten die u wilt maskeren.
 4. Kies Object > Knipmasker > Maken.

  Opmerking:

  Als u een knippad wilt maken van een gebied waar twee of meer objecten elkaar overlappen, moet u de objecten eerst groeperen.

Een knipmasker maken voor een groep of laag

 1. Maak het object dat u als masker wilt gebruiken.

  Dit object wordt het knippad genoemd. Alleen vectorobjecten kunnen knippaden zijn.

 2. Plaats het knippad en de objecten die u wilt maskeren in een laag of groep.
 3. Controleer in het deelvenster Lagen of het maskerende object zich boven in de groep of laag bevindt en klik vervolgens op de naam van de laag of groep.
 4. Klik op de knop Knipmasker maken/opheffen onder in het deelvenster Lagen of selecteer Knipmasker maken in het menu van het deelvenster Lagen.

Een knipmasker bewerken

 1. Selecteer het knippad in het deelvenster Lagen en wijs dit aan. U kunt ook de knipset selecteren en Object > Knipmasker > Masker bewerken kiezen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Verplaats het knippad door het referentiepunt in het midden van het object te slepen met de tool Direct selecteren.
  • Vorm het knippad om met gebruik van de tool Direct selecteren.
  • Pas een vulling en lijn toe op een knippad.

  Opmerking:

  Als u alle knippaden in een document wilt selecteren, deselecteert u alle illustraties. Kies Selecteren > Object > Knipmaskers.

Paden in een knipset bewerken

Als u delen van een pad wilt bewerken die buiten het knipmasker vallen, moet u eerst het specifieke pad binnen de knipmaskergrens selecteren en het pad vervolgens bewerken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer het pad in het deelvenster Lagen.
  • Plaats de tool Direct selecteren op een gedeelte van het pad dat binnen het masker valt. Klik op de contour van het pad wanneer deze wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Als u een bijgeknipt pad wilt selecteren door erop te klikken, moet u klikken op het gedeelte van het pad dat binnen het masker valt.

 2. Bewerk het pad.

Een object toevoegen aan of verwijderen uit een gemaskeerde illustratie

 1. Sleep het object in het deelvenster Lagen in of uit de groep of laag die het knippad bevat.

Objecten losmaken uit een knipmasker

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de groep die het knipmasker bevat en kies Object > Knipmasker > Geen.
  • Klik in het deelvenster Lagen op de naam van de groep of laag die het knipmasker bevat. Klik op de knop Knipmasker maken/opheffen onder in het deelvenster of selecteer Geen knipmasker in het deelvenstermenu.

  Het knipmasker is nu niet zichtbaar omdat geen waarde voor vulling of lijn is toegekend. Het masker wordt zichtbaar als u het selecteert of als u waarden voor vulling en lijn opgeeft.