U kunt het deelvenster Tabs (Venster > Tekst > Tabs) gebruiken om tabstops voor een alinea of tekstobject in te stellen. Aanvullende informatie over het gebruik en het instellen van tabs vindt u in de online Help.

Overzicht van het deelvenster Tabs

U kunt het deelvenster Tabs (Venster > Tekst > Tabs) gebruiken om tabstops voor een alinea of tekstobject in te stellen.

Deelvenster Tabs
Deelvenster Tabs

A. Tabuitlijningsknoppen B. Tabpositie C. Vak Opvulteken D. Vak Uitlijnen op E. Deelvenstermenu F. Tabliniaal G. Deelvenster boven tekst plaatsen 

Het menu van het deelvenster Tabs bevat nog meer opdrachten en opties. Als u dit menu wilt gebruiken, klikt u op het driehoekje rechtsboven in het deelvenster.

Het deelvenster Tabs uitlijnen met een geselecteerd tekstobject

U kunt het deelvenster Tabs overal in het werkgebied plaatsen, maar in de praktijk is het vaak handig om het deelvenster Tabs uit te lijnen met een tekstobject.

 1. Klik op het magneetpictogram . Het deelvenster Tabs wordt vlak boven het geselecteerde tekstobject geplaatst, waarbij het nulpunt wordt uitgelijnd met de linkermarge. Indien nodig kunt u de rechterbenedenhoek van het deelvenster slepen om de liniaal te vergroten of te verkleinen.

Tabstops magnetisch op de liniaaleenheden plaatsen

U kunt tabstops standaard overal op de liniaal plaatsen.

 1. Kies Magnetische eenheid in het menu van het deelvenster Tabs of houd Shift ingedrukt terwijl u een tabstop sleept.

De maateenheden van de tabliniaal wijzigen

De maateenheden van de tabliniaal zijn gebaseerd op de instellingen voor algemene eenheden die zijn opgegeven in de voorkeuren van Eenheden (voor alle bestanden), of op de eenheden die zijn opgegeven in het dialoogvenster Documentinstellingen (voor het huidige bestand).

 • Als u de maateenheden wilt wijzigen voor alle bestanden, geeft u een nieuwe waarde op in de instellingen voor algemene eenheden in de voorkeuren voor Eenheden.
 • Als u de maateenheden wilt wijzigen voor het huidige bestand, geeft u een nieuwe waarde op in het dialoogvenster Documentinstellingen.

Tabs instellen

Tabstops worden op een hele alinea toegepast. Wanneer u de eerste tab instelt, worden alle standaardtabstops aan de linkerkant van de stop verwijderd. Terwijl u meer tabstops instelt, worden alle standaardtabs tussen de tabs die u instelt, verwijderd.

 1. Plaats de cursor in een alinea of selecteer een tekstobject als u tabstops voor alle alinea's in het object wilt instellen.
 2. Klik in het deelvenster Tabs op een tabuitlijningsknop om op te geven hoe tekst wordt uitgelijnd ten opzichte van de positie van de tab.

  Links uitgevulde tab

  Hiermee lijnt u horizontale tekst uit met de linkermarge; de rechtermarge blijft onregelmatig.

  Gecentreerd uitgevulde tab

  Hiermee centreert u tekst op de tabmarkering.

  Rechts uitgevulde tab

  Hiermee lijnt u horizontale tekst uit met de rechtermarge; de linkermarge blijft onregelmatig.

  Tab onder uitgevuld

  Hiermee lijnt u verticale tekst uit met de ondermarge; de bovenmarge blijft onregelmatig.

  Tab boven uitgevuld

  Hiermee lijnt u verticale tekst uit met de bovenmarge; de ondermarge blijft onregelmatig.

  Decimaal uitgevulde tab

  Hiermee lijnt u tekst uit met een speciaal teken, zoals een punt of een euroteken. Deze optie is handig als u kolommen met getallen maakt.

  U kunt de uitlijning van elke tab wijzigen door de tab te selecteren en op een van deze knoppen te klikken.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de tabliniaal om een nieuwe tabstop toe te voegen.

  • Typ een positie in het tekstvak X (voor horizontale tekst) of Y (voor verticale tekst) en druk op Enter of Return. Als de X- of Y-waarde is geselecteerd, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de tabwaarde met telkens 1 punt te verhogen of te verlagen.

   Opmerking: Als u de tabliniaal gebruikt, kunt u tabstops niet in kleinere stappen dan 1 instellen. Als u de positie echter in het tekstvak X of Y opgeeft, kunt u tabstops zelfs met tussenruimten van 0,01 punt instellen.

 4. Herhaal stap 2 en 3 om extra tabstops toe te voegen.

Opmerking:

Voor meer informatie over het instellen van inspringingen via het deelvenster Tabs raadpleegt u Tekst inspringen.

Herhaalde tabstops

Met de opdracht Tab herhalen voegt u meerdere tabstops toe op basis van de afstand tussen de geselecteerde tabstop en de linkerinspringing of vorige tabstop.

 1. Klik om een invoegpunt in de alinea te plaatsen.
 2. Selecteer een tabstop op de liniaal in het deelvenster Tabs.
 3. Kies Tab herhalen in het menu van het deelvenster.
  Herhaalde tabstops
  Herhaalde tabstops

  A. Knoppen voor tabuitlijning B. Tabstop op de liniaal C. Deelvenstermenu 

Tabs verplaatsen

 1. Selecteer een tabstop op de liniaal in het deelvenster Tabs.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Typ een nieuwe positie in het tekstvak X (voor horizontale tekst) of Y (voor verticale tekst) en druk op Enter of Return.

  • Sleep de tabstop naar een nieuwe positie.

  • Houd de Ctrl-toets (Windows) of Command-toets (Mac OS) tijdens het slepen ingedrukt om alle tabstops in één keer te verplaatsen.

   Tijdens het verplaatsen van tabstops wordt in de geselecteerde tekst een visuele markering weergegeven.

Tabstops verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de tabstop van de liniaal.

  • Selecteer de tabstop en kies Tab verwijderen in het menu van het deelvenster.

  • Kies Alles wissen in het menu van het deelvenster om de standaardtabstops te herstellen.

Tekens opgeven voor decimale tabs

U gebruikt decimale tabs als u tekst wilt uitlijnen met een door u opgegeven teken, zoals een punt of een euroteken.

 1. Maak of selecteer een decimale tab  op de tabliniaal in het deelvenster Tabs.
 2. Typ in het vak Uitlijnen op het teken waarop u wilt uitlijnen. U kunt elk gewenst teken typen of plakken. Zorg ervoor dat de alinea's die u uitlijnt, dit teken bevatten.
  Tekst die met een decimale tab is uitgelijnd
  Tekst die met een decimale tab is uitgelijnd

Opvultekens toevoegen

Een opvulteken is een herhaald patroon van tekens, bijvoorbeeld een reeks punten of streepjes, tussen een tabstop en de de tekst die daarop volgt.

 1. Selecteer een tabstop op de liniaal in het deelvenster Tabs.
 2. Typ een patroon van maximaal acht tekens in het vak Opvulteken en druk op Enter of Return. De opgegeven tekens worden over de breedte van de tab ingevoegd.
 3. Om het lettertype of andere opmaakkenmerken van het vulteken te wijzigen, selecteert u het tabteken in het tekstkader en kiest u de gewenste opmaak in het deelvenster Teken of het menu Tekst.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid